APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJESTArt Gallery opened in the industr...
This article was published on August 12, 2011. Bosnian MediaGroup agency prepared and published this article in cooperatio...
picture of Bosnia. In their works are delicate faces, flowers and factorychimneys, the Bosnian tradition, the new customs ...
čuvajući već izgubljene krajeve, mjesta i običaje Bosne. S druge strane,Branislav Lukić Luka, okom umjetničkog fotografa, ...
svjetska kompanija u kojoj ima mjesta i za kulturno blago ovih krajeva, kazao je na otvorenju izložbeFaik Buševac, zamjeni...
Kompanija GILIK Global Ispat koksna industrija Lukavac kombiniranom izložbom slika ifotografija autora Gorana Hrvića i Bra...
ulje na staklu i ulje na platnu, dok se Branislav Lukić Luka predstavio kroz umjetničku fotografiu i slikekombinovane tehn...
Otvorena izložba Žubor zaboravljene ljepoteUz brojno prisustvo eminentnih ličnosti iz javnog i društvenog ţivota, radnika ...
Otvorena izložba Žubor zaboravljene ljepotePo razgovorima i dogovorima koji su odrţani nakon izloţbe se moţe očekivati još...
(TIP)http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/forum/viewtopic.php?TopicID=1043907&MsgID=1070895 Art Gallery GIKIL- Luka...
Sa otvorenja izloţbe.
http://img12.imageshack.us/img12/8733/copyofpicture103.jpg">http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.ph...
Prvi izlagači koji su svojom izloţbom kumovali otvaranju ove galerije surenomirani umjetnici Goran Hrvić i Branislav Lukić...
Po razgovorima i dogovorima koji su odrţani nakon izloţbe se moţeočekivati još plodonosnija saradnja umjetnika Gorana Hrvi...
of 14

21. Press Clipping_Art Gallery opened in the industrial complex of GIKIL -U industrijskom kompleksu GIKIL-a otvorena Art galerija

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - 21. Press Clipping_Art Gallery opened in the industrial complex of GIKIL -U industrijskom kompleksu GIKIL-a otvorena Art galerija

 • 1. APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJESTArt Gallery opened in the industrial complex of GIKIL U industrijskom kompleksu GIKIL-a otvorena Art galerija Prepared by GIKIL Corporate Communications & CSR Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativne komunikacije i korporativnu društvenu odgovornost LUKAVAC, AUGUST 2011
 • 2. This article was published on August 12, 2011. Bosnian MediaGroup agency prepared and published this article in cooperationwith GIKIL Corporate Communications & CSR Team. First we will introduce you to the original version of articletranslated into English. After that we will present Media wherearticle is published. We had excellent media coverage.ART GALLERY OPENED IN THE INDUSTRIAL COMPLEX OF GIKIL The company „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac opened the unusual Art Gallery within its industrial complex, with the combined exhibition of paintings and photographs by Goran Hrvić andBranislav Lukic Luka called „Babble of the forgotten Bosnia“, on August 12, 2011.„Today, in the time when is rare opening of the Art Gallery, is equal to theaccident when one industrial company is building its own gallery andopening gallerys doors to its employees, their families, but also the entirecommunity. With implementation of this project, GIKIL is showing that itis world class company and under its roof has a place alongside qualityprofessionals, and valuable employees, even for the cultural heritage ofthese areas“, said at the opening of the Art Gallery Faik Buševac, DeputyManaging Director of GIKIL.About the blend of art and industry in thisproject, as seen from the side at first glanceseem incompatible but in Lukavac is relatedfor decades, to numerous public wasspeaking Mihad Sakic. He pointed out thatLukavacs coke plant since its establishmentamong the employees had numerous, well-known regional artists. According to him,running of the Art Gallery will encourage again the development of cultural lifein this factory, and to Lukavac will provide additional space for the organizationof cultural events. Guests were also addressed by renowned Bosnianmusician Jasmin Mag, who said that the development of culture in the Tuzlaregion is very important move taken by the Management GIKIL, who isallocated substantial funds for the opening of Art Gallery. This should be a goodexample to others indeed.In the works of Goran Hrvić and Branislav Lukic Luke dominated landscapes.Hrvić presented excellent works of oil on glass, keeping with his image alreadylost lands, places and customs of Bosnia. On the other hand, Branislav LukicLuka, with artistic eye of photographer in his own way on photo paper carried a
 • 3. picture of Bosnia. In their works are delicate faces, flowers and factorychimneys, the Bosnian tradition, the new customs and habits, as opposed to oneanother, just as was the case with the industry and art.GIKIL successfully connected what seems to like incompatible, thanks to itsManagement and artists Hrvic and Lukic. Therefore, everyone who wants to seethe Art Gallery, lets use the next seven days and visit exhibition of paintingsand photographs „Babble of the forgotten Bosnia“.http://www.gikil.ba/bs/novosti/90-u-industrijskom-kompleksu-gikil-a-otvorena-art-galerijaU INDUSTRIJSKOM KOMPLEKSU GIKIL-A OTVORENA ART GALERIJANedjelja, 14 August 2011 08:31 Kompanija „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac, kombiniranom izložbom slika i fotografija autora Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke pod nazivom Žubor zaboravljene Bosne, 12. augusta 2011. godine je otvorila nesvakidašnju Art galeriju u krugu ove tvornice.-Ravno incidentu je da danas kada se rijetko otvaraju umjetničke galerijejedno industrijsko preduzeće izgradi svoju Art galeriju i otvori njena vratasvojim uposlenicima, njihovim porodicama, ali i cijeloj zajednici. Time jeGIKIL pokazao da je svjetska kompanija, koja pod svojim krovom imamjesta pored kvalitetnih stručnjaka i vrijednih uposlenika, čak i zakulturno blago ovih krajeva, kazao je na otvorenju izložbe Faik Buševac,zamjenik generalnog direktora kompanijeGIKIL.O spoju umjetnosti i industrije u ovomprojektu, što je gledano sa strane na prvipogled nespojivo, a u Lukavcu je decenijamapovezano i jedno drugim uslovljeno, brojnojpublici govorio je profesor MihadSakić,naglasivši da je lukavačka koksara odsvoga osnivanja među uposlenicima imala brojne, regionalno poznate umjetnike.Prema njegovom mišljenju pokretanje Art galerije ponovno će potaknuti razvojkulturnog života u ovoj tvornici, a Lukavcu će dati dodatni prostor zaorganizaciju kulturnih događaja. Prisutnima se također obratio poznatibosanskohercegovački muzičar Jasmin Mag, kazavši da je za razvoj kulture natuzlanskoj regiji veoma važan potez koji je poduzeo Menadžment GIKIL-a,izdvojivši značajna sredstva za otvaranje Art galerije, što može biti dobarprimjer drugima.U radovim umjetnika Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke dominirajupejzaži. Hrvić se predstavio izvrsnim radovima ulja na staklu, svojom slikom
 • 4. čuvajući već izgubljene krajeve, mjesta i običaje Bosne. S druge strane,Branislav Lukić Luka, okom umjetničkog fotografa, na svoj način je na foto-papir prenio svoju sliku Bosne. Na njihovim radovima su nježna lica, behari, alii dimnjaci tvornica, bosanska tradicija, novi običaji i navike, sve jednosuprotstavljeno drugome, baš kako je to slučaj sa industrijom i umjetnošću.GIKIL je zahvaljujući umjetnicima Hrviću i Lukiću, te invebtivnosti svogamenadžmenta, spojio nespojivo. Stoga, svi koji žele vidjeti Art galeriju, neka toiskoriste u narednih sedam dana koliko traje izložba Žubor zaboravljene Bosne.http://www.oslobodjenje.ba/index.php?id=18548Otvorena GIKIL art galerija: Žubor zaboravljene BosneSa otvaranja galerijePiše: Jasmina DURAKOVIĆ13/08/11 07:34O spoju umjetnosti i industrije u ovom projektu, što je na prvi pogled nespojivo, a u Lukavcu jedecenijama povezano i jedno drugim uslovljeno, brojnoj publici govorio je profesor Mihad SakidBMG kompanija GILIK Global Ispat koksna industrija Lukavac kombiniranom izložbom slika ifotografija autora Gorana Hrvida i Branislava Lukida Luke Žubor zaboravljene Bosne prekjučer jeotvorila nesvakidašnju art galeriju u krugu ove tvornice.- Ravno incidentu je da danas, kada se rijetko otvaraju umjetničke galerije, jedno industrijskopreduzede izgradi svoju art galeriju i otvori njena vrata cijeloj zajednici. Time je GIKIL pokazao da je
 • 5. svjetska kompanija u kojoj ima mjesta i za kulturno blago ovih krajeva, kazao je na otvorenju izložbeFaik Buševac, zamjenik generalnog direktora kompanije GIKIL.O spoju umjetnosti i industrije u ovom projektu, što je na prvi pogled nespojivo, a u Lukavcu jedecenijama povezano i jedno drugim uslovljeno, brojnoj publici govorio je profesor Mihad Sakid,naglasivši da je lukavačka koksara od svoga osnivanja među uposlenicima imala brojne, regionalnopoznate umjetnike. Prema njegovom mišljenju, pokretanje art galerije ponovno de potaknuti razvojkulturnog životai, a Lukavcu de dati dodatni prostor za organizaciju kulturnih događaja.Prisutnima se također obratio bosanskohercegovački muzičar Jasmin Mag, kazavši da je za razvojkulture na tuzlanskoj regiji veoma važan potez koji je poduzeo menadžment GIKIL-a, izdvojivšiznačajna sredstva za otvaranje art galerije, što može biti dobar primjer drugima.U radovim umjetnika Gorana Hrvida i Branislava Lukida Luke dominiraju pejzaži. Hrvid se predstavioizvrsnim radovima ulja na staklu, svojom slikom čuvajudi ved izgubljene krajeve, mjesta i običajeBosne. S druge strane, Branislav Lukid Luka, okom umjetničkog fotografa, na svoj način je nafotopapir prenio svoju sliku Bosne. Na njihovim radovima su nježna lica, behari, ali i dimnjacitvornica, bosanska tradicija, novi običaji i navike, sve jedno suprotstavljeno drugome, baš kako je toslučaj sa industrijom i umjetnošdu.http://www.vodic.ba/1643_u-industrijskom-kompleksu-gikil-otvorena-art-galerijaU industrijskom kompleksu GIKIL-a otvorena Art galerija 12. August 2011 - 17:26Podijeli
 • 6. Kompanija GILIK Global Ispat koksna industrija Lukavac kombiniranom izložbom slika ifotografija autora Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke pod nazivom Žubor zaboravljeneBosne, danas je 12. augusta 2011. godine otvorila nesvakidašnju Art galeriju u krugu ovetvornice.-Ravno incidentu je da danas kada se rijetko otvaraju umjetničke galerije jednoindustrijsko preduzeće izgradi svoju Art galeriju i otvori njena vrata svojimuposlenicima, njihovim porodicama, ali i cijeloj zajednici. Time je GIKIL pokazao da jesvjetska kompanija, koja pod svojim krovom ima mjesta pored kvalitetnih stručnjaka ivrijednih uposlenika, čak i za kulturno blago ovih krajeva, kazao je na otvorenju izložbeFaik Buševac, zamjenik generalnog direktora kompanije GIKIL.O spoju umjetnosti i industrije u ovom projektu, što je gledano sa strane na prvi poglednespojivo, a u Lukavcu je decenijama povezano i jedno drugim uslovljeno, brojnoj publicigovorio je profesor Mihad Sakić, naglasivši da je lukavačka koksara od svoga osnivanja međuuposlenicima imala brojne, regionalno poznate umjetnike. Prema njegovom mišljenjupokretanje Art galerije ponovno će potaknuti razvoj kulturnog života u ovoj tvornici, aLukavcu će dati dodatni prostor za organizaciju kulturnih događaja. Prisutnima se takođerobratio poznati bosanskohercegovački muzičar Jasmin Mag, kazavši da je za razvoj kulture natuzlanskoj regiji veoma važan potez koji je poduzeo menadžment GIKIL-a, izdvojivšiznačajna sredstva za otvaranje Art galerije, što može biti dobar primjer drugima.U radovim umjetnika Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke dominiraju pejzaži. Hrvić sepredstavio izvrsnim radovima ulja na staklu, svojom slikom čuvajući već izgubljene krajeve,mjesta i običaje Bosne. S druge strane, Branislav Lukić Luka, okom umjetničkog fotografa,na svoj način je na foto-papir prenio svoju sliku Bosne. Na njihovim radovima su nježna lica,behari, ali i dimnjaci tvornica, bosanska tradicija, novi običaji i navike, sve jednosuprotstavljeno drugome, baš kako je to slučaj sa industrijom i umjetnošću. GIKIL jezahvaljujući umjetnicima Hrviću i Lukiću, te invebtivnosti svoga menadžmenta, spojionespojivo. Stoga, svi koji žele vidjeti Art galeriju, neka to iskoriste u narednih sedam danakoliko traje izložba Žubor zaboravljene Bosne.http://www.tip.ba/2011/08/12/foto-izlozbom%CB%9Dzubor-zaboravljene-ljepote%CB%9Dotvorena-galerija-gikil-a/Foto: Izloţbom ˝Ţubor zaboravljene ljepote˝ otvorena galerija GIKIL-a20:46, 12 August, 2011Predstavljena djela Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke Izloţbom slika i fotografija autora Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke otvoren je Art Gallery, galerijski prostor GIKIL-a Lukavac. Otvorenju su prisustvovale eminentne ličnosti iz javnog i društvenog ţivota, radnici GIKIL-a i građani Lukavca. Prvi izlagači koji su svojom izloţbom kumovali otvaranju ove galerije su renomirani umjetnici Goran Hrvić i Branislav Lukić Luka. Izloţba koja nosi ime „Ţubor zaboravljene ljepote” će bitiotvorena do sredine septembra. Izloţeni umjetnički radovi Gorana Hrvića su predstavljeni kroz tehnike
 • 7. ulje na staklu i ulje na platnu, dok se Branislav Lukić Luka predstavio kroz umjetničku fotografiu i slikekombinovane tehnike. Izloţbu je otvorio Faik Buševac, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a, a ZijadŠehabović, dipl. ing. GIKIL-a je izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja izloţbe.Na promociji su govorili i profesor Mihad Sakić, knjiţevnik i kantautor Jasmin Mujanović Mag, kao isami autori izloţbe, Goran Hrvić i Branislav Lukić Luka. Promotor izloţbe je bio Sanel Prelić, šef zakorporativnu društvenu odgovornost i korporativne komunikacije GIKIL-a. Po razgovorima idogovorima koji su odrţani nakon izloţbe se moţe očekivati još plodonosnija saradnja umjetnikaGorana Hrvića i Branislava Lukića Luke i u drugim zajedničkim projektima koji ih očekuju u budućnosti.http://www.sodalive.ba/kultura/otvorena-izlozba-slika-i-fotografija-%E2%80%9Ezubor-zaboravljene-ljepote%E2%80%9C/LUKAVACOtvorena izloţba slika i fotografija „Ţubor zaboravljene ljepote“AUTOR: DINO O. 13. AUGUST 2011. 08:36 NEMA KOMENTARAPodijeliIzložbom slika i fotografija autora Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke otvoren Art Gallery,galerijski prostor GIKIL-a Lukavac
 • 8. Otvorena izložba Žubor zaboravljene ljepoteUz brojno prisustvo eminentnih ličnosti iz javnog i društvenog ţivota, radnika GIKIL-a i građanaLukavca otvoren je Art Gallery, galerijski prostor u Global Ispat Koksnoj industriji d.o.o. Lukavac. Prviizlagači koji su svojom izloţbom kumovali otvaranju ove galerije su renomirani umjetnici Goran Hrvić iBranislav Lukić Luka. Izloţba koja nosi ime „Ţubor zaboravljene ljepote“ će biti otvorena do sredineseptembra. Izloţeni umjetnički radovi Gorana Hrvića su predstavljeni kroz tehnike ulje na staklu i uljena platnu, dok se Branislav Lukić Luka predstavio kroz umjetničku fotografiu i slike kombinovanetehnike. Otvorena izložba Žubor zaboravljene ljepoteIzloţbu je otvorio Faik Buševac, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a, a Zijad Šehabović, dipl. ing. GIKIL-a je izraziozadovoljstvo zbog otvaranja izloţbe. Na promociji su govorili i profesor Mihad Sakić, knjiţevnik i kantautor JasminMujanović Mag, kao i sami autori izloţbe, Goran Hrvić i Branislav Lukić Luka. Promotor izloţbe je bio Sanel Prelić, šef zakorporativnu društvenu odgovornost i korporativne komunikacije GIKIL-a.
 • 9. Otvorena izložba Žubor zaboravljene ljepotePo razgovorima i dogovorima koji su odrţani nakon izloţbe se moţe očekivati još plodonosnijasaradnja umjetnika Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke i u drugim zajedničkim projektima koji ihočekuju u budućnosti. (SodaLIVE.ba)
 • 10. (TIP)http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/forum/viewtopic.php?TopicID=1043907&MsgID=1070895 Art Gallery GIKIL- LukavacDanas u 12:00 časova u krugu GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o.Lukavac svečano je otvorena Art Gallery GIKIL-a Lukavac.Specijalno za ovu priliku u novom galerijskom prostoru je postavljenaizloţba slika i fotografija autora Gorana Hrvića i Branislava Lukića Luke.Izloţbu je otvorio G-din Faik Buševac, zamjenik Generalnog direktora, akritički na izloţbu su se osvrnuli G-din Mihad Sakić prof. i G-din JasminMujanović - Mag.Otvorenju izloţbe je prisustvovao veliki broj gostiju i uposlenika GIKIL-a.Izloţbu je medijski popratilo više mediskih i TV kuća.Izloţba će biti otvorena dvadesetak dana. Galerija će ubuduće biti prostoru kojem će biti organizovane izloţbe različitig sadrţaja i namjene.
 • 11. Sa otvorenja izloţbe.
 • 12. http://img12.imageshack.us/img12/8733/copyofpicture103.jpg">http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=4317113.08.2011. Broj citanja: 467Otvorena izložba slika i fotografija ˝Žubor zaboravljeneljepote˝ U prisustvu brojnih ličnosti iz javnog i društvenog ţivota,Podijeliradnika GIKIL-a i građana Lukavca, otvoren je Art Gallery,galerijski prostor u Global Ispat Koksnoj industriji d.o.o. Lukavac.
 • 13. Prvi izlagači koji su svojom izloţbom kumovali otvaranju ove galerije surenomirani umjetnici Goran Hrvić i Branislav Lukić Luka. Izloţba koja nosiime „Ţubor zaboravljene ljepote“ će biti otvorena do sredine septembra.Izloţeni umjetnički radovi Gorana Hrvića su predstavljeni kroz tehnike uljena staklu i ulje na platnu, dok se Branislav Lukić Luka predstavio krozumjetničku fotografiju i slike kombinovane tehnike.Izloţbu je otvorio Faik Buševac, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a, aZijad Šehabović, dipl. ing. GIKIL-a je izrazio zadovoljstvo zbog otvaranjaizloţbe. Na promociji su govorili i profesor Mihad Sakić, knjiţevnik ikantautor Jasmin Mujanović Mag, kao i sami autori izloţbe, Goran Hrvić iBranislav Lukić Luka. Promotor izloţbe je bio Sanel Prelić, šef zakorporativnu društvenu odgovornost i korporativne komunikacije GIKIL-a.
 • 14. Po razgovorima i dogovorima koji su odrţani nakon izloţbe se moţeočekivati još plodonosnija saradnja umjetnika Gorana Hrvića i BranislavaLukića Luke i u drugim zajedničkim projektima koji ih očekuju ubudućnosti.S.P. (tuzlarije.net)

Related Documents