<ul><li>Obszar Grecji stanowił ok 80 000 km 2 z czego tylko ok. 25-30% stanowiło żyzne gleby </li></ul><ul><li>Resztę sta...
<ul><li>Powstała na Krecie </li></ul><ul><li>Słabo zaludniona wyspa silnie zaczęła być zaludniana w III tysiącleciu przez ...
 
 
<ul><li>Kreta utrzymywała kontakty handlowe z Egiptem oraz z krajami wschodniej części Morza Śródziemnego, co w II tysiącl...
<ul><li>Pałac w Knossos skromnie odbudowano. Mieszkała w nim ludność napływowa. </li></ul><ul><li>Panowanie Greków mykeńs...
<ul><li>Starsze pismo, zwane linearnym A – nie zostało odczytane do dzisiaj </li></ul><ul><li>Młodsze, zwane linearnym B –...
 
 
 
 
 
 
<ul><li>Wielka specjalizacja rzemieślnicza i rolnicza </li></ul><ul><li>Istnienie warstwy niewolników </li></ul><ul><li>Pa...
<ul><li>Rzemiosło nastawione na eksport </li></ul><ul><li>Obecność spichlerzy sygnalizuje, że istniała nadwyżka żywności <...
<ul><li>Źródła dowodzą, że już wówczas panował politeizm </li></ul><ul><li>Bogowie o cechach ludzkich, często przedstawian...
 
 
 
 
<ul><li>Powstanie kultury kreteńskiej ok. 3000 r. p.n.e. </li></ul><ul><li>Wczesna forma języka greckiego: 2900 – 1900 r. ...
of 22

Najstarsze Kultury Egejskie

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      Health & Medicine      


Transcripts - Najstarsze Kultury Egejskie

  • 2. <ul><li>Obszar Grecji stanowił ok 80 000 km 2 z czego tylko ok. 25-30% stanowiło żyzne gleby </li></ul><ul><li>Resztę stanowiły obszary górskie, nieużytki i pastwiska </li></ul><ul><li>Na jej terytoriach wiele było rud metali: żelaza, ołowiu, srebra. Prócz tego wiele było marmurów i glinki. </li></ul><ul><li>Linia brzegowa była bardzo rozwinięta, a porty dobrze chronione </li></ul><ul><li>Morze łagodziło klimat </li></ul><ul><li>Regiony geograficzne: Peloponez, Grecja Środkowa i Grecja Północna </li></ul>
  • 3. <ul><li>Powstała na Krecie </li></ul><ul><li>Słabo zaludniona wyspa silnie zaczęła być zaludniana w III tysiącleciu przez mieszkańców Azji Mniejszej, którzy zaczęli zasiedlać również inne wyspy na Morzu Egejskim </li></ul><ul><li>Z czasem, kiedy kontakty Krety z sąsiednimi ludami zaczęły się rozwijać, na wyspie powstawały pierwsze państwa-miasta. </li></ul><ul><li>Pałace stanowiły centra administracyjne, gospodarcze i kultowe </li></ul>
  • 6. <ul><li>Kreta utrzymywała kontakty handlowe z Egiptem oraz z krajami wschodniej części Morza Śródziemnego, co w II tysiącleciu spowodowało, że była głównym ogniwem w handlu na Morzu Śródziemnym </li></ul><ul><li>Kreta utrzymując kontakty z greckim lądem przeniosła na niego część swej kultury </li></ul><ul><li>Kreta nękana była trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanu </li></ul><ul><li>Walka między Mykenami a Knossos zakończyła się porażką Krety, a pałac w Knossos został doszczętnie zniszczony i złupiony. </li></ul>
  • 7. <ul><li>Pałac w Knossos skromnie odbudowano. Mieszkała w nim ludność napływowa. </li></ul><ul><li>Panowanie Greków mykeńskich rozciągało się na dużym obszarze Krety, na reszcie wyspy panowała kultura kreteńska </li></ul><ul><li>Kultura kreteńska całkowicie upadła po najeździe Dorów, którzy podbili wyspę </li></ul><ul><li>Na Krecie znaleziono tabliczki pokryte pismem linearnym – składającym się ze znaków o różnych kombinacjach linii </li></ul>
  • 8. <ul><li>Starsze pismo, zwane linearnym A – nie zostało odczytane do dzisiaj </li></ul><ul><li>Młodsze, zwane linearnym B – zostało odczytane i dzięki niemu dzisiaj mamy wiele informacji na temat tamtych czasów </li></ul>
  • 15. <ul><li>Wielka specjalizacja rzemieślnicza i rolnicza </li></ul><ul><li>Istnienie warstwy niewolników </li></ul><ul><li>Pałac stanowił centrum handlu i produkcji </li></ul><ul><li>Handel: od Sycylii po Syrię i Egipt </li></ul><ul><li>Silna władza monarsza </li></ul><ul><li>Centrum: Mykeny </li></ul><ul><li>Państwo o charakterze wojennym </li></ul><ul><li>Rydwany zaprzęgnięte w konie </li></ul><ul><li>Rozwinięty system dróg </li></ul><ul><li>Monumentalne budownictwo </li></ul><ul><li>Jedność gospodarcza </li></ul>
  • 16. <ul><li>Rzemiosło nastawione na eksport </li></ul><ul><li>Obecność spichlerzy sygnalizuje, że istniała nadwyżka żywności </li></ul><ul><li>Produkcja mebli </li></ul><ul><li>Rozwijała się kultura ludowa </li></ul><ul><li>Wyroby ceramiczne, tkackie, z brązu, z kości słoniowej, z drzewa, ze złota </li></ul><ul><li>Wspaniałe zamki obronne </li></ul><ul><li>Rzeźba </li></ul><ul><li>Pochówek, zmarłym nakładano na twarz złote maski </li></ul>
  • 17. <ul><li>Źródła dowodzą, że już wówczas panował politeizm </li></ul><ul><li>Bogowie o cechach ludzkich, często przedstawiani w postaci zwierząt (zoomorfizm) </li></ul><ul><li>Pismo przejęła od kultury kreteńskiej </li></ul><ul><li>Upadek kultury mykeńskiej wiąże się dwiema falami najazdów, najpierw tzw. ludów morza, później Dorów </li></ul><ul><li>Wraz z upadkiem kultury mykeńskiej rozpoczynają się tzw. Wieki ciemne, nazwane tak, ponieważ wiedza na ich temat jest bardzo znikoma, co jest spowodowane małą ilością źródeł </li></ul>
  • 22. <ul><li>Powstanie kultury kreteńskiej ok. 3000 r. p.n.e. </li></ul><ul><li>Wczesna forma języka greckiego: 2900 – 1900 r. p.n.e. </li></ul><ul><li>Zagłada kultury kreteńskiej ok. 1600 – 1550 r. p.n.e. </li></ul><ul><li>Rozwój kultury mykeńskiej 1700 – 1200 r. p.n.e. </li></ul><ul><li>Zagłada kultury mykeńskiej ok 1200 r. p.n.e. </li></ul><ul><li>Wieki ciemne od ok. 1200 r. p.n.e. do ok. VIII wieku p.n.e. </li></ul>

Related Documents