29.01.15
Využitie doménovo
špecifických jazykov v
procese vývoja softvéru
Diplomant: Školiteľ:
Gabriel Ščerbák Peter Grec
Vývoj softvéru – hluchý telefón
„...“„...“„ ...“„ ...“
„...“„...“ „...“„...“
?!?!
A n al yti k
A r ch i tek tPr ogr am áto...
Čo s tým?
 Výzvy:
 Automatizácia
 Abstrakcia
 Komunikácia
 Riešenie:
 MDSD
 DSL
Čo máme robiť?
Ako vieme, že sme hotoví?
BDD
 Test driven development
 Zlyhávajúci test
 Najjednoduchšia
implementácia kódu
 Odstránenie duplicity v
kóde i tes...
Špecifikácia funkčnosti
Implementácia testu
Zlyhavajúci test
Implementácia kódu
Fungujúci test
Implementovaná funkčnosť
DSL
 Nedostatky:
 Automatizované akceptačné testy sú drahé a krehké
 Framework nevie nič o vyvíjanom systéme
 Ako MDSD...
Catch-Up!
Otázky?
Priestor na diskusiu
??
29.01.15
Ďakujem Vám za pozornosť!
Gabriel Ščerbák
of 16

Prezentácia: Diplomový seminár 2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentácia: Diplomový seminár 2

 • 1. 29.01.15 Využitie doménovo špecifických jazykov v procese vývoja softvéru Diplomant: Školiteľ: Gabriel Ščerbák Peter Grec
 • 2. Vývoj softvéru – hluchý telefón „...“„...“„ ...“„ ...“ „...“„...“ „...“„...“ ?!?! A n al yti k A r ch i tek tPr ogr am átor Z ák azn í k
 • 3. Čo s tým?  Výzvy:  Automatizácia  Abstrakcia  Komunikácia  Riešenie:  MDSD  DSL
 • 4. Čo máme robiť?
 • 5. Ako vieme, že sme hotoví?
 • 6. BDD  Test driven development  Zlyhávajúci test  Najjednoduchšia implementácia kódu  Odstránenie duplicity v kóde i testoch  Dva koncentrické kruhy  Posun o úroveň vyššie  Pred testom vytvoríme špecifikáciu  Mapovanie práce na biznis hodnotu  Automatizované akceptačné testy  Cucumber
 • 7. Špecifikácia funkčnosti
 • 8. Implementácia testu
 • 9. Zlyhavajúci test
 • 10. Implementácia kódu
 • 11. Fungujúci test
 • 12. Implementovaná funkčnosť
 • 13. DSL  Nedostatky:  Automatizované akceptačné testy sú drahé a krehké  Framework nevie nič o vyvíjanom systéme  Ako MDSD a DSL pomôžu?  Podpora editoru pre jazyk  Previazanie s doménovým modelom a architektúrou  Prototypovanie UI na základe interakcii  Možnosť generovať aj dokumentáciu  Nezávislosť od programovacieho jazyka
 • 14. Catch-Up!
 • 15. Otázky? Priestor na diskusiu ??
 • 16. 29.01.15 Ďakujem Vám za pozornosť! Gabriel Ščerbák

Related Documents