Ten dokument jest dostępny na licencji Creative Commons BY-SA. Szczegóły
...
Raport, jak przystało na treść tworzoną w świecie post-web2.0, nie ma jednego autora. O podsumowanie wyników
ankiety popro...
Wyniki ankiety
W wynikach ankiety znalazły się odpowiedzi na następujące pytania:
Co było najważniejszym wydarzeniem w pol...
Wydarzenie roku w światowym internecie
Premiera Mac OS X Leopard
Premiera Wind...
Znajomość wydarzeń w zależności od wieku
> 50 lat
41 do 50 lat
31 do 40 lat
26 do 30 lat
21 do 25 lat
...
0,00
...
Znajomość wydarzeń
Premiera Mac OS X Leopard
Premiera Window...
Znajomość wydarzeń a prowadzenie bloga
Premiera Mac OS X Leopard
...
Komentarze zaproszonych Blogerów
Radosław Grabarek
osoby prowadzące blogi o wiele lepiej ori...
rozmaitych problemów, upowszechnia się w lawinowym tempie i którego marka będzie już niedługo tak silna jak Onet,
Wirtualn...
zaproponował czegoś co w pełni wykorzysta potencjał obu mediów. W ubiegłym roku mogliśmy zobaczyć kolejne próby
Joost i na...
jakby rzadziej, a podobno ma być jeszcze lepiej. Podejrzewam jednak, że spora część internautów czeka na odpowiedź
na pyta...
wydarzeniem w internecie jest takie, które odcisnęło lub też odciśnie w niedalekiej przyszłości swoje piętno na sieci
(pol...
razem z nimi OpenID. Googlowy Android przejdzie chrzest bojowy. Podejrzewam, że Google zaprezentuje swój serwis
społecznoś...
nad telewizją Joost. Choć od czasu premiery minęło już sporo czasu, produkt pozostaje jakby zawieszony w próżni. A
Windows...
internetowych takich jak Nuta.pl czy Chomiks.com, właściciel Revolver Interactive, prowadzi popularnego i
opiniotwórczego ...
Piotr Petrus
liczę na znacznie otworzenie się Internetu i technologii
sprzyjających
Szkoda troc...
Czołówkę listy najważniejszych wydarzeń w światowym Internecie zdominowały te, które pochodzą tak naprawdę z
innych branż ...
Kolejne lata miały być latami blogosfery. Jednak blogosfera postanowiła rozmienić się na drobne i dodać sobie
przedrostek ...
odpowiadający są aktywnymi użytkownikami Internetu.
W rezultacie wyniki odpowiadają bardziej na pytanie co było ważne dl...
Komentarze autorów plebiscytu
Kuba Filipowski (netguru.pl, yashke.com)
Główny wniosek, który...
Wiktor Schmidt (netguru.pl, memory.pl)
Z raportu jasno wynika, że Polscy internauci mniej interesują się w ...
biznesowy w całości opiera się na wykorzystywaniu danych pozyskanych z zewnątrz. To niesamowite, że możemy
budować nawet u...
Prognozy na rok 2008
Zdecydowaliśmy się dodać do naszej ankiety pytanie otwarte z prośbą o zerknięcie do swojej lub pożyc...
powstanie serwis społecznościowy ekologów | eksplozja serwisów multimedialnych dedykowanych pod urządzenia
mobilne | nowa...
of 25

Najważniejsze wydarzenie w Internecie 2007

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Najważniejsze wydarzenie w Internecie 2007

 • 1. Ten dokument jest dostępny na licencji Creative Commons BY-SA. Szczegóły ver 1.0 Najważniejsze wydarzenie w Internecie w 2007 roku W nieprzewidywalnym świecie Internetu każdy rok niesie ze sobą kilka rewolucji oraz kilka kontrrewolucji, heraklitowskie quot;panta rheiquot; - wszystko płynie, pasuje do niego jak nigdzie indziej. Przynajmniej raz na jakiś czas warto zatrzymać się i poświecić kilka chwil na refleksję nad tym co się wydarzyło i jakie to ma znaczenie. Warto, ponieważ przeszłość w dużej mierze determinuje kierunek przyszłości, a przyszłość jest tym co nas najbardziej interesuje. Decyzja o zorganizowaniu plebiscytu zapadła spontanicznie. Rozmawialiśmy o nadchodzącym roku i o tym, że z pewnością przez cały styczeń będziemy żyli rokiem poprzednim, nie tylko z racji kończenia kilku projektów, ale też czytając liczne podsumowania. Wydarzenia zawarte w ankiecie wybraliśmy na bazie archiwum Internet Standard, własnej pamięci oraz zespołowej burzy mózgów. Sam kształt ankiety to również efekt spontaniczności oraz intuicji, która nie musi mieć i zapewne nie ma niczego wspólnego z metodologią badań socjologicznych. Stworzyliśmy ankietę zbierającą wszystkie najistotniejsze wydarzenia w polskim i światowym Internecie i poprosiliśmy osoby związane z siecią by ją wypełnili. Respondentami była grupa uczestników cyklu spotkań branży internetowej Barcamp Poznań, użytkownicy serwisów wykop.pl, blip.pl oraz czytelnicy takich blogów jak quot;Nettoquot;, quot;Socjologia Internetuquot;, quot;Yashke quot;. Udało nam się zebrać w ten sposób prawie dwa tysiące odpowiedzi [sic!!!] - i bazując na nich przygotowaliśmy poniższy raport. 1
 • 2. Raport, jak przystało na treść tworzoną w świecie post-web2.0, nie ma jednego autora. O podsumowanie wyników ankiety poprosiliśmy czołowych przedstawicieli technicznej części polskiej blogosfery. Wierzymy, że tak stworzone podsumowanie będzie dobrym, wielogłosowym komentarzem do wydarzeń mijającego roku oraz nakreśli wizję zmian w roku nadchodzącym. Serdecznie dziękujemy Radosławowi Grabarkowi, Marcinowi Jagodzińskiemu, Tomaszowi Karwatce, Marcie Klimowicz, Przemysławowi Komorowskiemu, Piotrowi Koniecznemu, Arturowi Kurasińskiemu, Sebastianowi Kwietniowi, Piotrowi Petrusowi, Bartkowi Raciborskiemu, Tomaszowi Staniakowi i Piotrowi Wrzosińskiemu za poświęcenie swojego czasu i skomentowanie wyników ankiety. Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku. Zawartość raportu Wyniki ankiety ....................................................................................................................................3 Komentarze zaproszonych Blogerów..................................................................................................9 Radosław Grabarek......................................................................................................................................................9 Marcin Jagodziński......................................................................................................................................................9 Tomasz Karwatka.......................................................................................................................................................10 Marta Klimowicz.........................................................................................................................................................11 Przemysław Komorowski...........................................................................................................................................12 Piotr Konieczny...........................................................................................................................................................14 Artur Kurasiński.........................................................................................................................................................15 Sebastian Kwiecień.....................................................................................................................................................16 Piotr Petrus.................................................................................................................................................................17 Bartek Raciborski.......................................................................................................................................................17 Tomasz Staniak..........................................................................................................................................................18 Piotr Wrzosiński.........................................................................................................................................................19 Komentarze autorów plebiscytu........................................................................................................21 Kuba Filipowski (netguru.pl, yashke.com)................................................................................................................21 Wiktor Schmidt (netguru.pl, memory.pl)..................................................................................................................22 Adam Zygadlewicz (netguru.pl, infoguru.pl).............................................................................................................22 Prognozy na rok 2008 ......................................................................................................................24 O organizatorze plebiscytu ...............................................................................................................25 2
 • 3. Wyniki ankiety W wynikach ankiety znalazły się odpowiedzi na następujące pytania: Co było najważniejszym wydarzeniem w polskim Internecie w 2007 roku, co było najważniejszym wydarzeniem w światowym Internecie w roku 2007 oraz co (najprawdopodobniej) wydarzy się w 2008 roku w Internecie. Pytaliśmy również o przynależność do konkretnej grupy społecznej, wiek oraz posiadanie bloga aby spróbować doszukać się ewentualnych zależności. Wydarzenie roku w polskim internecie Ekspansja serw isu nasza-klasa.pl Akcja społeczna pow iedznie.org Zamknięcie serw isu napisy.org Start lokalizatora internetow ego zumi.pl Start w ortalu informacyjnego tvn24.pl Gadu-Gadu S.A. notow ana na GPW Start serw isu netw orkingow ego profeo.pl Start serw isu g.pl Uruchomienie now ego rynku GPW New Connect Eksplozja inicjatyw a'la barcamp Eksplozja zainteresow ania microbloggingiem Tomasz Lis w Internecie czyli quot;Co z Polską?quot; Eksplozja serw isów plotkarskich (pudelek, plotek, itp.) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Najważniejszym wydarzeniem w 2007 roku w polskim Internecie było zamknięcie serwisu napisy.org. Na drugim miejscu ankietowani wskazali ekspansję serwisu społecznościowego nasza-klasa.pl. Za serwisem nasza-klasa.pl znalazły się takie wydarzenia jak start lokalizatora internetowego zumi.pl oraz start wortalu informacyjnego stacji TVN 24. Z pewnością postrzeganie wysokiej rangi danego wydarzenia mogło mieć bardzo odmienne źródła. Przykładowo, motywacja do oddania głosu na napisy.org mogła mieć swoje źródło w znacznie utrudnionym dostępie do napisów do filmów po zamknięciu serwisu a także rozważaniach stricte prawnych i osobistych wnioskach z ciągle gorącej debaty na temat praw autorskich w Internecie. 3
 • 4. Wydarzenie roku w światowym internecie Premiera Mac OS X Leopard Premiera Windows Vista Wejście na giełdę Alibaba.com Eksplozja zainteresownia microbloggingiem Premiera Adobe AiR Udostępnienie platformy Google Android Start i kontrowersje wokół Facebook Beacon Premiera nowego albumu Radiohead on-line Premiera iPhone Start telewizji internetowej Joost Udostępnienie Facebook Platform Udostępnienie platformy OpenSocial 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ocena wydarzeń w światowym Internecie różni się od oceny polskiego Internetu przede wszystkim stopniem kojarzenia wydarzeń. Zaproponowane przez nas wydarzenia, które znalazły się w ankiecie, w dużej mierze nie były w ogóle kojarzone przez wypełniających ankietę. Najważniejszym wydarzeniem w globalnym Internecie była premiera iPhone a także bezprecedensowe posunięcie zespołu Radiohead - miejmy nadzieję wyzwalające proces skracania łancucha wartości tworzonego przez liczne ogniwa dystrybucji muzyki. Rozkład profesji razem Inna (proszę wpisać jaka) osoba pracująca w IT inwestor przedsiębiorca pracownik naukowy osoba zainteresowana technologią student 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Wśród ankietowanych przeważali studenci, osoby pracujące w IT oraz zainteresowane technologią. 4
 • 5. Znajomość wydarzeń w zależności od wieku > 50 lat 41 do 50 lat 31 do 40 lat 26 do 30 lat 21 do 25 lat 15 do 20 lat < 15 lat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wytypowane przez nas wydarzenia były najlepiej kojarzone przez grupę wiekową 26-30 lat. Jak długo prowadzisz bloga? ponad 3 lata 2% 5% ponad 2 lata ponad rok 7% krócej niż rok 10% nie prowadzę 76% Zaskoczył nas fakt, że ponad 3/4 osób wypełniających ankietę nie prowadzi bloga. W pozostałej grupie przeważali blogerzy z krótszym niż roczny stażem. 5
 • 6. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Ekspansja serwisu nasza-klasa.pl Akcja społeczna powiedznie.org Zamknięcie serwisu napisy.org Start lokalizatora internetowego zumi.pl Start wortalu informacyjnego tvn24.pl Gadu-Gadu S.A. notowana na GPW Start serwisu networkingowego profeo.pl Start serwisu g.pl Uruchomienie nowego rynku GPW New C onnect Eksplozja inicjatyw a'la barcamp Eksplozja zainteresowania microbloggingiem odpowiednio przez osoby pracujące w IT i inwestorów. Tomasz Lis w Internecie czyli quot;C o z Polską?quot; Eksplozja serwisów plotkarskich (pudelek, plotek, itp.) Udostępnienie platformy OpenSocial Udostępnienie Facebook Platform Start telewizji internetowej Joost Premiera iPhone Premiera nowego albumu Radiohead on-line Start i kontrowersje wokół Facebook Beacon Udostępnienie platformy Google Android jaka) student inwestor Premiera Adobe AiR technologią Eksplozja zainteresownia microbloggingiem przedsiębiorca Wejście na giełdę Alibaba.com pracownik naukowy Inna (proszę wpisać czy uruchomienie nowego rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych. Te wydarzenia były najlepiej kojarzone osoba pracująca w IT osoba zainteresowana Premiera Windows Vista Premiera Mac OS X Leopard Powyższy wykres przedstawia korelacje między profesją a kojarzeniem danego wydarzenia. Zasadnicze różnice można zauważyć w przypadku słabiej nagłaśnianych w mass mediach wydarzeń jak udostępnienie platformy Google Android 6
 • 7. Znajomość wydarzeń Premiera Mac OS X Leopard Premiera Windows Vista Wejście na giełdę Alibaba.com Eksplozja zainteresownia microbloggingiem Premiera Adobe AiR Udostępnienie platformy Google Android Start i kontrowersje wokół Facebook Beacon Premiera nowego albumu Radiohead on-line Premiera iPhone Start telewizji internetowej Joost Udostępnienie Facebook Platform Udostępnienie platformy OpenSocial Eksplozja serwisów plotkarskich (pudelek, plotek, itp.) Tomasz Lis w Internecie czyli quot;C o z Polską?quot; Eksplozja zainteresowania microbloggingiem Eksplozja inicjatyw a'la barcamp Uruchomienie nowego rynku GPW New C onnect Start serwisu g.pl Start serwisu networkingowego profeo.pl Gadu-Gadu S.A. notowana na GPW Start wortalu informacyjnego tvn24.pl Start lokalizatora internetowego zumi.pl Zamknięcie serwisu napisy.org Akcja społeczna powiedznie.org Ekspansja serwisu nasza-klasa.pl 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powyższy wykres pokazuje ogólne kojarzenie wydarzeń przez osoby wypełniające ankietę - wszystkie głosy poza 'nie słyszałe(a)m' zostały zsumowane i obliczony został ich procentowy udział we wszystkich oddanych głosach na dane wydarzenie. Najmniej kojarzonymi wydarzeniami okazały się: wejście na giełdę chińskiego serwisu alibaba.com, akcja przeciw cenzurze powiedznie.org oraz start serwisu g.pl 7
 • 8. Znajomość wydarzeń a prowadzenie bloga Premiera Mac OS X Leopard Premiera Windows Vista Wejście na giełdę Alibaba.com Eksplozja zainteresownia microbloggingiem Premiera Adobe AiR Udostępnienie platformy Google Android Start i kontrowersje wokół Facebook Beacon Premiera nowego albumu Radiohead on-line Premiera iPhone Start telewizji internetowej Joost Udostępnienie Facebook Platform Udostępnienie platformy OpenSocial Eksplozja serwisów plotkarskich (pudelek, plotek, itp.) Tomasz Lis w Internecie czyli quot;C o z Polską?quot; Eksplozja zainteresowania microbloggingiem Eksplozja inicjatyw a'la barcamp krócej niż rok Uruchomienie nowego rynku GPW New C onnect nie prowadzę Start serwisu g.pl Start serwisu networkingowego profeo.pl Gadu-Gadu S.A. notowana na GPW Start wortalu informacyjnego tvn24.pl Start lokalizatora internetowego zumi.pl Zamknięcie serwisu napisy.org Akcja społeczna powiedznie.org Ekspansja serwisu nasza-klasa.pl 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Z analizy wyników udało nam się ustalić, że prowadzenie bloga wpływa bardzo pozytywnie na ogólną orientację w wydarzeniach dotyczących Internetu. W przypadku konkretnych – niszowych - zagadnień, aktywne uczestnictwo w blogosferze przynosi ponad 30% wzrost świadomości :-) 8
 • 9. Komentarze zaproszonych Blogerów Radosław Grabarek osoby prowadzące blogi o wiele lepiej orientują się w tych niszowych tematach Wydarzenie roku w polskim internecie? W sumie zamknięcie napisy.org było quot;wydarzeniemquot; - szeroko dyskutowanym i dotyczącym szerokich mas ;) Fenomenem był przyrost użytkowników naszej klasy... Ale dla mnie wydarzeniem były mniej masowe a oryginalniejsze rzeczy: microbloging, wysyp imprez barcamp a nawet Tomasz Lis prowadzący program tylko w internecie. Wydarzenie roku w światowym internecie? Ten rok upłynął pod hasłem quot;Facebookquot;. iPhone? U mnie wygrałby w kategorii quot;gadżet rokuquot; lub szeroko pojętej kategorii quot;elektronikaquot;, może nawet quot;marketingquot; ale na pewno nie internet. Wygrana iPhone'a pokazuje jak niszowa i nikła jest wiedza oraz zainteresowanie w Polsce tym, co jest ważne w angielskojęzycznym internecie web2.0 Cieszy natomiast to, że osoby prowadzące blogi o wiele lepiej orientują się w tych niszowych tematach. ____ O autorze: Radosław Grabarek - autor popularnego bloga o Internecie iZbieractwo.pl Marcin Jagodziński wydarzenie w polskim internecie było jedno i jest nim nasza-klasa.pl Wyniki ankiety świadczą o silnej korelacji między nagłośnieniem medialnym a hierarchią, jaka wytworzyła się w głowach respondentów. Generalnie za quot;ważnequot; były uznane wydarzenia głośne, komentowane szeroko w mediach i na blogosferze. Do tego dochodzi kwestia bezpośredniego wpływu danego zjawiska bądź to na kwestię quot;realnegoquot; korzystania z internetu (wysoka pozycja takich wydarzeń jak quot;zamknięcie serwisu napisy.orgquot;) badź to na świat marzeń i aspiracji (quot;premiera iphone'aquot;). Dziwi mnie brak krytycznej refleksji nad pytaniami. Wydawałoby się, że wystarczy chwilę pomyśleć, żeby uświadomić sobie, że zarówno premiera Visty jak i premiera Leoparda de facto nie były żadnymi quot;internetowymiquot; wydarzeniami. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że korzystanie z internetu w XP / Tigerze nie różni się w żaden sposób od korzystania z niego w Viscie / Leopardzie. Z mojego punktu widzenia, wydarzenie w polskim internecie było jedno i jest nim nasza-klasa.pl, serwis, który mimo 9
 • 10. rozmaitych problemów, upowszechnia się w lawinowym tempie i którego marka będzie już niedługo tak silna jak Onet, Wirtualna Polska czy Gadu-Gadu. Ważna jest także inwestycja Onetu w Zumi i trend do odchodzenia portali od głównych brandów, związany z otwieraniem serwisów quot;blogoidalnychquot;, często o plotkarskim charakterze. Zamknięcie serwisu napisy.org jest właściwie bez większego znaczenia: to kolejna bitwa w wojnie, która tych bitew zobaczy jeszcze wiele. Napisy.org zostały zastąpione przez inne serwisy, te zaraz znajdą się pod obstrzałem... to jeszcze trochę potrwa. Na arenie światowej najważniejsze wydaje się tworzenie platform łączących serwisy. Z jednej strony Facebook Platform, z drugiej inicjatywa Google'a. Jak widać potrzeba sieci, której poszczególne składniki współpracują ze sobą jest bardzo silna i jeśli nie zostanie zaspokojona przez rozmaite inicjatywy z kręgu Semantic Web, stworzone zostaną rozmaite protezy. Trend mikrobloggingu / livestreamingu też jest interesujący. Jeśli chodzi o iPhone'a, to jest to ewidentnie wydarzenie, które rozruszało rynek mobilny, aczkolwiek dla rozwoju internetu jako takiego ma znaczenie drugorzędne. Z kolei premiera płyty Radiohead to chyba najlepszy viral w branży rozrywkowej i niewiele więcej. Bardzo trudno jest być prorokiem w internecie. Nie wiadomo, czy w 2008 będziemy mieli taki hit, jak nasza-klasa. Mam nadzieję, że reklamodawcy staną się bardziej świadomi tego, że tzw. RU nie kupuje i że klientów trzeba szukać gdzie indziej oraz faktu, że system Megapanelu jak każdy system jest podatny na manipulacje i być może należałoby go trochę bardziej do rzeczywistości przystosować. Nawet niewielka zmiana kierunku, w jakim płynie strumień pieniędzy wpadający do internetu może spowodować przetasowania na rynku największych graczy i pozwolić tym mniejszym urosnąć. A na świecie? Naprawdę nie wiem. Tam się na pewno coś stanie. Trudno przewidzieć co. ____ O autorze: Marcin Jagodziński - autor popularnego bloga o Internecie Net to, współtwórca serwisu microbloggingowego blip.pl. Tomasz Karwatka zapewne znów zaskoczy nas coś nowego i nieoczekiwanego - w końcu z tego powodu tak kochamy Internet Internet rozwija się ewolucyjnie. Trudno zdefiniować szczególnie ważne dla jego rozwoju wydarzenia. Bardziej skupiłbym się na szukaniu trendów. Z pewnością trendem interesującym jest rozwój mobile web i w ogóle szeroko rozumiana dostępność. W ten trend wpisuje się zarówno premiera iPhone, pierwsza wersja Google Android jak i microblogging. Oczywiście nadal postępuje też wzajemne przenikanie się mediów, ciekawym krokiem jaki zaczynam obserwować w Polsce jest tworzenie unikalnego kontentu na potrzeby Sieci. Pierwszą jaskółką jest Tomasz Lis i serwis Cozpolska.pl ale już niebawem pojawią się następne tego typu inicjatywy. Walka o internetową telewizje ciągle się toczy. Nikt jeszcze nie 10
 • 11. zaproponował czegoś co w pełni wykorzysta potencjał obu mediów. W ubiegłym roku mogliśmy zobaczyć kolejne próby Joost i na lokalnym podwórku Tvn24.pl. W nadchodzącym roku oba te trendy z pewnością nadal będą zyskiwać na sile. Zapewne też znów zaskoczy nas coś nowego i nieoczekiwanego - w końcu z tego powodu tak kochamy Internet :) ____ O autorze: Tomasz Karwatka - Dyrektor Operacyjny Janmedia, autor bloga Webusability.pl Marta Klimowicz dyskusje nad prawem autorskim i prawem własności w czasach Internetu z pewnością ciągle będą na czasie Ankieta przygotowana została przez barcamp.pl, wypełniło ją prawie 2000 internautów i choć z pewnością nie sposób mówić o jakiejkolwiek reprezentatywności, to jednak jej wyniki uwypuklają pewne tendencje, które najprawdopodobniej towarzyszyły nam będą również w kolejnych miesiącach. To naprawdę bardzo ciekawe, że wydarzeniem tego roku według tych, którym chciało się wziąć udział w ankiecie, było zamknięcie serwisu z napisami. Nie znaczy to wcale tylko tyle, że Polacy nie znają języków obcych (bo nie oszukujmy się, tego typu serwisy nie służą przecież przede wszystkim osobom niesłyszącym, ale głównie tym, które co prawda słyszą, to i tak nic z tego, co słyszą, nie rozumieją), ale że kwestie regulacji związane z prawem autorskim stają się jednym z bardziej pilnych problemów trapiących nie tylko polskich internautów. Bo tak naprawdę, dla wielu osób zamknięcie napisów.org nie tyle oznaczało ukrócenie bezprawnego procederu, co raczej zamach na wolność i kreatywność każdego człowieka, uniemożliwianie pewnego rodzaju twórczości, jakim tłumaczenie niewątpliwie jest. Dodatkowo, zamknięcie tego serwisu połączyło się z masowymi akcjami policji, która stojąc na straży prawa urządziła naloty na prywatne domy, konfiskując komputery, które wykorzystywane były do nielegalnego udostępniania plików. Podejrzewam, że ta właśnie kwestia – nielegalność pewnych zachowań przy jednoczesnym istnieniu szeregu luk prawnych zdominuje przyszłoroczne debaty okołointernetowe. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, w Polsce póki co rządzi rozumienie prawa własności ściśle związane ze światem, jaki istniał przed umasowieniem Internetu. Nowa rzeczywistość i jej obywatele, jak przypuszczam, coraz głośniej będzie domagała się nowych uregulowań i redefinicji pewnych pojęć. Kolejne miejsce w głosowaniu internautów w kategorii wydarzenie roku w polskim Internecie to – bez zaskoczenia – ekspansja Naszej-klasy, serwisu, o którym słyszeli i napisali już chyba niemal wszyscy, więc jedynym, co może dziwić, to zajęcie przez niego drugiego miejsca w tym głosowaniu. Nasza-klasa absolutnie zdeklasowała wszystkie pozostałe serwisy w polskim Internecie, przyciągając także i tych, którzy nigdy wcześniej Internetem zainteresowani nie byli – i to jest, moim zdaniem, jeden z jej największych sukcesów. Co będzie dalej z Naszą-klasą? Póki co, ciągle trwają prace nad rozwojem serwisu i usprawnieniem działania serwerów, zdaje się, że już jest lepiej, niż było, Pan Gąbka pojawia się 11
 • 12. jakby rzadziej, a podobno ma być jeszcze lepiej. Podejrzewam jednak, że spora część internautów czeka na odpowiedź na pytanie – co zrobi Nasza-klasa po tym, gdy przyciągnie już kolejne miliony osób, które zdecydują się za jej pośrednictwem odtworzyć siatkę swoich podstawówkowo-licealnych znajomych, co będzie mogła im zaoferować? Możliwe, że odpowiedź brzmi: nic, bo i po co miałaby proponować coś jeszcze, skoro i tak spora część osób, która tam się zalogowała prawdopodobnie nie oczekuje nic więcej? Wydarzenie roku w światowym Internecie to premiera iPhone’a, efekt gigantycznej akcji marketingowej, której udało się wywołać masową histerię i przekonać Amerykanów, że są produkty, po które warto stać w kolejkach. Myślę, że jeśli chodzi o iPhone’a to najciekawszy jest nie sam produkt, ale to, co dzieje się wokół niego, a więc wspominana już kampania reklamowa, nocne czuwanie pod sklepami Apple’a, a także zmagania hakerów z oprogramowaniem zainstalowanym na telefonie. Podobno iPhone niebawem ma pojawić się również oficjalnie w Polsce, histerii raczej nie będzie, ale na pewno niektórzy będą mieli okazję do budowania swojego wizerunku. Tuż za premierą iPhone’a w uplasowała się internetowa premiera albumu Radiohead, którego cena ustalana była przez jego nabywcę i mogła wynosić nawet równe zero. Wydarzenie to, podobnie, jak i przywoływane już zamknięcie strony z napisami do filmów, również stało się przyczynkiem do dyskusji na temat sieciowego „piractwa”, środków dystrybucji muzyki i roli Internetu w promocji twórców. Ciąg dalszy jest już zapowiadany, kolejni artyści deklarują rezygnację z tradycyjnych form dystrybucji swoich albumów, wybierając w ich miejsce zamieszczanie swoich nagrań w Internecie. Oczywiście, w głosowaniu w większości brały z pewnością osoby w stopniu wyższym, niż przeciętny zainteresowane tym, co dzieje się w Internecie i w jaki sposób wpływa to na nasze życie społeczne, stąd też raczej niewielkie zainteresowanie głosujących przyciągnęły masowo powstające serwisy plotkarskie czy fałszywe akcje społeczne, w istocie stanowiące elementy strategii marketingowych dużych firm. Głosujący zwracali uwagę raczej na te wydarzenia, które będą miały faktyczne znaczenie w przeciągu kilku lat – wątpliwe, by za rok czy dwa ktokolwiek pamiętał jeszcze o powstaniu G.pl czy pojawieniu się kolejnego serwisu społecznościowego dla profesjonalistów, podczas gdy dyskusje nad prawem autorskim i prawem własności w czasach Internetu z pewnością ciągle będą na czasie. ____ O autorce: Marta Klimowicz - doktorantka socjologii, antropolożka kulturowa, feministka, blogerka (techNOblog, Socjologia Internetu) Przemysław Komorowski najważniejszym wydarzeniem roku [...] jest rozkwit wszelkiego rodzaju spotkań ludzi branży internetowej Przyznaję, że przeglądając wyniki ankiety byłem trochę nimi zaskoczony, ale to zaskoczenie wynikało raczej z doboru wydarzeń, które były poddawane ocenie. Może wyjaśnię krótko, że dla mnie 12
 • 13. wydarzeniem w internecie jest takie, które odcisnęło lub też odciśnie w niedalekiej przyszłości swoje piętno na sieci (polskiej i/lub światowej). Jeżeli chodzi o wydarzenie w polskim internecie, to spośród pierwszych pięciu, które otrzymały najwyższą ocenę, na uwagę zasługuje jedynie ekspansja serwisu Nasza Klasa. Serwis, który ma mnóstwo zwolenników (ale pewnie więcej użytkowników). Co z pozostałymi wydarzeniami 2007 roku? Zainteresowani radzą sobie bez napisy,org, tvn24.pl nie zachwycił. Zumi również. Dla mnie jednak najważniejszym wydarzeniem roku w polskim internecie jest rozkwit wszelkiego rodzaju spotkań ludzi branży internetowej. To wydarzenia naprawdę godne uwagi. Integrują branżę i sprawiają, że wiedza i pomysły swobodnie przepływają. Dzięki takim spotkaniom jest szansa na naprawdę udane startupy w 2008 roku. Zresztą jeżeli się nie mylę to warszawski Bootstrap zrodził Blipa, a Innowatorium połączyło plany Idy Rolek i Artura Kurasińskiego. Skończyli nakanapie.pl ;) Przyznam, że wybór wydarzenia roku w 2007 roku w światowym internecie, jest dla mnie co najmniej dziwny. O ile w przypadku premiery iPhone można dyskutować: pojawienie się przeglądarki Safari pod system Windows, powstawanie aplikacji tworzonych (i dostosowywanych) do nowego produktu Apple, to premiera Visty i Leoparda w tym zestawieniu, jest dla mnie nieporozumieniem. Bo czy jest sens uznawać za wydarzenie roku, fakt, że pojawiły się w sieci informacje na temat desktopowych OSów? Nie sądzę. Po prostu działy PR wykonały swoją robotę. Premiera płyty Radiohead w internecie i jej quot;nowyquot; sposób dystrybucji? Czy na pewno nowy? Zerknijcie na jamendo.com. Ściągasz za darmo, płacisz jeżeli chcesz i ile chcesz. Czy internauci płacą? Tak. Sądzę, że w sukcesie Radiohead jest więcej w rozgłosu ze strony zespołu, ich quot;markiquot; oraz licznych fanów. Nie można im jednak odmówić, tego, że być może dzięki premierze nowego albumu, więcej muzyków zdecyduje się na podobny krok. A co wg mnie było wydarzeniem roku 2007 w światowym internecie? Były dwa: uruchomienie Facebook Platform i skutki tego wydarzenia, czyli zapowiedź OpenSocial od Google'a i zapowiedzi kolejnych platform (Bebo, LinkedIN i inni). Nie można też zapomnieć o zapowiedziach spod znaku Portable Social Networks, czy też ostatnim pomyśle: DiSo (distributed social networking). Drugim ważnym wydarzeniem jest mikroblogging, i nie chodzi mi wcale o sukces Twittera, ale o to, że dostaliśmy do ręki narzędzie, które z jednej strony pozwala na (mikro)blogowanie, a z drugiej na prywatno-publiczną konwersację. Piszę tu głównie o Blipie, którego używam. To nowa jakość w komunikacji. A co z 2008 rokiem? No cóż, nie lubię bawić się we wróżkę. Ciekawi mnie jednak co się stanie z Naszą Klasą. Czy uda im się w jakiś sposób zatrzymać miliony ludzi, którzy stali się (i staną) jej użytkownikami, czy też może będziemy obserwować upadek serwisu. Nie liczę, na to, żeby jakiś serwis przygotowany przez quot;wielkichquot; polskiego internetu odniósł sukces. Ciekawych serwisów spodziewam się prędzej ze strony małych zespołów. W światowym internecie w przyszłym roku, będziemy mieli do czynienia z rozwojem OpenSocial i innych platform w serwisach społecznościowych. Liczę na to, że inicjatywy takie jak Portable Social Networks i DiSo rozwiną skrzydła, a 13
 • 14. razem z nimi OpenID. Googlowy Android przejdzie chrzest bojowy. Podejrzewam, że Google zaprezentuje swój serwis społecznościowy, integrujący wszystkie ich usługi. Dorzucą do tego Knola i być może Q&A (pojawiają się pogłoski o reaktywacji tego serwisu). Coraz głośniej mówi się również o nowych narzędziach od Google, bazujących na JotSpot. Jakoś nie wierzę w to, że Yahoo! się odnajdzie, za to Microsoft będzie rozwijał swoje usługi spod znaku Live. Po krótkim śnie Microsoft pokaże, że nie jest kolosem na glinianych nogach. Ale to tylko wróżenie z fusów, za którym nie przepadam. ____ O autorze: Przemysław Komorowski - technohumanista, pasjonat społecznej strony internetu. Konsultant w Techne.pl. Udziela się przy Skrzydelko.pl. Prowadzi bloga @net. Piotr Konieczny kalka zachodniego serwisu dalej pozostaje sprawdzonym przepisem na sukces w polskiej sieci Krótko: Jestem przerażony. Przerażony tym, jak bardzo odstaję od statystycznego polskiego internauty, który wziął udział w ankiecie. Filmy oglądam bez napisów, a jako internetowy dinozaur konto na serwisach naszoklasopodobnych miałem już w roku 2000. Dwa największe wg ankietowanych wydarzenia (zamknięcie napisy.org, powstanie Nasza Klasa) przeszły więc koło mnie bez echa... Patrząc na czołówkę polskiego zestawienia, dojść można tylko do jednego wniosku: kalka zachodniego serwisu dalej pozostaje sprawdzonym przepisem na sukces w polskiej sieci (Nasza-Klasa po Classmates, Zumi po Google Maps i mnóstwo innych serwisów-kalek, które nie zostały uwzględnione w ankiecie). Mało to ambitne i jeśli wziąć pod uwagę nasze opóźnienie technologiczne w stosunku do U.S.A czy UK, nie ma żadnych złudzeń – w roku 2008 dalej będziemy uprawiać internetowy biznes przez kopiowanie... Bo Polacy oczekują od Internetu przede wszystkim rozrywki (Plotek), a nie poważniejszej strawy (inicjatywy typu barcamp) – zakładam, że Tomasz Lis dla większości ankietowanych oznacza bardziej rozrywkę (kwieciste riposty) niż faktyczną refleksję nad przyszłością kraju... Patrząc na zagraniczne zestawienie, widać jak bardzo reklama i marketing zadomowiły się w Internecie. Bo czymże innym można nazwać premierę iPhone'a jak nie genialnym zabiegiem PR-owym? Z całą moją sympatią do Apple, ich quot;rewolucyjny telefonquot; na starcie pokazał mniej możliwości niż jakikolwiek PDA z Windows Mobile sprzed 4 lat! (Oczywiście doceniam atrakcyjny wygląd i ciekawy interface). Druga co do popularności w ankiecie, online'owa premiera albumu Radiohead to w pewnym sensie także marketing, na szczęście będący raczej szczęśliwym produktem ubocznym niż intencją twórców (czy aby na pewno?). Osobiście miałem nadzieję, że ów nurt publikowania albumów w sieci się utrzyma. Dziś jednak wiadomo, że w ślad Radiohead poszły raczej nieliczne zespoły (pamiętam tylko NIN). Przycichły także prace 14
 • 15. nad telewizją Joost. Choć od czasu premiery minęło już sporo czasu, produkt pozostaje jakby zawieszony w próżni. A Windows Vista? Czego tak naprawdę brakuje Windowsowi XP w stosunku do tego, co zaprezentowała Vista? Mniejszej wydajności? Jak więc uzasadnić wybór niedopracowanych produktów przez ankietowanych? Odpowiedzią jest niezwykle skuteczny marketing i reklama powyższych marek. Dobrze chociaż, że ankietowani dostrzegli potencjał otwartego API (platformy F8, OpenSocial i Android). Czyżby większość z nich to reprezentatywna grupa developerów? ;-) Na marginesie, z punktu widzenia osoby zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym, cieszy mnie, że ankieta milczy na temat OpenID. Co do blogów, raduje mnie ich ekspansja. Pomimo wszystkich tych bzdurek dotyczących SNR (Sound to Noise Ratio - oddzielania sygnału od szumu), uważam, że im więcej, tym lepiej. Nawet jeśli nowy blog nie wniesie żadnej wartości do Blogosfery, nie osiągnie choćby quot;marnychquot; 100 czytelników przez RSS-a, to i tak dobrze! Bo jak mawiała moja polonistka, jeszcze za czasów mocno przedblogowych: quot;Chcesz dobrze pisać? Ćwiczyć styl i ortografię? Pisz pamiętnik!quot;. A któż jest lepszym specjalistą jeśli nie polska pamiętnikosfera, gdy chodzi o wytykanie błędów ...ortograficznych? :-) ____ O autorze: Piotr Konieczny - konsultant ds. bezpieczeństwa, podróżnik, hobbystycznie pisarz i dziennikarz, autor popularnego bloga. Artur Kurasiński to co było medialnym szumem na trwałe zapisało się w naszej świadomości Raport według mnie pokazał, że to co było medialnym szumem na trwałe zapisało się w naszej świadomości - wysokie miejsce premier iPhona i Visty pokazują to dokładnie. Zamknięcie Napisy.org jest dla mnie fenomenem - postawilo na ten fakt tyle osob, ze nawet moj murowany typ NK nie zdolal sie przebic na miejsce pierwsze. Zastanwiajace jest, ze rozklad profesji wcale nie ma wplywu na wyniki - studenci glosowali tak samo jak inwestorzy. To jest dla mnie duze zaskoczenie! Co w nadchodzacym 2008 roku? Stawiam na: ekspansję Google'a w branzy GSM (Android) ● spektakularne przejecie Allegro przez inny podmiot ● wskoczenie przez o2 na podium w walce o userow ● dalsze ekspansje na Ukrainie naszych portali i serwisow ● and last but not least - dalsze sukcesy NK :) ● ____ O autorze Artur Kurasiński - specjalista z zakresu nowych mediów, twórca oraz współtwórca wielu polskich serwisów 15
 • 16. internetowych takich jak Nuta.pl czy Chomiks.com, właściciel Revolver Interactive, prowadzi popularnego i opiniotwórczego bloga. Sebastian Kwiecień uruchomienie rynku New Connect - jeszcze niewielu widzi jakie to daje szanse polskim startupom Polska jest w tej nieciekawej sytuacji, że ciągle musimy jeszcze gonić zachód jeśli chodzi o różne obszary, a w szczególności o Internet. Dlatego jako wydarzenia mające największe znaczenie dla polskiego Internetu oceniam te, które spowodowały, że jesteśmy bliżej zachodu. Jeśli miałbym wskazać w waszej ankiecie wydarzenia, które wydarzyły się w mijającym roku, a moim zdaniem wpłyną na postać polskiego internetu i znacząco skrócą dystans dzielący nas z Zachodem postawiłbym na: - uruchomienie rynku New Connect - jeszcze niewielu widzi jakie to daje szanse polskim startupom - ekspansja inicjatyw spotkań branży internetowej (ja bym powiedział a-la-grillit :)) - dzięki tym akcjom networkingowym nastąpiła duża aktywizacja branży Co do internetu światowego - również patrzę na istotność zdarzeń poprzez pryzmat potencjalnego ich wpływu na jak największą rzeszę ludzi - a takie ruchy możliwe są jedynie gdy jest się Google :) lub gdy mamy do czynienia z zupełnie innowacyjną ideą. Dlatego do tej grupy zaliczyłbym: udostępnienie Open Social - to istotny ruch Google, który zmieni wiele serwisów społecznościowych ● start Joost ● premiera albumu Radiohead w internecie - tutaj widać, że branża muzyczna dostrzega możliwości dojścia do ● swoich odbiorców bez pośredników - z zyskiem dla obu stron Co do roku 2008 - stawiam na postępującą mobilność internetu - coraz więcej aplikacji quot;wynosi sięquot; na telefony komórkowe. W tym obszarze rok 2007 nie zaskoczył nas niczym szczególnym, więc może 2008 będzie pod tym względem lepszy. No i oczywiście Google znowu nas czymś zaskoczy :). ____ O autorze: Sebastian Kwiecień - współzałożyciel Venture Incubator, zaangażowany w rozwijanie spotkań społeczności przedsiębiorców internetowych we Wrocławiu (jako inicjator i współorganizator) prowadzonych pod nazwą GrillIT. Autor znanego bloga na temat trendów rozwoju Internetu Web20.pl 16
 • 17. Piotr Petrus liczę na znacznie otworzenie się Internetu i technologii sprzyjających Szkoda trochę inicjatyw otwartych, zdecydowanie wolę Open Social od zamkniętej technologii Facebooka. Temu drugiemu życzę zmiany podejścia, chciałbym zobaczyć dobrze zaprojektowany system społecznościowy odsuwający MySpace do lamusa. Obawiam się, że dalsze zwlekanie (Beacon) może doprowadzić Facebooka do podobnego impasu w jakim obecnie znajduje się Microsoft. Warto zauważyć jak blisko premiery Visty plasuje się premiera OSX, nie mówiąc już o totalnym sukcesie telefonu Apple'a. Mimo wszystko bardzo cieszy mnie świadomość inicjatywy Radiohead, która według niektórych komentatorów, stała się punktem zapalnym rewolucji w branży muzycznej. Liczę na znacznie otworzenie się Internetu i technologii sprzyjających. Myślę, że rok 2008 może być początkiem końca hegemonii firm i struktur forsujących własne zamknięte rozwiązania. Szansę mają Google Android na urządzenia przenośne, wspomniany już Open Social, ekspansja OpenID plus dostrzeżenie znaczenia uwierzytelniania OAuth – skanowanie skrzynek pocztowych by odnaleźć znajomych jest zbyt niebezpieczne. Podsumowując – standardy i wiedza dostępna dla każdego to jedyny sposób abyśmy nie utonęli w stale rosnącym i poszerzającym się Internecie. ____ O autorze: Piotr Petrus - front-end developer, ewangelista standardów sieciowych; prowadzi popularny blog „Perfection or Vanity” o projektowaniu stron. Bartek Raciborski na koniec dnia to właśnie użytkownicy zadecydują o Waszym sukcesie lub porażce W moim odczuciu wydarzeniem roku w polskim internecie jest bezsprzecznie ekspansja naszej-klasy. Zamknięcie serwisu napisy.org było istotne w bardzo ważnym temacie debaty nad prawami autorskimi, ale biorąc pod uwagę cały rynek internetowy tak naprawdę był to mało znaczący fakt. Taki a nie inny wynik ankiety spowodowany był zapewne niereprezentatywną próbką - znacząca liczba (jeśli nie większość) ankietowanych pochodziła z serwisu wykop.pl, na którym zamknięcie napisy.org wywołało spore poruszenie i gdzie nasza-klasa chyba nie jest darzona zbytnią sympatią. Mój prywatny ranking najważniejszych wydarzeń z listy: ekspansja naszej-klasy, eksplozja inicjatyw typu barcamp i debiut giełdowy Gadu-Gadu. 17
 • 18. Czołówkę listy najważniejszych wydarzeń w światowym Internecie zdominowały te, które pochodzą tak naprawdę z innych branż ale zrobiły w Internecie nieco marketingowego szumu: premiera iPhone, Windows Vista i OS X Leopard. Ja bym ich nawet nie umieszczał w tym zestawieniu - idąc tym tropem do polskich wydarzeń internetowych należałoby dopisać popularność Dody i oczywiście przyznać mu pierwsze miejsce. Mój prywatny ranking: na pierwszym miejscu bezsprzecznie Facebook Platform, potem album Radiohead i microbloging. Ciekawym jest, że OpenSocial zdobył niemalże tyle głosów co Facebook Platform. To pierwsze to w dużej mierze ruch marketingowy, z którego nic praktycznego w zasadzie nie wynikło, to drugie było faktycznym przełomem - wystarczy wspomnieć liczbę aplikacji stworzonych i codziennie używanych przez miliony ludzi na Facebook Platform. Ale tak niestety bywa, że znaczące wydarzenia z początku roku często są przyćmiewane przez mniej istotne ale dosyć świeże. Wydarzenia w kontekście profilu ankietowanego to tak naprawdę najciekawszy wykres. Widać, że często na jednym biegunie znajdują się przedsiębiorcy i inwestorzy, a na drugim pozostałe grupy. Ci pierwsi bardziej docenili wydarzenia biznesowe, takie jak debiut GG i Alibaby na giełdzie, spotkania typu Barcamp czy kontrowersje związane z Facebook Beacon oraz wydarzenia związane z innowacjami, jak premiera iPhone czy Facebook Platform. Drudzy większe znaczenie przyznają zamknięciu napisy.org czy premierom zumi.pl i tvn24.pl. To każe przypomnieć wszystkim inwestorom i przedsiębiorcom, że na koniec dnia to właśnie użytkownicy zadecydują o Waszym sukcesie lub porażce. Ich interesują starty nowych, ciekawych serwisów lub zamknięcie tych, z których korzystali. Kolejność jest taka, że najpierw to Wy musicie stworzyć dla nich coś ciekawego, a potem oni ewentualnie umożliwią Wam sukces. ____ O autorze: Bartek Raciborski - zawodowo związany z internetem od siedmiu lat w różnych rolach: przedsiębiorcy, analityka biznesowego, menedżera produktu i projektu, architekta oprogramowania i programisty. Autor bloga o internecie i przedsiębiorczości: webstop.pl Tomasz Staniak będziemy świadkami zmieniającego się sposobu zarządzania informacją Gdyby chcieć scharakteryzować rok 2007 kilkoma słowami, znalazłyby się wśród nich takie terminy i pojęcia jak społeczność, microblogging, iPhone/Vista i quot;onlinequot;. W Polsce rok 2007 to przede wszystkim boom naszej-klasy. Ubogi (w funkcje i wygląd) serwis, który z pomocą hasła odnajdowania starych znajomych, popularnością zdeklasował dotychczasowego quot;gigantaquot; - grono.net. n-k pokazała, że w naszym rynku drzemie potencjał którego wciąż nie wyzwolono. Potencjał próbują wyzwalać też inni, wykorzystując do tego modę na plotki. 18
 • 19. Kolejne lata miały być latami blogosfery. Jednak blogosfera postanowiła rozmienić się na drobne i dodać sobie przedrostek quot;miniquot;. Twitter pokazał, że trendy jest być mini i informować przyjaciół co mamy aktualnie w koszyku z zakupami albo że Pimpuś sąsiadów znów narobił na środku klatki schodowej. Jak przystało na prosty pomysł, szybko znaleźliśmy lepszych ( blip.pl, pinger.pl) bądź gorszych (blimp na grono.net) naśladowców w Polsce. Za blipem stanęło gadugadu, za pingerem stoi o2. Konflikt wisi w powietrzu, choć na razie ogranicza się do badań panelowych i trendów Alexa.com. Na szczęscie, okazało się, że blogosfera lubi także quot;bywaćquot;, dzięki czemu mogły rozwinąć się imprezy barcampowe. Trudno przecenić kreatywny potencjał tych - w większości - nieformalnych spotkań, na których można przedstawić swoje pomysły i poddać je surowej ocenie uczestników. Choć w mojej ocenie, większość z nich przeżywa kryzys tożsamości - wyjątkiem zdaje się być jedynie poznański Barcamp. Ostatnim wydarzeniem, obok reklamowego sukcesu iPhone/Visty, na które według mnie warto zwrócić uwagę to publikacje albumu przez Radiohead - wydaje mi się, że artyści znudzeni działaniami organizacji takich jak MPAA będą coraz chętniej korzystać ze swobody jaką daje internet (o czym wie już także Tomasz Lis). Co nas czeka w przyszłym roku? Z mojej perspektywy to rozwój zagadnień, które w ankiecie nie zdobyły znaczącej uwagi: technologie Adobe AIR i Google Android, platformy Facebook/OpenSocial oraz projektu, który nie znajduje się w tym zestawieniu, czyli Mozilla Prism. Choć to przerażające i kuszące zarazem, w mojej ocenie, będziemy świadkami zmieniającego się sposobu zarządzania informacją - aplikacje będą coraz mniej związane z systemem operacyjnym, coraz częściej będą przenosiły się do wirtualnej rzeczywistości a dostęp do nich będziemy mieć przez aplikacje takie jak Mozilla Prism. Dostęp z każdego miejsca świata do naszej poczty, znajomych, dokumentów - możliwość łatwego przenoszenia treści pomiędzy serwisami i publikowania jej w różnych miejscach za pomocą PDA/smartfonu (Android). Za wydarzenie roku uznam projekt, który pozwoli przeciętnemu Homo Technicus Sapiens odnaleźć się w gąszczu informacyjnego szumu. ____ O autorze: Tomasz Staniak - współtwórca serwisu społecznego 10przykazan.com, współautor kursu tworzenia stron internetowych zgodnych ze standardami na browsehappy oraz członek i założyciel inicjatywy Generated Content Piotr Wrzosiński wyraźnie widać opór [...] przed egzekucją praw autorskich w Internecie Przeglądając wyniki ankiety trzeba pamiętać o tym kim są respondenci. Próba nie była w żaden sposób dobierana – na pytania odpowiedzieli tylko Ci, którzy je odnaleźli w Sieci i chcieli się wypowiedzieć. Z deklaracji ankietowanych wynika wyraźna nadreprezentacja aktywnych użytkowników blogosfery – aż 24% respondentów – oraz osób uczących się (ok. 40%). Ze względu na sposób badania możemy zakładać, że wszyscy 19
 • 20. odpowiadający są aktywnymi użytkownikami Internetu. W rezultacie wyniki odpowiadają bardziej na pytanie co było ważne dla tych użytkowników, nie zaś co obiektywnie zmieniło oblicze polskiej sieci. Z ankiety wyraźnie widać opór (szczególnie silny wśród studentów) przed egzekucją praw autorskich w Internecie – w Polsce za najważniejsze wydarzenie uznano zamknięcie Napisy.org, na świecie na drugim miejscu znalazła się specyficzna forma dystrybucji nowej płyty zespołu Radiohead (z dobrowolnymi opłatami). Respondenci nie dostrzegali dużych „biznesowychquot; wydarzeń, takich jak otwarta platforma Facebooka czy wejście na giełdę Gadu-Gadu. Dużo ważniejsze były dla nich nowe serwisy „dla każdegoquot; – czyli nasza-klasa.pl, zumi.pl, tvn24.pl – niezależnie od ich faktycznej innowacyjności. Ciekawe są wyniki dotyczące światowego Internetu – zainteresowanie nowym systemem Mac OS, czy niedostępnym w Polsce iPhone można tłumaczyć tylko nietypowym doborem próby ankietowanych. W Polsce oba produkty są przecież bardzo niszowe. ____ O autorze: Piotr Wrzosiński - socjolog, autor bloga wnet.bblog.pl, współpracownik Money.pl i własciciel firmy Novea 20
 • 21. Komentarze autorów plebiscytu Kuba Filipowski (netguru.pl, yashke.com) Główny wniosek, który nasunął mi się gdy tworzyliśmy ankietę jest taki, że nie ma punktów wspólnych między tym co dzieje się na świecie, a tym co dzieje się w Polsce. Kiedyś byliśmy drugim światem, teraz po prostu jesteśmy technologiczną drugą ligą. Zdecydowanymi faworytami tego zestawienia, co nie dziwi, okazały się wydarzenia najszerzej komentowane w massmediach. Stąd bardzo wysoki wynik quot;zamknięcia serwisu napisy.orgquot;, quot;startu Zumi.plquot; i quot;startu tvn24.plquot;. Respondenci docenili również bardzo szybki wzrost popularności serwisu społecznościowego Nasza-Klasa.pl - tworząc ankietę spodziewaliśmy się jednak, że quot;ekspansja serwisu nasza-klasa.plquot; będzie zdecydowanym liderem tego zestawienia zwłaszcza w kontekście dużego, w ostatnich miesiącach, szumu medialnego związanego zarówno z pozyskaniem przez serwis inwestora jak i gwałtownego wzrostu (Pan Gąbka case). Respondenci nie uznali za znaczące startu dwóch serwisów wspieranych przez dużych internetowych graczy - nowego portalu G.pl Agory i serwisu społecznościowego Profeo.pl Grupy Pracuj.pl. Ciekawie wyglądają różnice oceny danych wydarzeń wśród różnych grup zawodowych- przedsiębiorcy i inwestorzy znacznie chłodniej ocenili quot;zamknięcie serwisu napisy.orgquot; (różnica nawet 1.5 pkt). Z kolei podkreślali oni istotność takich wydarzeń jak quot;powstanie nowego rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych - NewConnectquot;, quot;eksplozji imprez typu Barcampquot; a na świecie quot;wejścia na giełdę Alibaba.comquot; oraz quot;startu i kontrowersji w0kół Facebook Beaconquot; - są to z całą pewnością wydarzenia najbardziej istotne z punktu widzenia biznesu i rozwoju branży. Jeśli chodzi o wydarzenia ze świata pierwszym spostrzeżeniem jest generalne niedocenienie ważności tak szeroko komentowanych i definiujących na kolejne lata działań w Internecie wydarzeń jak start OpenSocial i Facebook Platform. Przeceniona jest wg mnie premiera iPhone i Leoparda - ich wysoki wynik pokazuje raczej magię marketingu Apple a nie realną wagę wydarzenia - podobnie oceniam premierę Visty - to też marketing - tylko mniej magiczny bo Microsoftu. Czego możemy spodziewać się w 2008 roku? Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie firm internetowych technologiami mobile (Google Android, Google i Apple iPhone, aliansy Nokii i Yahoo) można się domyślać, że to w mobile'u będzie działo się najwięcej. Osobiście liczę na powstanie i upowszechnienie się inteligentnych aplikacji na urządzenia przenośne, które będą korzystały z tych wszystkich danych, które urządzenia te już mają - będzie to kolejny krok w stronę quot;Internetu rzeczyquot;. Google zbuduje sieć społeczną, której centralnym punktem będzie Gmail; Beacon Facebooka rozpowszechni się na kolejnych serwisach (albo jako produkt Facebooka albo jako klon), rynek reklamy w sieci znowu się powiększy, nasza- klasa wejdzie do top 5 megapanelu, blogosfera się umocni, a pod koniec roku znowu zostaną przyznane WebStary. 21
 • 22. Wiktor Schmidt (netguru.pl, memory.pl) Z raportu jasno wynika, że Polscy internauci mniej interesują się w wydarzeniami zza oceanu lub chociaż zza zachodniej granicy. To może tłumaczyć tak duży sukces serwisu nasza-klasa.pl. Mimo, że jest to tylko quot;średniej jakościquot; klon Facebooka, to wzbudził ogromne emocje w Polsce. Facebook niedawno otworzył swoje API dla wszystkich zainteresowanych, a ilość aplikacji które można do niego podłączać w krótkim czasie przekroczyła 10 000. Na tym tle nasza-klasa wygląda raczej słabo... Zaskakująca jest relatywnie dobry wynik Radiohead - premiera nowej płyty do sprzedaży tylko on-line i to z nowatorską strategią cenową przebiła się do świadomości dużej ilości internautów. Ciekawe, czy ten trend utrzyma się w 2008 roku i czy będzie to koniec wielkich wytwórni płytowych... Według mnie rok 2008 będzie rokiem mobilnego dostępu do internetu. Dość drogie jeszcze smartfony (i iPhony) trafią quot;pod strzechyquot; i jeśli tylko producenci nie zaniedbają usability tych urządzeń, to już niedługo w szkołach na serwis fotka.pl większość uczniów nie będzie wchodzić tylko na lekcjach informatyki i w przerwach, ale przez komórkę, pod stołem, na matematyce. A w tramwaju zamiast przeglądać najnowszą darmową gazetkę większość pasażerów będzie wgapionych w swoje komórki. To chyba największe wyzwanie tak producentów hardware'u jak operatorów oraz twórców aplikacji internetowych. Adam Zygadlewicz (netguru.pl, infoguru.pl) Analizując wyniki nie sposób nie dostrzec ogromnej roli tradycyjnych mediów [sic!]. Najbardziej emocjonujące wydarzenia w 2007 roku to generalnie nie te innowacyjne, rewolucyjne tylko te, których promocja była wspomagana przez kanały pozainternetowe. Wydarzenia istotne dla mnie i myślę, że w dużej mierze wpływające na przyszłość Internetu zostały ocenione jako mało istotne. Pomimo niereprezentatywnej grupy ankietowanych, ograniczonej do technicznej blogosfery, użytkowników kilku (niszowych) serwisów i uczestników spotkań Barcamp Poznań można zauważyć ciekawe zależności. Ogólne kojarzenie wydarzeń zza Oceanu jest o wiele mniejsze niż tych z rodzimego podwórka, 3/4 Ankietowanych nie posiada bloga [dziwne z uwagi na to, że ankieta była promowana głównie w blogosferze] a posiadanie bloga wyraźnie podnosi poziom internetowego uświadomienia. Przewrotnie twierdzę, że najważniejszym wydarzeniem tego roku była polaryzacja Internetu. Dość duża cześć Internautów ma już dosyć otaczającej ich miernoty (dziesiątki serwisów pudelkopodobnych) i zaczynają powstawać bardziej ambitne projekty - dla konkretnej (czasem dość wąskiej) grupy docelowej. Równolegle byliśmy świadkami zachwytu nad serwisem nasza-klasa.pl przez osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z serwisami społecznościowymi. Niewątpliwy sukces Naszej Klasy potwierdza tezę, że świetnie sprawdzają się internetowe biznesy, które realizują nasze realne [tradycyjne] potrzeby (albo przynajmniej dają nam takie poczucie bo dyskusja co tak naprawdę oferuje nam N-K mogłaby być długa i kręta). Rok 2007 to nie tylko chiński rok Świni ale także internetowy rok API. W strategii każdego nowo powstałego serwisu pojawia się już chyba pozycja quot;udostępnienie APIquot;, które może stanowić instrument zaangażowania społeczności a także dodatkowy kanał promocji. Masowe udostępnianie API poskutkowałao wysypem serwisów, których model 22
 • 23. biznesowy w całości opiera się na wykorzystywaniu danych pozyskanych z zewnątrz. To niesamowite, że możemy budować nawet unikalne serwisy wykorzystując różne kombinacje popularnych API. Rok 2007 to również rok Tożsamości. Udostępnianie tożsamości, ochrona tożsamości, synchronizacja tożsamości to tematy wielokrotnie podnoszone w 2007 roku za sprawą m.in. Google OpenSocial, Facebook Platform, Facebook Beacon. Olbrzymi marketplace jaki utworzył Facebook udostępniając platformę dla deweloperów zaowocował w ponad 4600 aplikacjach dla tej platformy zorientowanych na quot;ekspresję tożsamościquot;. Rok 2007 to dalszy ciąg zainteresowania serwisami społecznościowymi. Wydaje się, że po przekroczeni krytycznej liczby kilku podobnych serwisów w danej kategorii rozpocznie się wielka wojna na programy motywacyjne i prorokowane oferty pracy dla „animatora społeczności internetowej” będą regularnie pojawiały się co poniedziałek w dodatku PRACA do Gazety Wyborczej. To co niewątpliwie mogliśmy poczuć w 2007 roku to afirmacja zwartych i oszczędnych form internetowej ekspresji (blip.pl, pinger.pl, garnek.pl). To na pewno nie przełom technologiczny a znak czasu... posługiwanie się krótkimi komunikatami, symbolami, obrazami zamiast publikacji przydługaśnych elaboratów jest niejako wymuszone przez wielostronną chęć zatarcia granic między internetem tradycyjnym a internetem mobilnym... który nadchodzi. 23
 • 24. Prognozy na rok 2008 Zdecydowaliśmy się dodać do naszej ankiety pytanie otwarte z prośbą o zerknięcie do swojej lub pożyczonej szklanej kuli i wytypowanie wydarzeń i trendów w nadchodzącym roku. Po wklejeniu wszystkich wypowiedzi (niektóre były bardzo rozbudowane) otrzymaliśmy niebagatelne 30 stron A4 co okazało się długą lecz nadzwyczaj ciekawą lekturą. Dość długo zastanawialiśmy się jak możemy przedstawić propozycje Internautów i postanowilismy oddać hołd quot;chmurze tagówquot;. Co wydarzy się w 2008 roku w Internecie? upowszechnienie wifi, 3G przejęcia serwisów | | wykorzystywanie serwisów społecznościowych w marketingu | Facebook wejdzie na giełdę | 6mln użytkowników w serwisie N-K | klapa MySpace Polska | telefony z Google Android | klapa AOL Polska | idea facebook beacon zostanie sklonowana w innych serwisach | amazon wypuści Kindle 2.0 | upowszechnienie cyfrowych książek | gmail jako centrum sieci społecznej Google | większe wydatki na rozrywkę w sieci | powszechne znudzenia serwisami społecznościowymi | powszechne wykorzystanie Open Social | przejęcie allegro przez eBay | zdalne magazyny danych | KDE4 | dalszy wysyp web-aplikacji | sprzedaż PC wyparta przez ekspansja serwisów społecznościowych notebooki | | wysoka rozdzielczość na YouTube | serwisy plotkarsie stracą na popularności | brak ograniczeń w wymianie muzyką w Internecie | video zdominuje content w Internecie | dalszy spadek popularności Yahoo | rozwój serwisu LIVE.COM | 10 nowych wersji językowych grono.net | ekspansja mobile web | jeszcze większe zainteresowanie microbloggingiem |Microsoft Surface zagości w restauracjach | wzrost zainteresowania Google Adsense for Mobile | zwiększenie udziału dystrybucji Linuxa na rynku systemów operacyjnych | intergracja platform społecznościowych | pęknięcie bańki 2.0 | udostępnienie firefox 3 | openmoko w telefonach komórkowych | microblogging będzie napędzał konwergencję internet/mobile | eksplozja stron pod urządzenia mobilne | dalszy wzrost zainteresowania OpenID | microformaty | konkurowanie serwisów lifestreamingowych | kolejny wysyp API od Google | internetowa tania siła robocza | polska wersja Google Checkout | otwarcie Facebooka | polska wersja Twitter | otwarcie iPhone na wszystkie sieci | upowszechnienie upowszechnienie CSS3 | Google przejmie Microsoft | spadek znaczenia radia i telewizji | telewizji internetowej | wzrost legalnego wykorzystania sieci p2p | załamanie protokołu IP4 | internet będzie bardziej wpływowy niż telewizja | więcej imprez typu GrillIT, Barcamp, AULA, Yulbiz | ebay wycofa się z Polski | gPhone od Google | Windows Server 2008 | Joost | otwarta platforma MIRO | social lending czyli banki społecznościowe | SP1 dla Windows Vista, SP3 dla Windows XP | odrodzą się napisy.org | niewydolność infrastruktury Internetu | AJAX | RUBY | naprawdę tani dostęp do internetu | spadek znaczenia Wirtualnej Polski | społeczności „zamknięte” z weryfikacją relacji między użytkownikami | liberalizacja praw autorskich | ekspansja video-chatów | przejęcia serwisów przez Google | ekspansja przeglądarki OPERA | system operacyjny w oparciu o przeglądarkę | ekspansja fotka.pl | śmierć buzzworda BETA | ekspansja gier on-line | zlikwidowanie RIAA | śmierć DRM | uruchomienie akcji na skalę otwieramy.pl | wyszukiwarki semantyczne | masowe wpadki największych polskich portali | dalszy ciąg zaśmiecenie Internetu upadku Interia.plblogosfery | | rozwój polskiej bezwartościową treścią| tvn24 uruchomi interaktywną telewizję | Premiera Adobe Flex 3 | 24
 • 25. powstanie serwis społecznościowy ekologów | eksplozja serwisów multimedialnych dedykowanych pod urządzenia mobilne | nowa fala trolli w związku ze spadającymi cenami dostępu do sieci | upowszechnienie reklamy w video | upowszechnienie reklamy w RSS | wirtualne kino – VOD | wzrost znaczenia szyfrowania danych | cyberterroryzm na większą skalę | funkcjonalność oceniania stron w wyszukiwarce google | upadek SEO | dalszy rozwój technologii Adobe Flash | allegro zniesie opłaty | rozwój niszowych serwisów społecznościowych | rozwój serwisów sponsorowanych | ekspansja advergaminguinfosuming | artyści będą częściej korzystali z dystrybucji i promocji w Internecie | Ipv6 | zmierzch reklamy inwazyjnej i bannerowej | powstanie duża rozgłośnia radiowa online | bańka 2.0 nie pęknie | tworzenie nowoczesnych interfejsów | rozkwit e-urzędów | użytkownicy Gadu- Gadu przejdą na Jabbera | ekspansja niezależnych produkcji video w Internecie | masowe migracje z myspace do facebook | popularyzacja płatnych MMO | pojawią się naśladowcy poczynań Tomasza Lisa w Internecie | Wśród setek zdań, które mieliśmy przyjemność przeczytać znalazły się bardzo ciekawe konstrukcje lingwistyczne, które również chcielibyśmy zaprezentować. Co wydarzy się w 2008 roku w Internecie? Wróciłem z przyszłości i oni tam już Internetu nie mają ● Zostanie stworzona wtyczka do przegladarek blokujaca wpisy quot;dzieci neostradyquot;. ● To może od razu wywróżę co czeka nas w 2054? ● Za jasnowidzenie życzę sobie opłaty wysokości 80zł/h ● To co jest średnio ważne stanie się nieważne, a to czego nie znamy jeszcze stanie się ważne... ● Firewalle spłoną a porty pozalewa ● Pingi beda jeszcze gorsze niz sa teraz. thx TPSA. ● Oprogramowanie dla czajnika elektrycznego od Google... ;) ● hello, i am lindsay lohan ! ● Armageddon. Niewielu przeżyje, google stworzy wyszukiwarkę ludzkości na wszystkie platformy ,łącznie z ● open-sourcową Antarktydą. „Manrank” będzie opierał się na social networkingu. „...” Kuba Wojewódzki założy microbloga, a Doda ogłosi internetowy konkurs na nowego męża... „...” ● O organizatorze plebiscytu netguru.pl to firma zdecydowanie nie badawcza ;). Zajmujemy się konsultingiem związanym z Internetem, pomagamy technicznie i koncepcyjnie wdrażać nowe, ciekawe projekty do sieci. Poza działalnością komercyjną, jesteśmy organizatorami otwartej, cyklicznej imprezy branży internetowej Barcamp Poznań. Aktywnie blogujemy, kodujemy, projektujemy i żyjemy. Nagrody dla uczestników plebiscytu ufundowała firma PWN.PL Ten dokument jest dostępny na licencji Creative Commons BY-SA. Szczegóły 25

Related Documents