Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Jakich związk...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Pla...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
www.zwiazkipart...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Jakie związki pa...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Dania – Axel i ...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Argentyna – ślub Alexa Fre...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
USA, San Francisco...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
USA – ślub Melissy Etheri...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Pr...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Po co ge...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Po co gejom i lesbij...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Po co ge...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Po co gejom i lesbijko...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Nas...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
Modele związków
...
Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich
§
Dziękujemy za uwagę...
of 48

Prezentacja Zwp 3 2010

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja Zwp 3 2010

 • 1. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Jakich związków partnerskich chcemy w Polsce? Yga Kostrzewa Mariusz Kurc Krystian Legierski Tomasz Szypuła debaty przeprowadzone w 14 miastach w Polsce, październik 2009 – marzec 2010
 • 2. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Plan spotkania 1. Przedstawienie grupy i jej celów 2. Prezentacja 3. Dyskusja
 • 3. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § www.zwiazkipartnerskie.info zwiazkipartnerskie@gmail.com
 • 4. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Jakie związki partnerskie w Polsce? • Związki partnerskie w Europie • Po co gejom i lesbijkom formalne związki? • Jakie kwestie mo emy rozwiązywać na gruncie obowiązującego prawa w Polsce? • 4 główne modele uznawanych przez prawo związków jednopłciowych na świecie • Co mówią przeciwnicy uregulowań prawnych związków jednopłciowych?
 • 5. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich §
 • 6. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Dania – Axel i Eigil Axgil – pierwszy zarejestrowany związek partnerski na świecie, 1.10.1989
 • 7. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Argentyna – ślub Alexa Freyre i Jose Maria di Bello – pierwszy w Am. Łacińskiej, 12.2009
 • 8. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § USA, San Francisco – ślub Rosie O’Donnell i Kelli Carpenter (gdy jeszcze były legalne w Kaliforni)
 • 9. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § USA – ślub Melissy Etheridge i Tammy Lynn, 2003 r.
 • 10. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § „Nie” dla mał eństw gejowskich „Nie” dla mał eństw gejowskich Polacy przeciwni gejowskim adopcjom. A trzy czwarte Polaków nie chce, by pary homoseksualne mogły adoptować dzieci. Za mo liwością zawierania przez nie związków mał eńskich opowiada się 3 proc. Sonda GfK Polonia został przeprowadzony 4-8 marca 2010 r. na 979-osobowej próbie dorosłych Polaków. Źródło: Rzeczpospolita
 • 11. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Obecna sytuacja prawna • „orientacja seksualna” w Kodeksie Pracy: – zakaz dyskryminacji wprowadzony pod naciskiem UE w 2003 r. – odwrócenie cię aru dowodu (pracodawca musi udowodnić, e na poziomie rekrutacji, zatrudnienia lub zwolnienia nie dyskryminował i w taki sam sposób traktował innych pracowników)
 • 12. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Prawo a związki homoseksualne • Ustawa o związkach partnerskich prof. M. Szyszkowskiej – debata 2003-2004 r. • Wspólne rozliczenie podatkowe partnerek za rok 2008 – sprawa pod opieką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka • Precedensowy wyrok w Szczecinie w sprawie ochrony dóbr osobistych geja – Ryszarda Giersza z Wolina (2009 r.) • Pomoc społeczna na Śląsku (Chorzów) uznała, e choremu nie nale y się zapomoga, poniewa mieszka ze swoim partnerem i ich wspólny dochód przewy sza socjalne minimum – urzędnicy uznali fakt istnienia gospodarstwa domowego pomiędzy partnerami tej samej płci (2007 r.) • Sprawa Kozak vs. Polska – ETPW w Strasburgu (2010 r.)
 • 13. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Po co gejom i lesbijkom formalne związki? • odwiedziny w szpitalu, informacja o stanie zdrowia, podejmowanie decyzji o leczeniu w przypadku nieprzytomności (ustawa o zawodzie lekarza + karta pacjenta) – uwaga na pułapki! (wg prawa mał onek nie jest tu uprzywilejowany) • pochówek zmarłego (ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych) • odbiór korespondencji (uwaga) (prawo pocztowe)
 • 14. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Po co gejom i lesbijkom formalne związki? • zakup nieruchomości (prawo własności) • wspólny rachunek bankowy (prawo bankowe) • brak zabezpieczeń socjalnych (prawo ubezpieczeniowe i odszkodowawcze, ZUS, renty, emerytury) • brak ochrony w procesie karnym i cywilnym, (postępowanie sądowe) • prawo spółdzielcze i lokalowe • obywatelstwo RO dla cudzoziemca (ustawa o cudzoziemcach) • adopcja dzieci – tylko jako osoba samotna
 • 15. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Po co gejom i lesbijkom formalne związki? • Korzystanie z klinik leczenia niepłodności – kliniki odmawiają parom lesbijskim sztucznego zapłodnienia (inseminacji) – ze względu na przekonania osobiste – regulacje prawne nie istnieją w tym zakresie – trzy projekty ustawy o zapłodnieniu in vitro – zablokowanie dostępu do tego zabiegu dla lesbijek lub kobiet samotnych
 • 16. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Po co gejom i lesbijkom formalne związki? • Dziedziczenie (prawo spadkowe) – testament - !!! – zachowek – podatek spadkowy • Prawo podatkowe – niemo ność wspólnego rozliczania się
 • 17. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 1: > Prawo do pochowania zmarłego partnera
 • 18. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 2: > Prawo do odmowy zeznań w procesie karnym, w postępowaniu podatkowym, administracyjnym i cywilnym
 • 19. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 3: > Prawo do bycia pełnomocnikiem procesowym
 • 20. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 4: > Mo liwość ubiegania się przez partnera obywatela RP, nie będącego obywatelem RP, o prawo pobytu na terytorium RP oraz o obywatelstwo RP
 • 21. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 5: > Prawo do adopcji dziecka partnera/partnerki
 • 22. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 6: > Prawo do udzielania informacji o stanie zdrowia i podejmowania decyzji związanej z leczeniem partnera/partnerki
 • 23. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 7: > Prawo do dziedziczenia ustawowego oraz zaliczenie partnera/partnerki do I grupy spadkowej
 • 24. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 8: > Prawo do wspólnego opodatkowania się
 • 25. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 9: > Prawo do korzystania z zabezpieczenia socjalnego, w tym świadczeń ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, renta rodzinna, emerytura po zmarłym partnerze/partnerce)
 • 26. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 10: > Zagwarantowanie mo liwości wstąpienia w stosunek najmu tak e partnera/partnerki w związku jednopłciowym (objęcie pojęciem „osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym po yciu z najemcą” tak e partnera/partnerki w związku jednopłciowym)
 • 27. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 11: > Zagwarantowanie prawa do ubiegania się o członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zmarłym partnerze/partnerce, byłym członku spółdzielni, przez objęcie pojęciem „innej osoby bliskiej” tak e partnera/partnerki w związku jednopłciowym)
 • 28. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Nasze postulaty POSTULAT 12: > Prawo do dysponowania wkładem pienię nym na rachunku bankowym na wypadek śmierci na rzecz partnera/partnerki)
 • 29. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Modele związków • mał eństwo • związek partnerski • PACS • konkubinat © stockxpert.com
 • 30. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – mał eństwo [1] • instytucja prawa cywilnego • kompleksowo reguluje zespół praw i obowiązków mał onków • ka dy z mał onków ma równe prawa i obowiązki
 • 31. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – mał eństwo [2] • zawarcie mał eństwa – oświadczenie woli zło one przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w formie uroczystego ślubowania – jednocześnie przez nupturientów (kandydaci do mał eństwa)
 • 32. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – mał eństwo [3] • prawa i obowiązki między mał onkami: – prawa niemajątkowe • prawo wspólnego po ycia • obowiązek wierności • prawo do wzajemnej pomocy • obowiązek współdziałania dla dobra rodziny • prawo noszenia wspólnego nazwiska – prawa majątkowe • obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny • konieczność wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny
 • 33. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – mał eństwo [4] • prawa i obowiązki wobec osób trzecich: – prawa niemajątkowe • prawo do adopcji wspólnej • mo liwość ubiegania się o prawo pobytu na terytorium RP przez mał onka obywatela polskiego • prawo do odmowy składania zeznań • prawo do bycia pełnomocnikiem procesowym – prawa majątkowe • prawo dziedziczenia ustawowego • zwolnienie z podatków od spadków i darowizn • mo liwość wspólnego opodatkowania • prawo do korzystania z zabezpieczeń socjalnych • prawo do wstąpienia w stosunek najmu, członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej • prawo do dysponowania wkładem pienię nym na wypadek śmierci
 • 34. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – mał eństwo [5] • rozwiązanie mał eństwa: – rozwód – stwierdzenie niewa ności – śmierć
 • 35. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – mał eństwo [6] • rozwód: – ustanie więzi duchowej – ustanie więzi fizycznej – ustanie więzi gospodarczej • zakaz udzielenia rozwodu: – sprzeciwia się temu dobro małoletnich dzieci – sprzeciwiają się temu zasady współ ycia społecznego
 • 36. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – związek partnerski [1] • instytucja prawa cywilnego • kompleksowo reguluje zespół praw i obowiązków partnerów • ka dy partner ma równe prawa i obowiązki
 • 37. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – związek partnerski [2] • rejestracja związku: – tak jak w przypadku mał eństw – w inny sposób (u wójta gminy, w sądzie)
 • 38. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – związek partnerski [3] • prawa i obowiązki między partnerami: – podobnie jak w mał eństwie prawa majątkowe i niemajątkowe okrojone np. o: • brak obowiązku wierności • prawa do wspólnego po ycia • brak mo liwości noszenia wspólnego nazwiska • brak zmiany stanu cywilnego
 • 39. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – związek partnerski [4] • prawa i obowiązki wobec osób trzecich: – podobnie jak w mał eństwie prawa majątkowe i niemajątkowe okrojone np. o: • brak prawa do adopcji wspólnej • brak prawa do zabezpieczenia socjalnego
 • 40. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – związek partnerski [5] • rozwiązanie związku partnerskiego: – z chwilą śmierci – z chwilą stwierdzenia niewa ności – z chwilą zgodnego oświadczenie woli stron lub po upływie określonego czasu – albo przez orzeczenie sądu wydane na wniosek stron – z chwilą upływu np. 12 miesięcy od oświadczenia zło onego przez jednego z partnerów
 • 41. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – PACS [1] • umowa cywilnoprawna • pozwalająca partnerom uregulować wspólne prawa i obowiązki w codziennym yciu • z mocy prawa (bez konieczności spisywania tego w umowie) regulująca pewne kwestie
 • 42. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – PACS [2] • zawarcie umowy: – słownie – pisemnie z rejestracją umowy w sądzie
 • 43. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – PACS [3] • prawa i obowiązki partnerów między sobą: – partnerzy regulują je samodzielnie – ka dy PACS teoretycznie mo e być inny
 • 44. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – PACS [4] • prawa i obowiązki wobec osób trzecich: – prawo do wspólnego opodatkowania się – prawo do dziedziczenia po sobie
 • 45. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – PACS [5] • rozwiązanie umowy: – z chwilą śmierci – z chwilą zgodnego oświadczenia partnerów zło onego przed sądem – z chwilą upływu 3 miesięcy od zło enia oświadczenia przez jednego z partnerów – z chwilą zawarcia związku mał eńskiego
 • 46. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – konkubinat [1] • nie jest ani umową cywilnoprawną • ani sformalizowaną instytucją cywilnoprawną • są to poszczególne przepisy przyznające pewne uprawnienia partnerom
 • 47. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich Modele związków § sposoby zawarcia, rozwiązania, prawa i obowiązki – konkubinat [2] • prawo do korzystania z uprawnień: – nabywa się przez • oświadczenie zło one urzędnikowi • dowód przeprowadzony przed urzędnikiem • zarejestrowanie się w danym urzędzie
 • 48. Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich § Dziękujemy za uwagę www.zwiazkipartnerskie.info zwiazkipartnerskie@gmail.com

Related Documents