Складові української
ідентичності: синтез моделі
Модератор – Тарас Данько
Зміст
• Мета
• Методологія
Передмова
• Націона́льна іденти́чність —
самовизначення особи у національному
контексті. Усвідомлення власної
причетності ...
Мета
• Визначити українську місію у світі через
пошук відповідей на питання “Хто ми є?
Чим ми пишаємося?”
• Змоделювати на...
Методологія: етап 1 (15 хв.)
• Всім учасникам пропонується зафіксувати
на окремих картках власні асоціації, які
з'являютьс...
Методологія: етап 2 (15 хв.)
• Учасники діляться на дві групи.
• Перша група мовчки аналізує отримані
картки та групує їх....
Методологія: етап 3 (до 15 хв.)
• Учасники другої групи аналізують
результати першої групи та вносять свої
корективи
• Піс...
Методологія: етап 4
• Ідентифікація утворених категорій шляхом
загального обговорення під керівництвом
модератора (до 15 х...
Категорії національної ідентичності
1. Працелюбність (працьовитість) - 7
2. геополітична мультикультурність, природа, визн...
До роздумів
• Україна – колиска євразійської цивілізації
• Українські особистості
• Українські галузі (сг)
• Опитування ре...
of 10

Українська ідентичність: синтез моделі

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Business      Entertainment & Humor      


Transcripts - Українська ідентичність: синтез моделі

  • 1. Складові української ідентичності: синтез моделі Модератор – Тарас Данько
  • 2. Зміст • Мета • Методологія
  • 3. Передмова • Націона́льна іденти́чність — самовизначення особи у національному контексті. Усвідомлення власної причетності до певної нації та її системи цінностей: мови, релігії, етичних норм, культурної спадщини, тощо. • Єдність національної ідентичності – важлива передумова розбудови ефективного громадянського суспільства
  • 4. Мета • Визначити українську місію у світі через пошук відповідей на питання “Хто ми є? Чим ми пишаємося?” • Змоделювати національну ідентичність •Ivano-Fr paper
  • 5. Методологія: етап 1 (15 хв.) • Всім учасникам пропонується зафіксувати на окремих картках власні асоціації, які з'являються у них у відповідь на питання “За що ми любимо Україну та українців/ок?”. • Завдання виконується письмово та мовчки. • Кожна картка використовується для окремої думки.
  • 6. Методологія: етап 2 (15 хв.) • Учасники діляться на дві групи. • Перша група мовчки аналізує отримані картки та групує їх. • Кожен учасник групи має право вільно перенести картку до бажаної категорії. • За конфлікту картка може бути продубльована.
  • 7. Методологія: етап 3 (до 15 хв.) • Учасники другої групи аналізують результати першої групи та вносять свої корективи • Після цього перша група має можливість повторно оглянути результати та внести остаточні поправки в групування карток
  • 8. Методологія: етап 4 • Ідентифікація утворених категорій шляхом загального обговорення під керівництвом модератора (до 15 хв.) • Фіксація результатів (до 15 хв.) • Підведення підсумків
  • 9. Категорії національної ідентичності 1. Працелюбність (працьовитість) - 7 2. геополітична мультикультурність, природа, визначні місця – 16 3. Самоорганізація – 3 4. Самобутність та традиції, колорит – 10 5. Національна гордість – 7 6. Гостинність та доброзичливість – 7 7. Вродливість – 2 8. Мелодійність, музика – 16 9. Інтелектуальний потенціал – 11 10. Українське козацтво та волелюбна героїка – 19 11. Національна кулінарія – 12 12. Література – 12 13. Спортивні досягнення - 4
  • 10. До роздумів • Україна – колиска євразійської цивілізації • Українські особистості • Українські галузі (сг) • Опитування регіональних та міжнародних відмінностей, відмінності між стратами • Негативні риси (міфи) • Футуризм • “спляча красуня” – попелюшка, гидке каченя