TALK FusIoN'@ ggfggg
i mond
TRAINING
‘
/ L-jILIlIi‘ig@LI; .I Ia IiiveIIuI iDIIE1IW§1IfiIt’lIli‘i
200 die zile saiui irnaii pLL1|‘L§, IIIiII
Ca§tiga§i 2.500 US...
Sistemul inseamnéi siucces
Scipim
McDonald’s
L’ Hamburger University
In acest feI de
Stres §i economisim
“mp TALK i= ...
4 pa§ii spire
PA‘SULI
Invizoiici
Pasul I — lnvitagia ,
PASUL2 ‘
Pasul 2—Prezentarea PAgUL4 4 - i A P'eze”‘°'e" ‘
Iris...
IP‘asLII I = Iiivitatgzia
Facetj o Iisti initjala cu persoane
potentjal interesate
~ 25 de cliengi
~ 25 de asociatj
In...
l
I
iiitirebairea iiiivitatgiei A
, ,Cunoa§tetj pe cineva care s-ar
bucura sa c§i§tige 5.000 USD
sau mai multin urm...
Intirebarrea invitafgiiei - Ciient
, ,Ce-op’ zice dacéi v-a; aréita o modalitate simple‘ ; i i'efti'n¢‘1'
pentru a vii a...
Pasul 2: Prezentarea
/ Creagi o urgengii - rugagi potengialul client
sa priveasca sau sa participe la urmatoarea
prezen...
./
. /
.8,
Pastcill K. ©iiTV©ii*Ibiii*‘ea In 3
NU siriti peste acest pas
~ Are Ioc imediat dupa prezentare, cu o ec...
/
Pastill 4:: I
ITS ciri I"‘
«/ Asociatii nu vor fi niciodata mai incantati decat in clipa in care au
intrat in a...
Respectati regula 2 in 72
DEVENITI PRO — MxiRiTi-v/ I SPECTACULOS ECHIPA PIINII LA PESTE 2.ooo DE AsociATi IN PRIMA LUNA
...
In 2-5 CJIJI, ‘p116: . gé.3] 40 de
parsoorie «: :ci'r= : L/ or cu cirje 1/C7’fC1‘t
‘fit-j—IZ;3j jcfiirribe I/ ‘lCI‘§CJ.7
...
'
Acum e momentul!
Angajati-Va sa va indepliniti visurile
Plan pe 2-5 ani — necesité muncé grea si sacrificii
Ur...
X:
‘ Iv‘, ,_,1'. _/
r4
, , 41/ ariigi ICI noi’ cu / I J U} iI~L: di/3, si
mi 1/6 ‘mm cy1,i'_1:ci ac? ‘fCICr3’fI f"...
of 14

Prezentare diamond rush

Prezentarea powerpoint a ghidului Diamond Rush in care se prezinta cei 4 pasi ce trebuie facuti pentru a avea succes.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentare diamond rush

 • 1. TALK FusIoN'@ ggfggg i mond TRAINING
 • 2. ‘ / L-jILIlIi‘ig@LI; .I Ia IiiveIIuI iDIIE1IW§1IfiIt’lIli‘i 200 die zile saiui irnaii pLL1|‘L§, IIIiII Ca§tiga§i 2.500 USD pe saptamana I iercedes i‘“iacIness— Conducetj 0 Mercedes-Benz de Iux cand obginegi §i pastrag nivelul de 3 stele! 5EvacI2.i'ea oi e vis Talk Fusion — Venigi alaturi de noi §i putegi cagtiga o vacanga % , . - A . . _. A . . - ‘_ ‘ A exotica in Hawaii de 2 oi I pe an, cand obginegi §i pastragi nivelul Diamant tripiu! ‘ L; L I AWAY TALK FUSION
 • 3. Sistemul inseamnéi siucces Scipim McDonald’s L’ Hamburger University In acest feI de Stres §i economisim “mp TALK i= usioii'@ V Energie @DiamondRUSI-I Mijloace
 • 4. 4 pa§ii spire PA‘SULI Invizoiici Pasul I — lnvitagia , PASUL2 ‘ Pasul 2—Prezentarea PAgUL4 4 - i A P'eze”‘°'e" ‘ Iriscriereti / /{S ‘%. |_/ 4. 2 - . ‘ 1_, -A JXx; ’. <‘T-'-‘T Pasul 3 —Convorbirea telefonici in 3 ’ ‘ Pasul 4 — Inscrierea 1 PASLJL 3 Convorbirea telefonicii in 3 Sunteti gata $5-i ajutati si pe altii sci-si A , I V I , ’c I I, ’ indephneasca scopurile §i visurile? TALK FU§_| ON 6)
 • 5. IP‘asLII I = Iiivitatgzia Facetj o Iisti initjala cu persoane potentjal interesate ~ 25 de cliengi ~ 25 de asociatj Invitagi-Ie in primele 72 de ore IF i'i'I E LN‘ T .7_'l: .‘. C ii ‘ . '-*. 'j, .'Ii Invitagia ar trebuie 55 dureze I-2 minute TALK FUSION &
 • 6. l I iiitirebairea iiiivitatgiei A , ,Cunoa§tetj pe cineva care s-ar bucura sa c§i§tige 5.000 USD sau mai multin urmatoarele 2 saptfimani — §i asta stand acasa? " TALK &
 • 7. Intirebarrea invitafgiiei - Ciient , ,Ce-op’ zice dacéi v-a; aréita o modalitate simple‘ ; i i'efti'n¢‘1' pentru a vii ajuta $6 facefi mai mulgi bani? ’
 • 8. Pasul 2: Prezentarea / Creagi o urgengii - rugagi potengialul client sa priveasca sau sa participe la urmatoarea prezentare disponibila IIII)Z. )[IIC/ ‘W / Disponibili in numeroase Iimbi— peste 20 de prezentiri zilnice 3 VII Iw § iL| |" . "‘ / Vorbigi despre produse §i oportunitate ——To§i potent; iaIii cliengi participé Ia aceea§i prezentare N R} [CT C0 ~ , I l, Ro»[)in8_ir~isiLATu>N , _ V Y/ LKf_‘_ _ p Prima ]umatate—Produse I W "’ WELCOME Adouajumatate—Oportunitate C T - . '. ‘~ ~€' TALKE Lmiiiigxiiai; -“aixsi (,2/'/ m’/ z./ ii»/77' . Ina 58¢ . V. fl . — ‘I :1 ; ‘ *55p_‘', M . .“. ’C‘. “: "'9 ’r‘. [«. -.~ USION pyidirznuavaen
 • 9. ./ . / .8, Pastcill K. ©iiTV©ii*Ibiii*‘ea In 3 NU siriti peste acest pas ~ Are Ioc imediat dupa prezentare, cu o echipa de succes Sponsor—SponsoruI echipei prezinta o poveste de succes Sponsorul echipei incheie: ~ . ,Dupa cum putet_i vedea, acum este momentul 55 Va implicati, pentru ca este evident ca produsele noastre pot fi folosite de orice persoané sau firmadin Iume. A§a ca va intreb: Cunoa§teti cel putin doua persoane care s-ar bucura sa faca cel putin 5.000 USD in urmatoarele doua séptiimani? " Convorbirea ar trebui 551 dureze cel mult 5 minute ~ Nu uitati sé-I prezentati pe potentialul client Sponsorului echipei, chiar daca potentialul client se inscrie TALK FUSION 6)
 • 10. / Pastill 4:: I ITS ciri I"‘ «/ Asociatii nu vor fi niciodata mai incantati decat in clipa in care au intrat in afacere -/ Prezentati-i imediat expertilor din esalonul superior ~/ r= *io“civa"§i-i: invi‘ca'§i imediat potentiali clien'§i: 2in 72 de ore — Deveniti Bronz — repetati performanta cu asociatii sponsorizati de dvs. — Deveniti Creatori de Bronz TALK FUSION
 • 11. Respectati regula 2 in 72 DEVENITI PRO — MxiRiTi-v/ I SPECTACULOS ECHIPA PIINII LA PESTE 2.ooo DE AsociATi IN PRIMA LUNA # DIN viNzARi i | - 2 i 6 Ziua. L2 I4 Zii. ia_LH2 30 2-, , 3-15 52 ziiia_LrtL8 I26 Ziua |9—2l 254 Zii. ia2Z»L1 5|0 Ziu12i2Z I022 ZluL23:3Q 2046 Wi $390 USD $690 usn S I .290 uso $2,490 USD I Star B $4.890 uso 3 Star MERCEDES CAR aonus $9,690 USD Triple Diamond f u I I . -'. ‘’/ Y $|9,29O USD Blue Diamond $38,490 USD Grand Blue Diamond $76,890 USD $ I 53,690 USD Presidential Blue Diamond @ 9 g I O ELITE 55 I 95 USD $345 uso $645 uso $1,245 uso $2445 uso ® I Star $4,845 uso 6 3 Star MERCEDES CAR BONUS $9,645 USD ‘ Triple Diamond I; I QIIIMI * -I IAWAV‘ ii I 9,245 USD $38,445 USD $76,846 USD EXECUTIVE $65USD $II5usi: i $2|5uso $4|5uSO $8l5USD $| ,64OUSD $3.2|5 USD $6.4I5 uso $l2.8|5UsD $25.6 I 5 USD Ciirele meriiiornte mai sus inciud banusurile de incepu: rapid pentru prirrii dos asoaaii sporisorinii personal _»- dear pentru ddunle bmre - nu iridud bonusurile de E‘dI| ltI? I'3l’E sau orice alt Lip de Ccrmerisare. De asemenea. viz rtgiiin noiaia Cl numerele nu reiiecui v’. inw‘ea en deiail zcu'ir. 'i pe are 0 inregisireazj fieare asocmt. Once G: .)Bgul'| evideniiaua in orice nmzrinl de rTaI'keDng Talk Fusion nu sum in mud neapara: reprezemziave pentru vem. dam este izml. ci un ascent Talk Fusion POEEE sau vs céyjga grin paruuparea sa in pliimi de corrpensare Tak Fusion. Toate referinieie iegaze fie venit. .rnp»'i<a(e sziu meiitiorizite, p| .1ni. é instant Ge cornperisare Talk Fusion sum doar pentru scopuri orienmuve. Acesta mire nu air trecui 5.‘: lie comidenite girzniii sau proiecciri : i.Ie dsuguriior sau profiturilor actuate. Talk Fusion NU pianteaza orice nivel de vent sau afstiguri pentru niciun asociar. orice reprezenwe sau garantie a cliigurilor poatefi Fnyelatoare.
 • 12. In 2-5 CJIJI, ‘p116: . gé.3] 40 de parsoorie «: :ci'r= : L/ or cu cirje 1/C7’fC1‘t ‘fit-j—IZ;3j jcfiirribe I/ ‘lCI‘§CJ.7 TJIGI R C}. wr5;ri1 1‘, ,3, ‘ ‘; .I;1.Q/ .1d L,1§/ / 9-? .i ? _-, .___ / /4 6?. $7’ 1'. “ 1' {I-6 , / .3 i _-V. . . 14, _‘, A'’ 11-» ‘-= =, '36;-fig‘, /. "‘«‘*"1. ‘ ‘ £413. TALK wow 6)
 • 13. ' Acum e momentul! Angajati-Va sa va indepliniti visurile Plan pe 2-5 ani — necesité muncé grea si sacrificii Urmati sistemul —- prioritatea nr. I este sa va asigurati ca toata lumea din echipa dvs. cunoaste si-i invata si pe altii cei 4 pasi Dedicati 7- I 0 ore/ saptamana timp de I an Descoperiti adevaratul succes TALK EH§1Q. ,1.. 1‘@
 • 14. X: ‘ Iv‘, ,_,1'. _/ r4 , , 41/ ariigi ICI noi’ cu / I J U} iI~L: di/3, si mi 1/6 ‘mm cy1,i'_1:ci ac? ‘fCICr3’fI f"dL"C1,II, ” A 2 Bob _? ’;x‘afIrisL. i'5:J; i:l'-ui; r.: )i' 31] [)'JI'= .1s‘i: o‘r' C'3J’1£-II"-, !I T all’. Fusion £~"‘. —_’f" 1"", «I L‘I'7TI _. _‘l" _A, «-' /7 K? .(; :'x A‘_}: ’,, «‘, /”/ . . . . ;;u '* - L4: IVI LI II11;1L1I‘Ti'TI1iT'T I TALK FUSION 6)

Related Documents