Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środ...
Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środ...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
Dalveo Poznań
Sp. z o.o.
Sita Bałtycka Energia
Sp. z o.o...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
GRUPA VEOLIA – DALVEO POZNAŃ
4
Grupa VEOLIA (Francja)
 ...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
SUEZ / SITA – SITA BAŁTYCKA ENERGIA
5
SUEZ / SITA (Franc...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
EEW – ENERGY FROM WASTE – ITPOK GDAŃSK
6
Grupa EEW Energ...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
KONSORCJUM ASTALDI, TERMOMECCANICA ECOLOGIA,
TIRU
7
Kons...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
KONSORCJUM POSCO I REMONDIS – ITPOK GDAŃSK
8
POSCO (Kore...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
GMINY, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY PRZEKAZYWANIE
ODPADÓW DO REGI...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
PORÓWNANIE PCE DO INNYCH SPALARNI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W ...
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
www.portczystejenergii.pl
DALSZE ETAPY PROJEKTU
Zadanie Termin
Zakończenie dialogu...
Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środ...
of 12

Prezentacja pce 27 11 2015 - 3

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja pce 27 11 2015 - 3

 • 1. Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska KONFERENCJA PRASOWA – GDAŃSK, 27 LISTOPADA 2015 R.
 • 2. Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W GDAŃSKU-SZADÓŁKACH – STAN REALIZACJI PROJEKTU
 • 3. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl Dalveo Poznań Sp. z o.o. Sita Bałtycka Energia Sp. z o.o. ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, TIRU ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu FRANCJA FRANCJA NIEMCY WŁOCHY FRANCJA NIEMCY KOREA POŁUDNIOWA REGIONALNĄ SPALARNIĘ W GDAŃSKU ZBUDUJE JEDEN ZE ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3
 • 4. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl GRUPA VEOLIA – DALVEO POZNAŃ 4 Grupa VEOLIA (Francja)  Nazwa w postępowaniu: Dalveo Poznań Sp. z o.o.  Eksploatuje 69 spalarni w 8 krajach (w tym 48 spalarni we Francji)*.  Firma obecna na 5 kontynentach, tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnej i odpadowej.  Zatrudnia 78 tys. pracowników w 35 krajach.  Obsługuje blisko 87 milionów ludzi i 800 tys. klientów z sektora przemysłu i usług.  W Polsce działa od 1998 roku – zatrudnia 4500 pracowników, posiada 66% udziałów firmy DALKIA International. * Dane z wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i dotyczy tylko spalarni spełniających kryteria postępowania. Rzeczywista liczba obiektów może być większa.
 • 5. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl SUEZ / SITA – SITA BAŁTYCKA ENERGIA 5 SUEZ / SITA (Francja)  Nazwa w postępowaniu: Sita Bałtycka Energia Sp. z o.o.  Zarządza 59 spalarniami na całym świecie, w tym 43 we Francji i 3 w Czechach*. Ich całkowita wydajność wynosi 8 mln ton odpadów rocznie.  W Polsce od 1992 r. zatrudnia 2400 pracowników w 22 spółkach operacyjnych (w tym 5 w partnerstwie z samorządami). Zagospodarowuje 880 tys. ton odpadów rocznie, w tym 625 tys. ton odpadów komunalnych.  Koncern zaprojektował, buduje i będzie eksploatował spalarnię odpadów w Poznaniu. Inwestycja jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (tak samo będzie w Gdańsku). * Dane z wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i dotyczy tylko spalarni spełniających kryteria postępowania. Rzeczywista liczba obiektów może być większa.
 • 6. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl EEW – ENERGY FROM WASTE – ITPOK GDAŃSK 6 Grupa EEW Energy from Waste (Niemcy)  Nazwa w postępowaniu: ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.  Ma ponad 40 lat doświadczenia w zakresie budowy, finansowania i eksploatacji spalarni odpadów.  Zarządza ponad 50 obiektami produkującymi ciepło i prąd (w tym z odpadów)*.  Aktualnie eksploatuje 18 spalarni, w tym 16 w Niemczech o łącznej wydajności ok. 5 mln ton odpadów rocznie. Kolejne 3 spalarnie buduje w Anglii*.  Lider niemieckiego rynku spalarnia odpadów – 5000 pracowników, 2 tys. GWh wytwarzanego prądu rocznie. * Dane z wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i dotyczy tylko spalarni spełniających kryteria postępowania. Rzeczywista liczba obiektów może być większa.
 • 7. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl KONSORCJUM ASTALDI, TERMOMECCANICA ECOLOGIA, TIRU 7 Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia (Włochy) i TIRU (Francja)  Nazwa w postępowaniu: Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, TIRU.  Astaldi i Termomeccanica Ecologia brały udział w budowie kilkunastu spalarni we Włoszech o wydajności 3,3 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Instalacje te obsługują ponad 9 mln mieszkańców.  Obecnie Astaldi w Polsce buduje II linię metra oraz nową stację kolejową Łódź-Fabryczna.  Astaldi i Termomeccanica Ecologia kończą budowę spalarni odpadów dla Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.  TIRU eksploatuje 17 obiektów biologicznego i termicznego przekształcania odpadów we Francji (w tym w Paryżu, nad Sekwaną), 3 spalarnie w Kanadzie i Wielkiej Brytanii*.  Od 1922 roku TIRU zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji unieszkodliwiania odpadów na całym świecie. Zatrudnia blisko 1200 pracowników. * Dane z wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i dotyczy tylko spalarni spełniających kryteria postępowania. Rzeczywista liczba obiektów może być większa.
 • 8. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl KONSORCJUM POSCO I REMONDIS – ITPOK GDAŃSK 8 POSCO (Korea Południowa) i Remondis (Niemcy)  Nazwa w postępowaniu: ITPOK Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  POSCO to wiodący producent stali w Korei Południowej i wykonawca zaawansowanych inwestycji przemysłowych, np. hut czy zakładów metalurgicznych.  POSCO jest na ukończeniu największej w Polsce spalarni odpadów (Kraków, 220 tys. ton rocznie).  Grupa Remondis działa w Polsce od 1992 roku. Świadczy usługi z zakresu sortowania odpadów opakowaniowych i komunalnych, instalacji do produkcji paliwa alternatywnego oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Dzięki sieci 500 własnych instalacji Remondis świadczy usługi dla ponad 20 mln mieszkańców w 28 krajach świata. Rocznie grupa zbiera, przetwarza i sprzedaje ok. 25 milionów ton surowców.
 • 9. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl GMINY, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY PRZEKAZYWANIE ODPADÓW DO REGIONALNEJ SPALARNI W GDAŃSKU* 9 * stan na listopad 2015 r.
 • 10. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl PORÓWNANIE PCE DO INNYCH SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE 10
 • 11. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl DALSZE ETAPY PROJEKTU Zadanie Termin Zakończenie dialogu konkurencyjnego 2. kwartał 2016 Przygotowanie i ogłoszenie SIWZ 3. kwartał 2016 Wybór partnera prywatnego i złożenie wniosku o dofinasowanie UE koniec 2016 r. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy 4. kwartał 2017 Zakończenie budowy 3. kwartał 2019 Rozruch instalacji 4. kwartał 2019 Rozpoczęcie eksploatacji (przewidzianej wstępnie na 25 lat) przełom 2019/2020
 • 12. Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska DZIĘKUJEMY Zapraszamy do kontaktu: tel. 58 326 01 07 zut@zut.com.pl

Related Documents