РЕПУБЛИКА СРБИЈАНАРОДНА СКУПШТИНАОдељење за односе са јавношћуБеоград, 2.март 2012. године НАЈАВА ДОГАЂА...
Одбора за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске УрошГостић, председник Одбора за економију Парламнета Репуб...
Регионална конференција Регионалне мреже парламентарних одбора за економију и финансије земаља ...
 Мира Гргић , Потпредседница Представничког дома Парламента Босне и Херцеговине  Марја...
 Љубисав Иванов Синго, Председник сталног Одбора за економију, Парламент Републике Македоније17:30-1...
of 5

Najava regionalne konferencije za subotu 030312

regionalna saradnja, parlamenti i ekonomske politike
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Najava regionalne konferencije za subotu 030312

  • 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈАНАРОДНА СКУПШТИНАОдељење за односе са јавношћуБеоград, 2.март 2012. године НАЈАВА ДОГАЂАЈА за суботу, 3. март 2012. године Народна скупштина Републике Србије, у сарадњи са ФондацијомФридрих Еберт и Институтом економских наука, организује у суботу,3.марта 2012.године, са почетком у 9 часова, конференцију Регионалнемреже парламентарних одбора за економију и финансије земаља западногБалкана под називом: „Улога парламената у процесу одлучивања оприоритетима: смањење јавних трошкова или стимулисање економије“. Конференцију, на којој ће учествовати парламентарци свих земаљазападног Балкана и преко 100 стручњака из области економсије, отворићепредседница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић, ауводним излагањима обратиће се и потпредседница Народне скупштинеГордана Чомић, директор канцеларије Фондације Фридрих Еберт у Београдудр Михаел Ерке (Dr Michael Erke) и директор Института економских наукапроф.др Дејан Ерић. Регионална конференција треба да отвори питања могућности за јачањекапацитета парламентарних одбора за економију и финансије у циљустицања значајније улоге у процесу креирања економских политика,подстакне разматрање дилеме да ли дати предност смањивању јавнихтрошкова или стимулисању економије и разматрање економских иполитичких баријера за трговину у региону. На конференцији ће присутвовати председник Одбора за економију ифинансије Парламента Албаније Едмонд Спахо (Edmond Spaho), заменикпредсеника Одбора за за економију и финансије Парламента Албаније МимиКодхели (Mimi Koldheli), председвајућа Заједничке комисије за економскереформе и развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ДанијелаМартиновић, председник Комисије за финансије и буџет Дома народаПарламентарне скупштине Босне и Херцеговине др Емил Кабил, председникКомисије за економска и финансијска питања Представничког домаПарламентарне скупштине Босне и Херцеговине Омер Ватрић, председник
  • 2. Одбора за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске УрошГостић, председник Одбора за економију Парламнета Републике МакедонијеЉубисав Иванов-Синго, председник Одбора за финансије и буџет СобрањаРепублике Македније Марјанчо Николов, председник Одбора за економију,финансије и буџет Скупштине Црне Горе Александар Дамјановић, као ипредпредседница Представничког дома Федералног парламента Босне иХерцеговине Мира Гргић и председник Народне скупштине РепубликеСрпске Игор Радојчић. Регионална мрежа парламентарних одбора за економију и финансијеземаља западног Балкана основана је на Регионалној парламентарнојконферецнији одржаној у Београду, у марту 2009.године, са циљемунапређења сарадње између парламената овог региона. Конференција ће се одржати у Дому Народне скупштине, ТргНиколе Пашића 13, Мала сала. У прилогу вам достављамо Програм конференције! Позивамо вас да медијски пропратите догађај! Молимо Вас да користите главни улаз у Дом Народне скупштине,Трг Николе Пашића 13. Акредитације можете слати на факс: 011/3226-501 или мејл:infosluzba@parlament.rs.
  • 3. Регионална конференција Регионалне мреже парламентарних одбора за економију и финансије земаља западног Балкана: УЛОГА ПАРЛАМЕНАТА У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О ПРИОРИТЕТИМА: СМАЊЕЊЕ ЈАВНИХ ТРОШКОВА ИЛИ СТИМУЛИСАЊЕ ЕКОНОМИЈЕ 3. март 2012 Програм конференције УЛОГА ПАРЛАМЕНАТА У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О ПРИОРИТЕТИМА: СМАЊЕЊЕ ЈАВНИХ ТРОШКОВА ИЛИ СТИМУЛИСАЊЕ ЕКОНОМИЈЕ 3.март. 2012, Народна скупштина Републике СрбијеСубота, 3. март , 2012.09:00-09:30 ПОЗДРАВНИ ГОВОРИ, свечано отварање конференције :  Славица Ђукић Дејановић, Председница Народне скупштине Републике Србије  Гордана Чомић, Потпредседница Народне скупштине Републике Србије  Др Михаел Ерке, Директор канцеларије у Београду Фридрих Еберт фондације  Проф. Др Дејан Ерић, Директор Института економских наука, Београд09:30 – 11:30 Прва сесија ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПАРЛАМЕНТАРНИХ ОДБОРА ЗА ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ЗНАЧАЈНИЈЕ УЛОГЕ У ПРОЦЕСУ КРЕИРАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЛИТИКА Модераторка: Гордана Чомић, Потпредседница Народне скупштине Републике Србије Уводна излагања  презентација рада Славица Пенев, Виша научна сарадница Института економских наука, Београд  Бериз Белкић, бивши председник Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
  • 4.  Мира Гргић , Потпредседница Представничког дома Парламента Босне и Херцеговине  Марјанчо Николов, Председник Одбора за финансије и буџет Парламента Македоније Дискусија11:30-12:00 Пауза за кафу12:00-14:30 Друга сесија ДА ЛИ ДАТИ ПРИОРИТЕТ СМАЊЕЊУ ЈАВНИХ ТРОШКОВА ИЛИ СТИМУЛИСАЊУ ЕКОНОМИЈЕ Модератор: Проф. Др Дејан Ерић, Директор, Институт економских наука, Београд Уводна излагања  презентација рада: Фикрет Чаушевић, Економски факултет, Сарајево  Александар Дамјановић, Председник Одбора за финансијски систем и јавну потрошњу, Скупштина Црне Горе  Едмонд Спахо, Председник , Одбор за привреду и финансије, Скупштина Албаније  Данијела Мартиновић, Председница Одбора за економске реформе и развој, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине  Бранка Љиљак, Заменица председника , Одбор за финансије, Скупштина Републике Србије Дискусија14:30-15:30 Пауза15:30–16:00 Разгледање парламента16:00-17:30 Трећа сесија ЕКОНОМСКЕ И ПОЛИТИЧКЕ БАРИЈЕРЕ ЗА ТРГОВИНУ У РЕГИОНУ Модератор: Др Мицхаел Ерке, Директор канцеларије у Београду Фридрих Еберт фондације Уводна излагања  презентација рада Ахмет Манцелари, Економски факултет, Тирана и Предраг Бјелић, Економски факултет, Београд  Игор Радојичић, Председник Народне скупштине Републике Српске
  • 5.  Љубисав Иванов Синго, Председник сталног Одбора за економију, Парламент Републике Македоније17:30-18:00 Пауза за кафу18:00 – 19:00 Закључна разматрања: Гордана Чомић, Потпредседница Народне скупштине Републике Србије

Related Documents