Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu<br />Przyczyny powstania <br />i sposoby panowania<br />nad agresją u dzieci...
AGRESJA- wrogie, zwykle gwałtowne działanie fizyczne lub słowne; jedno z następstw frustracji lub wyuczone zachowanie służ...
Przyczyny <br />powstania <br />agresji:<br />
Na agresywne zachowania dzieci ogromny wpływ mają relacje miedzy członkami rodziny <br />
Błędy popełniane przez wychowawcę wg A. Guryckiej:<br />- błędy "zimne" są rygoryzm, agresja, hamowanie aktywności, obojęt...
24,1%<br />35,8%<br />16,6%<br />11,5%<br />12%<br />
37%<br />21%<br />16%<br />14%<br />12%<br />
Młodzież szukająca przynależności pada ofiarą zasad narzucanych przez grupy rówieśnicze, w których często dominuje agresja...
Agresja w reklamach kierowanych do dzieci oddziaływuje na najmłodszych niezależnie od zamierzeń nadawcy <br />
Przykład oddziaływania<br />reklam na dzieci<br />
Media przekazują dzieciom i młodzieży negatywne wzorce<br />Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów dziecko, zani...
Jak przeciwdziałać<br />agresji:<br />
Rodzina w największym stopniu wpływa na rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu osob...
Zajęcia przeciwko przemocy w formie gier i zabaw w łatwy sposób uczą dzieci panować nad agresją<br />
Kontrola dziecka w kontakcie z mediami<br />
Tworzenie programów przeciwko przemocy<br />
Literatura:<br />Baran Agata, Dziecko a przemoc w mediach, „Wychowawca”, 2003, nr 3<br />Braun-Gałkowska Maria, Agresja w ...
of 17

agresja u dzieci

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      News & Politics      


Transcripts - agresja u dzieci

 • 1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu<br />Przyczyny powstania <br />i sposoby panowania<br />nad agresją u dzieci<br />Joanna Szklarz<br />Kierunek: Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną<br />
 • 2. AGRESJA- wrogie, zwykle gwałtowne działanie fizyczne lub słowne; jedno z następstw frustracji lub wyuczone zachowanie służące uzyskaniu określonych korzyści. <br />
 • 3. Przyczyny <br />powstania <br />agresji:<br />
 • 4. Na agresywne zachowania dzieci ogromny wpływ mają relacje miedzy członkami rodziny <br />
 • 5. Błędy popełniane przez wychowawcę wg A. Guryckiej:<br />- błędy "zimne" są rygoryzm, agresja, hamowanie aktywności, obojętność;- błędy "ciepłe"-idealizacja dziecka, zastępowanie, uleganie, eksponowanie siebie;- błędy nadmiernej koncentracji na dziecku- zastępowanie, idealizacja, rygoryzm, agresja;- błędy nadmiernej koncentracji na sobie-hamowanie aktywności dziecka, obojętność, eksponowanie siebie, uleganie dziecku (bezradność);- błędy przeceniania zadań dziecka-zastępowanie, idealizacja dziecka(i jego zadań), rygoryzm, agresja;- błędy niedoceniania zadań dziecka-hamowanie aktywności, obojętność, eksponowanie siebie, uleganie(bezradność); <br />
 • 6. 24,1%<br />35,8%<br />16,6%<br />11,5%<br />12%<br />
 • 7. 37%<br />21%<br />16%<br />14%<br />12%<br />
 • 8. Młodzież szukająca przynależności pada ofiarą zasad narzucanych przez grupy rówieśnicze, w których często dominuje agresja i przemoc wobec innych<br />
 • 9. Agresja w reklamach kierowanych do dzieci oddziaływuje na najmłodszych niezależnie od zamierzeń nadawcy <br />
 • 10. Przykład oddziaływania<br />reklam na dzieci<br />
 • 11. Media przekazują dzieciom i młodzieży negatywne wzorce<br />Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów dziecko, zanim ukończy szkołę podstawową, przeciętnie ogląda w telewizji ok. 8 tys. morderstw i 100 tys. scen gwałtu<br />
 • 12. Jak przeciwdziałać<br />agresji:<br />
 • 13. Rodzina w największym stopniu wpływa na rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu osobowości człowieka.<br />
 • 14. Zajęcia przeciwko przemocy w formie gier i zabaw w łatwy sposób uczą dzieci panować nad agresją<br />
 • 15. Kontrola dziecka w kontakcie z mediami<br />
 • 16. Tworzenie programów przeciwko przemocy<br />
 • 17. Literatura:<br />Baran Agata, Dziecko a przemoc w mediach, „Wychowawca”, 2003, nr 3<br />Braun-Gałkowska Maria, Agresja w reklamach kierowanych do dzieci, „Edukacja i dialog”, 2000, nr 5 <br />Buczek Zbigniew, Agresja i hałas w szkole, „Lider”, 2004, nr 9<br />Janowska Janina, Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów, „Nowa Szkoła”, 2000, nr 3<br />Knez Renata, Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej, „Wychowawca”, 2003, nr3<br />Leszczyńska Elżbieta, Jak pokonać agresję?, „Życie Szkoły”, 2001, nr 8<br />Lubaszka Dorota, Skibińska Agata, Jak przeciwdziałać agresji?, „Życie Szkoły”, 2002, nr 10<br />s. Bożek Lucyna, Agresja- aspekty psychologiczne, „Wychowawca”, 2003, nr 3<br />Żuławnik-Rusnak Krystyna, Agresywne zachowania dzieci- wpływ rodziny, „Wychowawca”, 2003, nr 3<br />