Opracował: Jakub STACHÓW
"Fundacja Pomocy Społecznej  „Chodźmy Razem”  to pozarządowa instytucja od podstaw stworzona jedynie z potrzeby ducha...
Celem naszych działań  jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzia...
<ul><li>Fundacja „Chodźmy Razem” realizuje szereg programów społecznych, sportowych, edukacyjnych, profilaktycznych, ogól...
<ul><li>Zakres podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć jak również samej działalności jest nieodzownie związany ze wsp...
Nadrzędnym celem działania Fundacji jest: <ul><li>udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytua...
<ul><li>Fundacja od początku istnienia realizuje powyższe cele podejmując liczne działania edukacyjno – wychowawcze oraz k...
<ul><li>Fundacja realizuje swoje cele poprzez: </li></ul><ul><li>Udzielanie pomocy materialnej, prawnej, rzeczowej i finan...
<ul><li>Organizowanie pomocy edukacyjnej (wyrównywanie braków edukacyjnych oraz terapia pedagogiczna) dla dzieci i młodzie...
<ul><li>Organizowanie letnich obozów socjoterapeutycznych; </li></ul><ul><li>Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych...
<ul><li>Fundacja &quot;Chodźmy Razem&quot; pomaga: </li></ul><ul><li>Dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia ogólnorozwo...
<ul><li>Pacjentom Szpitala Wojewódzkiego (przekazanie darów: temblaki, cewniki) </li></ul><ul><li>Osobom bezrobotnym ( dor...
<ul><li>Z naszej inicjatywy organizowane są następujące imprezy sportowe: </li></ul><ul><li>wiosną i jesienią Biegi Papies...
Świetlica Środowiskowa Zadębie ul. Św. Faustyny Kowalskiej Świetlica Środowiskowa na Zadębiu Dzieci uczestniczące w zajęc...
Świetlica Środowiskowa SP. 2 ul. 1- Maja Świetlica Środowiskowa SP. 2 <ul><li>Funkcjonuje od marca 2008 roku. Oferta zajęć...
Świetlica Socjoterapeutyczna -1 ul. Św. Faustyny Kowalskiej Świetlica Socjoterapeutyczna -1 Do świetlicy kierowane są dzi...
Świetlica Środowiskowa Centrum Świetlica Środowiskowa Centrum ul. Mszczonowska Świetlica Fundacji Chodźmy Razem przy ul. M...
Świetlica Środowiskowa Widok ul. Tetmajera Świetlica Środowiskowa Widok Świetlica skupia dzieci ze szkoły podstawowej nr 9...
Świetlica Środowiskowa Centrum Świetlica Socjoterapeutyczna -2 ul. Mszczonowska Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i m...
<ul><li>Fundacja Pomocy Społecznej &quot;Chodźmy Razem&quot; jest organizatorem balów charytatywnych z których całkowity d...
<ul><li>KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ </li></ul><ul><li>Corocznie w listopadzie odbywają się Konkursy Piosenki Dziecięcej. M...
<ul><li>KONKURS LITERACKI </li></ul><ul><li>Tegorocznym tematem pracy jest temat „Szczęśliwe dzieciństwo - to szczęśliwa r...
<ul><li>KONKURS „EKO – PRZEDSZKOLE” </li></ul><ul><li>Dzieci ze skierniewickich przedszkoli, uczestniczące w konkursie „Ek...
<ul><li>KONKURS PLASTYCZNY </li></ul><ul><li>Temat tegorocznego konkursu jest  „Gwiazdka moich marzeń”. Celem konkursu jes...
<ul><li>Dużą popularnością cieszą się obozy dla młodzieży oraz kolonie letnie i zimowe dla dzieci od lat pięciu, zwłaszcza...
<ul><li>Organizujemy turnieje i festyny, min.: </li></ul><ul><li>Turniej tańca, </li></ul><ul><li>Turniej piłkarski, </li>...
 
<ul><li>MIRBUD S.A </li></ul><ul><li>PKO BANK POLSKI  </li></ul><ul><li>Przedsiębiorstwo &quot;EL - IN&quot;  </li></ul><u...
http://www.chodzmyrazem.pl/
of 29

Prezentacja1ppt

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja1ppt

 • 1. Opracował: Jakub STACHÓW
 • 2. &quot;Fundacja Pomocy Społecznej  „Chodźmy Razem”  to pozarządowa instytucja od podstaw stworzona jedynie z potrzeby ducha i odrobiny serca. Główne zadania, jakie sobie stawiam to przede wszystkim docieranie i skuteczna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych oraz wielodzietnych, pomoc chorym i niepełnosprawnym oraz samotnym i bezrobotnym. To doraźna pomoc finansowa, edukacyjna, rozwijanie talentów sportowych i artystycznych, ochrona zdrowia i ogólnego rozwoju, pomoc prawna, psychologiczna oraz pedagogiczna.
 • 3. Celem naszych działań  jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne. Staramy się być wszędzie tam, gdzie osobom i organizacjom zajmującymi się dziećmi i młodzieżą potrzebna jest pomoc organizacyjna, szkoleniowa i finansowa. Jesteśmy organizatorem wielu imprez, szkoleń o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim skierowanym do szerokiego grona odbiorców.
 • 4. <ul><li>Fundacja „Chodźmy Razem” realizuje szereg programów społecznych, sportowych, edukacyjnych, profilaktycznych, ogólnorozwojowych, które pozwalają wesprzeć naszych podopiecznych. W przypadku fundacji zawsze liczy się każdy gest wsparcia, nawet ten najmniejszy. Potrzeb jest tak wiele, a prośba o finansowe wsparcie nie należy do najłatwiejszych. Mimo iż, Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” jest stosunkowa młoda, udało nam się już znaleźć całą rzeszę dobrych ludzi, firm, instytucji oraz organizacji, którzy postanowili się czynnie włączyć i wspierać nasze poczynania, za to wszystko, co robią dla dzieci oraz osób potrzebujących pomocy jesteśmy im bardzo wdzięczni. </li></ul>
 • 5. <ul><li>Zakres podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć jak również samej działalności jest nieodzownie związany ze wsparciem finansowym, o które uprzejmie prosimy w imieniu swoim i wszystkich członków. W przypadku działalności filantropijnej pomoc i życzliwość ludzka nie zna granic, ani podziałów. </li></ul>
 • 6. Nadrzędnym celem działania Fundacji jest: <ul><li>udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej, </li></ul><ul><li>profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, </li></ul><ul><li>promocja zdrowego stylu życia, </li></ul><ul><li>wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja społeczna i patriotyczna, </li></ul><ul><li>promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Fundacja od początku istnienia realizuje powyższe cele podejmując liczne działania edukacyjno – wychowawcze oraz kulturalno – rozrywkowe na terenie miasta i powiatu Skierniewice. W najbliższym czasie Fundacja zamierza kontynuować działania podjęte w ostatnich kilku miesiącach,  jest otwarta również na realizację zadań – pomysłów zgłoszonych przez osoby potrzebujące bądź chętnych do współpracy. Osoby zawiązane z Fundacją posiadają wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie w pracy terapeutycznej, opiekuńczo – wychowawczej, socjalnej. Współpracują z nami ekonomiści, prawnicy, specjaliści ds. bezpieczeństwa. To ludzie świetnie znający codzienne problemy przeciętnej rodziny oraz chętni do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami na to, jak ułatwić i rozjaśnić każdy dzień życia osobom korzystającym z naszej pomocy. </li></ul>
 • 8. <ul><li>Fundacja realizuje swoje cele poprzez: </li></ul><ul><li>Udzielanie pomocy materialnej, prawnej, rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym; </li></ul><ul><li>Wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu medycznego, odzieży, leków itp.; </li></ul><ul><li>Współpracę z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się pomocą dla ludzi uzależnionych, chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej; </li></ul><ul><li>Tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych; </li></ul>
 • 9. <ul><li>Organizowanie pomocy edukacyjnej (wyrównywanie braków edukacyjnych oraz terapia pedagogiczna) dla dzieci i młodzieży; </li></ul><ul><li>Tworzenie punktów poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego oraz socjalnego; </li></ul><ul><li>Współpracę z instytucjami oświatowymi  - realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności społecznych (tworzenie wolontariatu); </li></ul><ul><li>Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w postaci kolonii, zimowisk, obozów, spartakiad itp. dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i bytowej, dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz ponoszących pełne koszty wyjazdu o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; </li></ul>
 • 10. <ul><li>Organizowanie letnich obozów socjoterapeutycznych; </li></ul><ul><li>Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; </li></ul><ul><li>Wspieranie, finansowanie i promowanie twórczości artystycznej, talentów sportowych dzieci i młodzieży oraz ich prezentowanie w środowisku lokalnym i na zewnątrz; </li></ul><ul><li>Pozyskiwanie środków finansowych na w/w cele od osób fizycznych i prawnych: spółek, firm, instytucji państwowych i innych; </li></ul><ul><li>Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, debat, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy; </li></ul><ul><li>Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji odurzających. </li></ul>
 • 11. <ul><li>Fundacja &quot;Chodźmy Razem&quot; pomaga: </li></ul><ul><li>Dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne, programy profilaktyczne, przekazywanie darów rzeczowych, paczek, udział w imprezach sportowych , kulturalnych, kolonie, i inne); </li></ul><ul><li>Rodzinom dzieci uczęszczających na zajęcia; </li></ul><ul><li>Uczniom skierniewickich szkół (fundowanie nagród w konkursach, zbiórki publiczne na dofinansowanie wycieczki szkolnej i inne); </li></ul><ul><li>Podopiecznym placówek opiekuńczo – wychowawczych (dary rzeczowe, zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie finansowe wypoczynku letniego – organizacja balu charytatywnego); </li></ul>
 • 12. <ul><li>Pacjentom Szpitala Wojewódzkiego (przekazanie darów: temblaki, cewniki) </li></ul><ul><li>Osobom bezrobotnym ( doradctwo zawodowe, pomoc prawna, staże zawodowe, kursy, szkolenia) </li></ul><ul><li>Osobom niepełnosprawnym (wsparcie finansowe na leczenie, przekazywanie sprzętu medycznego, pomoc prawna, psychologiczna, organizowanie wypoczynku dla dzieci letniego i zimowego, grupy wsparcia) </li></ul><ul><li>Młodzieży niepełnosprawnej w wszechstronnej pomoc w procesie edukacji </li></ul><ul><li>Podopiecznym instytucji z nami współpracujących (przekazywanie pozyskanych darów rzeczowych) </li></ul><ul><li>Osobom przewlekle chorym, grupom ludzi w trudnej sytuacji (udział w akcjach zbiórki darów, pieniędzy, krwi)  </li></ul>
 • 13. <ul><li>Z naszej inicjatywy organizowane są następujące imprezy sportowe: </li></ul><ul><li>wiosną i jesienią Biegi Papieskie, upamiętniające postać </li></ul><ul><li>Jana Pawła II, </li></ul><ul><li>rajdy rowerowe w okolicach Skierniewic, </li></ul><ul><li>rajdy na orientację. </li></ul>
 • 14. Świetlica Środowiskowa Zadębie ul. Św. Faustyny Kowalskiej Świetlica Środowiskowa na Zadębiu Dzieci uczestniczące w zajęciach w świetlicy mają zabezpieczoną opiekę oraz fachowe wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Zadaniem placówki jest pomoc i rozwój zainteresowań dzieci w wieku szkolnym. Świetlica czynna jest w godz. od 14-tej do 19-tej. Aktualnie z zajęć korzysta 50 dzieci - uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • 15. Świetlica Środowiskowa SP. 2 ul. 1- Maja Świetlica Środowiskowa SP. 2 <ul><li>Funkcjonuje od marca 2008 roku. Oferta zajęć dla dzieci obejmuje:  </li></ul><ul><li>zajęcia sportowe: </li></ul><ul><ul><li>aerobik dla dzieci, </li></ul></ul><ul><ul><li>pływalnia miejska; </li></ul></ul><ul><li>zajęcia informatyczne; </li></ul><ul><li>zajęcia turystyczno – </li></ul><ul><li>krajoznawcze; </li></ul><ul><li>zajęcia ogólnorozwojowe </li></ul><ul><li>(w tym artystyczne, terapeutyczne). </li></ul>
 • 16. Świetlica Socjoterapeutyczna -1 ul. Św. Faustyny Kowalskiej Świetlica Socjoterapeutyczna -1 Do świetlicy kierowane są dzieci z terenu miasta Skierniewic, które: - pochodzą z rodzin alkoholowych, rodzin niewydolnych pod względem wychowawczym, rodzin niepełnych, z problemem bezrobocia czy ubóstwa  - przejawiają różnego rodzaju deficyty w sferze emocjonalnej, społecznej oraz zaburzenia zachowania, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w szkole, w domu i w środowisku rówieśniczym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach:  16.00 – 19.00. Grupa składa się z 12 dzieci. Ma charakter zamknięty.
 • 17. Świetlica Środowiskowa Centrum Świetlica Środowiskowa Centrum ul. Mszczonowska Świetlica Fundacji Chodźmy Razem przy ul. Mszczonowskiej została stworzona, aby coraz więcej osób wokół nas mogło sie uśmiechać i poczuć zadowolenie ze swojego życia oraz z życia swoich dzieci. Na świetlicy fundacji prowadzone są: - zajęcia logopedyczne, - zajęcia plastyczne, - zajęcia taneczne - zajęcia fotograficzne - zajęcia &quot;razem łatwiej„; - zajęcia teatralne, - zajęcia informatyczne, - zajęcia ogólnorozwojowe, - zajęcia wyrównawcze. Świetlica fundacji czynna jest od poniedziałku do piątku, od 14 do 19.
 • 18. Świetlica Środowiskowa Widok ul. Tetmajera Świetlica Środowiskowa Widok Świetlica skupia dzieci ze szkoły podstawowej nr 9, szkoły podstawowej nr 4 oraz szkoły podstawowej imienia ks. Konarskiego. Do świetlicy uczęszczają również uczniowie gimnazjum ZSI oraz gimnazjum Klasycznego. Dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy mają zapewnioną  opiekę pedagogiczną oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Świetlica &quot; Widok&quot; w ramach swojej działalności prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, szachowe, taneczne, komputerowe, plastyczne, sportowe, teatralne.
 • 19. Świetlica Środowiskowa Centrum Świetlica Socjoterapeutyczna -2 ul. Mszczonowska Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze Skierniewic, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych , dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia, przy czym duży nacisk kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli uczęszczanie do szkoły, odrabianie prac domowych, przygotowywanie do lekcji. Każdy, kto korzysta ze świetlicy otrzymuje posiłek dostosowany do pory dnia w formie kanapki, bułki, słodyczy i gorącej herbaty.
 • 20. <ul><li>Fundacja Pomocy Społecznej &quot;Chodźmy Razem&quot; jest organizatorem balów charytatywnych z których całkowity dochód przekazywany jest na pomoc dla dzieci z Domów Dziecka. Na tych, którzy zdecydują się na zabawę z fundacją czeka moc ciekawych atrakcji: taniec z maskami, walc kotylionowy, aukcja obrazów i rzeźb, wybór królowej balu i wiele, wiele innych. Wspólnie możemy zdziałać więcej! </li></ul>
 • 21. <ul><li>KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ </li></ul><ul><li>Corocznie w listopadzie odbywają się Konkursy Piosenki Dziecięcej. Mają one na celu integrację międzyszkolną, a także wyłonienie nowych talentów. Uczestników konkursu ocenia komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych szkół, reprezentanci świata kultury oraz radni Rady Miasta. Zwycięzcom konkursu przyznawane są nagrody. </li></ul>
 • 22. <ul><li>KONKURS LITERACKI </li></ul><ul><li>Tegorocznym tematem pracy jest temat „Szczęśliwe dzieciństwo - to szczęśliwa rodzina”. Ma on na celu: ukazanie pozytywnych aspektów bycia rodziną zastępczą z perspektywy uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, inspirowanie i promowanie rodzicielstwa zastępczego, umożliwienie zaprezentowania przez uczniów własnej twórczości. </li></ul>
 • 23. <ul><li>KONKURS „EKO – PRZEDSZKOLE” </li></ul><ul><li>Dzieci ze skierniewickich przedszkoli, uczestniczące w konkursie „Eko – przedszkole” o tematyce ekologicznej rywalizowały w trzech kategoriach: </li></ul><ul><li>literacko – malarskiej „Ekologiczna fraszka”; </li></ul><ul><li>wiedzy o środowisku – Quiz „Eko przedszkolak to ja”; </li></ul><ul><li>plastyczno – przestrzennej „Jesienny owoc”. </li></ul>
 • 24. <ul><li>KONKURS PLASTYCZNY </li></ul><ul><li>Temat tegorocznego konkursu jest  „Gwiazdka moich marzeń”. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu oraz pozyskanie materiału do przygotowania pocztowych kartek świątecznych Fundacji „Chodźmy Razem”. Kartki będą rozsyłane  wśród osób firm, instytucji, banków, które wspierają fundację w misji niesienia pomocy potrzebującym dzieciom. </li></ul><ul><li>HAPPENING „350. ORG” </li></ul><ul><li>Celem  „350. org”  jest promocja wielkiej kampanii, która ma na celu zjednoczenie świata w konfrontacji ze zmianami klimatu. Głównym hasłem jest  „350”  – co oznacza 350 części  dwutlenku węgla na milion – uznane przez naukowców górną granicą bezpiecznej zawartości dwutlenku węgla w atmosferze.   </li></ul>
 • 25. <ul><li>Dużą popularnością cieszą się obozy dla młodzieży oraz kolonie letnie i zimowe dla dzieci od lat pięciu, zwłaszcza te z programem tematycznym, np. kolonie jeździeckie, taneczne, fotograficzno - filmowe. </li></ul>
 • 26. <ul><li>Organizujemy turnieje i festyny, min.: </li></ul><ul><li>Turniej tańca, </li></ul><ul><li>Turniej piłkarski, </li></ul><ul><li>Festyn z okazji Dnia Dziecka, </li></ul><ul><li>Piknik rodzinny, </li></ul><ul><li>Zabawa choinkowa, </li></ul><ul><li>Wycieczki integracyjne. </li></ul>
 • 28. <ul><li>MIRBUD S.A </li></ul><ul><li>PKO BANK POLSKI  </li></ul><ul><li>Przedsiębiorstwo &quot;EL - IN&quot;  </li></ul><ul><li>Bank Spółdzielczy Grupa BPS </li></ul><ul><li>Henkel Polska Sp. z o o </li></ul><ul><li>CADBURY - WEDEL Warszawa </li></ul><ul><li>Międzynarodowa Polska Grupa MPG sp. z o.o </li></ul><ul><li>Bank CITY HANDLOWY </li></ul><ul><li>BAKOMA S.A </li></ul><ul><li>Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu </li></ul><ul><li>AUSTROTHERM Polska </li></ul><ul><li>&quot;TOM - CAR&quot; Dariusz Tomasik </li></ul><ul><li>Pollena EVA S.A </li></ul><ul><li>AVIVA Commercial Union </li></ul><ul><li>„ ADRIAN&quot; Zgierz </li></ul><ul><li>&quot;HORTEX HOLDING S.A </li></ul><ul><li>Fabryka Kosmetyków Pharma C Food Sp. z o.o </li></ul><ul><li>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach </li></ul><ul><li>DANONE Sp. z o.o </li></ul><ul><li>&quot;WOD - KAN&quot; Skierniewice </li></ul><ul><li>Radio Victoria Łowicz </li></ul><ul><li>Hurtownia Napojów Alkoholowych &quot;Sobieski&quot; </li></ul><ul><li>&quot;AUTO - GAZ&quot; Tadeusz Krupiński </li></ul><ul><li>Drukarnia &quot;COMPLEX&quot; Warszawa </li></ul><ul><li>Restauracja &quot;GAZDÓWKA&quot; </li></ul><ul><li>Ośrodek Szkolenia Kierowców &quot;STACJA&quot; </li></ul><ul><li>&quot;AED&quot; Igir Bauer </li></ul><ul><li>M-Z-K Skierniewice </li></ul><ul><li>&quot;ARS&quot; sp. z o.o </li></ul><ul><li>Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K </li></ul><ul><li>Zakład Piekarniczo Cukierniczy &quot;ESTATE&quot; sp. z o.o </li></ul><ul><li>&quot;MAREL&quot; Zakład Piekarniczo Cukierniczy </li></ul><ul><li>Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Skierniewice </li></ul><ul><li>&quot;SKIERDRÓG&quot; Jan Jackowski   </li></ul><ul><li>Zakład Ogólnobudowlany &quot;MARBUDEX&quot; </li></ul><ul><li>&quot;MEBLUX&quot; Skierniewice </li></ul><ul><li>PAB &quot;WARKA&quot; Skierniewice </li></ul><ul><li>Energetyka Cieplna sp. z o.o </li></ul><ul><li>Oriflame Cosmetics Poland </li></ul><ul><li>Zakład Remontowo Budowlany Zbyszek Wójcik </li></ul><ul><li>&quot;KR - MEDIA&quot; </li></ul><ul><li>Firma &quot;ESPERA&quot; Ewa Milczarek </li></ul><ul><li>Stacja Paliw Piotr Kudelski </li></ul><ul><li>Klub &quot;Afera&quot; Skierniewice </li></ul><ul><li>TESCO Polska Sp. z o.o </li></ul><ul><li>S.C.AM Zielińscy - &quot;Świat Zuzi&quot; </li></ul><ul><li>Dr Irena Eris Piaseczno </li></ul>
 • 29. http://www.chodzmyrazem.pl/

Related Documents