Svetnik občine Gorje in Vaš kandidat za župana 2010
<ul><li>Gorjanc po duši, </li></ul><ul><li>tehnik in fizik po stroki, </li></ul><ul><li>pošten po naravi, </li></ul><ul><...
Zakaj kandidiram za župana ?
<ul><li>V preteklem mandatu se je v naši občini kar nekaj naredilo. Z dobrim vodenjem in poštenim delom bi bil učinek še n...
<ul><li>Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter viso...
<ul><li>Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter viso...
<ul><li>Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter viso...
Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki pris...
Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki pris...
Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki pris...
Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki pris...
<ul><li>Dosedanje delo občinske uprave in župana je bilo občanom dokaj odmaknjeno ter skrito za majhnim okencem na hodniku...
KAJ, KJE, KDO, KAKO ? DA BO BO V NAPREJ USPEŠNO IN LJUDEM PRIJAZNO
Vodenje občine, občinska uprava in občanom prijazna organizacija dela <ul><li>Dogovarjanje in porazdelitev nalog ter </li>...
Občina za mlade v Gorjah <ul><li>Mladim in družinam želimo omogočiti obnove in novogradnje hiš ter postavitev objektov za ...
Občina za mlade v Gorjah <ul><li>Mladim in družinam želimo omogočiti obnove in novogradnje hiš ter postavitev objektov za ...
Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Vaški odbori in svetniki bodo na aktivno vključeni v načrtovanje in izvedbo ...
Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Vaški odbori in svetniki bodo na aktivno vključeni v načrtovanje in izvedbo ...
Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Vaški odbori in svetniki bodo na aktivno vključeni v načrtovanje in izvedbo ...
Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Prioritete vidim v: </li></ul><ul><li>dokončni ureditvi kanalizacije in mali...
Kmetovanje in turizem na deželi <ul><li>“ Z majhno hribovsko kmetijo pač ne gre…”, zato je potrebno: </li></ul><ul><li>Kme...
<ul><li>“ Z majhno hribovsko kmetijo pač ne gre…”, zato je potrebno: </li></ul><ul><li>Povezati kmetije, čebelarje, ribiče...
Kmetovanje in turizem na deželi <ul><li>“ Z majhno hribovsko kmetijo pač ne gre…”, zato je potrebno: </li></ul><ul><li>Vzp...
Gospodarske dejavnosti <ul><li>Razvoj obrti im malega gospodarstva bomo spodbudili z ureditvijo obrtne cone. Pogoj za ured...
Gospodarske dejavnosti <ul><li>Male trgovine in uslužna dejavnost bo kraje v občini oživila. Pobude v tej smeri bodo s str...
Gospodarske dejavnosti <ul><li>Občina bo vzpostavila mehanizme za povezovanje turističnih dejavnosti in promocijo celostne...
Šola in vrtec <ul><li>Naložba v dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje je zaklad, ki se starejšim razkrije, ko mladi odra...
Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Tkivo, ki povezuje kraje in ljudi v občini predstavljajo člani društev , klubov in o...
Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, z...
Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, z...
Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, z...
Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, z...
Okolje in prostor smo si sposodili ob vnukov <ul><li>Skoraj vsa občina Gorje leži v Triglavskem narodnem parku. Prednosti ...
Vaša podpora je moja obveza! Ludvik HAJDINJAK
of 34

Prezentacija Ludvik Hajdinjak za zupana Gorij 2010

Prezentacija Ludvik Hajdinjak za zupana Gorij 2010
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Prezentacija Ludvik Hajdinjak za zupana Gorij 2010

 • 1. Svetnik občine Gorje in Vaš kandidat za župana 2010
 • 2. <ul><li>Gorjanc po duši, </li></ul><ul><li>tehnik in fizik po stroki, </li></ul><ul><li>pošten po naravi, </li></ul><ul><li>odgovoren, vesten in marljiv po navadah, </li></ul><ul><li>uspešen na strokovnem področju, </li></ul><ul><li>izkušen pri vodenju, </li></ul><ul><li>odločen pri izvajanju. </li></ul>Starost: 57 let Stan: poročen, oče dveh otrok Naslov:Poljšica 29 Zaposlitev: ravnatelj na OŠ Bled Bibliografija: Soavtor učbenikov za tehniko v OŠ, soavtor učnih načrtov za tehniko v OŠ ter izbirnih predmetov Risanje v geometriji in tehniki ter Robotika v tehniki, avtor priročnikov za učitelje, soavtor in recenzent elektronskih gradiv za učence in učitelje…
 • 3. Zakaj kandidiram za župana ?
 • 4. <ul><li>V preteklem mandatu se je v naši občini kar nekaj naredilo. Z dobrim vodenjem in poštenim delom bi bil učinek še neprimerno večji. </li></ul><ul><li>To znam in zmorem in hkrati to dolgujem volivcem, ki mi zaupajo. </li></ul>
 • 5. <ul><li>Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki prispevki za stavbno zemljišče kažejo na uvedbo velikih prispevnih stopenj občine za nepremičnine . To nas bo vse zelo prizadelo, saj smo že sicer odmaknjeni od centra, dobrih služb ipd. </li></ul><ul><li>Tega ne želim občanom, niti sebi. </li></ul>
 • 6. <ul><li>Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki prispevki za stavbno zemljišče kažejo na uvedbo velikih prispevnih stopenj občine za nepremičnine . To nas bo vse zelo prizadelo, saj smo že sicer odmaknjeni od centra, dobrih služb ipd. </li></ul><ul><li>Tega ne želim občanom, niti sebi. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki prispevki za stavbno zemljišče kažejo na uvedbo velikih prispevnih stopenj občine za nepremičnine . To nas bo vse zelo prizadelo, saj smo že sicer odmaknjeni od centra, dobrih služb ipd. </li></ul><ul><li>Tega ne želim občanom, niti sebi. </li></ul>
 • 8. Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki prispevki za stavbno zemljišče kažejo na uvedbo velikih prispevnih stopenj občine za nepremičnine . To nas bo vse zelo prizadelo, saj smo že sicer odmaknjeni od centra, dobrih služb ipd. Tega ne želim soobčanom, niti sebi.
 • 9. Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki prispevki za stavbno zemljišče kažejo na uvedbo velikih prispevnih stopenj občine za nepremičnine . To nas bo vse zelo prizadelo, saj smo že sicer odmaknjeni od centra, dobrih služb ipd. Tega ne želim soobčanom, niti sebi.
 • 10. Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki prispevki za stavbno zemljišče kažejo na uvedbo velikih prispevnih stopenj občine za nepremičnine . To nas bo vse zelo prizadelo, saj smo že sicer odmaknjeni od centra, dobrih služb ipd. Tega ne želim občanom, niti sebi.
 • 11. Prepustitev skupaj narejenih nepremičnin ob delitveni bilanci, visoke obremenitve občanov za komunalo ter visoki prispevki za stavbno zemljišče kažejo na uvedbo velikih prispevnih stopenj občine za nepremičnine . To nas bo vse zelo prizadelo, saj smo že sicer odmaknjeni od centra, dobrih služb ipd. ???? ?? V Gorjah si zaslužimo bolj premišljene in usklajene odločitve! To ponujam pri vodenju občine v naslednjem mandatu.
 • 12. <ul><li>Dosedanje delo občinske uprave in župana je bilo občanom dokaj odmaknjeno ter skrito za majhnim okencem na hodniku. </li></ul><ul><li>Odprtost do ljudi, spoštovanje drugačnih mnenj in usklajevanje stališč je nekaj kar znam ter želim dati občanom. </li></ul>
 • 13. KAJ, KJE, KDO, KAKO ? DA BO BO V NAPREJ USPEŠNO IN LJUDEM PRIJAZNO
 • 14. Vodenje občine, občinska uprava in občanom prijazna organizacija dela <ul><li>Dogovarjanje in porazdelitev nalog ter </li></ul><ul><li>osebna odgovornost </li></ul><ul><li>Strnitev nalog in zaposlenih v upravi ter manj “svetovalcev” </li></ul><ul><li>Upravna enota naj vsaj enkrat tedensko uraduje v Gorjah </li></ul><ul><li>Nadomesti dosedanjo avtokratičnost, preglasovanje in kolektivna odgovornost! </li></ul><ul><li>Da se poveča učinkovitost uprave in preglednost </li></ul><ul><li>izplačil </li></ul><ul><li>Občani Gorij naj imajo enak obseg uslug, kot v bivši skupni občini </li></ul>
 • 15. Občina za mlade v Gorjah <ul><li>Mladim in družinam želimo omogočiti obnove in novogradnje hiš ter postavitev objektov za gospodarske dejavnosti </li></ul>
 • 16. Občina za mlade v Gorjah <ul><li>Mladim in družinam želimo omogočiti obnove in novogradnje hiš ter postavitev objektov za gospodarske dejavnosti </li></ul><ul><li>Podprli bomo podjetniške pobude predvsem na področju sonaravnega kmetijstva in turizma ter pripravili obrtno cono </li></ul>
 • 17. Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Vaški odbori in svetniki bodo na aktivno vključeni v načrtovanje in izvedbo ureditve vasi </li></ul>
 • 18. Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Vaški odbori in svetniki bodo na aktivno vključeni v načrtovanje in izvedbo ureditve vasi </li></ul><ul><li>Pri načrtovanju se bomo naslonili na domače znanje in izkušnje </li></ul>
 • 19. Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Vaški odbori in svetniki bodo na aktivno vključeni v načrtovanje in izvedbo ureditve vasi </li></ul><ul><li>Pri načrtovanju se bomo naslonili na domače znanje in izkušnje </li></ul><ul><li>Spoštovanje lastnine in tradicije bo pomembno vodilo </li></ul>
 • 20. Urejene vasi za občane in obiskovalce <ul><li>Prioritete vidim v: </li></ul><ul><li>dokončni ureditvi kanalizacije in malih čistilnih napravah, </li></ul><ul><li>kjer ni možen priklop, </li></ul><ul><li>načrtovanju in izgradnji pešpoti in pločnikov med vasmi, </li></ul><ul><li>pripravi lokacij za zdravnika, zobozdravnika, lekarno, varovana stanovanja, notarja… </li></ul><ul><li>pripravi in sprejemu OPN ( Občinskega prostorskega načrta ). </li></ul>
 • 21. Kmetovanje in turizem na deželi <ul><li>“ Z majhno hribovsko kmetijo pač ne gre…”, zato je potrebno: </li></ul><ul><li>Kmetijam omogočiti pridelke prodati na “gorjanski tržnici”, </li></ul>
 • 22. <ul><li>“ Z majhno hribovsko kmetijo pač ne gre…”, zato je potrebno: </li></ul><ul><li>Povezati kmetije, čebelarje, ribiče, lovce, turistično in ostala društva ter posameznika v celovito turistično ponudbo s prepoznavno znamko Gorje. </li></ul>Kmetovanje in turizem na deželi
 • 23. Kmetovanje in turizem na deželi <ul><li>“ Z majhno hribovsko kmetijo pač ne gre…”, zato je potrebno: </li></ul><ul><li>Vzpostaviti mehanizme obveščanja, pomoči in usmerjanja, da bodo porabljene vse spodbude, subvencije, evropska sredstva in ostali viri za razvoj kmetij ter podeželja </li></ul>
 • 24. Gospodarske dejavnosti <ul><li>Razvoj obrti im malega gospodarstva bomo spodbudili z ureditvijo obrtne cone. Pogoj za ureditev je sprejet OPN (Občinski prostorski načrt), ki ga dosedanja uprava in župan niso zmogli ali znali pripraviti. </li></ul>
 • 25. Gospodarske dejavnosti <ul><li>Male trgovine in uslužna dejavnost bo kraje v občini oživila. Pobude v tej smeri bodo s strani občine podprte. </li></ul>
 • 26. Gospodarske dejavnosti <ul><li>Občina bo vzpostavila mehanizme za povezovanje turističnih dejavnosti in promocijo celostne podobe Gorij. </li></ul>GORJE pozdravljeni
 • 27. Šola in vrtec <ul><li>Naložba v dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje je zaklad, ki se starejšim razkrije, ko mladi odrastejo. Kdor tu “špara” pridela izgubo! </li></ul>
 • 28. Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Tkivo, ki povezuje kraje in ljudi v občini predstavljajo člani društev , klubov in organizacij. </li></ul><ul><li>Vsem v občini bomo zagotovili prepoznavno mesto in podporo </li></ul><ul><li>(ne glede na to ali so sedaj vpisani v seznam na spletni strani občine ali ne). </li></ul>
 • 29. Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, zdravemu načinu življenja ali kulturni promociji Gorij bomo v naprej še izraziteje podprli. </li></ul><ul><li>Programi vzgoje in dela z mladimi bodo še posebej upoštevani. </li></ul>Društva, klubi, organizacije…
 • 30. Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, zdravemu načinu življenja ali kulturni promociji Gorij bodo v naprej še izraziteje podprti. </li></ul><ul><li>Programi vzgoje in dela z mladimi bodo še posebej upoštevani. </li></ul>Društva, klubi, organizacije…
 • 31. Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, zdravemu načinu življenja ali kulturni promociji Gorij bodo v naprej še izraziteje podprti. </li></ul><ul><li>Programi vzgoje in dela z mladimi bodo še posebej upoštevani. </li></ul>Društva, klubi, organizacije…
 • 32. Društva, klubi, organizacije… <ul><li>Programi društev in klubov, ki prispevajo k varnemu in ugodnemu bivanju za občane, zdravemu načinu življenja ali kulturni promociji Gorij bodo v naprej še izraziteje podprti. </li></ul><ul><li>Programi vzgoje in dela z mladimi bodo še posebej upoštevani. </li></ul>Društva, klubi, organizacije…
 • 33. Okolje in prostor smo si sposodili ob vnukov <ul><li>Skoraj vsa občina Gorje leži v Triglavskem narodnem parku. Prednosti te lege, spodbude in nadomestila države ter sredstva evropskih skladov bomo uporabili za svoj razvoj in ohranitev narave. </li></ul><ul><li>S sodelovanjem in zdravim premislekom bomo uspešni! </li></ul>
 • 34. Vaša podpora je moja obveza! Ludvik HAJDINJAK

Related Documents