Program edukacyjny
Dzień przedsiębiorczości
XII edycja
25 marca 2015 r.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa
organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie
d...
Pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń
o wymarzonym zawodzie.
Zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych...
Łącznie we wszystkich edycjach projektu wzięło udział:
ponad 400 tysięcy uczniów i wolontariuszy,
ponad 150 tysięcy pracod...
Powołanie szkolnego koordynatora programu i uzyskanie zgody
dyrektora szkoły.
Zgłoszenie szkoły do programu.
Zaznajomienie...
Po stawieniu się w firmie uczeń zapoznaje się z jej działalnością
i przechodzi wraz z opiekunem – wolontariuszem
na stanow...
Po dokonaniu rejestracji na stronie http://www.dzien-
przedsiebiorczosci.junior.org.pl/school.php?pg=create szkolny
koordy...
Komitet Honorowy Dnia Przedsiębiorczości wybiera laureatów
Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę danej edycji programu.
Nagra...
Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości wręczane są dyplomy
i pamiątkowe statuetki.
Wyróżnienia otrzymują również szkol...
Uczeń:
uświadomi sobie związek między wykształceniem a karierą
zawodową;
znajdzie pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji w ...
Szkoła:
otrzymuje narzędzie do motywowania uczniów do większego
zainteresowania nauką;
otrzymuje szansę na pełniejsze niż ...
Nauczyciel:
poznaje i analizuje różnorodne sytuacje związane z wyborem
i weryfikacją dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej...
Firma:
zdobywa uznanie dla swoich osiągnięć;
buduje dobre relacje z lokalną społecznością;
poznaje i pozyskuje potencjalny...
Uważam, że Dzień Przedsiębiorczości to świetne przedsięwzięcie,
ponieważ informacje o zawodzie, jaki sobie wymarzyłam – pr...
W ramach Dnia Przedsiębiorczości wybrałam się na staż
do przedszkola. Na początku dzieci wstydziły się i były niepewne, je...
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kielecka 1/ 1
02-504 Warszawa
Koordynator programu – Andrzej Pierchała
e-mail...
of 16

Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości

Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości

 • 1. Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XII edycja 25 marca 2015 r.
 • 2. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Kierujemy się zasadą: nauka przez działanie. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide – najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi w 120 krajach. Swoje zadania Fundacja realizuje we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. O Fundacji
 • 3. Pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie. Zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych zawodów. Pomoc uczniom w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej profesji. Włączenie dorosłych w edukację młodzieży. Uświadomienie młodym ludziom konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży. Cele programu
 • 4. Łącznie we wszystkich edycjach projektu wzięło udział: ponad 400 tysięcy uczniów i wolontariuszy, ponad 150 tysięcy pracodawców. W roku szkolnym 2013/2014 w Dniu Przedsiębiorczości wzięło udział: 44.615 uczniów z 678 szkół, 18.050 instytucji i firm. Efekty
 • 5. Powołanie szkolnego koordynatora programu i uzyskanie zgody dyrektora szkoły. Zgłoszenie szkoły do programu. Zaznajomienie uczniów i ich rodziców z ideą Dnia Przedsiębiorczości. Pozyskanie i zarejestrowanie firm biorących udział w programie. Dystrybucja materiałów przekazanych przez Fundację. Przeprowadzenie Dnia Przedsiębiorczości. Podsumowanie udziału w programie. Dzień Przedsiębiorczości krok po kroku
 • 6. Po stawieniu się w firmie uczeń zapoznaje się z jej działalnością i przechodzi wraz z opiekunem – wolontariuszem na stanowisko pracy. Na stanowisku pracy, w trakcie 3-5 godzin, wolontariusz zapoznaje ucznia ze swoim zakresem obowiązków, genezą wyboru zawodu oraz opisem ścieżki własnej kariery zawodowej. Uczeń i wolontariusz aktywnie współpracują na stanowisku pracy; uczniowi powierzane są proste zadania związane z wykonywanym przez wolontariusza zawodem. Uczeń i wolontariusz podsumowują współpracę i wspólnie wypełniają Kartę ucznia. Ramowy program Dnia Przedsiębiorczości w firmie
 • 7. Po dokonaniu rejestracji na stronie http://www.dzien- przedsiebiorczosci.junior.org.pl/school.php?pg=create szkolny koordynator Dnia Przedsiębiorczości otrzymuje dostęp do następujących materiałów: Materiały do pobrania z platformy internetowej programu: Materiały dydaktyczne do zajęć wprowadzających i podsumowujących Dzień Przedsiębiorczości. Prezentacja o Dniu Przedsiębiorczości. Materiały informacyjne potrzebne do przeprowadzenia Dnia Przedsiębiorczości. Materiały przesyłane przez organizatora: Materiały dla wolontariuszy. Plakaty informacyjne. Karty ucznia – potwierdzenie uczestnictwa w projekcie. Materiały do programu
 • 8. Komitet Honorowy Dnia Przedsiębiorczości wybiera laureatów Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę danej edycji programu. Nagradzana jest minimum jedna szkoła z każdego województwa w Polsce. Czynniki, wpływające na miejsce, które zajmie szkoła w konkursie, to: liczba uczniów zgłoszonych do programu, stosunek uczniów zgłoszonych do programu do ogółu uczniów w danej szkole, wskaźnik dywersyfikacji miejsc praktyk – stosunek liczby uczniów zgłoszonych do projektu do liczby firm, z którymi szkoła nawiązała współpracę, liczba mieszkańców miejscowości, w której funkcjonuje szkoła. Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę
 • 9. Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości wręczane są dyplomy i pamiątkowe statuetki. Wyróżnienia otrzymują również szkolni koordynatorzy Dnia Przedsiębiorczości z najaktywniejszych szkół. Gala Przedsiębiorczości
 • 10. Uczeń: uświadomi sobie związek między wykształceniem a karierą zawodową; znajdzie pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej; ma możliwość porównania swojego wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością; zapozna się z organizacją i zarządzaniem firmą; pozna wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży; przekona się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy; zapozna się z zagadnieniami etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlaczego warto wziąć udział w programie?
 • 11. Szkoła: otrzymuje narzędzie do motywowania uczniów do większego zainteresowania nauką; otrzymuje szansę na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych; zyskuje partnerów w dobrym przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy; realizuje zadania w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. Dlaczego warto wziąć udział w programie?
 • 12. Nauczyciel: poznaje i analizuje różnorodne sytuacje związane z wyborem i weryfikacją dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów; otrzymuje gotowe materiały do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z zakresu preorientacji zawodowej; wspiera uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dlaczego warto wziąć udział w programie?
 • 13. Firma: zdobywa uznanie dla swoich osiągnięć; buduje dobre relacje z lokalną społecznością; poznaje i pozyskuje potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie; pomaga młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji, dotyczącej ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej; wspiera szkołę w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów. Dlaczego warto wziąć udział w programie?
 • 14. Uważam, że Dzień Przedsiębiorczości to świetne przedsięwzięcie, ponieważ informacje o zawodzie, jaki sobie wymarzyłam – pracy konserwatora sztuki – są dość trudno dostępne dla osób z zewnątrz. Zorganizowanie w takim miejscu praktyk, szczególnie tak wcześnie – w drugiej klasie liceum – jest na własną rękę praktycznie niemożliwe. Bardzo ważna zatem jest dla mnie taka inicjatywa jak Dzień Przedsiębiorczości, bo pozwala mi samej tego spróbować i sięgnąć po potrzebne informacje do źródła. Maria Chmielowska, I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu Uczniowie o Dniu Przedsiębiorczości
 • 15. W ramach Dnia Przedsiębiorczości wybrałam się na staż do przedszkola. Na początku dzieci wstydziły się i były niepewne, jednak wystarczyło niewiele czasu, by zdobyć ich zaufanie. To, że odbyłam tę praktykę, utwierdziło mnie w przekonaniu o mojej przyszłej drodze zawodowej. Teraz wiem, że na pewno chcę wykonywać zawód nauczycielki w przedszkolu. Angelika Zarecka, Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu Uczniowie o Dniu Przedsiębiorczości
 • 16. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/ 1 02-504 Warszawa Koordynator programu – Andrzej Pierchała e-mail: andrzej.pierchala@junior.org.pl tel. 502 144 458 324 267 686 http://www.dzien- przedsiebiorczosci.junior.org.pl/