Wpływ różnych interfejsów edytorskich na kształtowanie nowego języka pisanego i niektórych aspektów osobowościJustyna Tomi...
Plan wypowiedzi<br />Wprowadzenie.<br />Rozpatrywane interfejsy pisarskie.<br />Kryterialne zestawienie interfejsów.<br />...
JUŻ 20 LAT TEMU PODEJMOWANO PRÓBY UJEDNOLICENIA KRYTERIÓW OCENY UŻYTECZNOŚCI INTERFEJSU.<br />20 lat, to epoka w rozwoju ...
Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie<br />Jakie będą klawiatury, <br />takie i młodzieży wychowanie<br...
Model użyteczności interfejsów cz. 1<br /><ul><li>funkcjonalny - potrafi wykonać zadania, dla których oprogramowanie zosta...
spójny - spójne skróty klawiszowe, pokazuje podobne informacje na tych samych miejscach na ekranie, jednolita składnia pol...
naturalny i intuicyjny - łatwy do opanowania, operuje znanymi pojęciami i naturalnym językiem;</li></li></ul><li>Model uży...
Model użyteczności cz. 3<br />oferujący pomoc użytkownikowi - dostępny system pomocy online, podaje dużo informacji, pisem...
2. Interfejsy pisarskie<br /><ul><li>Pióro i papier
Klawiatura i edytor ekranowy WYSIWYG
Klawiatura 10-klawiszowa (komórki)
Klawiatura ze słownikiem T9</li></li></ul><li>2.1 Pióro i papier<br />Z historii: Pierwsze narzędzie pisarskie zostało zna...
<ul><li>Sekwencyjność tworzenia tekstu.
Konieczność starannego przygotowania, planowania i realizacji (brak możliwości korekty, zmiany kolejności).
Daleko idące możliwości ozdabiania tekstu, wyrażania osobowości poprzez kształtowane przez stulecia środki wyrazu (charakt...
2.2 Klawiatura i edytor ekranowy WYSIWYG<br />(WhatYouSeeIsWhatYou Get)<br />Przenoszenie myszą, słynne CTRL+C i CT...
2.2a Hipertekst<br /><ul><li> Hipertekst zapoczątkował głębsze zmiany dotyczące niesekwencyjności czytania, ale nie to jes...
Regres strategii wprowadzonej przez edytory WYSIWYG;
Niczego nie układamy, bo się nie opłaca i nie ma czego przeredagowywać, poprawiać (monoprzekaz – sto kilkadziesiąt znaków)...
Powrót dłuższych, pełnych wyrazów
Powrót polskich liter
Zanik niektórych wyrazów i form gramatycznych (spoza T9)
Nowe desygnaty (łup chleb, rowerów mamę)</li></li></ul><li> 3. Kryterialne zestawienie interf...
Kryterialne zestawienie interfejsów<br />
of 24

Prezentacja Justyna Tomiczek

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja Justyna Tomiczek

 • 1. Wpływ różnych interfejsów edytorskich na kształtowanie nowego języka pisanego i niektórych aspektów osobowościJustyna Tomiczek,Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej<br />
 • 2. Plan wypowiedzi<br />Wprowadzenie.<br />Rozpatrywane interfejsy pisarskie.<br />Kryterialne zestawienie interfejsów.<br />Wpływ interfejsu na różne aspekty wypowiedzi pisemnej.<br />Czy interfejs wpływa na osobowość?<br />
 • 3. JUŻ 20 LAT TEMU PODEJMOWANO PRÓBY UJEDNOLICENIA KRYTERIÓW OCENY UŻYTECZNOŚCI INTERFEJSU.<br />20 lat, to epoka w rozwoju interfejsów.<br />Oto Przykład modelu aktualnego do dziś:<br />
 • 4. Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie<br />Jakie będą klawiatury, <br />takie i młodzieży wychowanie<br />Pewne obiektywne zmiany w środowisku komunikacyjnym człowieka mogą wywierać <br />na młode pokolenie wpływ, którego nie można zaniedbać w kontekście wychowania<br />
 • 5. Model użyteczności interfejsów cz. 1<br /><ul><li>funkcjonalny - potrafi wykonać zadania, dla których oprogramowanie zostało stworzone, wykonuje zadania stabilnie i bez błędów;
 • 6. spójny - spójne skróty klawiszowe, pokazuje podobne informacje na tych samych miejscach na ekranie, jednolita składnia poleceń;
 • 7. naturalny i intuicyjny - łatwy do opanowania, operuje znanymi pojęciami i naturalnym językiem;</li></li></ul><li>Model użyteczności cz. 2<br />nie obciążający pamięci - zapewnia informacje, nie wymaga podawanie tej samej informacji ponownie, zapewnia listę opcji i pozwala na wybór z listy, zapewnie domyśle wartości dla podawanych informacji (?);<br />zapewniający informację zwrotną - ostrzega przed wykonaniem kasowania danych, pokazuje ikony i inne elementy wizualne, natychmiast informuje o błędzie lub problemie, podaje szczegółowe instrukcje wykonania czynności;<br />
 • 8. Model użyteczności cz. 3<br />oferujący pomoc użytkownikowi - dostępny system pomocy online, podaje dużo informacji, pisemna dokumentacja;<br />w pełni kontrolowany przez użytkownika - daje możliwość cofnięcia polecenia, zmiany kolejności lub odwołania zadań, pozwala by działania systemu operacyjnego były wykonywane w interfejsie.<br />
 • 9. 2. Interfejsy pisarskie<br /><ul><li>Pióro i papier
 • 10. Klawiatura i edytor ekranowy WYSIWYG
 • 11. Klawiatura 10-klawiszowa (komórki)
 • 12. Klawiatura ze słownikiem T9</li></li></ul><li>2.1 Pióro i papier<br />Z historii: Pierwsze narzędzie pisarskie zostało znalezione <br />w grobowcu Tutenchamona. Przypominało ono obecne wieczne pióra.<br />
 • 13. <ul><li>Sekwencyjność tworzenia tekstu.
 • 14. Konieczność starannego przygotowania, planowania i realizacji (brak możliwości korekty, zmiany kolejności).
 • 15. Daleko idące możliwości ozdabiania tekstu, wyrażania osobowości poprzez kształtowane przez stulecia środki wyrazu (charakter pisma, staranność, czytelność, …)</li></ul>2.1 Pióro i papier<br />
 • 16. 2.2 Klawiatura i edytor ekranowy WYSIWYG<br />(WhatYouSeeIsWhatYou Get)<br />Przenoszenie myszą, słynne CTRL+C i CTRL+V<br />Likwidacja konieczności sekwencyjnego tworzenia dokumentu oznacza zmianę optymalnej strategii formułowania myśli, aktu tworzenia.<br />Kompilacja, remix!<br />
 • 17. 2.2a Hipertekst<br /><ul><li> Hipertekst zapoczątkował głębsze zmiany dotyczące niesekwencyjności czytania, ale nie to jest przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu;interesuje nas interfejs twórcy tekstu, a nie odbiorcy.</li></li></ul><li>2.3 Klawiatura 10-klawiszowa (komórki)<br /><ul><li>Lapidarność, maksymalne uproszczenie, równoważniki zdań, krótkie wyrazy, skróty, emotikony, zanik polskich znaków, nowy język ( :-) nara, cu, rotlf, spox, <3, -<-<-@ , brb, emo);
 • 18. Regres strategii wprowadzonej przez edytory WYSIWYG;
 • 19. Niczego nie układamy, bo się nie opłaca i nie ma czego przeredagowywać, poprawiać (monoprzekaz – sto kilkadziesiąt znaków).</li></li></ul><li>2.4 Klawiatura ze słownikiem T9<br />Znowu głębokie zmiany:<br /><ul><li>Nadal nie warto poprawiać tekstu, ale:
 • 20. Powrót dłuższych, pełnych wyrazów
 • 21. Powrót polskich liter
 • 22. Zanik niektórych wyrazów i form gramatycznych (spoza T9)
 • 23. Nowe desygnaty (łup chleb, rowerów mamę)</li></li></ul><li> 3. Kryterialne zestawienie interfejsów<br />
 • 24. Kryterialne zestawienie interfejsów<br />
 • 25. Kryterialne zestawienie interfejsów<br />
 • 26. 4. Wpływ interfejsu NA różne aspekty wypowiedzi pisemnej<br /><ul><li> Wygląd i estetyka
 • 27. Elementy przekazu niewerbalnego
 • 28. Treść, styl, forma (długość tekstu, złożoność składni, interpunkcji, nowy język)</li></li></ul><li>5. Czy interfejs zmienia osobowość?<br />klawiatura QWERTY<br />klawiatura 123<br />klawiatura + T9<br />papier <br />i pióro<br />planowanie,<br />cierpliwość,<br />konsekwencja,<br />systematyczność<br /> wiedza<br />kreatywność<br />
 • 29. 5. Czy interfejs zmienia osobowość?<br />papier <br />i pióro<br />klawiatura 123<br />klawiatura + T9<br />klawiatura QWERTY<br />myślenie obrazowe<br />niezdecydowanie<br />selektywność<br />
 • 30. 5. Czy interfejs zmienia osobowość?<br />papier <br />i pióro<br />klawiatura QWERTY<br />klawiatura + T9<br />klawiatura 10 – klaw.<br />konsekwencja<br />niezdecydowanie<br />skupienie<br />
 • 31. 5. Czy interfejs zmienia osobowość?<br />papier <br />i pióro<br />klawiatura QWERTY<br />klawiatura 123<br />klawiatura + T9<br />Brak konsekwencji, płytkość, powierzchowność<br />Oczekiwanie natychmiastowego efektu<br />Bagatelizowanie błędów<br />
 • 32. Z wyników badań<br />"Dzieci, które często używają telefonów często były szybsze, ale mniej dokładne. Przyczyną jest częste używanie komórki, a zwłaszcza słownika T9. Ich mózgi wciąż jeszcze się rozwijają, zmiany które zachodzą mogą być nieodwracalne. <br />Korzystanie z telefonów komórkowych przez dzieci zmienia sposób w jaki się uczą i sprawia, ze stają się bardziej impulsywne”.<br />
 • 33. Dziękuję za uwagę,<br />zapraszam <br />do lektury referatu<br />Justyna Tomiczek,<br />Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej<br />

Related Documents