Program stażowy w perspektywie badań społecznych Maciej Maj
Cel badania : Ocena jakości realizowanego projektu
<ul><li>Czy organizacja staży służy transferowi wiedzy i innowacyjności pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami region...
Realizacja badań <ul><li>Okres realizacji badań 02-07 2007 </li></ul><ul><li>Terminy wywiadów </li></ul><ul><li>Grupy r...
 Metody zbierania informacji i analizy danych
Zbieranie informacji <ul><li>Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) </li></ul><ul><li>Rejestracja treści wywiadu </li></...
Przetwarzanie wyników <ul><li>Kategoryzacja pytań </li></ul>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
of 17

Prezentacja Maciek

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja Maciek

  • 1. Program stażowy w perspektywie badań społecznych Maciej Maj
  • 2. Cel badania : Ocena jakości realizowanego projektu
  • 3. <ul><li>Czy organizacja staży służy transferowi wiedzy i innowacyjności pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami regionu dla obopólnych korzyści? </li></ul><ul><li>Czy organizacja staży przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firm? </li></ul><ul><li>Czy organizacja staży przyczynia się do wzrostu konkurencyjności pozycji zawodowej absolwentów na rynku pracy? </li></ul><ul><li>Czy organizacja staży stanowi skuteczne przedłużenie edukacji (przyczynia się do nabycia umiejętności praktycznych)? </li></ul>
  • 4. Realizacja badań <ul><li>Okres realizacji badań 02-07 2007 </li></ul><ul><li>Terminy wywiadów </li></ul><ul><li>Grupy respondentów </li></ul>
  • 5. Metody zbierania informacji i analizy danych
  • 6. Zbieranie informacji <ul><li>Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) </li></ul><ul><li>Rejestracja treści wywiadu </li></ul><ul><li>Swoboda wypowiedzi </li></ul><ul><li>Otwarta forma pytań </li></ul><ul><li>Pogłębianie pytań </li></ul><ul><li>Transkrypcja wywiadu </li></ul>
  • 7. Przetwarzanie wyników <ul><li>Kategoryzacja pytań </li></ul>