ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ К УРСОВА Р А Б О Т А НА ТЕМА ЗАПЛАХИТЕ В ИНТЕРНЕТ И зг отвил: ...
ЗАПЛАХИТЕ В ИНТЕРНЕТ
<ul><li>Връзката с Интернет ни излага на различни заплахи, увеличаващи се с всеки изминал ден. За да може да осигурим безо...
Уязвимости <ul><li>Трябва да очакваме, че с най-голяма вероятност всеки нарушител би проверил следните уязвимости : </li><...
Атаки <ul><li>Всеки нарушител би предприел една от следните атаки в Интернет мрежите: </li></ul><ul><li>Открадване и раз...
Открадване и разбиването на пароли <ul><li>E дин от любимите подходи на хакерите в онлайн мрежите. Първоначално опитите ...
Открадване и разбиването на пароли <ul><li>Някои хакери даже са имали щастието да използват такива Unix услуги като Telne...
Пакетния шпионаж <ul><li>E дин от най-трудните начини за проникване, но е и сериозна заплаха за търговията по Интернет. ...
Фигура 1 показва пакетен шпионин, прихващащ и копиращ пакетите
Атаки, чрез използване на поверителен достъп <ul><li>Нещо нормално в мрежи, използващи операционна система (включително ...
Атаки, чрез използване на поверителен достъп <ul><li>По този начин някой може да получи разширен достъп до вашата система,...
IP измамите <ul><li>Касаят пакетното адресиране на Интернет протокола, който се използва за предаване. Както вече знаете...
Социалното “зарибяване” <ul><li>Става все по-приложимо и опасно с увеличаване броя на потребителите в Интернет и във вът...
Предсказване на последователните номера <ul><li>Стандартна техника за IP измами в Unix мрежи. В началото на всяка една T...
Разбиване на сесия <ul><li>Малко по-известна атака от IP измамата. По-известна е, тъй като позволява както изтегляне, та...
Разбиване на сесия Фигура 2 Хакерът прочита пакетите преди да разбие сесията.
Разбиване на сесия <ul><li>След набавяне на адресите следва разбиване на сесията чрез симулиране на адресните номера на по...
Разбиване на сесия Фигура 3 Нарушителят използва адреса на потребителя и TCP връзката
Разбиване на сесия <ul><li>Защитата от тези действия е доста трудна, а засичането им е още по-трудно. За да се защитите, т...
Атаки, целящи проверка на уязвимостта в технологията <ul><li>Включват някои от атаките за поверителен достъп, но и много д...
Атаки за използване на поделени библиотеки <ul><li>Поделената библиотека представлява набор от стандартни програмни фун...
<ul><li>Най-ефективният и най-ефектен начин да блокирате хакер, е да сте прилежен администратор. Хакерите се опитват да пр...
<ul><li>КРАЙ </li></ul>
of 23

Nadezhda Stavreva

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Nadezhda Stavreva

 • 1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ К УРСОВА Р А Б О Т А НА ТЕМА ЗАПЛАХИТЕ В ИНТЕРНЕТ И зг отвил: Надежда Ставрева
 • 2. ЗАПЛАХИТЕ В ИНТЕРНЕТ
 • 3. <ul><li>Връзката с Интернет ни излага на различни заплахи, увеличаващи се с всеки изминал ден. За да може да осигурим безопасност и защита трябва да се запознаем първо с потенциалните заплахи в Интернет. </li></ul>
 • 4. Уязвимости <ul><li>Трябва да очакваме, че с най-голяма вероятност всеки нарушител би проверил следните уязвимости : </li></ul><ul><li>Уязвимост на данни </li></ul><ul><li>Уязвимост на софтуер </li></ul><ul><li>Уязвимост на физическата система </li></ul><ul><li>Уязвимост при предаване на данни </li></ul>
 • 5. Атаки <ul><li>Всеки нарушител би предприел една от следните атаки в Интернет мрежите: </li></ul><ul><li>Открадване и разбиване на пароли </li></ul><ul><li>Мрежов и пакетен шпионаж </li></ul><ul><li>Проверка за поверителен достъп </li></ul><ul><li>IP измами </li></ul><ul><li>Обществено “зарибяване” </li></ul><ul><li>Предсказване на последователните номера </li></ul><ul><li>Атаки за разбиване на сесия </li></ul><ul><li>Атаки, целящи проверка на уязвимостите в технологията </li></ul><ul><li>Използване на поделени библиотеки. </li></ul>
 • 6. Открадване и разбиването на пароли <ul><li>E дин от любимите подходи на хакерите в онлайн мрежите. Първоначално опитите са били насочени към проникване чрез log-in данни и парола. Хакерът е готов да опитва парола след парола, докато накрая открие правилната. Но с времето става ясно, че може да се създадат прости програми, които да опитват автоматично да познаят дадена парола. Най-често те използват всяка една позната дума в речника, за да налучкат правилната. Така тези автоматизирани атаки бързо придобиват прозвището речникови атаки . Особено уязвими на този род атаки са Unix-базираните системи, тъй като тази операционна система не блокира потребителя след определен брой опити за влизане. Други операционни системи блокират напълно (изключват) даден потребител след определен брой неуспешни влизания с грешна парола. </li></ul>
 • 7. Открадване и разбиването на пароли <ul><li>Някои хакери даже са имали щастието да използват такива Unix услуги като Telnet или FTP за набавяне на публично-отворени файлове с пароли. Операционната система кодира паролите в специални публично отворени файлове. Тъй като кодирането на тези файлове става с един и същи алгоритъм (математическа функция), това може лесно да се избегне с подходящ алгоритъм, който лесно може да се набави от Интернет. Няколко известни инструменти за разбиване на системи включват и такъв алгоритъм . </li></ul>
 • 8. Пакетния шпионаж <ul><li>E дин от най-трудните начини за проникване, но е и сериозна заплаха за търговията по Интернет. Всеки пакет, предаван през Мрежата, може да премине през голям брой компютри, преди да достигне до целта. Използвайки пакетен шпионин, хакерът може да прихване пакети (включително log-in данни, номера на кредитни карти, електронна поща и т.н.). След прихващането следва отваряне, открадване на имената на хоста, на потребителя и паролата, свързани с този пакет. Тези действия се предприемат едновременно с използването на IP измами. Мрежовите професионалисти често наричат това мрежово шпиониране или безразборно наблюдение . </li></ul>
 • 9. Фигура 1 показва пакетен шпионин, прихващащ и копиращ пакетите
 • 10. Атаки, чрез използване на поверителен достъп <ul><li>Нещо нормално в мрежи, използващи операционна система (включително Unix, VMS и Windows NT), които включват и механизми за поверителен достъп. Те са особено слаба страна в Unix системите. В една Unix система потребителите може да създават поверителни хост файлове, (като .rhosts файловете в home директориите), включващи имената на хостовете или адресите, до които даден потребител може да получи достъп без използване на парола. Ако се свържете от такава система, трябва да използвате командата rlogin или подобна на нея със съответните аргументи. </li></ul>
 • 11. Атаки, чрез използване на поверителен достъп <ul><li>По този начин някой може да получи разширен достъп до вашата система, ако се познае името на сигурната машина или комбинацията потребителско име-хост. Още по-лошото е, че повечето хакери знаят, че Unix системните администратори слагат .rhosts файловете в главната директория, така че потребителите да могат да се придвижват от хост на хост с т.нар. супер потребителски привилегии. Много администратори вече започват да осъзнават, че използването на това улеснение в даден момент може да се окаже доста рисковано, тъй като може да даде непозволен достъп на злонамерен нарушител. </li></ul>
 • 12. IP измамите <ul><li>Касаят пакетното адресиране на Интернет протокола, който се използва за предаване. Както вече знаете, компютрите предават данни помежду си, в които са включени и идентифицирането на предаващия и приемащия данните. Когато се използва IP измамата, се предлага лъжлива информация за компютъра, от който протича нападението. По-просто казано, хакерът оставя данни за хост от вътрешна или от друга сигурна мрежа чрез дублиране на TCP/IP адреса на този хост. Това позволява хакерът да получи вътрешен (пакетен) достъп до системи и системни услуги. (Отговорите на запитвания и проверки ще ви отведат до вътрешния хост, който е бил емулиран от нарушителя.) С постоянство и старание, може да се проникне в дадена система за по-малко от 20 секунди. За щастие обаче, съществуват също толкова лесни начини за защита от този род атаки. </li></ul>
 • 13. Социалното “зарибяване” <ul><li>Става все по-приложимо и опасно с увеличаване броя на потребителите в Интернет и във вътрешните мрежи. Типичен пример за това е изпращане на електронно съобщение от хакера до потребителите (или просто телефонно обаждане), чрез което се представя за системния администратор. Често съобщението инструктира потребителя да изпрати паролата си по електронната поща до “администратора” за системна работа през почивните дни. Този род атаки са сполучливи само при наличието на висока степен невежество от страна на потребителя. Най-доброто решение за това е компютърното ограмотяване. </li></ul>
 • 14. Предсказване на последователните номера <ul><li>Стандартна техника за IP измами в Unix мрежи. В началото на всяка една TCP/IP сесия се изисква начален пакет от страна на двата свързани компютъра, който включва последователни номера . Компютрите използват тези номера като част от своите трансмисии през връзката. Те се базират на вътрешния часовник във всяка една система. В много версии на Unix, последователните номера се създават по шаблон, предсказуем чрез използването на определен алгоритъм . Най-кратко казано алгоритъм е математическа функция, като x = y + 5 . След извличане на стойностите от шаблона чрез записване на няколко номера през различно време при легитимни връзки, следващият номер може да се предскаже с минимална грешка . </li></ul>
 • 15. Разбиване на сесия <ul><li>Малко по-известна атака от IP измамата. По-известна е, тъй като позволява както изтегляне, така и вмъкване на данни в системата. Освен това не се изисква предсказване на последователни номера, което още повече улеснява нещата. В този “чист” подход на проникване, нарушителят открива съществуваща връзка между два компютъра, обикновено между сървър и клиент. След това чрез проникване през незащитени рутери или недобри защитни стени могат да се открият съответните последователни номера (TCP/IP адресни номера), което е показано и на фигура 2 </li></ul>
 • 16. Разбиване на сесия Фигура 2 Хакерът прочита пакетите преди да разбие сесията.
 • 17. Разбиване на сесия <ul><li>След набавяне на адресите следва разбиване на сесията чрез симулиране на адресните номера на потребителя. Това принуждава хост компютъра да изключи легитимния потребител, а нарушителят получава пълен достъп до файловете. Фигура 3 показва мрежовото предаване след като сесията е разбита. </li></ul>
 • 18. Разбиване на сесия Фигура 3 Нарушителят използва адреса на потребителя и TCP връзката
 • 19. Разбиване на сесия <ul><li>Защитата от тези действия е доста трудна, а засичането им е още по-трудно. За да се защитите, трябва да подсигурите тези части на мрежата, от която може да се направи такава атака. Например трябва да премахнете неизползваните стандартни акаунти, както и да закърпите всички уязвими дупки за защита на рутерите и защитните стени. Криптирането е също надеждна защита срещу разбиването на сесии. Откриването им е практически невъзможно, ако не съществува друга подходяща връзка с потребителя, от чието име текат атаките, тъй като нарушителят всъщност се явява в системата от негово име. </li></ul>
 • 20. Атаки, целящи проверка на уязвимостта в технологията <ul><li>Включват някои от атаките за поверителен достъп, но и много други. Всяка една съвременна операционна система има слабости. Някои са по-лесно пробиваеми от други. От друга страна, някои от по-сложните методи за пробив или срив не са толкова използваеми. Това може да стане само когато нарушителят влезе в определен и единствен URL с много цифри в него, и той е включен в браузъра му при достъпа. Този URL е много дълъг и уникален за всяка една система. Мнозинството хакери не се възползват от тази възможност. Напротив, те предпочитат да се занимават със сигурните файлове на една Unix система, тъй като достъпът е много по-лесен и от него може да се изтеглят адреси на много допълнителни сървъри. Ето защо това е по-предпочитано от изследването на строго определена грешка . </li></ul>
 • 21. Атаки за използване на поделени библиотеки <ul><li>Поделената библиотека представлява набор от стандартни програмни функции, които операционната система зарежда от даден файл в RAM паметта при всяко обръщение на дадена програма. Често хакерите заменят програмите в поделените библиотеки с нови програми, служещи за техни цели, като разрешаване на привилегирован достъп. Решението за този специфичен проблем е лесно: поставяне на софтуерна охрана на системи, често проверяване интегритета на библиотеките във всяка една критична система, като тази проверка трябва да бъде повтаряна възможно най-често. </li></ul>
 • 22. <ul><li>Най-ефективният и най-ефектен начин да блокирате хакер, е да сте прилежен администратор. Хакерите се опитват да проникнат при бавно реагиране на предишни техни действия, там където има широко отворени пролуки и дупки. Накарайте ги да се потрудят и в скоро време почти всички ще се откажат и ще се насочат към друга, по-лесна и по-незащитена система. Чрез прилежно администриране може без много проблеми да елиминирате повечето споменати дотук атаки. </li></ul>
 • 23. <ul><li>КРАЙ </li></ul>

Related Documents