………… luty 2013
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w ………….
………………..
ul. …………….
Powiatowy Lekarz Weterynarii
W związku z ROZP...
of 1

Pomór zgłoszenie przemieszczenia wzór baraki

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pomór zgłoszenie przemieszczenia wzór baraki

  • 1. ………… luty 2013 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w …………. ……………….. ul. ……………. Powiatowy Lekarz Weterynarii W związku z ROZPORZĄDZENIEM NR 2/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu zgłaszam: 1. Konieczność przemieszczenia świń, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, do rzeźni położonej na obszarze, na którym zostały zarządzone środki w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w ilości ….. sztuk z fermy ………………………………PL ……………………. Przemieszczenie winno nastąpić w tygodniu 9 pomiędzy 24 a 28 lutym 2014 roku 2. Wnoszę o wskazanie rzeźni której w myśl art. 44 pkt 13 USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nakazano ubój zwierząt z określeniem jego warunków oraz podmiot zajmującym się transportem zwierząt któremu nakazano transport do wskazanych miejsc. 3. Informuję także że w kolejnych tygodniach zgłaszał będę kolejne konieczności przemieszczenia w ilości około …………………. Będą to tuczniki o średniej wadze 1 sztuki około 120 kilogramów lub warchlaki w wadze po około 30 kilogramów każdy. Konieczność przemieszczenia wynika z tego że ROZPORZĄDZENIEM NR 2/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO uniemożliwiono nam sprzedaż uzgodnionych ………szt tuczników w zeszłym tygodniu. W załączeniu dokumenty , umowy itd. na sprzedaż tuczników która nie doszła do skutku z powodu zakazu przemieszczania. Dalsze przetrzymywanie zwierząt bez ich przemieszczania spowoduje utratę ich wartości rzeźnej oraz wpłynie z czasem na brak dobrostanu zwierząt co skutkować będzie lawinowym pogarszaniem się warunków utrzymania zwierząt. Nakazane nam zgodnie z § 2. Pkt 3 oraz § 3. Pkt 2 ROZPORZĄDZENIA NR 2/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO zabiegi polegające na nakazie izolacji zwierząt w zamkniętych pomieszczeniach gospodarskich przy jednoczesnym zakazie ich przemieszczania spowodują wkrótce upadki zwierząt wynikłe z przepełnienia budynków. Upadki te będziemy każdorazowo zgłaszać stosownym władzom wnosząc o pełne odszkodowanie stosownie do art. 49 punkt 1 i 2 USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Z uwagi na ważność tematu wnoszę o bezzwłoczną odpowiedź na mój adres.

Related Documents