Nagradzanie pracowników –Najlepszy pracownik miesiąca
corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plDlaczego muszę nagradzać swoich pracowników?Bez względu na to ...
corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plJak to działa?Celem programu Najlepszy Pracownik stworzonego p...
corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plKorzyściNasze doświadcznie pokazuje, że wprowadzenie systemuna...
corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plStudium przypadku – ASDA Walmart ASDA Walmart:– jedna z najwi...
corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plFormularz kandydaturPracownik PowódPracownikmiesiącaMarc Jones...
corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plRezultaty – ASDA Walmart Zastosowanie formularza kandydatur d...
Nagroda dla pracownika Wyjątkowy upominekGolden Moments przygotowało zestawupominkowy, który zawierał voucher naniesamowi...
Dziękujemy za uwagęEmail: corporate@goldenmoments.plTel: +48 22 389 79 19Spełniamy marzenia na terenie całej Europy | ©199...
Dziękujemy za uwagęEmail: corporate@goldenmoments.plTel: +48 22 389 79 19Spełniamy marzenia na terenie całej Europy | ©199...
of 10

Prezentacja pracownik miesiąca

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja pracownik miesiąca

  • 1. Nagradzanie pracowników –Najlepszy pracownik miesiąca
  • 2. corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plDlaczego muszę nagradzać swoich pracowników?Bez względu na to czy prowadzisz międzynarodową firmę czylokalny biznes pracownicy są kluczem do sukcesu Twojegobiznesu. Jeśli uważasz, że motywacja w zespole pracowniczymjest wystarczająco wysoka – musisz stale utrzymywać ją napożądanym poziomie. Jeśli natomiast zauważysz jakiekolwiekniepokojące sygnały - musisz natychmiast podjąć działania.1. Chcesz zwiększyć motywację swoich pracowników, aledysponujesz ograniczonym budżetem?2. Chcesz zatrzymać przy sobie najlepszych pracowników?3. Sądzisz, że Twój zespół mógłby skorzystać na polepszeniustosunków pomiędzy pracownikami, a kierownikami?
  • 3. corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plJak to działa?Celem programu Najlepszy Pracownik stworzonego przezGolden Moments jest motywacja całego zespołu pracowniczego,który dzięki możliwości otrzymania unikalnego upominku, starasię poprawić swoją efektywność i wyniki osiągane w pracy.1. Każdy kierownik działu raz w miesiącu zgłasza nominacje kilkuosób do nagrody najlepszego pracownika miesiąca.2. Kandydatury są przedstawiane kierownikowi sklepu, któryanalizuje otrzymane nominacje i weryfikuje zasługi przypisanedanemu pracownikowi. Następnie kierownik porównujeosiągnięcia pracowników z głównymi celami firmy i wybierapracownika, któy najbardziej przyczynił się do ich realizacji.3. Kierownik placówki otrzymuje od Golden Moments zestawprezentowy, który wręczany jest najlepszemu pracownikowimiesiąca w obecności całego zespołu pracowniczego.
  • 4. corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plKorzyściNasze doświadcznie pokazuje, że wprowadzenie systemunagród dla pracowników przynosi większe rezultaty niż innedziałania podejmowane w celu zwiększenia motywacji i poprawyefektywności zespołu pracowniczego. Relacja na poziomie pracodawca - pracownik poprawia się. Pracownicy wiedzą, że ich wysiłek zostanie doceniony, aosiągnięcia nagrodzone. Nasze obserwacje wskazują, że podejmowane działaniamotywacyjne pobudzają aktywność każdego pracownika, tymsamym przyczyniają się do zwiększenia zysków firmy. Program Pracownik Miesiąca jest wspaniałym narzędziem doidentyfikacji zmian i dokonanych usprawnień, który jednocześnieszkoli pracowników i przyczynia się do większego zrozumieniaprzez nich schematów działań i zachowań w firmie.
  • 5. corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plStudium przypadku – ASDA Walmart ASDA Walmart:– jedna z największych sieć sklepów detalicznych;– ponad 400 sklepów na terenie Wielkiej Brytanii;– 170 000 pracowników;– średni roczny obrót to 17,468 milionów funtów. ZadanieCelem sieci sklepów ASDA było zwiększenie satysfakcji klientów z robienia zakupów w ichsieci handlowej. Cel miał zostać osiągnięty, dzięki większemu zadowoleniu pracowników zpełnienia obowiązków. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosił 50 funtów nakażdy sklep sieci ASDA. SolutionRozwiązaniem zaproponowanym przez Golden Moments było wprowadzenie programu, któryzakładał, że co miesiąc jedna osoba nagradzana jest za dobre wyniki w pracy bądź działania,które wybiegają poza jej zakres obowiązków. Ogłoszenie wyników oraz wręczanie upominkówodbywało się raz w miesiącu na spotkaniu organizowanym w każdym sklepie sieci ASDA.
  • 6. corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plFormularz kandydaturPracownik PowódPracownikmiesiącaMarc Jones /DziałspożywczyMarc zaproponował nowezagospodarowanieprzestrzeni lodówek izamrażalek, w taki sposób,aby minimalizować utratęenergii.Jennie Smith /SprzętgospodarstwadomowegoJennie wprowadziła dozespołu nowychpracowników i odpowiednioprzygotowała ich dopełnienia obowiązków.Sarah Foster /DziałelektronikaSarah z własnej inicjatywypodjęła się rozwiązaniasporu pomiędzy klientem, adostawcą sprzętu, który niespełnił oczekiwań klienta.THEEMPLOYEETHE REASONTHEEMPLOYEEOF THEMONTHMarc Jones /Dział jedzenieMarc zaproponował nowezagospodarowanieprzestrzeni lodówek izamrażalek, w takisposób, abyzminimalizować utratęchłodu.Jennie Smith /SprzętgospodarstwadomowegoJennie wprowadziła dozespołu nowychpracowników i odpowiendoprzygotowała ich dopełnienia obowiązków.Sarah Foster /SprzętelektronicznySarah z własnej inicjatywypodjęła się rozwiązaniasporu pomiędzy klientem,a dostawcą sprzętu, którynie spełnił oczekiwańklienta.
  • 7. corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.plRezultaty – ASDA Walmart Zastosowanie formularza kandydatur do prezentacji najlepszychpracowników było metodą prostą, efektywną i oszczędzającą czas. Determinacja, motywacja i zadowolenie pracowników wzrosło. Zauważano poprawę relacji na poziomie przełożony – pracownik. Kierownicy lepiej poznali swoich pracowników oraz poszczególne sklepy,dzięki czemu zaznajomili się z ich mocnymi i słabymi stronami, coprzełożyło się na wprowadzanie korzystnych zmian.Wymienione korzyści zostały osiągnięte jedynie przy koszciewynoszącym na jednego pracownika 0,16£ miesięcznie.
  • 8. Nagroda dla pracownika Wyjątkowy upominekGolden Moments przygotowało zestawupominkowy, który zawierał voucher naniesamowite przeżycie.Każdy voucher zapakowany był weleganckie opakowanie, które zawierałoindywidualną wiadomość dla najlepszychpracowników oraz USB stick zprezentacją dostępnych przeżyć ipodkładem muzycznym.corporate@goldenmoments.pl(22) 389 79 19www.goldenmoments.pl
  • 9. Dziękujemy za uwagęEmail: corporate@goldenmoments.plTel: +48 22 389 79 19Spełniamy marzenia na terenie całej Europy | ©1998 - 2013 Golden Moments Worldwide Ltd – Wszystkie prawa zastrzeżone
  • 10. Dziękujemy za uwagęEmail: corporate@goldenmoments.plTel: +48 22 389 79 19Spełniamy marzenia na terenie całej Europy | ©1998 - 2013 Golden Moments Worldwide Ltd – Wszystkie prawa zastrzeżone

Related Documents