Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Misja Inkubatora Ułatwienie startu studentom i absolwentom wyższych uczelni w tworzeniu nowych firm.
Cele Inkubatora Głównym celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości jest aktywna walka z bezrobociem poprzez pomoc s...
Kto nam pomaga? <ul><li>Uniwersytet Zielonogórski </li></ul><ul><li>Urząd Miasta Zielona Góra </li></ul><ul><li>PHARE - F...
Tak powstawał Inkubator <ul><li>2000-2001 – opracowanie koncepcji i projektu przebudowy budynku obecnego Wydziału Elektrot...
Struktura Inkubatora Rada Nadzorująca Dyrektor Inkubatora Sekretariat Doradcy finansowi i prawni
Oferujemy <ul><li>Internet, poczta elektroniczna </li></ul><ul><li>Doradztwo finansowe i prawne </li></ul><ul><li>Szkol...
Posiadamy 2 sale konferencyjne 18 pomieszczeń biurowych Pomieszczenie socjalne
Jak można rozpocząć działalność w Inkubatorze ? <ul><li>Pomysł </li></ul><ul><li>Opracowanie wniosku </li></ul><ul><li>Ko...
Współpraca z CPTT Wspólnie z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego AIP twor...
Kto działa w inkubatorze? <ul><li>Obecnie w Inkubatorze funkcjonuje 14 przedsiębiorców, którzy zajmują 9 pomieszczeń, </li...
Kto działa w inkubatorze?
Zapraszamy do współpracy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytet Zielonogórski ul. Szafrana 2 65-246 Zielona ...
of 13

Prezentacja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Prezentacja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 • 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • 2. Misja Inkubatora Ułatwienie startu studentom i absolwentom wyższych uczelni w tworzeniu nowych firm.
 • 3. Cele Inkubatora Głównym celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości jest aktywna walka z bezrobociem poprzez pomoc studentom i absolwentom wyższych uczelni, mającym pomysł na własny biznes, w założeniu i prowadzeniu firmy.
 • 4. Kto nam pomaga? <ul><li>Uniwersytet Zielonogórski </li></ul><ul><li>Urząd Miasta Zielona Góra </li></ul><ul><li>PHARE - Fundusz Małych Projektów </li></ul><ul><li>Infrastrukturalnych </li></ul>
 • 5. Tak powstawał Inkubator <ul><li>2000-2001 – opracowanie koncepcji i projektu przebudowy budynku obecnego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji </li></ul><ul><li>04.07.2001 – Wydanie decyzji 677/2001 </li></ul><ul><li>Listopad 2004 – Przygotowanie dokumentacji projektu w ramach PHARE - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych PL2003/005-708.19 </li></ul><ul><li>2005 – złożenie wniosku oraz pozytywna decyzja Władzy Wdrażającej, </li></ul><ul><li>01.2006 – rozpoczęcie realizacji projektu </li></ul><ul><li>06.2006 – rozpoczęcie inwestycji </li></ul><ul><li>09.2006 – zakończenie inwestycji, </li></ul>
 • 6. Struktura Inkubatora Rada Nadzorująca Dyrektor Inkubatora Sekretariat Doradcy finansowi i prawni
 • 7. Oferujemy <ul><li>Internet, poczta elektroniczna </li></ul><ul><li>Doradztwo finansowe i prawne </li></ul><ul><li>Szkolenia </li></ul><ul><li>Spotkania biznesowe </li></ul><ul><li>Dostęp do specjalistycznej prasy i opracowań biznesowych </li></ul><ul><li>Wspólny sekretariat </li></ul><ul><li>Dostęp do urządzeń biurowych </li></ul>
 • 8. Posiadamy 2 sale konferencyjne 18 pomieszczeń biurowych Pomieszczenie socjalne
 • 9. Jak można rozpocząć działalność w Inkubatorze ? <ul><li>Pomysł </li></ul><ul><li>Opracowanie wniosku </li></ul><ul><li>Konkurs </li></ul><ul><li>Ocena wniosku przez Radę AIP </li></ul><ul><li>Podpisanie umowy </li></ul><ul><li>Rozpoczęcie działalności </li></ul>
 • 10. Współpraca z CPTT Wspólnie z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego AIP tworzy platformę rozwoju dla młodych firm działających w Inkubatorze oraz umożliwia nawiązanie kontaktów z liderami biznesu regionu.
 • 11. Kto działa w inkubatorze? <ul><li>Obecnie w Inkubatorze funkcjonuje 14 przedsiębiorców, którzy zajmują 9 pomieszczeń, </li></ul><ul><li>Firmy oferują między innymi: </li></ul><ul><ul><li>Usługi informatyczne, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tworzenie aplikacji na zamówienie, </li></ul></ul><ul><ul><li>Outsourcing, </li></ul></ul><ul><ul><li>Prowadzenie serwisów www, </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefonię internetową Voip, </li></ul></ul>
 • 12. Kto działa w inkubatorze?
 • 13. Zapraszamy do współpracy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytet Zielonogórski ul. Szafrana 2 65-246 Zielona Góra t el./fax: [+4868] 328 78 36 e-mail: sekretariat@aip.uz.zgora.pl

Related Documents