Pośrednicy finansowi.<br />
Spis treści<br />Definicja.<br />Oferowane produkty i usługi.<br />Korzystamy, czy nie..??<br />Największe firmy na rynku ...
Pośrednictwo? Co to takiego?<br />Jest to umowa, najczęściej odpłatna, w której jedna ze stron zobowiązuje się wobec drugi...
Pośrednicy finansowi<br />Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz dwóch podmiotów:<br />nadwyżk...
Czym się zajmują doradcy finansowi?<br />Ich zadaniem jest pomóc klientowi wybrać najbardziej korzystną dla niego opcję za...
Korzystamy, czy nie..??<br />Bessa na GPW skutecznie odstrasza od inwestycji w fundusze inwestycyjne<br />Polacy są scepty...
Największe firmy zajmujące się doradztwem finansowym<br />Open Finance<br />Expander<br />Notus<br />
Open Finance<br />największa sieć doradztwa finansowego w Polsce<br />ponad 300 doradców<br />usługi dostępne na terenie c...
Oferta Open Finance<br />INWESTYCJE<br /><ul><li>Lokaty
Emerytury
Struktury
Fundusze inwestycyjne
Lokata walutowa</li></ul>KREDYTY<br /><ul><li>Mieszkaniowe
Refinansowane
Konsolidacyjne
Pożyczki hipoteczna</li></li></ul><li>Expander<br />pierwsza tego typu firma na polskim rynku<br />druga pod względem wiel...
Oferta Expander<br />INWESTYCJE I OSZCZĘDZANIE<br /><ul><li>Lokaty strukturyzowane
Poliso – lokaty
Fundusze inwestycyjne
Plany regularnego oszczędzania</li></ul>KREDYTY<br /><ul><li>Mieszkaniowy
of 20

PośRednicy Finansowi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - PośRednicy Finansowi

 • 1. Pośrednicy finansowi.<br />
 • 2. Spis treści<br />Definicja.<br />Oferowane produkty i usługi.<br />Korzystamy, czy nie..??<br />Największe firmy na rynku pośrednictwa finansowego.<br />Kryzys.<br />Ja też mogę być doradcą..??!!<br />
 • 3. Pośrednictwo? Co to takiego?<br />Jest to umowa, najczęściej odpłatna, w której jedna ze stron zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć w zawarciu tejże umowy z określoną jednostką społeczną .<br />Najpopularniejsze formy pośrednictwa:<br />Agencje zatrudnienia<br />Agencje pośrednictwa finansowego<br />Agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami<br />
 • 4. Pośrednicy finansowi<br />Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz dwóch podmiotów:<br />nadwyżkowych (dysponujących oszczędnościami)<br />deficytowych (poszukujących funduszy pieniężnych)<br />Ich głównym zadaniem jest ułatwienie przepływu funduszy od podmiotów nadwyżkowych do podmiotów deficytowych.<br />
 • 5. Czym się zajmują doradcy finansowi?<br />Ich zadaniem jest pomóc klientowi wybrać najbardziej korzystną dla niego opcję zagospodarowania lub wygospodarowania pieniędzy. <br />Może to być np.:<br />Kredyt (w różnej postaci)<br />Pożyczka hipoteczna<br />Lokata<br />Fundusz inwestycyjny<br />
 • 6. Korzystamy, czy nie..??<br />Bessa na GPW skutecznie odstrasza od inwestycji w fundusze inwestycyjne<br />Polacy są sceptycznie nastawieni wobec firm doradztwa finansowego<br />Polacy często korzystają z usług doradców finansowych, którzy pomagają wybrać i wykorzystać odpowiednie instrumenty finansowe w zależności od potrzeb klienta<br />Grono klientów chcących zainwestować lub skorzystać z kredytu stale się powiększa<br />
 • 7. Największe firmy zajmujące się doradztwem finansowym<br />Open Finance<br />Expander<br />Notus<br />
 • 8. Open Finance<br />największa sieć doradztwa finansowego w Polsce<br />ponad 300 doradców<br />usługi dostępne na terenie całego kraju<br />
 • 9. Oferta Open Finance<br />INWESTYCJE<br /><ul><li>Lokaty
 • 10. Emerytury
 • 11. Struktury
 • 12. Fundusze inwestycyjne
 • 13. Lokata walutowa</li></ul>KREDYTY<br /><ul><li>Mieszkaniowe
 • 14. Refinansowane
 • 15. Konsolidacyjne
 • 16. Pożyczki hipoteczna</li></li></ul><li>Expander<br />pierwsza tego typu firma na polskim rynku<br />druga pod względem wielkości firma na rynku doradztwa finansowego<br />pierwsza firma w Polsce, która kompleksowo zajęła się doradztwem finansowym dla Klientów indywidualnych<br />55 oddziałów w 45 miastach<br />
 • 17. Oferta Expander<br />INWESTYCJE I OSZCZĘDZANIE<br /><ul><li>Lokaty strukturyzowane
 • 18. Poliso – lokaty
 • 19. Fundusze inwestycyjne
 • 20. Plany regularnego oszczędzania</li></ul>KREDYTY<br /><ul><li>Mieszkaniowy
 • 21. Refinansowy
 • 22. Konsolidacyjny
 • 23. Oszczędnościowy
 • 24. Pożyczka hipoteczna
 • 25. Rodzina na swoim</li></li></ul><li>Notus<br />trzecia co do wielkości firma Doradztwa finansowego w Polsce<br />22 oddziały w 21 największych miastach w Polsce<br />ponad 250 doradców<br />
 • 26. Oferta Notus<br />KREDYTY<br /><ul><li>Gotówkowy
 • 27. Refinansowy
 • 28. Konsolidacyjny
 • 29. Hipoteczny
 • 30. Pożyczka hipoteczna</li></ul>INWESTYCJE<br /><ul><li>Fundusze inwestycyjne
 • 31. Poliso – lokaty
 • 32. Lokaty strukturyzowane
 • 33. Plany systematycznego oszczędzania</li></li></ul><li>Oferta Notuscd.<br />UBEZPIECZENIA<br /><ul><li>Na życie
 • 34. Nieruchomości
 • 35. Reszty długu</li></li></ul><li>Wyniki finansowe trzech największych w Polsce firm na rynku doradztwa finansowego (2004 – 2007).<br />
 • 36. Przetrwają firmy z silną marką i z gotówką w kasie.<br />Wprowadzenie ograniczenia w udzielaniu kredytów, spowodowało gwałtowny spadek ich sprzedaży.<br />Bessa, z jaką mamy do czynienia na GPW, skutecznie odstrasza od inwestycji w fundusze inwestycyjne. Stratami rzędu 30-50% w skali roku trudno zachęcić nowych klientów.<br />Koszty firm doradztwa natomiast rosną. Placówki, pracownicy, reklama - to wszystko pochłania, w największych firmach, setki tysięcy złotych miesięcznie.<br />
 • 37. Przetrwają firmy z silną marką i z gotówką w kasie.<br />Problemem dla firm doradztwa finansowego jest również niski stopień zaufania klientów wobec doradców finansowych.<br />Banki również nie ułatwiają przetrwania pośrednikom. Dodatkowe prowizje do kredytów udzielanych przez doradców, czy zwiększenie marży zmniejszają zyski firm doradztwa finansowego.<br />
 • 38. Ja też mogę być doradcą..??!!<br />
 • 39. DORADCĄ FINANSOWYM MOŻE BYĆ KAŻDY!!!<br />Trzeba być osobą komunikatywną i pomysłową, a przede wszystkim – samodzielną i operatywną. <br />Odrobina wiedzy, tupet oraz predyspozycje handlowe, czyli prezencja potencjalnego akwizytora i można odnieść niebywały sukces w tej branży.<br />Wystarczy wziąć udział w tygodniowym kursie na temat finansów, aby po tym czasie móc „profesjonalnie” doradzać innym.<br />
 • 40. Dziękuję za uwagę.<br />Olga Więckowska<br />

Related Documents