2
13
Daarop zeide Mozes tot God: Maar
wanneer ik tot de Israelieten kom en
hun zeg: De God uwer vaderen heeft
mij tot u ge...
14
Toen zeide God tot Mozes: IK BEN
DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij
BEN
tot de Israelieten zeggen: IK B...
15
Voorts zeide God tot Mozes: Aldus
zult gij tot de Israelieten zeggen…
Exodus 3
...
15
… De HERE (YAHWEH), de God uwer
vaderen…
Exodus 3
6
15
… de God van Abraham, de God van
Isaak en de God van Jakob, heeft mij
tot u gezonden…
Exodus 3
...
15
… dit is mijn naam voor eeuwig en zo
wil Ik aangeroepen worden van
geslacht tot geslacht.
Exodus 3
Joodse traditie...
15
… dit is mijn naam voor eeuwig en zo
wil Ik aangeroepen worden van
geslacht tot geslacht.
Exodus 3
Zo ook in de me...
15
… dit is mijn naam voor eeuwig en zo
wil Ik aangeroepen worden van
geslacht tot geslacht.
Exodus 3
Joodse traditie...
11
2
Voorts sprak God tot Mozes en zeide
tot hem: Ik ben de HERE (YAHWEH).
Exodus 6
...
3
Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob
verschenen als God de Almachtige (El
Shaddai), maar met mijn naam HERE
(YAHWEH) ben ...
14
22.Jakob 16.Rehu 11.Sem 1.Adam
23.Levi 17.Serug 12.Arpachsad 2.Seth
24.Kehath 18.Nahor 13.Sel...
18
… en hij (=Abram) bouwde daar een
altaar voor de HERE (YAHWEH) .
Genesis 13
2
Toen verscheen hem (=Isaak) de HERE
(...
Voorts zeide God tot Mozes: Aldus
15
zult gij tot de Israelieten zeggen: De
HERE, (YAHWEH) de God uwer vaderen,
...
conclusie:
Mozes moest aan Israël duidelijk maken
dat YAHWEH de GOD van hun vaderen is.
Mozes heeft als redacteur van Gene...
19
8
… heeft Hij Zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja,
tot de dood des kruises.
Filippi 2
...
9
… Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd…
Filippi 2
21
9
… en Hem DE NAAM BOVEN ALLE
NAAM geschonken…
Filippi 2
22
10
… opdat in de naam van Jezus …
Filippi 2
JEZUS = JAHWEH is Redder
...
10
… zich alle knie zou buigen van hen,
die in de hemel en die op de aarde en
die onder de aarde zijn…
Filippi 2
...
… en alle tong zou belijden: Jezus
11
Christus is Here, tot eer van God, de
Vader!
Filippi 2
...
22
Wendt u tot Mij (= YAHWEH) en
laat u verlossen (yasha> Jezus), alle
einden der aarde, want Ik ben God
en niemand meer...
23
Want Ik (= YAHWEH) heb
gezworen bij Mij zelf (…) dat voor
Mij elke knie zich zal buigen, dat bij
Mij elke tong zal zw...
Voor wie zal elke knie zich buigen?
Jesaja 45: voor YAHWEH (= de Naam
boven alle naam)
Filippi 2: voor JEZUS
...
29
10
Ik (YAHWEH) zal over het huis van
David en over de inwoners van
Jeruzalem uitgieten de Geest der
genade en der gebede...
10
Ik (YAHWEH) zal over het huis van
David en over de inwoners van
Jeruzalem uitgieten de Geest der
genade en der gebede...
3
Dan zal de HERE (YAHWEH)
uittrekken om tegen die volken te
strijden, zoals Hij vroeger streed,
ten dage van de krijg…
Z...
4
zijn (>YAHWEH) voeten zullen te
dien dage staan op de Olijfberg, die
voor Jeruzalem ligt aan de
oostzijde …
Zacharia 14...
4
zijn (>YAHWEH) voeten zullen te
dien dage staan op de Olijfberg, die
voor Jeruzalem ligt aan de
oostzijde …
Zacharia 14...
Wie zal Israël straks zien?
Zacharia 12: YAHWEH
Openbaring 1: JEZUS
Zacharia 14: YAHWEH
Ha...
18
Niemand heeft ooit God gezien; de
eniggeboren Zoon, die aan de boezem
des Vaders is, die heeft Hem doen
kennen.
Johan...
Naam
of 36

Naam

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naam

 • 1. 2
 • 2. 13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: HOE IS ZIJN NAAM? wat moet ik hun dan antwoorden? Exodus 3 3
 • 3. 14 Toen zeide God tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij BEN tot de Israelieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden. Exodus 3 4
 • 4. 15 Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen… Exodus 3 5
 • 5. 15 … De HERE (YAHWEH), de God uwer vaderen… Exodus 3 6
 • 6. 15 … de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden… Exodus 3 7
 • 7. 15 … dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Exodus 3 Joodse traditie: de Naam is te heilig om uit te spreken… Men zegt ‘Adonai’ (= Heer) of ‘Ha Shem’ (de Naam). 8
 • 8. 15 … dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Exodus 3 Zo ook in de meeste Bijbelvertalingen SV, NBG, NBV: HEERE, HERE, HEER 9
 • 9. 15 … dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Exodus 3 Joodse traditie: de klinkers van Adonai werden ‘ingelezen’ in de Godsnaam, vandaar de uitspraak JaHoVaH > JeHoVaH 10
 • 10. 11
 • 11. 2 Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HERE (YAHWEH). Exodus 6 12
 • 12. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige (El Shaddai), maar met mijn naam HERE (YAHWEH) ben Ik hun niet bekend geweest. Exodus 6 13
 • 13. 14
 • 14. 22.Jakob 16.Rehu 11.Sem 1.Adam 23.Levi 17.Serug 12.Arpachsad 2.Seth 24.Kehath 18.Nahor 13.Selah 3.Enos 25.Amram 19.Terach 14.Heber 4.Kenan 26.Mozes 20.Abram 15.Peleg 5.Mahalalel 21.Isaak 6.Jered 7.Henoch 8.Methusalem 9.Lamech 10.Noach Egypte verdeling zondvloed 15
 • 15. 18 … en hij (=Abram) bouwde daar een altaar voor de HERE (YAHWEH) . Genesis 13 2 Toen verscheen hem (=Isaak) de HERE (YAHWEH) en zeide… Genesis 26 16
 • 16. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus 15 zult gij tot de Israelieten zeggen: De HERE, (YAHWEH) de God uwer vaderen, vaderen de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden… Exodus 3 17
 • 17. conclusie: Mozes moest aan Israël duidelijk maken dat YAHWEH de GOD van hun vaderen is. Mozes heeft als redacteur van Genesis, de naam YAHWEH toegevoegd. Abraham, Isaak en Jakob die leefden onder “de belofte” (niet “onder de wet”) kenden de Naam YAHWEH alszodanig niet. 18
 • 18. 19
 • 19. 8 … heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Filippi 2 20
 • 20. 9 … Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd… Filippi 2 21
 • 21. 9 … en Hem DE NAAM BOVEN ALLE NAAM geschonken… Filippi 2 22
 • 22. 10 … opdat in de naam van Jezus … Filippi 2 JEZUS = JAHWEH is Redder 23
 • 23. 10 … zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn… Filippi 2 24
 • 24. … en alle tong zou belijden: Jezus 11 Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Filippi 2 25
 • 25. 22 Wendt u tot Mij (= YAHWEH) en laat u verlossen (yasha> Jezus), alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45 26
 • 26. 23 Want Ik (= YAHWEH) heb gezworen bij Mij zelf (…) dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. Jesaja 45 27
 • 27. Voor wie zal elke knie zich buigen? Jesaja 45: voor YAHWEH (= de Naam boven alle naam) Filippi 2: voor JEZUS 28
 • 28. 29
 • 29. 10 Ik (YAHWEH) zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem (lett. MIJ) aanschouwen, die zij doorstoken hebben… Zacharia 12 30
 • 30. 10 Ik (YAHWEH) zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem (lett. MIJ) aanschouwen, die zij doorstoken hebben… Zacharia 12 7 Zie, Hij (Jezus Christus) komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken… Openbaring 1 31
 • 31. 3 Dan zal de HERE (YAHWEH) uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg… Zacharia 14 32
 • 32. 4 zijn (>YAHWEH) voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde … Zacharia 14 33
 • 33. 4 zijn (>YAHWEH) voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde … Zacharia 14 11 … Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Handelingen 1 34
 • 34. Wie zal Israël straks zien? Zacharia 12: YAHWEH Openbaring 1: JEZUS Zacharia 14: YAHWEH Handelingen 1: JEZUS 35
 • 35. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. Johannes 1 36

Related Documents