Redesign funkcji
HR
Joanna Pejo Jacek Krajewski
Jak Cię widzą…
Film można obejrzeć pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ny1URcPS2jg
...tak Cię piszą
Rekrutacja - trendy DEKAD
Rekrutacja - trendy DEKAD
Rekrutacja - trendy DEKAD
Rekrutacja - trendy DEKAD
Rekrutacja - trendy DEKAD
HR dziś – kim jesteśmy?
OD ADMINISTRATORA PROCESÓW DO BUSINESS PARTNERA
Badania ‘Nawigator HR’ Hay Group :.
•59% działów H...
Najważniejsze trendy – szanse & wyzwania HR
Zmiana zasad gry przez zarządy
Dyrektorzy personalni będą coraz silniej angażowani w podejmowanie strategicznych
decyzji
HR rulez!
Przekształcanie funkcji HR
Nowoczesne technologie i ciągła potrzeba wzrostu wymuszają transformację
Wyzwania technologiczne HR
 Bezpieczeństwo danych (dane osobowe oraz dane w chmurze)
 Grywalizacja
 Zintegrowane social...
Talent = przewaga konkurencyjna
źródło: InternMatch, TaylorHammelLCCBlog/
Wyzwania i trendy- staż
 Początki sięgają XI wieku
 Praktyki prekursorem stażu...
Miejsce pracy jako marka
Media społecznościowe jedną z szans na komunikowanie marki pracodawcy talentom
EB - duża odpowiedzialność
Proaktywne podejście
 Studia podyplomowe (EB AGH)
 Konferencje (HRFactor)
 Warsztaty międzynarodowe
Social Media wczoraj i dziś
Mobile - wyzwania HR
 Ponad 50% ludzi na świecie pracuje; 95% używa telefonów komórkowych; 77%
posiada konto na FB (35% m...
Wyzwania i trendy- demografia
 Społeczeństwo starzejące się
 Patrząc na dane statystyczne GUS dotyczące prognoz demograf...
Wyzwania i trendy - prawo i polityka
 Unia Europejska i otwarcie granic (Poland Ranked Best for Business in East Europe a...
Trendy HR- outsourcing
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ...
Jak HR radzi sobie w GoldenLine?
Ułatwiamy życie pracownikom i kandydatom
Biuro - przestrzeń twórczej pracy
Strona kariery - prostota i jasny przekaz
Profi...
Ułatwiamy życie pracownikom i kandydatom
Film można obejrzeć pod adresem: http://youtu.be/buf2IFd8VzU
Proaktywne podejście - GoldenLine
 Udział w tworzeniu strategii biznesowej (Dyrektor HR)
 V2MOM - wspieranie procesu two...
NATEK - przykłady
NATEK - przykłady
Zakończenie
Dziękujemy za uwagę! 
Redesign funkcji HR
of 32

Redesign funkcji HR

Prezentacja z wystąpienia Joanny Pejo (Natek Poland) oraz Jacka Krajewskiego (GoldenLine.pl), które odbyło się 18.03.2014 r podczas IV edycji konferencji HR Factor. Prelegenci opowiedzieli o dotychczasowej roli działów HR, która w polskich firmach zmienia się w imponującym tempie. Specjaliści działów HR zaczynają odgrywać coraz ważniejsze role i pogłębiają swoją wiedzę z zakresu ekonomii, PRu, marketingu, sprzedaży itd. Prezentacja określa w jakich kierunkach idą zmiany i jakie zadania stoją dziś przed działem HR w organizacji, szczególnie w dobie social media…
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Redesign funkcji HR

 • 1. Redesign funkcji HR Joanna Pejo Jacek Krajewski
 • 2. Jak Cię widzą… Film można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Ny1URcPS2jg
 • 3. ...tak Cię piszą
 • 4. Rekrutacja - trendy DEKAD
 • 5. Rekrutacja - trendy DEKAD
 • 6. Rekrutacja - trendy DEKAD
 • 7. Rekrutacja - trendy DEKAD
 • 8. Rekrutacja - trendy DEKAD
 • 9. HR dziś – kim jesteśmy? OD ADMINISTRATORA PROCESÓW DO BUSINESS PARTNERA Badania ‘Nawigator HR’ Hay Group :. •59% działów HR pełni role wspierające procesy •29% działów personalnych pełni rolę Strategicznego Partnera dla Biznesu •14% działów przypisywana jest rola Agenta Zmiany HR BUSINESS PARTNER Główne role HR (Reilly i Williams): strateg, agent zmian, profesjonalista, regulator ILU NAS JEST? GOLDENLINE: 21 531 ’HR’ 23 777 'Rekrutacja' LINKEDIN: 3,514,577 ‘HR’ HR PODEJMUJE WIĘCEJ ZAKUPOWYCH DECYZJI NIŻ INNE DEPARTAMENTY Usługi: Recruitment, Outsourcing, Ouplacement, Payroll , AC/DC IT solutions (ATS, SAP) Job boards, Payrol reports and services Employee benefits Employer branding materials and events CZYNNIKI WPŁYWU NA ROLE HR: potrzeby biznesu, prawo, polityka (UE), czynniki demograficzne oraz postęp technologiczny (wyzwania)
 • 10. Najważniejsze trendy – szanse & wyzwania HR
 • 11. Zmiana zasad gry przez zarządy Dyrektorzy personalni będą coraz silniej angażowani w podejmowanie strategicznych decyzji
 • 12. HR rulez!
 • 13. Przekształcanie funkcji HR Nowoczesne technologie i ciągła potrzeba wzrostu wymuszają transformację
 • 14. Wyzwania technologiczne HR  Bezpieczeństwo danych (dane osobowe oraz dane w chmurze)  Grywalizacja  Zintegrowane social media - lepsza komunikacja w codziennych procesach i pracy (z kolegami z firmy i spoza firmy)  Wirtualizacja i globalizacja wymuszają transformacje miejsca pracy (praca zdalna) i wpływ na kreatywność w korzystaniu z tych narzędzi (40% ludzi posiada prace, która mogliby wykonywać z domu)  Zespoły interdyscyplinarne - ulepszają narzędzia i procesy HRowe, również HR jako cześć zespołów usprawniających procesy organizacji i wyniki biznesowe  Outsourcing procesów biznesowych (redukcja kosztów przy rozwiązaniach cloud, uwalniają zasoby na inne innowacyjne rozwiązania HR), kwestie zarzadzania zasobami ludzkimi i procesami wyoutsourcowanymi przez HR  Narzędzia mobline - coraz większy wpływ na nasza produktywność, procesy wdrożenia, łatwość odnalezienia informacji zarówno dla managerów, pracowników jak i naszych dostawców  HR potrzebuje wiedzy dotyczącej BIG DATA -identyfikacja skills GAP, rozwój strategii personalnych  Integracja, konsolidacja i narzędzia szyte na miarę odnośnie różnych obszarów firm wpływają na decyzje HR  Globalna standaryzacja definicji i rozwój wiedzy dotyczący samego HR będą wpływać na efektywność pracy działów HR (HRCAMPcamp truWarsaw, modele zarzadzania kompetencjami) *źródło: Forbes
 • 15. Talent = przewaga konkurencyjna
 • 16. źródło: InternMatch, TaylorHammelLCCBlog/ Wyzwania i trendy- staż  Początki sięgają XI wieku  Praktyki prekursorem stażu (poszukiwanie możliwości zdobycia doświadczenia głownie w rzemiośle, handlu i sztuce)  Do dziś ten sam cel - zdobycie umiejętności, które pozwala na pełne zatrudnienie  W latach 80tych tylko 3% studentów ukończyło staż  Dziś 47% pracodawców oferuje programy stażowe  Konkurencja w rekrutacji talentów na nasze staże  Aktualnie - programy stażowe (np. Grasz o staż)  InternMatch platforma online do łączenia najlepszych kandydatów na staże i pracodawców
 • 17. Miejsce pracy jako marka Media społecznościowe jedną z szans na komunikowanie marki pracodawcy talentom
 • 18. EB - duża odpowiedzialność
 • 19. Proaktywne podejście  Studia podyplomowe (EB AGH)  Konferencje (HRFactor)  Warsztaty międzynarodowe
 • 20. Social Media wczoraj i dziś
 • 21. Mobile - wyzwania HR  Ponad 50% ludzi na świecie pracuje; 95% używa telefonów komórkowych; 77% posiada konto na FB (35% mniej ni 34 lat, 26% ponad 50 lat), więcej osób korzysta z social media niż z e-maili  Różne pokolenia - rożna komunikacja (Baby boomers - email; X - telefon, Y- sms, social media )  SM determinują rodzaj komunikacji - indywidualny kontakt przez srodki masowego przekazu i łatwo dostępna wiedza  Kanał komunikacji determinuje przekaz - strony i aplikacje dosteplne na urządzeniach mobilnych  Oczekiwania feedbacku. Szybkiego. (Absolvent Talent Days case  GPS nie tylko samochody, ale też i sami pracownicy - logują i tagują się na portalach społecznościowych Jak HR może wykorzystać wzrost mobilności pracowników do realizacji swoich celów?
 • 22. Wyzwania i trendy- demografia  Społeczeństwo starzejące się  Patrząc na dane statystyczne GUS dotyczące prognoz demograficznych, stopniowo w niedalekiej przyszłości będzie coraz trudniej utrzymać średnią wieku zespołu pracowników poniżej 35 roku życia  Europejczycy żyją dłużej, według Europejskiej Komisji Komunikacji o zmianach demograficznych średnia długość życia do 2050 roku wydłuży się o 5 lat.  Według danych Eurostatu odsetek osób po 65 roku życia w 27 krajach UE prawie podwoi się w przeciągu najbliższych 40 lat. Wzrośnie z 17% w 2005 roku do blisko 30% w 2050 r. Odsetek osób po 80 r.ż. wzrośnie trzykrotnie do 2050 r.  Według danych GUS za kilkanaście lat czeka nas poważna luka na rynku pracy, wymusi to zmianę podejścia pracodawców do pracowników - pracownicy będą musieli dłużej pracować, a pracodawcy częściej zatrudniać osoby starsze  Podniesienie wieku emerytalnego to kolejne zmiany w tym samym kierunku  Różnica pokoleń - pokolenia X, Y i Z, zarzadzanie przez tych samych managerów, działy HR będą odpowiadały na ich zróżnicowane potrzeby jedna strategia personalna oraz jedna kultura organizacyjna firmy Jakie nowe wyzwania i trendy pojawia się w związku ze zmianami demograficznymi? źródła: GUS, Research and Practice HRM, ABC Wolters Kluwer, PWC, biztalk, HRnews
 • 23. Wyzwania i trendy - prawo i polityka  Unia Europejska i otwarcie granic (Poland Ranked Best for Business in East Europe and Central Asia by Bloomberg)  Pracodawcy chętniej sięgają po obcokrajowców (możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych w zawodach, na które jest w Polsce szczególne zapotrzebowanie stanowi kluczową wartość dodaną dla polskiej gospodarki)  Odnotowano znaczny wzrost zatrudnienia cudzoziemców w firmach prowadzących działalność profesjonalną i naukowo- techniczną (wzrost o 54 procent w stosunku do roku poprzedniego) oraz firmach z branży IT i ICT (przyrost o 49 procent)  Udogodnienia w prawie sprzyjaj zatrudnianiu obywateli UE i spoza UE - 1 maja 2014 r. – wchodzi w życie nowa ustawa o cudzoziemcach np. obcokrajowiec od razu otrzyma zezwolenie na pracę i pobyt czasowy. Obecnie są to dwie różne procedury  Zainteresowanie cudzoziemców pracą i studiami na terenie Warszawy i województwa stale wzrasta. W województwie mazowieckim składanych jest najwięcej wniosków, dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców - 40% skali kraju; strona Urzędu woj. mazowieckiego uruchomiona w jez. wietnamskim i arabskim.  Podniesienie wieku emerytalnego  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych  Zatrudnienie czy samozatrudnienie (kontrakty projektowe)  Deregulacja zawodów (III transza)  pośrednie wyzwania: różnice i uczenie międzykulturowe, wsparcie procesu relokacji źródła: Bloomberg, Inwestycje.pl, egospodarka.pl, bankier.pl, gazetaprawna.pl, mazowieckie.pl
 • 24. Trendy HR- outsourcing „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej" Henry Ford. Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. Polska jest niekwestionowanym liderem usług outsourcingowych w Europie (400 centrów oraz 110 tysięcy zatrudnionych w tym sektorze) Polska jest pierwszą w Europie i trzecią na świecie wiodąca lokalizacją dla outsourcingu, TOP 500 w IT na świecie Od wielu lat rynek outsourcingu odnotowuje systematyczny wzrost, ostatnie lata to wzrost rzędu 50% Business process outsourcing (recruitment, payrol, IT, sprzedaż, logistyka), body leasing i SSC nearshoring i offshoaring HR = dostawca oraz odbiorca usług innowacyjne rozwiązania, konkurencyjność budowanie kultury organizacyjnej oraz spójności marki/ EB, wybór odpowiednich dostawców źródła: Wikipedia, outsourcingportal.pl, Forbes.pl, newsweek.pl, instytut-outsourcingu.pl, TheNewYorkTimes.com; "Outsourcing Paper, a 2013 Polish Perspective".
 • 25. Jak HR radzi sobie w GoldenLine?
 • 26. Ułatwiamy życie pracownikom i kandydatom Biuro - przestrzeń twórczej pracy Strona kariery - prostota i jasny przekaz Profil Pracodawcy Strona kariery – specjalna zakładka dla IT
 • 27. Ułatwiamy życie pracownikom i kandydatom Film można obejrzeć pod adresem: http://youtu.be/buf2IFd8VzU
 • 28. Proaktywne podejście - GoldenLine  Udział w tworzeniu strategii biznesowej (Dyrektor HR)  V2MOM - wspieranie procesu tworzenia celów (Dyrektor HR)  Akademia GL/Tandemy (HRBP)  Uczestnictwo w spotkaniach działów: Sales, CC, Marketing, IT (HRBP)
 • 29. NATEK - przykłady
 • 30. NATEK - przykłady
 • 31. Zakończenie Dziękujemy za uwagę! 