Wyniki finansowe
za I kwartał 2015 roku
Warszawa, 14 maja 2015 roku
Powrót Polimex-Mostostal do notowań ciągłych. Plan
odbudowy wartości spółki.
2
 Pozytywne wyniki finansowe za I kwartał 2...
Najważniejsze wyniki
3
412/511
mln zł
290,8/481
mln zł
22/18,5
mln zł
-27,1/17,5
mln zł
-26,7/8,9
mln zł
11,5/10,4
mln zł
...
Wynik netto Grupy PxM w pierwszym kwartale w tys. zł
4
I kwartał
2015
I kwartał
2014
I kwartał
2013
I kwartał
2012
- 160 0...
Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM
5
0
10
20
30
40
50
60
I kw. 2011 I kw. 2012 I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2015
48 41 31 22...
6
w tys. zł I kwartał
2014 r.
I kwartał
2015 r.
Zmiana w
procentach
Przychody
operacyjne 412 368 511 049 24
Koszty
ogólneg...
7
Kurs akcji PxM od początku roku
Akcjonariat
PKO BP Spółka Akcyjna
Bank Polska Kasa Opieki SA
Towarzystwo Funduszy
Inwest...
Proces scalenia
8
Dopuszczenie
akcji serii R
do obrotu
18 marca 2015
Warranty
subskrypcyjne
uprawniające do
objęcia akcji ...
Projekty strategiczne
9
33. miesiąc realizacji projektu
Chłodnia kominowa. Pylony komunikacyjne.
14. miesiąc realizacji pr...
Nowa struktura holdingowa
10
Projekt
Kozienice
Projekt Opole PRInż-1
Polimex
Energetyka
Naftoremont-
Naftobudowa
Projektow...
Dziękujemy za uwagę
12
Wiecha na chłodni kominowej w Kozienicach.
of 12

Polimex mostostal

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polimex mostostal

 • 1. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku
 • 2. Powrót Polimex-Mostostal do notowań ciągłych. Plan odbudowy wartości spółki. 2  Pozytywne wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku oparte o realizację kontraktów  Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Nowa strategia Grupy Polimex-Mostostal  Scalenie akcji
 • 3. Najważniejsze wyniki 3 412/511 mln zł 290,8/481 mln zł 22/18,5 mln zł -27,1/17,5 mln zł -26,7/8,9 mln zł 11,5/10,4 mln zł Grupa PxM Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Koszty ogólnego zarządu Spółka PxM Wzrost o 24% rdr Spadek o 16% rdr Spadek o 9,6% rdr Wzrost o 65% rdr
 • 4. Wynik netto Grupy PxM w pierwszym kwartale w tys. zł 4 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013 I kwartał 2012 - 160 000 -80 000 -20 000 -23 499 -152 215 -39 244 9 887 10 000
 • 5. Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM 5 0 10 20 30 40 50 60 I kw. 2011 I kw. 2012 I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2015 48 41 31 22 w mln zł 15,2% 62,5% 18 15,9% 25% 28% Udział KOZ w przychodach ze sprzedaży (w proc.) 5,5 4,5 5,7 5,3 3,6
 • 6. 6 w tys. zł I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. Zmiana w procentach Przychody operacyjne 412 368 511 049 24 Koszty ogólnego zarządu 21 994 18 462 -16,1 Zysk operacyjny -27 127 17 487 - Zysk brutto -36 707 10 229 - Zysk netto -39 244 9 887 - EBITDA -11 934 22 384 - w tys. zł I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. Zmiana w procentach Przychody operacyjne 290 778 481 073 65,4 Koszty ogólnego zarządu 11 547 10 435 -9,6 Zysk operacyjny -26 699 8 968 - Zysk brutto -29 042 123 - Zysk netto -31 408 1 320 - EBITDA -15 837 13 324 - Dane finansowe Spółka Polimex-Mostostal SAGrupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł 5,6 mld zł (bez Produkcji).
 • 7. 7 Kurs akcji PxM od początku roku Akcjonariat PKO BP Spółka Akcyjna Bank Polska Kasa Opieki SA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA SPV Operator Sp. z o.o. Pozostali - poniżej 5% kapitału zakładowego 46,92 14,66 14,09 17,41 6,92 dane w proc.
 • 8. Proces scalenia 8 Dopuszczenie akcji serii R do obrotu 18 marca 2015 Warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji J Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia czerwiec 2015 Najpóźniej do dnia WZA 17 czerwca 2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Złożenie wniosków do KRS o rejestrację zmian Statutu w związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału, zamianą akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz scaleniem akcji czerwiec 2015 Po zakończeniu WZA Złożenie do KDPW wniosku o umorzenie akcji w KDPW posiadanych przez Spółkę Wniosek do KDPW o scalenie akcji Zakończenie procesu scalania Zawieszenie obrotu akcjami Nowa strategia Grupy przełom czerwca/lipca 2015 czerwiec 2015 lipiec 2015 Około tygodnia od złożenia wniosku Po uzyskaniu uchwały KDPW zmieniającej wartość i liczbę akcji Spółki w KDPW Do dwóch tygodni od złożenia wniosku
 • 9. Projekty strategiczne 9 33. miesiąc realizacji projektu Chłodnia kominowa. Pylony komunikacyjne. 14. miesiąc realizacji projektu Elektrownia Kozienice – ostatnie realizacje Elektrownia Opole – ostatnie realizacje Maszynownia • Zakończono montaż konstrukcji stalowej budynku maszynowni • Trwa obudowa budynku (ścian i dachu) • Uruchomiono suwnicę pomostową o udźwigu do 160 ton Inne obiekty • Chłodnia kominowa osiągnęła docelową wysokość 185,1 m • Wykonano kompletną konstrukcję budynku sprężarkowni Maszynownia bloku 5 i 6: • Trwa wykonywanie fundamentów pomp wody zasilającej • Trwa wykonywanie cokołu rurociągów wody chłodzącej i fundamentu głównego kondensatora Chłodnia kominowa bloku nr 5 • Pierścień fundamentowy chłodni kominowej nr 5 – zabetonowano ostatni fragment ringu w części głębokiej
 • 10. Nowa struktura holdingowa 10 Projekt Kozienice Projekt Opole PRInż-1 Polimex Energetyka Naftoremont- Naftobudowa Projektowanie Polimex-Mostostal SA Centrum Usług Wspólnych Produkcja Energetyka Kluczowe kompetencje Działalność na sprzedaż Petrochemia Produkcja Działalność wygaszana Infrastruktura Przemysł
 • 11. Dziękujemy za uwagę
 • 12. 12 Wiecha na chłodni kominowej w Kozienicach.

Related Documents