Polki vs DIY – raport z badania ilościowego
POLKI VS DIY
Raport z badania ilościowego
Przygotowano dla:
Przygotowanie: Mic...
SPIS TREŚCI
Slajd 03
O BADANIU
Cele
Metodologia
Slajd 05
PODSUMOWANIE
Slajd 11
WYNIKI
Start
End
Dynamika zmian
Prace remon...
Polki vs DIY – raport z badania ilościowego
O BADANIU
CELE
METODOLOGIA
4
Zbadanie zachowań konsumenckich Polek na
rynku DIY (Czy majsterkują? Jak często? Co
robią?)
CELE
 Próba: N=505
 Kobiet...
PODSUMOWANIE
DYNAMIKA ZMIAN
PRACE REMONTOWE
ZAKUPY
6
Widoczne obecnie nieco
większe zaangażowanie
kobiet w czynności
remontowe i dekoracyjne
aniżeli 5 lat temu.
DYNAMIKA ZMI...
7
Jakkolwiek niemal wszystkie kobiety (89%) mają
pojemnik z narzędziami to korzystanie z narzędzi
jest sporadyczne.
 Niem...
8
Dość duże umiejętności kobiet w zakresie
prostych prac domowych oraz dekoracyjnych.
 Najczęściej wykonywane proste prac...
9
Dość duże też zainteresowanie kobiet tematyką
remontową / dekoracyjną.
 Co druga kobieta (53%) w ciągu ostatniego roku
...
10
Kobiety dość powszechnie uczestniczą w procesie
zakupowym materiałów budowlanych lub
dekoracyjnych.
 Niemal ¾ kobiet (...
WYNIKI
ZAANGAŻOWANIE W CZYNNOŚCI REMONTOWO/DEKORACYJNE
ŹRÓDŁA INFORMACJI
NARZĘDZIA
PRACE DOMOWE
PRACE DEKORACYJNE
ZAKUPY I...
12
13
8
40
23 15
18
20
37
7
17
ZAANGAŻOWANIE W CZYNNOŚCI REMONTOWE/DEKORACYJNE
Dynamika w czasie ostatnich 5 lat
Zaangażow...
13
51
45
44
39
28
26
23
15
14
6
3
1
zmiana sytuacji materialnej
polubiłam prace remontowe dekoracyjne
przeprowadzka
więks...
14
48
38
32
30
22
21
13
13
12
5
5
4
wiek / problemy zdrowotne
zmiana sytuacji materialnej
usamodzielnienie się dzieci dzi...
15
31
29
25
19
17
17
14
11
5
4
ŹRÓDŁA INFORMACJI
na temat prac remontowych lub dekoracyjnych
U przyjaciół lub u sąsiadów
U...
16
79
73
34
30
28
17
26
14
NARZĘDZIA
Posiadanie i wykorzystywanie
śrubokrętu
młotka
klucza francuskiego
wiertarki
piły do ...
17
94 95
79 78
67
47
51
36
44 44
15
2
79 75
53
46
35
30 26
19 17
12
5 2
potrafi zrobić zrobiła w czasie ostatniego roku
PR...
18PRACE DOMOWE
Umiejętność vs grupa wiekowa
Grupa młodsza posiada większe umiejętności w zakresie prac związanych z urządz...
19
49
37
26
18
16
14
14
5
7
24
dekoracje na choinkę
uszyć zasłonęfirankęnarzutę
skalniak
płotek w ogrodzie
skrzynkę na kwi...
20PRACE DEKORACYJNE
Wykonanie w czasie ostatniego roku
Grupa młodsza rzadziej wykonuje prace dekoracyjne związane z szycie...
21
52
31
12
5
60
25
16
robi zazwyczaj
+ robiła w czasie
ostatniego roku
ZAKUPY I MIEJSCE
Miejsce i decyzyjność
Robi zakupy...
22DEMOGRAFIA
Wiek Wykształcenie
Wielkość miejscowości
Rodzaj miejsca
zamieszkania
10
19
17
24
30
18 do 24 lat
25 do 34 lat...
DZIĘKUJEMY
Kontakt: Michał Biskup
michal.biskup@millwardbrown.com
MillwardBrown
Branickiego 17, 02-972 Warszawa
tel: 22 54...
of 23

Polki a majsterkowanie-raport Bricomarche

W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się nastawienie Polek do majsterkowania. Już 37% ankietowanych deklaruje większe zaangażowanie w czynności remontowe i dekoracyjne niż 5 lat temu – wynika z raportu przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Bricomarché. Co ciekawe mimo wzrostu zainteresowania, jedynie 16% respondentek dokonuje zakupów samodzielnie, a ponad połowa (60%) z mężem lub partnerem. Nowy Rok to nowe postanowienia i sieć Bricomarché zachęca wszystkie Panie do wprowadzenia zmian w swoich domach.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Lifestyle      


Transcripts - Polki a majsterkowanie-raport Bricomarche

 • 1. Polki vs DIY – raport z badania ilościowego POLKI VS DIY Raport z badania ilościowego Przygotowano dla: Przygotowanie: Michał Biskup Warszawa, 10.12.2015
 • 2. SPIS TREŚCI Slajd 03 O BADANIU Cele Metodologia Slajd 05 PODSUMOWANIE Slajd 11 WYNIKI Start End Dynamika zmian Prace remontowe Zakupy Zaangażowanie w czynności remontowo/dekoracyjne Źródła informacji Narzędzia Prace domowe Prace dekoracyjne Zakupy i miejsce
 • 3. Polki vs DIY – raport z badania ilościowego O BADANIU CELE METODOLOGIA
 • 4. 4 Zbadanie zachowań konsumenckich Polek na rynku DIY (Czy majsterkują? Jak często? Co robią?) CELE  Próba: N=505  Kobiety w wieku 18+ lat  Realizacja: CATIBUS, próba reprezentatywna dla populacji Polski; próba ważona do populacji Polski  Czas realizacji: 01-07 grudzień 2015  Ilość ankieterów realizujących badanie: 121 METODOLOGIA
 • 5. PODSUMOWANIE DYNAMIKA ZMIAN PRACE REMONTOWE ZAKUPY
 • 6. 6 Widoczne obecnie nieco większe zaangażowanie kobiet w czynności remontowe i dekoracyjne aniżeli 5 lat temu. DYNAMIKA ZMIAN Co trzecia kobieta z kolei (37%) jest obecnie bardziej zaangażowana. Większe zaangażowanie jest głównie efektem poprawy sytuacji materialnej, przeprowadzki oraz pozytywnej zmiany stosunku do prac domowych (polubienia ich) Co czwarta kobieta (27%) jest obecnie mniej zaangażowana Mniejsze zaangażowanie wynika głównie z wieku/problemów zdrowotnych oraz sytuacji materialnej Bardzo wyraźna zależność od wieku – im młodsze tym większy wzrost zaangażowania 18-34 lat
 • 7. 7 Jakkolwiek niemal wszystkie kobiety (89%) mają pojemnik z narzędziami to korzystanie z narzędzi jest sporadyczne.  Niemal połowa kobiet (49%) korzysta z narzędzi raz na 2-3 miesiące lub rzadziej.  Korzystają głównie ze śrubokrętu lub młotka. PRACE REMONTOWE 1/3 89% 79% 73% 49% korzystanie raz na 2-3 razy miesiące
 • 8. 8 Dość duże umiejętności kobiet w zakresie prostych prac domowych oraz dekoracyjnych.  Najczęściej wykonywane proste prace domowe to wymiana żarówki oraz przesadzenia kwiatków.  Również ¾ kobiet (76%) wykonało w czasie ostatniego roku prace dekoracyjne - ozdoby na choinkę (49%), bądź też prace związane z szyciem (zasłona, firanka itp.) (37%) lub ogrodowe (26% - skalniak, 18% - płotek w ogrodzie, 16% - skrzynkę na kwiaty). PRACE REMONTOWE 2/3 94% 95%
 • 9. 9 Dość duże też zainteresowanie kobiet tematyką remontową / dekoracyjną.  Co druga kobieta (53%) w ciągu ostatniego roku poszukiwała informacji na temat prac remontowych / dekoracyjnych.  Informacje poszukiwane są głównie u osób bliskich (przyjaciół / sąsiadów, męża/partnera/koleżanki lub na stronach internetowych innych niż blogi / serwisy wideo lub media społecznościowe. PRACE REMONTOWE 3/3 53%
 • 10. 10 Kobiety dość powszechnie uczestniczą w procesie zakupowym materiałów budowlanych lub dekoracyjnych.  Niemal ¾ kobiet (71%) dokonało w czasie ostatniego roku zakupów w sklepie z materiałami budowlanymi lub dekoracyjnymi.  Najpowszechniejszym kanałem jest supermarket budowlany (51%).  Zakupy dokonywane są i decyzje zakupowe podejmowane są zazwyczaj wraz z mężem / partnerem.  Spośród kobiet, które dokonały zakupów w czasie ostatniego roku: • 60% dokonało ich wspólnie z mężem / partnerem. • 52% podejmowało decyzje zakupowe wspólnie z mężem / partnerem. ZAKUPY +
 • 11. WYNIKI ZAANGAŻOWANIE W CZYNNOŚCI REMONTOWO/DEKORACYJNE ŹRÓDŁA INFORMACJI NARZĘDZIA PRACE DOMOWE PRACE DEKORACYJNE ZAKUPY I MIEJSCE
 • 12. 12 13 8 40 23 15 18 20 37 7 17 ZAANGAŻOWANIE W CZYNNOŚCI REMONTOWE/DEKORACYJNE Dynamika w czasie ostatnich 5 lat Zaangażowanie obecnie jest …. niż 5 lat temu… Widoczne obecnie nieco większe zaangażowanie kobiet w czynności remontowe i dekoracyjne. Bardzo wyraźna zależność od wieku – im młodsze kobiety tym większy wzrost zaangażowania. dane w procentach (dane ważone) N= 505 23 14 36 16 11 44 21 28 6 1 27 37 7 65 24 38 21 38 łącznie 18-34 lat 35-44 lat 45 lat + ZDECYDOWANIE WIĘKSZE RACZEJ WIĘKSZE TAKIE SAMO RACZEJ MNIEJSZE ZDECYDOWANIE MNIEJSZE
 • 13. 13 51 45 44 39 28 26 23 15 14 6 3 1 zmiana sytuacji materialnej polubiłam prace remontowe dekoracyjne przeprowadzka większy dostęp do materiałów remontowych dekoracyjnych w mojej okolicy narodziny dzieci dziecka zmiana stanu cywilnego zmiana relacji w związku usamodzielnienie się dzieci dziecka możliwość zakupu materiałów remontowych dekoracyjnych przez internet potrzeba remontu mieszkania wiek / usamodzielnienie więcej czasu mniejsze zaangażowanie męża N= 193, kobiety o obecnie większym zaangażowaniu niż 5 lat temu ZAANGAŻOWANIE W CZYNNOŚCI REMONTOWE/DEKORACYJNE Przyczyny WIĘKSZEGO zaangażowania Przyczyny większego zaangażowaniaZaangażowanie obecnie jest …. niż 5 lat temu… 23 14 37 łącznie Co trzecia kobieta z kolei jest obecnie bardziej zaangażowana niż 5 lat temu, głównie z uwagi na poprawę sytuacji materialnej, przeprowadzkę oraz pozytywną zmianę stosunku do prac domowych.
 • 14. 14 48 38 32 30 22 21 13 13 12 5 5 4 wiek / problemy zdrowotne zmiana sytuacji materialnej usamodzielnienie się dzieci dziecka brak potrzeby / brak konieczności remontu przestałam lubić prace remontowe dekoracyjne większy dostęp do materiałów remontowych dekoracyjnych w mojej okolicy przeprowadzka zmiana stanu cywilnego zmiana relacji w związku narodziny dzieci dziecka możliwość zakupu materiałów remontowych dekoracyjnych przez internet brak czasu większe zaangażowanie męża Co czwarta kobieta jest obecnie mniej zaangażowana niż 5 lat temu, głównie z uwagi na wiek / problemy zdrowotne oraz sytuację materialną. N= 141, kobiety o obecnie mniejszym zaangażowaniu niż 5 lat temu ZAANGAŻOWANIE W CZYNNOŚCI REMONTOWE/DEKORACYJNE Przyczyny MNIEJSZEGO zaangażowania Zaangażowanie obecnie jest …. niż 5 lat temu… Przyczyny mniejszego zaangażowania 16 11 27 łącznie
 • 15. 15 31 29 25 19 17 17 14 11 5 4 ŹRÓDŁA INFORMACJI na temat prac remontowych lub dekoracyjnych U przyjaciół lub u sąsiadów U męża/partnera/kolegi/brata Na stronach internetowych innych niż blogi, serwisy wideo lub media społecznościowe U wykwalifikowanego personelu sklepów typu "dom i ogród" Na blogach / forach internetowych W prasie specjalistycznej W serwisach wideo np. Youtube W mediach społecznych typu facebook Na warsztatach poświęconych tematyce remontowej / dekoracyjnej (płatnych lub darmowych) Inne kobiet poszukiwało w ciągu ostatniego roku gdziekolwiek informacji na temat prac remontowych lub dekoracyjnych Co druga kobieta w ciągu ostatniego roku poszukiwała informacji na temat prac remontowych / dekoracyjnych, głównie u osób bliskich lub na stronach internetowych innych niż blogi / serwisy wideo lub media społecznościowe. dane w procentach (dane ważone) N= 505 53%
 • 16. 16 79 73 34 30 28 17 26 14 NARZĘDZIA Posiadanie i wykorzystywanie śrubokrętu młotka klucza francuskiego wiertarki piły do drewna lub metalu taśmy tapicerskiej Innych narzędzi nie korzystałamw ciągu ostatniego roku z żadnego z tych narzędzi obcęgi / kombinerki 9 siekiera 3 grabie 2 klucze (różnego rodzaju) 2 łopata 2 miarka 2 pędzle 2 Z jakich narzędzi korzysta? Jak często korzysta? 12 5 16 18 22 27 2 w ogóle nie korzystam z tych narzędzi raz na pół roku lub rzadziej raz na 2-3 miesiące raz w miesiącu kilka razy w miesiącu raz w tygodniu kilka razy w tygodniu Dodatkowo wskazania 1% lub poniżej: gwoździe, piła, wyżynarka, pistolet na klej, sekator, szpachla, kosiarka, noże do tapet, szlifierka kątowa, szpadel, wałki, imadło, nożyce ogrodowe, nożyczki, pilnik, poziomica, przepychacz kanalizacyjny, taśma malarska, zszywacz, hebel, ostrzałka, prostownik, próbnik prądu, scyzoryk, taczki, trajzega, widły, wkrętarka N= 452, korzystające z narzędzidane w procentach (dane ważone) N= 505 89%kobiet posiada w domu pojemnik z narzędziami lub specjalne miejsce na przechowywanie narzędzi Niemal wszystkie kobiety mają pojemnik z narzędziami. Korzystają głównie ze śrubokrętu lub młotka. Jednocześnie korzystanie jest sporadyczne – niemal połowa kobiet korzysta z narzędzi raz na 2-3 miesiące lub rzadziej.
 • 17. 17 94 95 79 78 67 47 51 36 44 44 15 2 79 75 53 46 35 30 26 19 17 12 5 2 potrafi zrobić zrobiła w czasie ostatniego roku PRACE DOMOWE Umiejętność i wykonanie w czasie ostatniego roku Dość duże umiejętności kobiet w zakresie prostych prac domowych. Najczęściej wykonywane to wymiana żarówki oraz przesadzenia kwiatków. wymienić żarówkę przesadzić kwiaty udrożnić zatkany zlew pomalować ścianę skręcićzłożyć stolik lub szafę odpowietrzyć kaloryfer wywiercić dziurę w ścianie wymienić uszczelkę w cieknącym kranie zamontować półkę na ścianie położyć tapetę zamontować wymienić żyrandol żadne z wymienionych dane w procentach (dane ważone) N= 505
 • 18. 18PRACE DOMOWE Umiejętność vs grupa wiekowa Grupa młodsza posiada większe umiejętności w zakresie prac związanych z urządzaniem mieszkania, grupa w średnim wieku z kolei – w zakresie prac praktycznych związanych z usuwaniem awarii. łącznie 18 do 24 lat 25 do 34 lat 35 do 44 lat 45 do 59 lat powyżej 60 lat wymienić żarówkę 94% 94% 98% 99% 94% 89% przesadzić kwiaty 95% 83% 100% 97% 97% 92% udrożnić zatkany zlew 79% 60% 83% 91% 83% 74% pomalować ścianę 78% 84% 86% 90% 81% 61% skręcićzłożyć stolik lub szafę 67% 88% 74% 84% 69% 45% odpowietrzyć kaloryfer 47% 37% 47% 49% 53% 45% wywiercić dziurę w ścianie 51% 63% 59% 43% 51% 46% wymienić uszczelkę w cieknącym kranie 36% 23% 32% 50% 37% 35% zamontować półkę na ścianie 44% 64% 39% 48% 43% 38% położyć tapetę 44% 41% 47% 46% 54% 35% zamontowaćwymienić żyrandol 15% 21% 14% 23% 13% 12% N= 505 54 98 89 127 158 różnice o +-10 pp. vs total
 • 19. 19 49 37 26 18 16 14 14 5 7 24 dekoracje na choinkę uszyć zasłonęfirankęnarzutę skalniak płotek w ogrodzie skrzynkę na kwiaty ramkę na zdjęcia mebel naczynie ceramiczne (kubek, miska itp,) inne żadne z wymienionych PRACE DEKORACYJNE Wykonanie w czasie ostatniego roku vs grupa wiekowa kobiet wykonało prace dekoracyjne w czasie ostatniego roku Jakie prace dekoracyjne wykonały? Najczęściej są to ozdoby na choinkę, bądź też prace związane z szyciem (zasłona, firanka itp.) lub prace ogrodowe. 76% generalnie ozdoby 3 Dodatkowo wskazania 1% lub poniżej: posadziła kwiaty, trawnik / ogród / ścieżki w ogrodzie, rzeczy na drutach, ubranie, zabawka dla dziecka, wieńce / bukiety, ułożyła kafelki dane w procentach (dane ważone) N= 505
 • 20. 20PRACE DEKORACYJNE Wykonanie w czasie ostatniego roku Grupa młodsza rzadziej wykonuje prace dekoracyjne związane z szyciem oraz ogrodem / kwiatami. łącznie 18 do 24 lat 25 do 34 lat 35 do 44 lat 45 do 59 lat powyżej 60 lat dekorację na choinkę 49% 51% 51% 48% 52% 46% uszyć zasłonęfirankęnarzutę 37% 11% 30% 32% 41% 46% skalniak 26% 8% 21% 22% 33% 29% płotek w ogrodzie 18% 17% 13% 11% 17% 22% skrzynkę na kwiaty 16% 4% 12% 10% 16% 23% ramkę na zdjęcia 14% 23% 8% 18% 12% 14% mebel 14% 14% 15% 14% 8% 6% naczynie ceramiczne (kubek, miska itp,) 5% 0% 1% 9% 3% 6% N= 505 54 98 89 127 158 różnice o +-10 pp. vs total
 • 21. 21 52 31 12 5 60 25 16 robi zazwyczaj + robiła w czasie ostatniego roku ZAKUPY I MIEJSCE Miejsce i decyzyjność Robi zakupy w …? Niemal ¾ kobiet dokonało zakupów w sklepie z materiałami budowlanymi lub dekoracyjnymi. Najpowszechniejszym kanałem jest supermarket budowlany. Zakupy dokonywane są i decyzje zakupowe podejmowane są zazwyczaj wraz z mężem. supermarkecie budowlanym z artykułami remontowymi dekoracyjnymi tradycyjnym (nieinternetowym) sklepie specjalistycznych z artykułami remontowymi dekoracyjnymi internetowym serwisie aukcyjnym internetowym sklepie specjalistycznym z artykułami remontowymi dekoracyjnymi żadne z wymienionych 51 8 15 15 3 12 6 29 59 30 15 7 Zazwyczaj dokonuje zakupów z … Kto decyduje o wyborze i zakupie…? wraz z mężem partnerem wraz z inną osobą towarzyszącą samodzielnie ja w porozumieniu z mężem partnerem ja samodzielnie ja w porozumieniu z doradcą w sklepie samodzielnie mąż partner N= 374, dokonały zakupu w czasie ostatniego rokudane w procentach (dane ważone) N= 505
 • 22. 22DEMOGRAFIA Wiek Wykształcenie Wielkość miejscowości Rodzaj miejsca zamieszkania 10 19 17 24 30 18 do 24 lat 25 do 34 lat 35 do 44 lat 45 do 59 lat powyżej 60 lat 19 21 36 24 podstawowe zawodowe średnie wyższe 38 35 14 13 wieś do 100 tys. 100 - 499 tys. 500+ tys. 46 46 8 w mieskzaniu w blokuszregowcu w domu z ogrodem w mieszkaniu z tarasemogrodem dane w procentach (dane ważone) N= 505
 • 23. DZIĘKUJEMY Kontakt: Michał Biskup michal.biskup@millwardbrown.com MillwardBrown Branickiego 17, 02-972 Warszawa tel: 22 54 52 098 / 509 657 276

Related Documents