Instituţiile U E <ul><li>m ini ştri din cele 27 de State Membre </li></ul><ul><li>putere legislativ ă şi bugetară ( împ...
of 1

Prez Ue1

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Sports      


Transcripts - Prez Ue1

  • 1. Instituţiile U E <ul><li>m ini ştri din cele 27 de State Membre </li></ul><ul><li>putere legislativ ă şi bugetară ( împărţită cu P E ) </li></ul><ul><li>decizie în materie de politică externă </li></ul><ul><li>decizie în materie de politică agricolă </li></ul><ul><li>7 85 d eputaţi aleşi prin vot universal direct </li></ul><ul><li>putere legislativ ă şi bugetară </li></ul><ul><li>( împărţită cu Consiliul UE ) </li></ul><ul><li>control parl amentar al altor instituţii UE </li></ul>Comisia European ă <ul><li>27 comisari </li></ul><ul><li>iniţiativă legislativă </li></ul><ul><li>control al planificării şi implementării </li></ul>Con siliul U E Parlamentul European