Prezentare La Informatica Problema Comis Voiajorului Kukta Robert cl. a XI-a B
Enuntul Problemei Un comis voiajor trebuie sa viziteze un numar n de orase. Initial se afla intr-una din ele. Acel or...
<ul><li>Algoritmul de rezolvare </li></ul><ul><li>- problema se rezorva prin metoda BACKTRACKING </li></ul><ul><li>- pen...
Exemplu Pentru n=6 Ai,j va fi: - 1 daca intre i si j se afla drum - 0 daca intre i si j nu se afla drum Si se...
program comis_voiajor; type stiva=array[1..100] of integer; type mat= array[1..100,1..100] of integer; var st:stiva; a:mat...
BEGIN write(‘n=’);readln(n); for i:=1 to n do for j:=1 to i-1 do begin write (‘a[‘,I,’,’,j,’]=’);readln(a[I,j]); a[j,i]:...
of 6

Prezentare Info Robi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Prezentare Info Robi

  • 1. Prezentare La Informatica Problema Comis Voiajorului Kukta Robert cl. a XI-a B
  • 2. Enuntul Problemei Un comis voiajor trebuie sa viziteze un numar n de orase. Initial se afla intr-una din ele. Acel oras este notat cu 1. Comis voiajorul doreste sa nu treaca de doua ori prin acelasi oras, iar la intoarcere sa revina in orasul 1. Cunoscand legaturile se cere sa se tipareasca toate drumurile posibile pe care le poate efectua comisul voiajor
  • 3. <ul><li>Algoritmul de rezolvare </li></ul><ul><li>- problema se rezorva prin metoda BACKTRACKING </li></ul><ul><li>- pentru rezolvare se utilizeaza o stiva notata cu </li></ul><ul><li>st </li></ul><ul><li>- la nivelul 1 se gaseste numarul 1 </li></ul><ul><li>Algoritmul continua pana cand se ajunge din nou la nivelul 1 caz in care algoritmul se incheie. </li></ul><ul><li>Observatii </li></ul><ul><li>Un succesor intre 2 si n aflat pe nivelul k este considerat valid daca: </li></ul><ul><ul><li>- Nu s-a mai trecut prin orasul simbolizat, deci nu se gaseste in stiva; </li></ul></ul><ul><ul><li>- Exista drum intre orasul aflat pe nivelul k-1 si orasul aflat pe nivelul k; </li></ul></ul><ul><ul><li>- Cand stiva ajunge la nivelul k=n si sa existe drum de la orasul acesta la orasul 1 </li></ul></ul>
  • 4. Exemplu Pentru n=6 Ai,j va fi: - 1 daca intre i si j se afla drum - 0 daca intre i si j nu se afla drum Si se va afisa in program: 1.2 Drumurile posibile sunt 2.3 1234561 2.5 1254361 2.6 1654321 2.1 1634521 3.4 3.5 3.6 3.2 4.5 4.3 5.6 5.2 5.3 5.4
  • 5. program comis_voiajor; type stiva=array[1..100] of integer; type mat= array[1..100,1..100] of integer; var st:stiva; a:mat; as,ev:Boolean; n,k,i:integer; Procedure init (k:integer;var st:stiva); Begin St[k]:=1; End; Procedure successor (var as:Boolean; var st:stiva;k:integer); Begin If st[k]<n then begin As:=true; St[k]:=st[k]+1; End Else as:=false; End; Procedure valid(var ev:Boolean; st:stiva; k:integer); Var i:integer; Begin Ev := true; For i:=1 to k-1 do If a[st[k-1],st[k]]=0 then ev:=false Else For i:=1 to k-1 do If st[i]=st[k] then ev := false Else If (k=n) and (a[1,st[k]]=0) then ev := false; End; function solutie (k:integer):Boolean; begin solutie:=(k=n); end; procedure tipar; var i:integer; begin for i:=1 to n do write( st[i]); end;
  • 6. BEGIN write(‘n=’);readln(n); for i:=1 to n do for j:=1 to i-1 do begin write (‘a[‘,I,’,’,j,’]=’);readln(a[I,j]); a[j,i]:=a[I,j]; end; st[1]:=1; k:=2; init(k,st); while k>1 do begin repeat successor (as,st,k); if as then valid(ev,st,k); Until (not as) OR (as AND ev); If as then If solutie(k) then tipar Else begin K:=k+1; Init(k,st); End Else k:=k+1; End; END.

Related Documents