Prezentacja
firmy
Kimjesteśmy?
Jesteśmy5-letnimstudiem programistycznym zsiedzibąwKrakowie.
Naszzespółskładasięzpasjonatównowychtechnologiid...
Corobimy?
budujemyautorskieaplikacjeinternetoweorazmobilne
projektujemyiwdrażamydedykowanesystemydlabiznesu
tworzymykreaty...
Jakpracujemy?
Brainstorming Wireframe
Design
Programowanie
Testy Support Zadowolonyklient
Wdrożenie
Specyfikacja
Zespółprofesjonalistów
KeyAccountManager
(PR/Marketing)
ProjectManager
(Agile/Scrum/Kanban)
Backenddevelopers
(PHP/NodeJS/...
Komunikacjazklientem
Angielski
(biegły)
Polski
(ojczysty)EN PL
Narzędziaużywanedokomunikacjizklientem
Posługujemysięjęzyka...
Umiejętnościtechniczne
PHPSymfony2
PHPZendFramework
NodeJS-Sails.js,Express
Scala-PlayFramework
Backend Frontend
FacebookA...
Umiejętnościtechniczne
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Bazydanych ContinousIntegration
Phonegap(Cordova)
Ionic
Crosswalk
Mobile
J...
Dziękujemy!
W raziepytańpozostajemydodyspozycji:
GreatMediaInspiration
biuro@gmi.pl
tel795850807
www.gmi.pl
ul.Dietla52,31...
of 9

Co robimy? Tworzymy aplikacje! GMI Group

Kim jesteśmy? Jesteśmy 5-letnim studiem programistycznym z siedzibą w Krakowie. Nasz zespół składa się z pasjonatów nowych technologii dzięki czemu ciągle poszerzamy swoje umiejętności i jesteśmy w stanie dostarczyć nawet najbardziej nietypowe rozwiązania. Na tej podstawie analizujemy biznes naszych klientów i pod ich wymagania dobieramy najbardziej efektywną metodę prowadzenia projektu. Co robimy? - budujemy autorskie aplikacje internetowe oraz mobilne - projektujemy i wdrażamy dedykowane systemy dla biznesu - tworzymy kreatywne projekty graficzne - wykorzystujemy nowe technologie - Internet of Things - analizujemy i optymalizujemy istniejące systemy - przeprowadzamy audyty i doradzamy naszym klientom Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym budowaniu i wdrażaniu produktów naszych klientów. Posiadamy w naszym portfolio ponad 60 kompleksowych projektów. Umiejętności techniczne Backend - PHP Symfony 2 - PHP Zend Framework - NodeJS - Sails.js, Express - Scala - Play Framework Frontend - AngularJS - HTML5/CSS3 (Responsive web design) - SASS, LESS, Jade - Twitter Bootstrap/Zurb Foundation - jQuery, CoffeeScript Integracje zewnętrzne - Facebook API, Twitter API - Przelewy24, PayPal - Oraz ponad 20 innych Bazy danych - MySQL - PostgreSQL - MongoDB Mobile - Phonegap (Cordova) - Ionic - Crosswalk Continous Integration - Jenkins - Wercker Internet of things - iBeacons (Bluetooth Low Energy) - Arduino UX/UI Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Makiety: UXPin, Mockflow Zapraszamy: http://www.gmi.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      


Transcripts - Co robimy? Tworzymy aplikacje! GMI Group

  • 1. Prezentacja firmy
  • 2. Kimjesteśmy? Jesteśmy5-letnimstudiem programistycznym zsiedzibąwKrakowie. Naszzespółskładasięzpasjonatównowychtechnologiidziękiczemu ciągleposzerzamyswojeumiejętnościijesteśmywstaniedostarczyć nawetnajbardziejnietypowerozwiązania. Natejpodstawieanalizujemybiznesnaszychklientówipodichwymagania dobieramynajbardziejefektywnąmetodęprowadzeniaprojektu.
  • 3. Corobimy? budujemyautorskieaplikacjeinternetoweorazmobilne projektujemyiwdrażamydedykowanesystemydlabiznesu tworzymykreatywneprojektygraficzne wykorzystujemynowetechnologie-InternetofThings analizujemyioptymalizujemyistniejącesystemy przeprowadzamyaudytyidoradzamynaszymklientom Naszzespółposiadawieloletniedoświadczeniewskutecznymbudowaniui wdrażaniuproduktównaszychklientów.Posiadamywnaszymportfolio ponad60kompleksowychprojektów.
  • 4. Jakpracujemy? Brainstorming Wireframe Design Programowanie Testy Support Zadowolonyklient Wdrożenie Specyfikacja
  • 5. Zespółprofesjonalistów KeyAccountManager (PR/Marketing) ProjectManager (Agile/Scrum/Kanban) Backenddevelopers (PHP/NodeJS/Scala) 4x UX/UIdesigner (Wireframes/Graphicdesign) Frontenddevelopers (HTML5/CSS3/JavaScript) 2x
  • 6. Komunikacjazklientem Angielski (biegły) Polski (ojczysty)EN PL Narzędziaużywanedokomunikacjizklientem Posługujemysięjęzykami
  • 7. Umiejętnościtechniczne PHPSymfony2 PHPZendFramework NodeJS-Sails.js,Express Scala-PlayFramework Backend Frontend FacebookAPI,TwitterAPI Przelewy24,PayPal Orazponad20innych Integracjezewnętrzne AngularJS HTML5/CSS3(Responsivewebdesign) SASS,LESS,Jade TwitterBootstrap/ZurbFoundation jQuery,CoffeeScript
  • 8. Umiejętnościtechniczne MySQL PostgreSQL MongoDB Bazydanych ContinousIntegration Phonegap(Cordova) Ionic Crosswalk Mobile Jenkins Wercker Internetofthings iBeacons(BluetoothLowEnergy) Arduino UX/UI AdobePhotoshop,AdobeIllustrator Makiety:UXPin,Mockflow
  • 9. Dziękujemy! W raziepytańpozostajemydodyspozycji: GreatMediaInspiration biuro@gmi.pl tel795850807 www.gmi.pl ul.Dietla52,31-039Kraków

Related Documents