Närvisüsteem Meeli Loite Sonn Gustav Adolfi Gümnaasium
Närvisüsteem <ul><li>Kesknärvisüsteem </li></ul><ul><ul><li>Seljaaju </li></ul></ul><ul><ul><li>Peaaju </li></ul></ul><u...
Seljaaju ( medulla spinalis ) <ul><li>KNS vanim ja madalam osa </li></ul><ul><li>Funktsioonid: </li></ul><ul><ul><li>Refle...
Seljaaju ehitus <ul><li>Võrreldes loomadega on inimese seljaaju väiksema iseseisvuga </li></ul><ul><li>Seljaaju kaal peaaj...
Seljaaju ehitus <ul><li>Inimese seljaaju on silindrijas väät, mis paikneb lülisambakanalis </li></ul><ul><li>Seljaaju: </l...
Seljaaju ehitus <ul><li>Kraniaalselt läheb seljaaju vahetult piklikajuks </li></ul><ul><li>Kaudaalselt lõpeb I – II nimmel...
 
Spinaalnärvid <ul><li>Tagumiste külgvagude kohalt väljub seljajust paariline spinaalnärvi dorsaaljuur , eesmiste külgvag...
Spinaalnärvid <ul><li>Seljaaju kaudaalsest osast väljuvad nimme-, ristluu- ja õndranärvide juured kulgevad allapoole püsti...
Spinaalnärvid <ul><li>Spinaalnärvid on paarilised närvid (31 paari) </li></ul><ul><ul><li>8 kaelasegmenti (C 1 – C 8 ) ko...
Spinaalnärvid <ul><li>Ventraalharud on kõige jämedamad ja moodustavad omavahel ühinedes närvipõimikuid , mis on tekkinud ...
Spinaalnärvid <ul><li>Ventraalharud innerveerivad kõhtmist kerelihastikku (kaela-, rinna- ja kõhulihaseid), jäsemete lihas...
 
 
Seljaaju ehitus <ul><li>Hallaine paikneb seljaaju keskosas, kujutab endast närvirakkude ja neist lähtuvate jätkete kogumit...
Seljaaju ehitus <ul><li>Seljaaju hallaine neuronid paiknevad mitmes suuruses kogumikena – tuumadena </li></ul><ul><li>Eess...
Seljaaju ehitus <ul><li>Hallaine ümber on seljaaju valgeaine, mis koosneb närvikiududest (moodustavad juhteteed) </li></ul...
Spinaalsed neuronid <ul><li>Inimese seljaaju sisaldab umbes 13,5 miljunit neuroni, millest ca 3% on eferentsed, ülejäänud ...
 
Alfa-motoneuronid <ul><li>Multipolaarne närvirakk (läbimõõt 40 - 70 μ m) </li></ul><ul><li>Akson on kaetud müeliinikihiga ...
 
 
Alfa-motoneuronid <ul><li>Alfa-motoneuron, selle akson ja innerveeritavad skeletilihaskiud moodustavad närvi-lihasaparaadi...
Gamma-motoneuronid <ul><li>Gamma-motoneuronite aksonid suubduvad lihaskäävide intrafusaalsete lihaskiudude juurde </li></u...
Lülineuronid <ul><li>Moodustavad kõige suurema spinaalsete neuronite grupi </li></ul><ul><li>Põhifunktsioon – osalemine s...
Aferentsed neuronid <ul><li>Aferentsete neuronite kehad ei paikne seljaajus, vaid dorsaaljuurtes olevates närvisõlmedes – ...
Spinaalmotorika aferendid <ul><li>Aferentsed impulsid lähtuvad lihastes, kõõlustes, nahas ja liigeskapslites paiknevatest ...
Lihaskäävid <ul><li>Ümbritsetud sidekoelise kapsliga, kapslis paiknevad intrafusaalsed lihaskiud </li></ul><ul><li>Paigut...
Kõõlusorganid ehk Golgi organid <ul><li>Paiknevad skeletilihaste kõõlustes nende lihaseks ülimineku kohtades </li></ul><ul...
Naha- ja liigesretseptorid <ul><li>Valuretseptorid (notsiretseptorid) – vabad närvilõpmed. Paiknevad epidermise süvades ki...
Seljaaju reflektoorne funktsioon <ul><li>Refleksi morfo-funktsionaalseks aluseks on refleksikaar , mis kooosneb aferentse...
Monosünaptiline refleksikaar <ul><li>Lihtsam refleksikaar (lihaskäävide retseptorid, aferentne neuron, eferentne neuron, e...
Polüsünaptiline refleksikaar <ul><li>Erutuse juhtimisel retseptoritest efektororganitesse osalevad peale aferentse ja efer...
Motoorsed spinaalrefelksid <ul><li>Venitusrefleksid – skeletilihase venitamisel tekib reflektoorne kontrakstioon (põlveref...
Motoorsed spinaalrefelksid <ul><li>Sirutusrefleksid </li></ul><ul><ul><li>Tõukerefleks (tallarefelks) tekib labajala naha...
Seljaaju juhtefunktsioonid: ülenevad juhteteed Juhivad erutust naha taktiisetest reteseptoritsest talamusse Külgväädi kõht...
Seljaaju juhtefunktsioonid: alanevad juhteteed <ul><li>Kortikospinaalkulgla (püramidaalsüsteem): neuronid asuvad motokorte...
Ekstrapüramidaalsüsteem <ul><li>Rubrospinaalkulgla: algus – keskaju punatuum. </li></ul><ul><li>Retikulospinaalkulgla: alg...
Ekstrapüramidaalsüsteem <ul><li>Vestibulospinaalkulgla: algus – vestibulaartuum. Toimib erutavalt sirutajalihaste alfa- ja...
Vegetatiivne ehk autonoomne närvisüsteem
Sümpaatiline närvisüsteem <ul><li>Silma pupillide laienemine </li></ul><ul><li>Sitke, veniva sülje eritumine </li></ul><ul...
Parasümpaatiline närvisüsteem <ul><li>Silma pupillide ahenemine </li></ul><ul><li>Rohke vedela sülje eritumine </li></ul><...
Peaaju <ul><li>Pikkus 15,5 – 19 cm </li></ul><ul><li>Laius 13 – 14 cm </li></ul><ul><li>Kõrgus 10,8 – 11,7 cm </li></ul><...
 
Peaaju topograafiline jaotus <ul><li>Ajutüvi </li></ul><ul><ul><li>Piklikaju </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajusild </li></ul>...
Ajutüvi <ul><li>A – piklikaju </li></ul><ul><li>В – ajusild </li></ul><ul><li>С – keskaju </li></ul><ul><li>peaajunärvi...
Piklikaju <ul><li>Väljuvad peaajunärvide XII (keelealuse närvi), IX (keelu-neelunärvi), X (uitnärvi), XI (lisanärvi) paar...
Piklikaju: funktsioonid <ul><li>Tugimotoorika üks keskusi, mis võtab osa lihaste toonuse ja kehahoiaku regulatsioonist </l...
Ajusild <ul><li>Peaajunärvi: V paari (kolmiknärvi), VI paari (eemaldajanärvi), VII paari (näonärvi), VIII paari (esiku-te...
Keskaju: funktsioonid <ul><li>Kõige väiksem peaajuosa </li></ul><ul><li>Punatuum reguleerib tugimotoorikat ning lihaste to...
Vaheaju <ul><li>Epitalamus </li></ul><ul><li>Talamus </li></ul><ul><li>Subtalamus </li></ul><ul><li>Hüpotalamus </li>...
Talamus ehk tundekühm <ul><li>Kokku ligikaudu 40 tuuma, kuhu koonduvad erutused peaaegu keha kõikidest retseptoritest (keh...
Hüpotalamus <ul><li>Sisaldab 32 paari tuumi, mis on vegetatiivse närvisüsteemi kõrgemateks koorealusteks keskusteks </li>...
Epitalamus <ul><li>Käbikeha kuulub endokriinse süsteemi, teda seostatakse sugulise küpsemise regulatsiooniga (hüpofunktsi...
Subtalamus ning metatalamus <ul><li>Subtalamus </li></ul><ul><li>Omab kontakte ekstrapüramidaalsüsteemi struktuuridega <...
Retikulaarformatsioon ehk võrkmoodustis <ul><li>Paikneb ajutüvis </li></ul><ul><li>Närvikiudude abil on ta ühenduses peaaj...
 
Väikeaju <ul><li>Paikneb tagumises koljuaugus, suuraju kuklasagarate all, piklikajust ja ajusillast tagapool </li></ul><u...
Väikeaju funktsioonid <ul><li>Teiste motoorsete keskuste tegevuse toetamine ja koordineerimine: </li></ul><ul><ul><li>Keha...
Väikeaju funktsioonid <ul><li>Väikeaju uss kontrollib kehahoiakut, lihaste toonust, tugimotoorseid liigutusi ja kehatasaka...
Väikeaju talitluse häired <ul><li>Asünergia – võimetus täpselt doseerida lihaste kontraktsioonijõudu liigutustegevusel </l...
Suuraju ehk otsaju <ul><li>Inimese suuraju jaguneb kaheks mõhnkehaga ühendatud poolekeraks, mis koosnevad motoorikat juhti...
Põhimiktuumad ehk koorealused tuumad <ul><li>Asetsevad valgeaine sügavuses vaheaju lähedal </li></ul><ul><li>Põhimiktuumad...
Põhimiktuumade funktsioonid <ul><li>Moodustavad motokorteksi aferentse süsteemi </li></ul><ul><li>Eriline tähendus korrapä...
Suuraju koor <ul><li>Kõrgeim, kõige hilisema arenguga KNS osa, mille funktsiooniga on seotud inimese teadvus, mõtlemine, m...
Suuraju koore tsütoarhitektoniline skeem Brodmanni järgi <ul><li>Eristatakse 11 piirkonda, mis koosnevad 52 väljast </li><...
 
Sensoorsed projektsiooniväljad <ul><li>Naha- ja propriotseptiivse (süvatundlikkus) – väljad 1, 2, 3 ning 5, 7, 40 </li></u...
Motoorsed keskused <ul><li>Primaarne motokorteks (4), premotokorteks (6), suplementaarne motokorteks (8) </li></ul><ul><li...
Motoorsed keskused <ul><li>Artikuleeritud kõne ja kirjutamine (laubasagar) – väljad 44 ja 45 (motoorne afaasia), väljad 37...
Assotsiatsiooniväljad <ul><li>Saavad informatsiooni projektsiooniväljadelt või talamuselt </li></ul><ul><li>On oelmas ain...
Assotsiatsiooniväljad <ul><li>Laubasagaras toimub informatsiooni säilitamine ja töötlemine, kujuneb intellekt </li></ul><u...
Limbiline süsteem <ul><li>Fülogeneetiliselt vanim ja struktuurilt lihtsam ajukoore osa ning koorealused tuumad, mis on se...
Limbiline süsteem <ul><li>Tal on tähtis osa emotsioonide kujundamises, une ja ärkveloleku reguleerimises ning mäluprotsess...
Asendirefleksid <ul><li>Reaktsioonid, mis on seotud lihaste toonuse ümberjaotamisega kehahoiaku säilitamisel </li></ul><u...
Staatilised asendirefleksid <ul><li>Reflektoorsed reaktsioonid, mis tagavad kehahoiaku ja keha tasakaalu rahuliku lamamise...
Hoiakurefleksid <ul><li>Suunatud normaalse kehahoiaku säilitamisele juhtudel, kui on oht selle häirumiseks </li></ul><ul>...
Püstumisrefleksid <ul><li>Tekivad normaalse kehahoiaku häirumisel </li></ul><ul><li>Saavad alguse vestibaulaaraparaadi ot...
Statokineetilised asendirefleksid <ul><li>Tekivad keha aktiivsel või passivsel ümberpaiknemisel ruumis </li></ul><ul><li>R...
Füüsiliste koormuste mõju peaajule <ul><li>Liikumise ajal võib aju verevarustus puhkeolekuga võrreldes suureneda kuni 30%....
Füüsiliste koormuste mõju peaajule <ul><li>Aju glükoosivahetus liikumise ajal ei kiirene, pigem aeglustub. </li></ul><ul>...
Füüsiliste koormuste mõju närvisüsteemile <ul><li>Akuutsel kehalisel pingutusel juhib närvisüsteem lihaste tööd, aktiveeri...
Füüsiliste koormuste mõju närvisüsteemile <ul><li>Endokriinsüsteem – hüpotalamus (peaaju) – erinevate hormoonide kontsentr...
Füüsiliste koormuste mõju närvisüsteemile: väsimus <ul><li>Väsimus – pidurdusseisundi tekkimine KNS-s </li></ul><ul><li>Ül...
of 84

Narvissteem. Meeli

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Economy & Finance      


Transcripts - Narvissteem. Meeli

 • 1. Närvisüsteem Meeli Loite Sonn Gustav Adolfi Gümnaasium
 • 2. Närvisüsteem <ul><li>Kesknärvisüsteem </li></ul><ul><ul><li>Seljaaju </li></ul></ul><ul><ul><li>Peaaju </li></ul></ul><ul><li>Perifeerne närvisüsteem </li></ul><ul><ul><li>Somaatiline: närvid </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonoomne ehk vegetatiivne närvisüsteem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sümpaatiline </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parasümpaatiline </li></ul></ul></ul>
 • 3. Seljaaju ( medulla spinalis ) <ul><li>KNS vanim ja madalam osa </li></ul><ul><li>Funktsioonid: </li></ul><ul><ul><li>Reflektoorne – seljaajus paiknevate motoorsete keskuste vahedusel toimuvad spinaalrefleksid, mis ei vaja kõrgemate ajuosade osavõttu </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhtefunktsioon – seljaaju on vaheajaam erutuse juhtimisel kõrgematesse keskustesse ja kõrgematest keskustest teostusorganitesse </li></ul></ul>
 • 4. Seljaaju ehitus <ul><li>Võrreldes loomadega on inimese seljaaju väiksema iseseisvuga </li></ul><ul><li>Seljaaju kaal peaajuga võrreldes on: </li></ul><ul><ul><li>Inimesel 2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Kassil 255 </li></ul></ul><ul><ul><li>Küülikul 45% </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilpkonnal 120% </li></ul></ul>
 • 5. Seljaaju ehitus <ul><li>Inimese seljaaju on silindrijas väät, mis paikneb lülisambakanalis </li></ul><ul><li>Seljaaju: </li></ul><ul><ul><li>pikkus 40 – 45 cm </li></ul></ul><ul><ul><li>läbimõõt 0,7 – 1,4 cm </li></ul></ul><ul><ul><li>mass 34 – 38 g </li></ul></ul>
 • 6. Seljaaju ehitus <ul><li>Kraniaalselt läheb seljaaju vahetult piklikajuks </li></ul><ul><li>Kaudaalselt lõpeb I – II nimmelüli kõrgusel koonusja teravikuga – ajukoonusega </li></ul><ul><li>Ajukoonus lõpeb lülisamabakanalit mööda allapoole suunduva ja õndralülideni ulatuva lõppniidiga </li></ul><ul><li>Kaelapiirkonnas jämeneb seljaaju kaelapaisumuseks, nimmepiirkonnas – nimme-ristluupaisumuseks. Nendes paiknevad üla- ja alajäsemetesse suunduvad motoorsed närvikiud </li></ul>
 • 8. Spinaalnärvid <ul><li>Tagumiste külgvagude kohalt väljub seljajust paariline spinaalnärvi dorsaaljuur , eesmiste külgvagude kohalt spinaalnärvi ventraaljuur </li></ul><ul><li>Spinaalnärvi dorsaaljuured (tunde ehk toomajuured) koosnevad aferentsete närvikiudude kimpudest, ventraaljuured (motoorsed ehk viimajuured) – eferentsete närvikiudude kimpudest </li></ul>
 • 9. Spinaalnärvid <ul><li>Seljaaju kaudaalsest osast väljuvad nimme-, ristluu- ja õndranärvide juured kulgevad allapoole püstiselt, moodustades koos lõppniidiga närvijuurte kimbu – nn. hobusesaba </li></ul><ul><li>Pärast seljaju väljumist liituvad dorsaal- ja ventraalnärvijuur vastavate lülidevaheliste mulkude piirkonnas spinaalnärviks </li></ul><ul><li>Enne ventraaljuurega liitumist moodustab iga dorsaaljuur närvisõlme – spinaalganglioni (aferentsete neuronite kehade kogumik) </li></ul>
 • 10. Spinaalnärvid <ul><li>Spinaalnärvid on paarilised närvid (31 paari) </li></ul><ul><ul><li>8 kaelasegmenti (C 1 – C 8 ) koos 8 paari kaelanärvidega </li></ul></ul><ul><ul><li>12 rinnasegmenti (Th 1 – Th 12 ) koos 12 paari rinnanärvidega </li></ul></ul><ul><ul><li>5 nimmesegmenti (L 1 – L 5 ) koos 5 paari nimmenärvidega </li></ul></ul><ul><ul><li>5 ristluusegmenti (S 1 – S 5 ) koos 5 paari ristluunärvidega </li></ul></ul><ul><ul><li>1 õndrasegmenti (Co) koos 1paari õndranärvidega </li></ul></ul><ul><li>Iga spinaalnärb jaguneb kohe peale lülisambakanalist väljumist ventraal- ja dorsaalharuks </li></ul>
 • 11. Spinaalnärvid <ul><li>Ventraalharud on kõige jämedamad ja moodustavad omavahel ühinedes närvipõimikuid , mis on tekkinud seoses jäsemete arenguga (kaela-, õla-, nimme- ja ristluupõimik) </li></ul><ul><li>Põimikust lähtuvad naha-, lihase- ja seganärvid </li></ul><ul><li>Rinnanärvide ventraalharud põimikuid ei moodusta ja kulgevad roietevahemikes </li></ul>
 • 12. Spinaalnärvid <ul><li>Ventraalharud innerveerivad kõhtmist kerelihastikku (kaela-, rinna- ja kõhulihaseid), jäsemete lihaseid ning nende piirkondade liigeseid ja nahka </li></ul><ul><li>Dorsaalharud innerveerivad selgmist kerelihastikku (süvasid seljalihaseid), selja nahka ja lülidevaheliiigeseid </li></ul>
 • 15. Seljaaju ehitus <ul><li>Hallaine paikneb seljaaju keskosas, kujutab endast närvirakkude ja neist lähtuvate jätkete kogumit </li></ul><ul><li>Hallaine on ristlõikes H-kujuline ja meenutab laialisirutatud tiibadega liblikat </li></ul><ul><li>Hallaine eessarvedes paiknevad alfa- ja gamma-motoneuronid, mille aksonid väljuvad seljaajust spinaalnärvide ventraaljuurte kaudu </li></ul><ul><li>Tagasarvedes paiknevad lülineuronid, tagasarvedesse saabuvad spinaaljuurte kaudu aferentsed närvikiud </li></ul>
 • 16. Seljaaju ehitus <ul><li>Seljaaju hallaine neuronid paiknevad mitmes suuruses kogumikena – tuumadena </li></ul><ul><li>Eessarvede tuumad – motoorsed keskused </li></ul><ul><li>Tagasarvede tuumad – sensoorsed keskused </li></ul><ul><li>Külgsarvede tuumad – vegetatiivse närvisüsteemi sümpaatilise osa keskus </li></ul>
 • 17. Seljaaju ehitus <ul><li>Hallaine ümber on seljaaju valgeaine, mis koosneb närvikiududest (moodustavad juhteteed) </li></ul><ul><li>Juhteteede (ülenevate ja alanevate) kaudu toimub sidepidamine selja- ja peaaju vahel </li></ul>
 • 18. Spinaalsed neuronid <ul><li>Inimese seljaaju sisaldab umbes 13,5 miljunit neuroni, millest ca 3% on eferentsed, ülejäänud aga lülineuronid </li></ul><ul><li>Eferentsed neuronid </li></ul><ul><ul><li>Alfa-motoneuron </li></ul></ul><ul><ul><li>Gamma-motoneuron </li></ul></ul><ul><ul><li>Vegetatiivse närvisüsteemi preganglionaarsed neuronid </li></ul></ul><ul><li>Aferentsed neuronid </li></ul><ul><li>Lülineuronid </li></ul>
 • 20. Alfa-motoneuronid <ul><li>Multipolaarne närvirakk (läbimõõt 40 - 70 μ m) </li></ul><ul><li>Akson on kaetud müeliinikihiga ja juhib erutust skeletilihaste ekstrafusaalsete lihaskiududele </li></ul><ul><li>Iga akson jaguneb terminaalseteks lõpmeteks, mis neuromuskulaarsete sünapsite vahendusel kontaksteeruvad skeletilihaskiududega </li></ul><ul><li>Enamikku kaelalihaseid ning kõiki kere- ja jäsemete lihaseid innerveerivate alfa-motoneuronite kehad asuvad seljaajus </li></ul>
 • 23. Alfa-motoneuronid <ul><li>Alfa-motoneuron, selle akson ja innerveeritavad skeletilihaskiud moodustavad närvi-lihasaparaadi elementaarse morfo-funktsionaalse ühiku – motoorse ühiku </li></ul><ul><li>Ühte lihast (või selle pead) innerveerivad alfa-motoneuronid moodustavad motoorse tuuma ehk motoneuronpuuli </li></ul>
 • 24. Gamma-motoneuronid <ul><li>Gamma-motoneuronite aksonid suubduvad lihaskäävide intrafusaalsete lihaskiudude juurde </li></ul><ul><li>Erutavad mõjud saabuvad gamma-motoneuronitele peaaju osadelt, mis osalevad kehahoiaku reguleerimisel </li></ul>
 • 25. Lülineuronid <ul><li>Moodustavad kõige suurema spinaalsete neuronite grupi </li></ul><ul><li>Põhifunktsioon – osalemine seljaaju erutus- ja pidurdusprotsesside integratsioonis </li></ul>
 • 26. Aferentsed neuronid <ul><li>Aferentsete neuronite kehad ei paikne seljaajus, vaid dorsaaljuurtes olevates närvisõlmedes – spinaalganglionides </li></ul><ul><li>Rakukehast lähtub algselt üks jätke, mis seejärel haruneb kaheks </li></ul><ul><li>Jätke üks haru – perifeerne – juhib erutust retseptoritest rakukehasse, teine haru – tsentraalne – rakukehast selja- ja peaaju neuronitele </li></ul>
 • 27. Spinaalmotorika aferendid <ul><li>Aferentsed impulsid lähtuvad lihastes, kõõlustes, nahas ja liigeskapslites paiknevatest retseptoritest </li></ul><ul><li>Retseptor – analüsaatori perifeerne osa, mis võtab vastu välisärritusi ja kust saavad alguse KNS-i suunduvad aferentsed närvikiud </li></ul><ul><li>Spinaalmotoorika retseptorid – lihaskäävid, kõõlusorganid, naha- ja liigesretseptorid </li></ul>
 • 28. Lihaskäävid <ul><li>Ümbritsetud sidekoelise kapsliga, kapslis paiknevad intrafusaalsed lihaskiud </li></ul><ul><li>Paigutunud paralleelselt ekstrafusaalsete (tavalised) lihaskiududega </li></ul><ul><li>Reguleerivad lihase pikkust </li></ul>
 • 29. Kõõlusorganid ehk Golgi organid <ul><li>Paiknevad skeletilihaste kõõlustes nende lihaseks ülimineku kohtades </li></ul><ul><li>Koosnevad umbes 10 kõõluskiukesest </li></ul><ul><li>Kõõlusorganeid on lihastes tavaliselt vähem kui lihaskääve (50-80 : 100) </li></ul><ul><li>Paigutunud järjestikku ekstrafusaalsete lihaskiududega </li></ul><ul><li>Reguleerivad lihaspinget </li></ul>
 • 30. Naha- ja liigesretseptorid <ul><li>Valuretseptorid (notsiretseptorid) – vabad närvilõpmed. Paiknevad epidermise süvades kihtides ja pärisnaha näsakihis, veresoontes, lihastes, kõõlustes, luuümbrises. Valuaisting tekib peaajus </li></ul><ul><li>Termoretseptorid: külma- ja soojaretseptorid. Paiknevad nahas, suu, nina ja kõri limaskestades </li></ul><ul><li>Taktiilsed retseptorid: puudutus, surve ja vibratsioon – võimalik määrata esemete kuju, suurust ja konsistentsi, surve tugevust nahale. Asuvad nahas, liigeskapslites, kõõluste, sidemete ja luuümbrise läheduses </li></ul>
 • 31. Seljaaju reflektoorne funktsioon <ul><li>Refleksi morfo-funktsionaalseks aluseks on refleksikaar , mis kooosneb aferentsetest (retseptoorsetest), lüli- ja eferentsetest neuronitest </li></ul><ul><li>Spinaalsed refleksid moodustuvad motoneuronpuuli printsiibil </li></ul><ul><li>Mono- ja polüsünaptiline refleksikaar </li></ul>
 • 32. Monosünaptiline refleksikaar <ul><li>Lihtsam refleksikaar (lihaskäävide retseptorid, aferentne neuron, eferentne neuron, efektor – skeletilihas) </li></ul><ul><li>Põlverefleks </li></ul>
 • 33. Polüsünaptiline refleksikaar <ul><li>Erutuse juhtimisel retseptoritest efektororganitesse osalevad peale aferentse ja eferentse neuroni ka üks või mitu lülineuronit </li></ul><ul><li>Painutusrefleks </li></ul>
 • 34. Motoorsed spinaalrefelksid <ul><li>Venitusrefleksid – skeletilihase venitamisel tekib reflektoorne kontrakstioon (põlverefleks) </li></ul><ul><li>Painutusrefleks (kaitserefleks) – tekib jäsemete naharetseptorite (valu- ja puuteretsptorite) ärritamisele, ilmneb jäseme painutusliigutusega ärrituskoldest eemaldamises </li></ul>
 • 35. Motoorsed spinaalrefelksid <ul><li>Sirutusrefleksid </li></ul><ul><ul><li>Tõukerefleks (tallarefelks) tekib labajala naharetseptorite ärritamisel selle kontakteerumisel tugipinnaga, väljendub alajäsemete reflektoorses sirutuses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ristsirutusrefleks – üla- või alajäsemete painutusega kaasneb kontrlateraalsete jäsemete sirutajalihaste toonuse tõus </li></ul></ul>
 • 36. Seljaaju juhtefunktsioonid: ülenevad juhteteed Juhivad erutust naha taktiisetest reteseptoritsest talamusse Külgväädi kõhtmises osas Spinotalaamkulg-lad Juhivad erutust lihaste, kõõluste ja liigeskapslite proprioretseptoritsest piklikajju, sealt edasi väikeajju Külgväädi selgmises pindmises osas Spinotserebellaar-kulglad Tagaväädi külgmises osas Talbkimp Juhivad erutust lihaste proprioretseptoritsest ja naha taktiilsetest reteptoritest piklikaju vastavatesse tuumadesse Tagaväädi keskmises osas Õrnkimp Füsioloogiline funktsioon Paiknemine seljaaju valgeaine väädis Juhtetee
 • 37. Seljaaju juhtefunktsioonid: alanevad juhteteed <ul><li>Kortikospinaalkulgla (püramidaalsüsteem): neuronid asuvad motokorteksis ja premotokorteksis (väljad 4 ja 6). Toimib erutavalt painutajalihaste alfa- ja gamma-motoneuronitele ja pidurdavalt sirutajalihaste vastavatele motoneuronitele. Täidab sihtmotoorset funktsiooni </li></ul><ul><li>Ekstrapüramidaalsüsteem (tugimotoorne funktsioon) </li></ul><ul><ul><li>Rubrospinaalkulgla </li></ul></ul><ul><ul><li>Vestibulospinaalkulgla </li></ul></ul><ul><ul><li>Retikulospinaalkulgla </li></ul></ul><ul><ul><li>Tektospinaalkulgla </li></ul></ul>
 • 38. Ekstrapüramidaalsüsteem <ul><li>Rubrospinaalkulgla: algus – keskaju punatuum. </li></ul><ul><li>Retikulospinaalkulgla: algus – sillas ja piklikajus paiknevad retikulaarformatsiooni tuumad. Nagu rubrospinaalkulgla toimib erutavalt painutajalihaste alfa- ja gamma-motoneuronitele ja pidurdavalt sirutajalihaste vastavatele motoneuronitele </li></ul>
 • 39. Ekstrapüramidaalsüsteem <ul><li>Vestibulospinaalkulgla: algus – vestibulaartuum. Toimib erutavalt sirutajalihaste alfa- ja gamma-motoneuronitele ja pidurdavalt painutajalihaste vastavatele motoneuronitele. </li></ul><ul><li>Tektospinaalkulgla: algus – keskaju optiliste ja akustilise reflekside keskused. Toimuv automaatne reageerimine (pea- ja kereliigutusega) nägemis- ja kuulmisärritustele. </li></ul>
 • 40. Vegetatiivne ehk autonoomne närvisüsteem
 • 41. Sümpaatiline närvisüsteem <ul><li>Silma pupillide laienemine </li></ul><ul><li>Sitke, veniva sülje eritumine </li></ul><ul><li>SLS tõus ja südamelihase kontraktsioonide tugevnemine </li></ul><ul><li>Maonäärmete nõristumine </li></ul><ul><li>Mao- ja sooleperistaltika nõrgenemine </li></ul><ul><li>Bronhide valendiku laienemine </li></ul>
 • 42. Parasümpaatiline närvisüsteem <ul><li>Silma pupillide ahenemine </li></ul><ul><li>Rohke vedela sülje eritumine </li></ul><ul><li>SLS tõus langus ja südamelihase kontraktsioonide nõrgenemine </li></ul><ul><li>Maomahla nõristumine </li></ul><ul><li>Mao- ja sooleperistaltika tugevnemine </li></ul><ul><li>Bronhide valendiku ahenemine </li></ul>
 • 43. Peaaju <ul><li>Pikkus 15,5 – 19 cm </li></ul><ul><li>Laius 13 – 14 cm </li></ul><ul><li>Kõrgus 10,8 – 11,7 cm </li></ul><ul><li>Mass </li></ul><ul><ul><li>Meestel 1350 g </li></ul></ul><ul><ul><li>Naistel 1250 g </li></ul></ul>
 • 45. Peaaju topograafiline jaotus <ul><li>Ajutüvi </li></ul><ul><ul><li>Piklikaju </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajusild </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskaju </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaheaju </li></ul></ul><ul><li>Väikeaju </li></ul><ul><li>Suuraju </li></ul>
 • 46. Ajutüvi <ul><li>A – piklikaju </li></ul><ul><li>В – ajusild </li></ul><ul><li>С – keskaju </li></ul><ul><li>peaajunärvid : V. kolmiknärv VI. eemaldajanärv VII. näonärv VIII. esiku-teonärv IX. keelu-neelunärv X. uitnärv XI. lisanärv </li></ul>
 • 47. Piklikaju <ul><li>Väljuvad peaajunärvide XII (keelealuse närvi), IX (keelu-neelunärvi), X (uitnärvi), XI (lisanärvi) paaride juured ning asuvad XII, IX, X ja XI paari tuumad. </li></ul><ul><li>Retikulaarformatsioon </li></ul><ul><li>Vestibulaartuum </li></ul><ul><li>Refleksikeskused: </li></ul><ul><ul><li>Seedetalitlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Hingamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vasomotoorne ja südame talitlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Higistamiskeskus </li></ul></ul>
 • 48. Piklikaju: funktsioonid <ul><li>Tugimotoorika üks keskusi, mis võtab osa lihaste toonuse ja kehahoiaku regulatsioonist </li></ul><ul><li>Paljude refleksikeskuste asukoht </li></ul><ul><li>Peanärvide funktsioonid </li></ul>
 • 49. Ajusild <ul><li>Peaajunärvi: V paari (kolmiknärvi), VI paari (eemaldajanärvi), VII paari (näonärvi), VIII paari (esiku-teonärvi) tuumad </li></ul><ul><li>Retikulaarformatsioon </li></ul><ul><li>Hingamise, neelamise, oksendamise, südametegevuse reflektoorsed keskused </li></ul>
 • 50. Keskaju: funktsioonid <ul><li>Kõige väiksem peaajuosa </li></ul><ul><li>Punatuum reguleerib tugimotoorikat ning lihaste toonust, ta on normaalseid asendeid tagavate reflekside (asendireflekside) keksuseks </li></ul><ul><li>IV paari ( plokinärvi ) и III paari ( silmaliigutajanärvi) tuumad </li></ul><ul><li>Subkortikaalsed kuulmiskeskused, nende abil toimuvad akustilised orienteerumisrefleksid </li></ul><ul><li>Subkortikaalsed nägemiskeskused, nad osalevad optilistes orienteerumisrefleksides </li></ul>
 • 51. Vaheaju <ul><li>Epitalamus </li></ul><ul><li>Talamus </li></ul><ul><li>Subtalamus </li></ul><ul><li>Hüpotalamus </li></ul><ul><li>Metatalamus </li></ul>
 • 52. Talamus ehk tundekühm <ul><li>Kokku ligikaudu 40 tuuma, kuhu koonduvad erutused peaaegu keha kõikidest retseptoritest (keha üldine tundlikkus) </li></ul><ul><li>Kõikide tundlikkuse liikide, v.a.haistmine, koorealune keskus </li></ul><ul><li>Aju peamine informatsioonikeskus (teadete vastuvõtmine, sorteerimine ja koordineerimine) </li></ul><ul><li>Koorealune kuulmis- ja nägemiskeskus </li></ul>
 • 53. Hüpotalamus <ul><li>Sisaldab 32 paari tuumi, mis on vegetatiivse närvisüsteemi kõrgemateks koorealusteks keskusteks </li></ul><ul><li>Keskuste kaudu reguleeritakse </li></ul><ul><ul><li>Vee, mineraalainete, süsivesikute ja rasva ainevahetust </li></ul></ul><ul><ul><li>Soojuse produktsiooni ning väljutamist </li></ul></ul><ul><ul><li>Higistamise ning vasomotoorseid reaktsioone </li></ul></ul><ul><li>Haistmiskeskus </li></ul>
 • 54. Epitalamus <ul><li>Käbikeha kuulub endokriinse süsteemi, teda seostatakse sugulise küpsemise regulatsiooniga (hüpofunktsiooni puhul – suguorganite enneaegne areng, hüperfunktsiooni korral – suguliste funktsioonide alaareng) </li></ul><ul><li>Haistmiskeskus </li></ul>
 • 55. Subtalamus ning metatalamus <ul><li>Subtalamus </li></ul><ul><li>Omab kontakte ekstrapüramidaalsüsteemi struktuuridega </li></ul><ul><li>Vaheaju motoorne keskus </li></ul><ul><li>Metatalamus </li></ul><ul><li>Kuulmis- ja nägemisanalüsaatori koorealune keskus </li></ul>
 • 56. Retikulaarformatsioon ehk võrkmoodustis <ul><li>Paikneb ajutüvis </li></ul><ul><li>Närvikiudude abil on ta ühenduses peaaju mitmete osadega, samuti seljaajuga </li></ul><ul><li>Avaldab erinevat mõju KNS erinevate osade aktiivsusele </li></ul><ul><li>Kontrollib seljaaju reflektoorset talitlust </li></ul>
 • 58. Väikeaju <ul><li>Paikneb tagumises koljuaugus, suuraju kuklasagarate all, piklikajust ja ajusillast tagapool </li></ul><ul><li>Jaguneb kaheks külgmiseks poolkeraks ja neid ühendavaks paarituks vaheosaks – ussiks </li></ul><ul><li>Supraspinaalne sensoorne keskus </li></ul><ul><li>Hallaine moodustab ühtlase pindmise kihi paksusega 1 – 2,5 mm – väikeaju koore (ca 2000 cm 2 ). Koore all on valgeaine (meenutab läbilõigel puuokste hargnemist – elu puu) </li></ul>
 • 59. Väikeaju funktsioonid <ul><li>Teiste motoorsete keskuste tegevuse toetamine ja koordineerimine: </li></ul><ul><ul><li>Kehahoiaku ja liigutuste tugimotoorse osa reguleerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Aeglase sihtmotoorika suunakorrektuur ja nende koordinatsioon tugimotoorikaga </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiire sihtmotoorika sujuvuse tagamine </li></ul></ul>
 • 60. Väikeaju funktsioonid <ul><li>Väikeaju uss kontrollib kehahoiakut, lihaste toonust, tugimotoorseid liigutusi ja kehatasakaalu </li></ul><ul><li>Ussi abil täpsustatakse kogu aeg mittetahtelisi (automaatseid) liigutisi, väikeaju poolkerade abil aga tahtelisi liigutusi </li></ul>
 • 61. Väikeaju talitluse häired <ul><li>Asünergia – võimetus täpselt doseerida lihaste kontraktsioonijõudu liigutustegevusel </li></ul><ul><li>Tegevus- ehk intentsionaaltreemor, mis ei avaldu rahulolekus, vaid ilmub tahteliste liigutuste korral </li></ul><ul><li>Lihaste alanenud ehk hüpotoonus </li></ul><ul><li>Nüstagm ja kõnehäired </li></ul>
 • 62. Suuraju ehk otsaju <ul><li>Inimese suuraju jaguneb kaheks mõhnkehaga ühendatud poolekeraks, mis koosnevad motoorikat juhtivatest põhimiktuumadest, haisteajust ja mantlist </li></ul><ul><li>Poolkerad moodustavad ca 4 / 5 kogu peaajust </li></ul><ul><li>Suuraju poolkerade pind liigendub sagarateks ja sagarikeks (lauba-, kiiru-, oimu- ja kuklasagarad) </li></ul><ul><li>Haisteaju asub laubasagara alumisel küljel (10000 lõhna) </li></ul>
 • 63. Põhimiktuumad ehk koorealused tuumad <ul><li>Asetsevad valgeaine sügavuses vaheaju lähedal </li></ul><ul><li>Põhimiktuumade hulka kuuluvad: </li></ul><ul><ul><li>Juttkeha (sabatuum ja läätstuum) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kahvakera </li></ul></ul><ul><ul><li>Mustaine </li></ul></ul><ul><ul><li>Talamisealune tuum </li></ul></ul>
 • 64. Põhimiktuumade funktsioonid <ul><li>Moodustavad motokorteksi aferentse süsteemi </li></ul><ul><li>Eriline tähendus korrapäraste, aeglaste, sujuvate kaasnevate liigutuste sooritamisel </li></ul><ul><li>Sabatuum ja läätstuuma korik aeglustavad liigutusi, kahvakera ja talamuse mediaaltuumad suurendavad liigutuste kiirust </li></ul><ul><li>Mandelkeha kuulub limbilisse süsteemi, omades tähtsat osa emotsioonide kujunemisel </li></ul>
 • 65. Suuraju koor <ul><li>Kõrgeim, kõige hilisema arenguga KNS osa, mille funktsiooniga on seotud inimese teadvus, mõtlemine, meeleelundite tegevus, tajud, õppimine, mälu, sihtmotoorika </li></ul><ul><li>Ühtlane hallaine kiht (paksus 2 – 5 mm, pindala keskmiselt 2200 cm 2 ), sisaldab umbes 10 – 14 miljardit neuronit </li></ul>
 • 66. Suuraju koore tsütoarhitektoniline skeem Brodmanni järgi <ul><li>Eristatakse 11 piirkonda, mis koosnevad 52 väljast </li></ul><ul><li>Väljad erinevad mitte ainult oma mikroskoopilise struktuuri, vaid ka funktsioonide poolest </li></ul>
 • 68. Sensoorsed projektsiooniväljad <ul><li>Naha- ja propriotseptiivse (süvatundlikkus) – väljad 1, 2, 3 ning 5, 7, 40 </li></ul><ul><li>Nägemine – kuklasagara keskmine pind – väljad 17, 18, 19, 39, 8 </li></ul><ul><li>Kuulmine – oimusagara sisepinnal – väljad 41 ja 42, 22 </li></ul><ul><li>Haistmine – väljad 11 </li></ul>
 • 69. Motoorsed keskused <ul><li>Primaarne motokorteks (4), premotokorteks (6), suplementaarne motokorteks (8) </li></ul><ul><li>Inimese tahtelise (siht)motoorse tegevuse juhtimine ja uute liigutusvilumuste omandamine </li></ul>
 • 70. Motoorsed keskused <ul><li>Artikuleeritud kõne ja kirjutamine (laubasagar) – väljad 44 ja 45 (motoorne afaasia), väljad 37, 40 ja 42 (sensoorne afaasia) </li></ul>
 • 71. Assotsiatsiooniväljad <ul><li>Saavad informatsiooni projektsiooniväljadelt või talamuselt </li></ul><ul><li>On oelmas ainult inimesel </li></ul><ul><li>Nende vahendusel kujunevad närvitegevuse sellised vormid, nagu ärkvelolek, tähelepanuvõime, õppimine, abstraktsete mõistete kujunemine, mälu, tegelikkuse tunnetamine ja sihipärane käitumine </li></ul>
 • 72. Assotsiatsiooniväljad <ul><li>Laubasagaras toimub informatsiooni säilitamine ja töötlemine, kujuneb intellekt </li></ul><ul><li>Oimu ja kuklasagaras – mälu </li></ul>
 • 73. Limbiline süsteem <ul><li>Fülogeneetiliselt vanim ja struktuurilt lihtsam ajukoore osa ning koorealused tuumad, mis on seotud organismi bioloogiliste vajaduste rahuldamise ja emotsioonidega </li></ul><ul><li>Peaülesanne – psüühilise aktiivsuse ja organismi kaasasündinud vajaduste rahuldamisega seoses oleva käitumise juhtimine ning instinktiivse ja omandatud tegevuse kooskõlastamine </li></ul>
 • 74. Limbiline süsteem <ul><li>Tal on tähtis osa emotsioonide kujundamises, une ja ärkveloleku reguleerimises ning mäluprotsessides </li></ul><ul><li>Võtab osa haistmistalitlusest ja siseelundite talitluse korraldamises </li></ul><ul><li>Kahepoolse kahjustuse korral tekivad mäluhäired ja emotsiooniväärastused (afektiivsus, haiguslikud isumuutused, hüperseksuaalsus jt) ning kaob informatsiooni omandamise ja kinnistamise võime </li></ul>
 • 75. Asendirefleksid <ul><li>Reaktsioonid, mis on seotud lihaste toonuse ümberjaotamisega kehahoiaku säilitamisel </li></ul><ul><li>Võtavad osa peaaegu kõik KNS osad, olulisem osa on ajutövel </li></ul><ul><li>Selleks vajalik informatsioon pärineb vestubulaaraparaadist ja kaelapiirkonna proprioretseptoritest </li></ul><ul><li>Jaotatakse kahte rühma: staatilised ja statokineetilised </li></ul>
 • 76. Staatilised asendirefleksid <ul><li>Reflektoorsed reaktsioonid, mis tagavad kehahoiaku ja keha tasakaalu rahuliku lamamise, seismise ning istumise puhul ja ei ole seotud liikumisega ruumis </li></ul><ul><ul><li>Hoiakurefleksid </li></ul></ul><ul><ul><li>Püstumisrefleksid </li></ul></ul>
 • 77. Hoiakurefleksid <ul><li>Suunatud normaalse kehahoiaku säilitamisele juhtudel, kui on oht selle häirumiseks </li></ul><ul><li>Tekivad pea asendi muutmisel ruumis või kere suhtes </li></ul><ul><li>Seisnevad jäsemete, kaela ja kere sirutajalihaste toonuse ümberjaotamises, mis kindlustab selle kehaosa ülalhoidmise, kuhu keha raskuskese üle kandub </li></ul><ul><li>Saavad alguse kaelalihaste proprioretseptoritest, kaelapiirkonna naha- ja liigesretseptoritest, vestibaulaaraparaadist, silma võrkkesta retseptoritest </li></ul>
 • 78. Püstumisrefleksid <ul><li>Tekivad normaalse kehahoiaku häirumisel </li></ul><ul><li>Saavad alguse vestibaulaaraparaadi otoliitaparaadi retesptoritest, kaelalihaste proprioretseptoritest, kere naharetsptoritest, silma võrkkesta retseptoritest </li></ul>
 • 79. Statokineetilised asendirefleksid <ul><li>Tekivad keha aktiivsel või passivsel ümberpaiknemisel ruumis </li></ul><ul><li>Refleksid, mis tekivad keha pöörlemisel – pöörlemisrefleks </li></ul><ul><ul><li>Pea ja silmade nüstagm </li></ul></ul><ul><li>Refleksid, mis tekivad keha kulgliikumisel </li></ul><ul><ul><li>Liftirefleks </li></ul></ul><ul><ul><li>Maandumisrefleks </li></ul></ul>
 • 80. Füüsiliste koormuste mõju peaajule <ul><li>Liikumise ajal võib aju verevarustus puhkeolekuga võrreldes suureneda kuni 30%. </li></ul><ul><li>Dünaamilisel tööl aju verevarustus suureneb, staatilisel tööl jääb muutumatuks. </li></ul><ul><li>Staatiline koormus, näiteks raskuste tõstmine, võib üldvereringe mahtu suurendada. </li></ul><ul><li>Ideomotoorne tegevus ka kiirendab aju lokaalset verevarustust. </li></ul>
 • 81. Füüsiliste koormuste mõju peaajule <ul><li>Aju glükoosivahetus liikumise ajal ei kiirene, pigem aeglustub. </li></ul><ul><li>Kui liikumine kutsub esile väsimusseisundi, aeglustub ajutegevus vastavalt veresuhkru sisalduse langusele. Väsimustundele eelneb ajuvereringe kiirenemine, et rahuldada aju energiavajadust. </li></ul><ul><li>Kui koormus muutub anaeroobseks, suurendab laktaat β-endorfiini ja ACTH sisaldust. β-endorfiini stimuleerivad glükogenolüüsi ja glükoneogeneesi. </li></ul><ul><li>Pikem treeningupaus võib sportlastel tekitada võõrutussündroomitaolise seisundit sest endogeensete opiaatide produktsioon väheneb ärrituse lakkamisel . </li></ul>
 • 82. Füüsiliste koormuste mõju närvisüsteemile <ul><li>Akuutsel kehalisel pingutusel juhib närvisüsteem lihaste tööd, aktiveerides vajalikke lihaseid vajalikul määral ja optimaalse kestusega, tagades erinevate lihste ja lihasgruppide talitluse omavahelise kooskõla </li></ul><ul><li>Kogu organismi sihipärane ümberkorraldus toimub närvisüsteemi vahedusel </li></ul>
 • 83. Füüsiliste koormuste mõju närvisüsteemile <ul><li>Endokriinsüsteem – hüpotalamus (peaaju) – erinevate hormoonide kontsentratsiooni muutused, veetasakaalu regulatsioon </li></ul><ul><li>Hingamissüsteemi ja südame talitluse aktiveerimine – piklikaju (ühenduslüli peaaju kõrgemate osade ja seljaaju vahel) </li></ul><ul><li>Soojuse teke ja termoregulatsioon – hüpotalamus </li></ul><ul><li>Seedimissüsteemi talitluse pidurdus kehalisel tööl – autonoomne närvisüsteem </li></ul>
 • 84. Füüsiliste koormuste mõju närvisüsteemile: väsimus <ul><li>Väsimus – pidurdusseisundi tekkimine KNS-s </li></ul><ul><li>Ületreening on seotud muutustega autonoomse närvisüsteemi talitluses </li></ul><ul><ul><li>Sümpaatiline ületreenitus – SLS suurenemine puhkeseisundis, kõrgenenud vererõhk, söögiisu langus, kehakaalu langus, unehäired, emotsionaalne tasakaalutus jne </li></ul></ul><ul><ul><li>Parasümpaatiline ületreenitus – SLS ja vererõhu langus puhkeseisundis, väga kiire väsimuse teke kehalisel tööl </li></ul></ul>

Related Documents