De tickertapetakeover
Met deze tickertape takeover van de Nasdaq enReuters in New York wilden we één ding heel ergduidelijk maken: dat winst en ...
SITUATIE ENDOELSTELLINGEN
Triodos Bank groeit; met meer dan 15% per jaar.Om gelijke tred te houden met de groei geeftTriodos Bank een emissie van ce...
Maar dit moment willen we vooral ook gebruikenom de positie van de bank bij een breed publiek teverduidelijken.Immers, de ...
Daartoe bedachten we een plan, waarmee we eigenvermogen zouden kunnen ophalen en tevens in hetmiddelpunt van de belangstel...
DOELGROEP
De 1,8 miljoen cultural creatives.
STRATEGIE
Stap 1:Triodos Bank wil opiniëren en agenderen. Webesluiten daartoe het thema ‘Volg je hart, gebruikje hoofd’ met daden te...
Stap 2:De aandelenemissie valt middenin de kredietcrisis.De consument kijkt met wantrouwen naar alles watmet banken te mak...
Stap 3:Er is heel veel (negatieve) aandacht voor de sectordoor de kredietcrisis. Daar moeten we doorheenzien te breken.Maa...
Een concept dat zich leent voor een middelenvrijecampagne is nodig, waarin nieuwe en bestaandemedia elkaar kunnen aanvulle...
HETCONCEPT
Door de taal van de beurs onverwachts tevervangen door begrippen die voor de duurzamebank vanzelfsprekend zijn, wil Triodo...
Financieel en maatschappelijk rendement hoevenniet tegenover elkaar te staan, maar kunnen elkaarjuist versterken.
We vertellen deze boodschap in het hart van definanciële wereld: de Nasdaq en Reuters in NewYork.Op dat financiële wereldp...
Daar maken we een filmpje van.Via social media, blogs, Twitter en andere onlinemedia bereiken we opiniemakers, journaliste...
We bepalen vóóraf hoe we de gefilmde tickertapetakeovers via PR, framing, seeding en een campagneop Facebook willen verspr...
Voor seeding benoemen we vier blogospheres-domeinen: trendwatching, financieel, duurzaam enalgemeen krijgen elk het verhaa...
Op radio voeren we tegelijk een campagne dieinhaakt op de emissie van aandelen. Een DM voorbankklanten verwijst naar de ti...
RESULTAAT
Door één keer de belangrijkste tickertape terwereld op Times Square te kapen staat TriodosBank flink in het nieuws.
De actie in New York slaat terug op veel financiëlemedia in Nederland en is wekenlang nieuws.Een groot scala aan media, bl...
Het filmpje leidt tot heel veel reacties op Facebooken via Twitter‘Ik ben blij dat ik bijdraag aan deze bank’,‘Wat een sup...
Het aantal Facebook fans van Triodos Bank groeitbinnen drie weken van 1.000 naar 6.000.Dat zijn niet likes voor het filmpj...
Meer dan 50 websites nemen de film over.
Parallel aan de tickertape takeover zorgen we voorframing: CEO Peter Blom geeft interviews in hetNRC, Trouw, het Parool, d...
De aandelenemissie van Triodos Bank is een succes.De financiële opbrengst overtreft de doelstellingen:Triodos Bank haalt 6...
De bank krijgt er enorm veel fans bij. En zelfs vandaagde dag duikt de film telkens opnieuw weer op.
Maar belangrijker; de bank heeft weer op eenagenderende manier laten zien waar ze voor staat:een goed rendement en een bet...
Door te investeren in zaken die verder gaan danpure geldelijke winst laat de bank ook nu weer ziendat een gezonde planeet ...
En daar gaven duizenden Nederlanders een like voor.
Nasdaq's Tickertape Take-over: Triodos Bank
Nasdaq's Tickertape Take-over: Triodos Bank
Nasdaq's Tickertape Take-over: Triodos Bank
Nasdaq's Tickertape Take-over: Triodos Bank
of 37

Nasdaq's Tickertape Take-over: Triodos Bank

The Nasdaq's Tickertape Take-over by the world's most sustainable bank regarding the Financial Times, Triodos Bank.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Nasdaq's Tickertape Take-over: Triodos Bank

 • 1. De tickertapetakeover
 • 2. Met deze tickertape takeover van de Nasdaq enReuters in New York wilden we één ding heel ergduidelijk maken: dat winst en verlies niet alleenover geld gaan, maar dat er ook andere indicatorenzijn voor waarde.
 • 3. SITUATIE ENDOELSTELLINGEN
 • 4. Triodos Bank groeit; met meer dan 15% per jaar.Om gelijke tred te houden met de groei geeftTriodos Bank een emissie van certificaten vanaandelen uit.Het doel is 22 miljoen euro op te halen.
 • 5. Maar dit moment willen we vooral ook gebruikenom de positie van de bank bij een breed publiek teverduidelijken.Immers, de naams- en inhoudbekendheid is nogerg laag.
 • 6. Daartoe bedachten we een plan, waarmee we eigenvermogen zouden kunnen ophalen en tevens in hetmiddelpunt van de belangstelling zouden kunnenstaan.
 • 7. DOELGROEP
 • 8. De 1,8 miljoen cultural creatives.
 • 9. STRATEGIE
 • 10. Stap 1:Triodos Bank wil opiniëren en agenderen. Webesluiten daartoe het thema ‘Volg je hart, gebruikje hoofd’ met daden te bewijzen en tot leven tebrengen.Dus ‘doen’ in plaats van ‘zenden’, want datinspireert pas echt.
 • 11. Stap 2:De aandelenemissie valt middenin de kredietcrisis.De consument kijkt met wantrouwen naar alles watmet banken te maken heeft.Hoe krijgen we mensen dan toch zo ver om teinvesteren in een bank? En dan ook nog eenduurzame? Door de wereld te laten zien datwelvaart, vooruitgang en geluk over veel meer gaatdan dalende of stijgende aandelenkoersen alleen.
 • 12. Stap 3:Er is heel veel (negatieve) aandacht voor de sectordoor de kredietcrisis. Daar moeten we doorheenzien te breken.Maar het biedt ook een kans om het publiek op eenandere manier aan te spreken en aan het denken tezetten.
 • 13. Een concept dat zich leent voor een middelenvrijecampagne is nodig, waarin nieuwe en bestaandemedia elkaar kunnen aanvullen en versterken.
 • 14. HETCONCEPT
 • 15. Door de taal van de beurs onverwachts tevervangen door begrippen die voor de duurzamebank vanzelfsprekend zijn, wil Triodos Bankmensen aan het denken zetten over wat nueigenlijk belangrijke indicatoren van waarde zijn.En dat wij zelf de keuze hebben wat we met onsgeld teweegbrengen.
 • 16. Financieel en maatschappelijk rendement hoevenniet tegenover elkaar te staan, maar kunnen elkaarjuist versterken.
 • 17. We vertellen deze boodschap in het hart van definanciële wereld: de Nasdaq en Reuters in NewYork.Op dat financiële wereldpodium nemen we debelangrijkste tickertapes ter wereld over, zodatiedereen kan zien waar Triodos Bank voor staat:“HAPPINESS UP, GREED DOWN”.
 • 18. Daar maken we een filmpje van.Via social media, blogs, Twitter en andere onlinemedia bereiken we opiniemakers, journalisten, fansen consumenten die Triodos Bank nog niet kennen.
 • 19. We bepalen vóóraf hoe we de gefilmde tickertapetakeovers via PR, framing, seeding en een campagneop Facebook willen verspreiden.
 • 20. Voor seeding benoemen we vier blogospheres-domeinen: trendwatching, financieel, duurzaam enalgemeen krijgen elk het verhaal verteld vanuit eeneigen invalshoek.
 • 21. Op radio voeren we tegelijk een campagne dieinhaakt op de emissie van aandelen. Een DM voorbankklanten verwijst naar de tickertape takeover.
 • 22. RESULTAAT
 • 23. Door één keer de belangrijkste tickertape terwereld op Times Square te kapen staat TriodosBank flink in het nieuws.
 • 24. De actie in New York slaat terug op veel financiëlemedia in Nederland en is wekenlang nieuws.Een groot scala aan media, bloggers, websites enparticulieren die het doorvertellen worden bereikt.
 • 25. Het filmpje leidt tot heel veel reacties op Facebooken via Twitter‘Ik ben blij dat ik bijdraag aan deze bank’,‘Wat een superactie’,‘Trots op mijn bank’
 • 26. Het aantal Facebook fans van Triodos Bank groeitbinnen drie weken van 1.000 naar 6.000.Dat zijn niet likes voor het filmpje zelf, maar echtelikes voor de bank zelf.
 • 27. Meer dan 50 websites nemen de film over.
 • 28. Parallel aan de tickertape takeover zorgen we voorframing: CEO Peter Blom geeft interviews in hetNRC, Trouw, het Parool, de Telegraaf en het FDom te laten zien waar Triodos Bank voor staat enwaarom we de emissie doen: het financieren van deverandering.
 • 29. De aandelenemissie van Triodos Bank is een succes.De financiële opbrengst overtreft de doelstellingen:Triodos Bank haalt 60% meer eigen vermogen op,namelijk 35 miljoen euro (doel was 22 miljoen).
 • 30. De bank krijgt er enorm veel fans bij. En zelfs vandaagde dag duikt de film telkens opnieuw weer op.
 • 31. Maar belangrijker; de bank heeft weer op eenagenderende manier laten zien waar ze voor staat:een goed rendement en een betere wereld.
 • 32. Door te investeren in zaken die verder gaan danpure geldelijke winst laat de bank ook nu weer ziendat een gezonde planeet en een gezond rendementhand in hand gaan. Duurzaam bankieren loont.
 • 33. En daar gaven duizenden Nederlanders een like voor.

Related Documents