medycznejfarmaceutycznejlaboratoryjnejdiagnostycznejsprzętu medycznego
17%2%3% 0% 1%26%51%lekigaz medycznymeble medyczneodżywkiprzewóz medycznysprzęt medycznymateriałymedyczne
potencjale branży na rynku zamówieo publicznychwartości ogłaszanych przetargówkwotach, z jakimi firmy wygrywają przetargik...
Województwo zwycięzcy Wartośd wyników, pakietów, części, zadaoMazowieckie 1 787 330 787,67Dolnośląskie 872 302 052,98Śląsk...
raporty – wykazy przetargów według tematyki w csv, xls do wgraniado własnych systemów (np. crm-u)raporty z przetargów za o...
raport z wyników przetargów według zadanej tematykiraport z wyników przetargów uzupełniony o pozostałe firmystartujące w p...
raporty o planowanych inwestycjach na zakup sprzętumedycznegoraporty o planowanych działaniach w ramach programówprofilakt...
raporty, zawierające informacje, kto otrzymał dotacje nazakup sprzętumedycznego, stomatologicznego, rehabilitacyjnegorapor...
plik docplik xlsplik pdf w przypadku raportu opisowegocodziennie: raporty przetargoweraz w tygodniu, co dwa tygodnie, raz ...
mazowieckie18%śląskie12%małopolskie9%wielkopolskie8%dolnośląskie7%łódzkie6%lubelskie6%podkarpackie5%pomorskie5%zachodniopo...
Ogłoszenie przetargowe często nie zawiera wykazu zamawianychproduktów.Już nie muszą Paostwo samodzielnie przeszukiwać doku...
Numer przetargu w baziePressinfoNumer / Znak sprawy nadanyprzez OgłaszającegoPrzedmiotNumer pakietu, zadania, częściIlośd ...
Sposób porozumiewania sięŹródłoData inf. w źródleNumer BZPPozycja w BZPForma przetarguTyp przetarguNazwa organizatoraNip o...
Zalety:Dla uczestników przetargów:edytowalny wykaz produktów wymienionych wdokumentacji przetargowej, można w nimzapisywad...
Zalety:Dla hurtowni:ocena rynku – badanie zapotrzebowania w różnych regionachPolskiwsparcie działu handlowego - gotowy ark...
Zalety:Dla wszystkich:w połączeniu z wynikami przetargów - poznaniekonkurencji, cen, możliwośd znalezienia partnerów handl...
544695042762 49 13 4 3 1 1 10100020003000400050006000IlośćIlośdForma przetargu Ilośdprzetargnieograniczony 5446konkurs 950...
UWAGA: Możliwy jest kilkudniowytest raportowania w zakresie lekóww doc’u lub xls. Wystarczy zgłosidkilka nazw leków danej ...
Raport jednorazowy obejmujący analizęwykazów asortymentowo-cenowych zwybranego okresu czasu, np. roku podkątem zadanych ha...
Umożliwia to wybórinteresującej Paostwatematyki z przetargówczęściowych orazprzygotowaniepodsumowao i analiztematycznych.P...
Numer wyniku przetarguw bazie PressinfoŹródłoData informacji o wynikuw źródleNumer BZPPozycja w BZPNazwa inwestoraMiasto I...
Miasto zwycięzcyAdres zwycięzcyPowiat zwycięzcyWojewództwo zwycięzcyTelefon zwycięzcyFaks zwycięzcyE-mail zwycięzcyWWW zwy...
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne
of 30

PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne

Tylko w www.PressInfo.pl - raporty (branża medyczna) na podstawie monitoringu rynku zamówień publicznych - opis produktu.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - PressInfo.pl_Prezentacja_Raporty Medyczne

 • 1. medycznejfarmaceutycznejlaboratoryjnejdiagnostycznejsprzętu medycznego
 • 2. 17%2%3% 0% 1%26%51%lekigaz medycznymeble medyczneodżywkiprzewóz medycznysprzęt medycznymateriałymedyczne
 • 3. potencjale branży na rynku zamówieo publicznychwartości ogłaszanych przetargówkwotach, z jakimi firmy wygrywają przetargikonkurencji działającej w danej branżyzwycięzcy postępowania – odbiorcy usług oraztowarów dla firm podwykonawczychkontakcie do firmproduktach zawartych w dokumentacjiprzetargowej
 • 4. Województwo zwycięzcy Wartośd wyników, pakietów, części, zadaoMazowieckie 1 787 330 787,67Dolnośląskie 872 302 052,98Śląskie 399 345 968,95Wielkopolskie 269 730 301,34Kujawsko-pomorskie 155 940 502,92Łódzkie 136 825 146,81Warmiosko-mazurskie 133 655 369,95Podkarpackie 79 353 542,00Małopolskie 77 206 831,05Świętokrzyskie 41 231 242,60Podlaskie 32 585 314,06Zagranica 29 494 118,00Pomorskie 29 162 230,96Zachodniopomorskie 28 964 960,37Lubuskie 22 604 327,07Lubelskie 22 472 660,86Opolskie 7 198 005,94Suma koocowa 4 125 403 363,530.00200,000,000.00400,000,000.00600,000,000.00800,000,000.001,000,000,000.001,200,000,000.001,400,000,000.001,600,000,000.001,800,000,000.00
 • 5. raporty – wykazy przetargów według tematyki w csv, xls do wgraniado własnych systemów (np. crm-u)raporty z przetargów za określony okres czasu umożliwiające analizęraporty z przetargów, które w ramach Indywidualnego MonitoringuPrzetargów rozsyłane są do poszczególnych osób w firmie, zbiorczezestawienie przygotowywane jest dla menadżera, kto wfirmie, który pracownik, jaki przetarg otrzymał i kiedyanaliza specyfikacji pod kątem konkretnych produktów iprzedstawienie wyników analizy w raportach: doc do każdegoprzetargu lub zbiorczy w Excelu
 • 6. raport z wyników przetargów według zadanej tematykiraport z wyników przetargów uzupełniony o pozostałe firmystartujące w przetargu i ich ofertęraport z przetargów z analizą SIWZ połączony z informacją ozwycięzcy danego przetargu, części, zadania, pakietu(opcjonalnie z dopisaniem pozostałych firm startujących wprzetargu i ich ofertą)baza zwycięzców przetargów w branży medycznej wedługpodbranż, tematyki, czasubaza ogłaszających przetargi w branży medycznej wedługpodbranż, tematyki, czasuraporty porównawcze wybranych okresów czasu wedługzadanej tematyki, wybranych firm-zwycięzców, wybranychogłaszających
 • 7. raporty o planowanych inwestycjach na zakup sprzętumedycznegoraporty o planowanych działaniach w ramach programówprofilaktycznych, wdrażania nowych metod leczenia, itp.raporty na temat planowanych inwestycji budowlanych wobiektach służby zdrowia (szpitale, ośrodki zdrowia, hospicja)
 • 8. raporty, zawierające informacje, kto otrzymał dotacje nazakup sprzętumedycznego, stomatologicznego, rehabilitacyjnegoraporty o przyznanych dotacjach na finansowanie programówprofilaktycznych, wdrażanie nowych metodleczenia, szczepienia itp.raporty o przyznanych dotacjach na wykonanie pracbudowlanych w obiektach służby zdrowia (szpitale, ośrodkizdrowia, hospicja)raporty o przyznanych grantach na szkolenia branżowe – np.projekty wspierające rozwój kadr medycznych, projektybadawcze realizowane w ramach współpracymiędzynarodowej itp.
 • 9. plik docplik xlsplik pdf w przypadku raportu opisowegocodziennie: raporty przetargoweraz w tygodniu, co dwa tygodnie, raz w miesiącu,raz na kwartał: raporty dotycząceprzetargów, wyników przetargów, inwestycji,dotacji i nieruchomości
 • 10. mazowieckie18%śląskie12%małopolskie9%wielkopolskie8%dolnośląskie7%łódzkie6%lubelskie6%podkarpackie5%pomorskie5%zachodniopomorskie5%kujawsko-pomorskie5%warmiosko-mazurskie4%opolskie3%podlaskie3%świętokrzyskie3% lubuskie2%Województwo organizatora Ilośdmazowieckie 1283śląskie 806małopolskie 612wielkopolskie 540dolnośląskie 497łódzkie 429lubelskie 428podkarpackie 363pomorskie 337zachodniopomorskie 331kujawsko-pomorskie 322warmiosko-mazurskie 289opolskie 202podlaskie 183świętokrzyskie 181lubuskie 154Suma koocowa 6957
 • 11. Ogłoszenie przetargowe często nie zawiera wykazu zamawianychproduktów.Już nie muszą Paostwo samodzielnie przeszukiwać dokumentacjiprzetargowych, aby odnaleźć przetargi, w których występująinteresujące Paostwa leki (nazwy), urządzenia, środkimedyczne, materiały, gazy, preparaty, płyny…Pressinfo oferuje usługę polegającą na przeszukaniu dokumentacjiprzetargowej pod kątem zadanych haseł – nazw produktów.OTRZYMAJĄ Paostwo raport w pliku xls lub doc zawierający tylko tepozycje z wykazów asortymentowo-cenowych, w których wystąpiłyinteresujące Paostwa firmę produkty.
 • 12. Numer przetargu w baziePressinfoNumer / Znak sprawy nadanyprzez OgłaszającegoPrzedmiotNumer pakietu, zadania, częściIlośd pozycji w pakiecieL.P. w pakiecieNazwa lekuDawka/PostadJ.m.Zamawiana ilośdUwagiSpecyfikacjaTermin składania ofert(przetargi z bliskim terminemoznaczone koloremczerwonym)Godzina składania ofertTermin wysłania ogłoszeniaTermin otwarcia ofertMiejsce otwarcia ofertE-mail komórki przetargowejFax komórki przetargowej
 • 13. Sposób porozumiewania sięŹródłoData inf. w źródleNumer BZPPozycja w BZPForma przetarguTyp przetarguNazwa organizatoraNip organizatoraMiejscowośd organizatoraAdres organizatoraPowiat organizatoraWojewództwo organizatoraWojewództwo realizacjiRealizacja częściowaOferta wariantowaWadiumTermin realizacjiBranżePodbranżeKod CPVKontaktInformacje szczegółowe
 • 14. Zalety:Dla uczestników przetargów:edytowalny wykaz produktów wymienionych wdokumentacji przetargowej, można w nimzapisywad swoje notatkioszczędnośd czasu – nie trzeba przeglądadwykazów leków w przetargu – wszystkie są wjednym pliku
 • 15. Zalety:Dla hurtowni:ocena rynku – badanie zapotrzebowania w różnych regionachPolskiwsparcie działu handlowego - gotowy arkusz, gdzie możnazamieścid uwagi dla kogo i za ilezrealizowano zamówienie (np. dla własnegokontrahenta uczestniczącego w przetargu)wsparcie decyzji o wejściu na rynek przetargów medycznych znowym produktemmożliwośd pozyskania kolejnych kontaktów handlowych -organizator przetargu także możeogłosid postępowanie z wolnej ręki, nie tylko przetarg
 • 16. Zalety:Dla wszystkich:w połączeniu z wynikami przetargów - poznaniekonkurencji, cen, możliwośd znalezienia partnerów handlowychforma ułatwiająca pracę działom handlowym i marketingu(oszczędnośd czasu)śledzenie produktów - tendencje w medycynie w formie zmianw zamawianych produktach farmaceutycznychinformacja o lekach, których zabrakło w ramach systemu służbyzdrowia - a więc które są pilnie poszukiwaneułatwienie wykonania podsumowao i podejmowania w oparciuo nie decyzji biznesowych
 • 17. 544695042762 49 13 4 3 1 1 10100020003000400050006000IlośćIlośdForma przetargu Ilośdprzetargnieograniczony 5446konkurs 950zapytanie o cenę 427zamówienie inne 62przetarg inny 49aukcja 13negocjacje 4licytacja 3dialogkonkurencyjny 1dialog techniczny 1przetargograniczony 1Suma koocowa 6957
 • 18. UWAGA: Możliwy jest kilkudniowytest raportowania w zakresie lekóww doc’u lub xls. Wystarczy zgłosidkilka nazw leków danej firmy.
 • 19. Raport jednorazowy obejmujący analizęwykazów asortymentowo-cenowych zwybranego okresu czasu, np. roku podkątem zadanych haseł, np. nazw lekówEfekt analizy przestawiany jest w pliku xls.
 • 20. Umożliwia to wybórinteresującej Paostwatematyki z przetargówczęściowych orazprzygotowaniepodsumowao i analiztematycznych.Pressinfo jako jedyna firmna rynku dostarczainformacje o wynikuczęści, pakietu, zadania,a nie o całym wynikuprzetargu.
 • 21. Numer wyniku przetarguw bazie PressinfoŹródłoData informacji o wynikuw źródleNumer BZPPozycja w BZPNazwa inwestoraMiasto InwestoraAdres inwestoraPowiat inwestoraWojewództwo inwestoraTelefon inwestoraFaks inwestoraE-mail inwestoraWWW inwestoraNIP inwestoraKontakt inwestoraNazwa zwycięzcy
 • 22. Miasto zwycięzcyAdres zwycięzcyPowiat zwycięzcyWojewództwo zwycięzcyTelefon zwycięzcyFaks zwycięzcyE-mail zwycięzcyWWW zwycięzcyNIP zwycięzcyKontakt zwycięzcyWartośd w PLNBranżePodbranżePrzedmiotKod CPVInformacje szczegółowe(dot. IWP)Numer przetargu w baziePressinfo

Related Documents