Se estás interesado en formar parte da ANPA podes cubrir a seguinte
ficha para pre inscribirte como futuro socio e en...
of 1

Presocio

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Presocio

  • 1. Se estás interesado en formar parte da ANPA podes cubrir a seguinte ficha para pre inscribirte como futuro socio e entregala na escola. NOME E APELIDOS DO NENO/A:.................................................................................. GRUPO IDADE 2009/2010: .............................................................................................. NOME E APELIDOS DO PAI OU NAI............................................................................. EMAIL DE CONTACTO………………………………………………………………... TELÉFONO DE CONTACTO…………………………………………………………... Todos os datos facilitados, así como os facilitados no futuro, serán utilizados para levar a cabo tareas básicas administrativas e de comunicación para mante-lo informado, sendo tratados con estricta confidencialidade dacordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos persoais, dirixíndose por escrito á atención do ANPA da EIM “A Gándara” no dirección de Rúa Bispo Argaya, esquina Cuatro Camiños (Narón), rogándolle asimesmo que notifique calquer cambio en ditos datos. Leído e comprendido o anterior, o acepto e consinto o tratamento que se me notificou. Asinatura...............................................................

Related Documents