Page 1
Modernizarea serviciilor publice locale
în Republica Moldova
Ședința Comitetului Director
Perioada de raportare: ap...
Page 2
• În baza negocierilor guvernamentale bilaterale - Noiembrie 2009
• Durata 6 ani: 1/2010 – 12/2015
• Partener insti...
Page 3
Condițiile cadru pentru implementarea politicii
de dezvoltare regională orientate spre cetățean
în sectoarele prior...
Page 4
Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor
publice locale în Republica Moldova, prin
acordarea de sprijin ...
Page 5
Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale
Progres în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, 2015
Priorități ...
Page 6
Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Domeniului de intervenţie 1:
Autorităţile publice locale coo...
Page 7
Îmbunătăţirea Serviciilor de Apă şi
Canalizare în raionul Râşcani
Îmbunătăţirea Serviciilor de Apă şi
Canalizare în...
Page 8
Modelul serviciilor publice locale
eficiente bazat pe 5 piloni
Efficient
Local
Public
Services
1.
Integrated
local ...
Page 920/10/2015
• Suport pentru Consiliul Raional Florești în elaborarea capitolului MDS din SSED;
Proiectul final al doc...
Page 1020/10/2015
• Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Cahul:
 Consiliul orășenesc Cahul a decis reorg...
Page 11XXX20/10/2015
• Spitalul Orhei: rețelele externe de încălzire – contractul se află în negocieri; izolarea blocului
...
Page 1220/10/2015
• Suport pentru Consiliul Raional Florești în elaborarea capitolului MDS din
SSED; Proiectul final al do...
Page 1320/10/2015
• Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Cahul:
 Consiliul orășenesc Cahul a decis reorg...
Page 14XXX20/10/2015
• Spitalul Orhei: rețelele externe de încălzire – contractul se află în negocieri;
izolarea blocului ...
Page 15
Denumirea Proiectului Euro Suma alocată Rata
de valorificare
MDS Soldanesti și Rezina; MDS
Floresti; EE Tatarauca ...
Page 16
Implementat de
Progresul obținut în cadrul proiectelor pilot din DI 1
pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie, 201...
Page 1720/10/2015
• 4 ateliere de lucru la locul de muncă și o instruiri pentru personalul
operatorilor de servicii MDS (Ș...
Page 1820/10/2015
• 4600 cetățeni au fost implicați în cadrul campaniei de sensibilizare în
domeniul AAC desfășurată în ra...
Page 1920/10/2015
• A fost elaborat proiectul ghidului CIC pentru sectoarele MDS si AAC;
• Proiectul Ghidului Conflictul d...
Page 2020/10/2015
• A fost revizuită și ajustată Modelul Politicii contabile pentru ADR-uri.
Actualmente documentul este e...
Page 21XXX20/10/2015
• Procesul de luare a deciziilor privind crearea operatorului regional este
tergiversat de către APL ...
Page 22XXX20/10/2015
Suport ADR și APL:
• Finalizarea Programelor de EE in Orhei, Nisporeni și Soroca;
• Lansarea achiziți...
Page 2320/10/2015
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Page 24
Modernizarea serviciilor publice locale
în Republica Moldova
20/10/2015
Domeniul de intervenție 2 – Planificarea ș...
Page 2520/10/2015
Activitățile de bază vor asigura obținerea Rezultatului
Domeniului de intervenție 2:
Autoritățile public...
Page 2620/10/2015
Domenii de activitate
Implementat de
Activitatea 1:
Planificare
regională
sectorială
Activitatea 2:
Impl...
Page 27
Planificarea și programarea regională
• Planificarea regională sectorială reprezintă un proces participativ larg
d...
Page 28
Parcursul de dezvoltare a proiectelor
Conceptualizar
ea proiectului
Schița de
design a
proiectului
Elaborarea
proi...
Page 2920/10/2015
Sectorul Aprobare
a PRS
Concepte
de
proiecte
Comisii inter-
ministeriale
Concepte
prioritizate
pentru el...
Page 30
Elaborarea bazei de date
20/10/2015
Implementat de
Page 3120/10/2015
• Stabilirea responsabilității pentru gestionarea și menținerea
bazei de date a portofoliului de proiect...
Page 3220/10/2015
Consolidarea capacităților
Implementat de
• Proces participativ: organizarea atelierelor de lucru cu
Gru...
Page 33
• Lipsa mecanismelor de armonizare a fondurilor investiționale,
inclusiv a angajamentului exprimat de către donato...
Page 34
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2
pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie, 2015
Domeniu...
Page 35
• Definitivarea, transmiterea și preluarea de către parteneri/ beneficiari
(administrațiile publice locale, Agenți...
Page 3620/10/2015
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Page 37
Modernizarea serviciilor publice locale în
Republica Moldova
Aspecte interdisciplinare
Progres în perioada 1 iulie...
Page 38
În strînsă cooperare cu Camera de Comerț și Industrie:
• A fost aprobat un plan anual de acțiuni pentru fiecare re...
Page 39
• Organizarea cursului model pentru Academia de Administrare Publică
"Finanțarea măsurilor de dezvoltare regională...
Page 40
Consolidarea capacităților în domeniul comunicării
• Al doilea număr al buletinului trimestrial despre dezvoltarea...
Page 41
• Suportul în elaborarea proiectului Evaluării SNDR 2010-2012, 2013-
2015 este acordat.
• Suportul în elaborarea S...
Page 42
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI 2,
aspecte interdisciplinare, perioada iulie – septemb...
Page 43
Suport în:
• Organizarea unui curs “Dezvoltarea regională" destinat reprezentanților
administrației publice locale...
Page 4420/10/2015
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Page 45
• Raport de progres Nr. 12 al MSPL poate fi accesat la
http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1112&t=/Rap...
Page 4620/10/2015
Proiect co-finanțat de
Implementat de
în cooperare cu
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină ati...
of 46

Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 8 octombrie 2015

Prezentarea MSPL pentru Ședința Comitetului Director din 8 octombrie 2015
Published on: Mar 6, 2016
Published in: Services      


Transcripts - Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 8 octombrie 2015

 • 1. Page 1 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Ședința Comitetului Director Perioada de raportare: aprilie – septembrie, 2015 8 octombrie 2015 Implementat de
 • 2. Page 2 • În baza negocierilor guvernamentale bilaterale - Noiembrie 2009 • Durata 6 ani: 1/2010 – 12/2015 • Partener instituțional principal: Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor și Agențiile de Dezvoltare Regională • Bugetul “Modernizarea serviciilor publice locale”: 23.9 milioane Euro • Guvernul Germaniei - 12.6 milioane Euro (incl. 4.0 milioane Euro pentru investiții) • Guvernul Suediei - 5.5 milioane Euro • Guvernul României - 0.7 milioane Euro (incl. 0.5 milioane Euro pentru investiții) • Uniunea Europeană - 5.0 milioane Euro • Confederația Elvețiană - 0.1 milioane Euro / 3.2 milioane Euro • Bugetul “Suportul German pentru Investiții” - 6.8 milioane Euro Proiectul: Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) în Republica Moldova (etapa I) Implementat de
 • 3. Page 3 Condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale sunt îmbunătățite. Rezultat A: MDRC stabilește un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în sectoarele prioritare. Rezultat D: Reprezentanții raioanelor, APL și prestatorilor de servicii locali beneficiază de instruiri orientate spre cererea organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale pentru modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare. Rezultat C: ADR-urile sunt capabile să implementeze strategiile de dezvoltare a regiunilor. Rezultat B: CRD-urile au capacitate să coordoneze implementarea strategiilor de dezvoltare a regiunilor. Obiectivul general MSPL (etapa II): Proiectul Cadrului de Rezultate
 • 4. Page 4 Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor publice locale în Republica Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor regionali şi locali în racordarea necesităților locale la prioritățile regionale şi naționale. Scopul general al proiectului Implementat de
 • 5. Page 5 Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale Progres în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, 2015 Priorități pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015 Implementat de Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova
 • 6. Page 6 Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Domeniului de intervenţie 1: Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile serviciilor publice locale (aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide şi eficienţa energetică a clădirilor publice) în comunităţile selectate din raioanele-pilot. Prezumţia de bază Implementat de
 • 7. Page 7 Îmbunătăţirea Serviciilor de Apă şi Canalizare în raionul Râşcani Îmbunătăţirea Serviciilor de Apă şi Canalizare în raionul Cahul, inclusiv comuna Lebedenco Îmbunătățirea serviciilor de Alimentare cu Apă în raionul Leova Creșterea Eficienței Energetice a spitalului regional Orhei lluminare stradală eficientă în Tătărăuca Veche, raionul Soroca Îmbunătăţirea Managementului Deşeurilor Solide în raionul Florești Îmbunătățirea Eficienței Energetice a spitalului raional Nisporeni Harta sursă: MDRC Îmbunătățirea Managementului Deșeurilor Solide în raioanele Șoldănești și Rezina Proiecte Pilot
 • 8. Page 8 Modelul serviciilor publice locale eficiente bazat pe 5 piloni Efficient Local Public Services 1. Integrated local planning and programming 2. Improvement of cooperation between LPAs 3. Investments to optimize infrastructure to provide local public services 4. Increasing capacities of LPAs and service providers 5. Mobilization and raising awareness of the population Abordare comprehensivă … pentru durabilitate sporită Servicii publice locale eficiente 1. Planificare şi programare integrată la nivel local 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale 4. Consolidarea capacităţilor APL- urilor şi a prestatorilor de servicii 5. Mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei Implementat de
 • 9. Page 920/10/2015 • Suport pentru Consiliul Raional Florești în elaborarea capitolului MDS din SSED; Proiectul final al documentul este prezentat pentru audieri publice. • Asistența pentru 13 APL I din Șoldănești și Rezina în actualizarea capitolului MDS din planurile locale; 2 APL-uri au aprobat planurile locale; (13 aprobate din 23). • Capitolul privind EE a clădirilor publice a SSED a raionului Orhei este finalizat; • Suport la elaborarea Programelor de eficiență energetică și a planului de acțiuni pentru clădirile publice a raioanelor Orhei și Nisporeni. Implementat de Planificare și programare locală
 • 10. Page 1020/10/2015 • Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Cahul:  Consiliul orășenesc Cahul a decis reorganizarea IM Cahul in SA Apa Canal Cahul ca operator regional cu mai mulți acționari. • Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Rîșcani:  9 din 15 consilii locale din clusterul Prut Rîșcani au aprobat decizia privind semnarea Acordului de creare a operatorului regional pe principiul cooperării intercomunitare. • 18 fondatori din 23 ai SA Salubritate Şoldăneşti au virat în capitalul social al societății cota parte. Implementat de Cooperare intercomunitară
 • 11. Page 11XXX20/10/2015 • Spitalul Orhei: rețelele externe de încălzire – contractul se află în negocieri; izolarea blocului prenatal – contractul este semnat și anulat; instalarea panourilor solare – contractul semnat. • Spitalul Nisporeni – achizițiile sunt amânate pînă la clarificarea situației cu sistemul de ventilare; • Apeductul Leova – Iargara – achizițiile vor fi lansate după actualizarea documentației tehnice • Sistemul de canalizare în s. Roșu – contractul semnat; • Reabilitarea stației de purificare a apei potabile din Cahul - achizițiile sunt relansate a 4 oară; • Sistemul de canalizare din Duruitoarea Veche – ofertele depășesc bugetul disponibil; • Reconstrucția și modernizarea stației de tratare a apei uzate din Costești, Rîșcani – documentația tehnică necesită îmbunătățiri; • Extinderea sistemului de canalizare in Costești, Rîșcani – lucrările de construcție sunt în proces de desfășurare. Implementat de Măsuri Investiționale
 • 12. Page 1220/10/2015 • Suport pentru Consiliul Raional Florești în elaborarea capitolului MDS din SSED; Proiectul final al documentul este prezentat pentru audieri publice. • Asistența pentru 13 APL I din Șoldănești și Rezina în actualizarea capitolului MDS din planurile locale; 2 APL-uri au aprobat planurile locale; (13 aprobate din 23). • Capitolul privind EE a clădirilor publice a SSED a raionului Orhei este finalizat; • Suport la elaborarea Programelor de eficiență energetică și a planului de acțiuni pentru clădirile publice a raioanelor Orhei și Nisporeni. Implementat de Planificare și programare locală
 • 13. Page 1320/10/2015 • Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Cahul:  Consiliul orășenesc Cahul a decis reorganizarea IM Cahul in SA Apa Canal Cahul ca operator regional cu mai mulți acționari. • Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Rîșcani:  9 din 15 consilii locale din clusterul Prut Rîșcani au aprobat decizia privind semnarea Acordului de creare a operatorului regional pe principiul cooperării intercomunitare. • 18 fondatori din 23 ai SA Salubritate Şoldăneşti au virat în capitalul social al societății cota parte. Implementat de Cooperare intercomunitară
 • 14. Page 14XXX20/10/2015 • Spitalul Orhei: rețelele externe de încălzire – contractul se află în negocieri; izolarea blocului prenatal – contractul este semnat și anulat; instalarea panourilor solare – contractul semnat. • Spitalul Nisporeni – achizițiile sunt amânate pînă la clarificarea situației cu sistemul de ventilare; • Apeductul Leova – Iargara – achizițiile vor fi lansate după actualizarea documentației tehnice • Sistemul de canalizare în s. Roșu – contractul semnat; • Reabilitarea stației de purificare a apei potabile din Cahul - achizițiile sunt relansate a 4 oară; • Sistemul de canalizare din Duruitoarea Veche – ofertele depășesc bugetul disponibil; • Reconstrucția și modernizarea stației de tratare a apei uzate din Costești, Rîșcani – documentația tehnică necesită îmbunătățiri; • Extinderea sistemului de canalizare in Costești, Rîșcani – lucrările de construcție sunt în proces de desfășurare. Implementat de Măsuri Investiționale
 • 15. Page 15 Denumirea Proiectului Euro Suma alocată Rata de valorificare MDS Soldanesti și Rezina; MDS Floresti; EE Tatarauca Veche; AAC Rosu, EE Orhei (faza 1) 5.200.000 100% AAC Raionul Rîșcani 955.709 25.3 % EE Spitalul Raional Orhei (faza 2) 571.491 2.8 % EE Spitalul Raional Nisporeni 980.000 0% AAC Raionul Leova 2.580.000 0% AAC Raionul Cahul 1.215.000 0% 20/10/2015 Valorificarea suportului financiar investițional (45.2 %) Implementat de
 • 16. Page 16 Implementat de Progresul obținut în cadrul proiectelor pilot din DI 1 pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie, 2015 20/10/2015 Domeniul de Activitate/DI 1 Proiecte Pilot PPL CIC MINV CC MC Progresul mediu estimat AAC Cahul Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 4 2 3 4 3 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 90% 55% 58% 50% 80% 67% ACC Rîșcani Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 4 1 2 4 4 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 27% 60% 75% 85% 69% AAC Leova Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 N/A 1 1 4 3 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015) 70% N/A 10% 12% 5% 24% MDS Șoldănești și Rezina Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 4 2 4 3 3 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 92% 92% 77% 70% 75% 81% MDS Florești Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 3 3 1 2 2 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 55% 98% 45% 75% 55% 66% EE Tătărăuca Veche Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 100% 100% 100% 100% 100% EE Orhei Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 1 N/A 2 4 4 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 60% N/A 56% 95% 60% 68% EE Nisporeni Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 2 N/A 1 3 1 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015) 50% N/A 25% 50% 10% 34% TOTAL Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015 3 2 2 3 3 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 77% 74% 54% 66% 58% 64%
 • 17. Page 1720/10/2015 • 4 ateliere de lucru la locul de muncă și o instruiri pentru personalul operatorilor de servicii MDS (Șoldănești și Florești) în diferite domenii de management și administrare au fost realizate. • Manualul operațional şi planul de afaceri al operatorului de servicii MDS SA "Salubritate Şoldăneşti„ și SA "Servicii Salubrizare Floresti„ sunt elaborate . • 2 instruiri au fost realizate pentru operatorii din domeniul ACC în parteneriat cu AMAC. 5 angajați ai Apa Canal Cahul și Costești au participat. • Ghidul ”Sisteme de încălzire, ventilare si condiționare a aerului din clădiri" este finalizat coordonat cu partenerii. • Planul de sincronizare a investiţiilor în spital este elaborat și prezentat Consiliului Raional Nisporeni. Implementat de Consolidarea Capacităților APL-urilor și Operatorilor de Servicii
 • 18. Page 1820/10/2015 • 4600 cetățeni au fost implicați în cadrul campaniei de sensibilizare în domeniul AAC desfășurată în raionul Rîșcani, Clusterul Prut; • 6 ședințe de lucru a Comitetului Director Local pe proiectele pilot au fost organizate. • Comitetul Cetățenesc Local din comuna Costești raionul Rîșcani a organizat prima ședință de lucru în legătură cu lansarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare. • Comitetul Cetățenesc Local din satul Roșu raionul Cahul a organizat prima ședință de lucru în legătură cu lansarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare. Implementat de Mobilizarea comunității
 • 19. Page 1920/10/2015 • A fost elaborat proiectul ghidului CIC pentru sectoarele MDS si AAC; • Proiectul Ghidului Conflictul de interese in achiziții publice este prezentat partenerilor pentru comentarii; • Proiectul broșurii privind experiența și lecțiile învățate în procesului de implementare a proiectelor pilot dinr. Șoldănești și r. Florești, sectorul MDS este elaborat; • 72 reprezentanți (31 bărbați, 41 femei) ai 40 de operatori în domeniul AAC au participat în cadrul instruirii Managementul relațiilor cu clienții; • Este elaborat și transmis pentru aprobare către MDRC - Ghidul practic privind MPP; • 6 contabili din ADR au fost instruiți și certificați in domeniul - ”Aplicarea Noilor Standarde Naționale de Contabilitate: Cadrul normativ și aspecte practice”. Implementat de Aspecte interdisciplinare (1)
 • 20. Page 2020/10/2015 • A fost revizuită și ajustată Modelul Politicii contabile pentru ADR-uri. Actualmente documentul este elaborat și expediat către MDRC și ADR-uri spre analiză, coordonare și ulterior aprobare. • În parteneriat cu CALM, a fost organizată o masă rotundă pentru 30 APL ex- membri CRD-lor pentru identificarea lecțiilor învățate și recomandărilor pentru viitorii membri ai CRD-lor. • Ghidul practic privind implementarea sistemului de management energetic în instituțiile publice (900 exemplare) a fost elaborat și distribuit . • Suport la consolidarea capacităților AMAC prin dotarea cu echipament IT; • În parteneriat cu AMAC, pentru 53 participanți, a fost organizată o vizită de lucru în cadrul expoziției Expo Apa București. Implementat de Aspecte interdisciplinare (2)
 • 21. Page 21XXX20/10/2015 • Procesul de luare a deciziilor privind crearea operatorului regional este tergiversat de către APL din cauza lipsei de experiență precum și a unui concept cu privire la regionalizarea serviciilor; • Este tergiversat procesul de prezentare a informație calitative pentru elaborarea Programelor de EE in raioanele Orhei, Nisporeni și Soroca, cauza fiind lipsa de resurse și capacități la APL; • În domeniul achizițiilor publice: calitatea slabă a documentației tehnice și a caietelor de sarcini; Numărul mic de oferte prezentate și necorespunderea acestora cu cerințele din caietele de sarcini; • Necorespunderea standardelor naționale de proiectare in AAC cu cerințele internaționale a cauzat anularea documentației elaborate anterior pentru Leova. Implementat de Principale provocări
 • 22. Page 22XXX20/10/2015 Suport ADR și APL: • Finalizarea Programelor de EE in Orhei, Nisporeni și Soroca; • Lansarea achizițiilor publice pentru elaborarea documentației tehnice pentru Apeductul Leova-Iargara; • Finalizarea achizițiilor publice; contractarea executorilor și monitorizarea implementării lucrărilor de construcții in proiectele pilot; • Crearea operatorului regional Cahul; • Organizarea a 3 conferințe regionale in domeniul MDS; • Lansarea implementării proiectului in domeniul AAC in comuna Lebedenco Suport AMAC: • Organizarea a 5 instruiri în parteneriat cu AMAC pentru 40 operatorii AAC - in total 350 participanți; • Organizarea săptămânii apei în parteneriat cu AMAC. Principale activități planificate pentru perioada 1 octombrie – 30 decembrie, 2015
 • 23. Page 2320/10/2015 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 24. Page 24 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 20/10/2015 Domeniul de intervenție 2 – Planificarea și programarea regională Progres în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, 2015 Priorități pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015 Implementat de
 • 25. Page 2520/10/2015 Activitățile de bază vor asigura obținerea Rezultatului Domeniului de intervenție 2: Autoritățile publice regionale și locale planifică în mod eficient investiții strategice în sectoarele prioritare selectate: Ipoteza de bază Implementat de Eficiența energetică (EE) în clădirile publice Managementul deșeurilor solide (MDS) Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) Drumuri regionale și locale (DRL)
 • 26. Page 2620/10/2015 Domenii de activitate Implementat de Activitatea 1: Planificare regională sectorială Activitatea 2: Implementarea PRS/ Elaborarea proiectelor Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților și aspectele pe plan orizontal
 • 27. Page 27 Planificarea și programarea regională • Planificarea regională sectorială reprezintă un proces participativ larg desfășurat sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Regională, cu implicarea directă a ministerelor de resort și administrațiilor publice locale, soldat cu aprobarea a 11 programe regionale sectoriale de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare. • Procesele și instrumentele principale: • Coordonarea activităților între instituții la nivel local, regional și central; • Formarea grupurilor de lucru regionale sectoriale; • Identificarea ideilor de proiect, prioritizarea acestora în baza metodologiei și criteriilor agreate cu partenerii, precum și elaborarea portofoliului de proiecte ]n dezvoltarea regională. Implementat de
 • 28. Page 28 Parcursul de dezvoltare a proiectelor Conceptualizar ea proiectului Schița de design a proiectului Elaborarea proiectului Finalizarea proiectului0 1 3 4 Notă: CPP = Concept de proiect posibil; CPV = Concept de proiect viabil; PPF = Proiect propus spre finanțare 2 CPP CPV spre PPF Necesități de finanțare/ investiții Implementat de
 • 29. Page 2920/10/2015 Sectorul Aprobare a PRS Concepte de proiecte Comisii inter- ministeriale Concepte prioritizate pentru elaborare la faze avansate Valoarea estimată și stadiul de dezvoltare al proiectelor până la sfârșitul anului 2015 Eficiența energetică în clădirile publice Februarie 2014 124/33 Noiembrie 2014 13 ~ 19 MEUR Elaborarea documentației echivalente cu studii de fezabilitate Managementul deșeurilor solide Februarie 2014 6/6 Aprilie 2015 3 ~ 15 MEUR – 1 proiect cu studiu de fezabilitate (RD Sud) și analiza impactului asupra mediului 2 proiecte echivalente ~ 12 MEUR fiecare, dezvoltarea va fi posibilă odată cu aprobarea amplasamentelor pentru depozitele regionale Drumurile regionale și locale Martie/ Aprilie 2015 28/15 Nu a avut loc 15 ~ 138 MEUR Proiectele urmează a fi transmise Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor/ Administrației de Stat a Drumurilor, ca parte componentă a programului Băncii Mondiale de reabilitare a drumurilor locale Alimentarea cu apă și canalizare Iunie 2014 45/29 Februarie 2015 12 ~ 35 MEUR Elaborarea studiilor de fezabilitate Fluxul de proiecte – situația curentă Implementat de
 • 30. Page 30 Elaborarea bazei de date 20/10/2015 Implementat de
 • 31. Page 3120/10/2015 • Stabilirea responsabilității pentru gestionarea și menținerea bazei de date a portofoliului de proiecte și a celorlalte materiale de comunicare (broșuri, rezumate și priorități sectoriale, rezumate de proiect, etc.); • Fortificarea dreptului de proprietate a beneficiarilor asupra portofoliului de proiecte; • Promovarea la toate nivelele a unui mesaj unic (coordonat) cu privire la prioritățile investiționale și portofoliul de proiecte; • Comunicarea inter- și intra-ministerială privind portofoliul de proiecte; • Dialog permanent cu partenerii de dezvoltare. Promovarea portofoliului de proiecte Implementat de
 • 32. Page 3220/10/2015 Consolidarea capacităților Implementat de • Proces participativ: organizarea atelierelor de lucru cu Grupurile regionale sectoriale și ședințelor Grupurilor de lucru pe proiecte pentru fiecare sector; • Produsul cunoștințelor: sumarul planificării regionale și calea de dezvoltare a proiectelor; • Dezvoltarea proiectelor: asistență tehnică la toate etapele de dezvoltare, inclusiv formarea portofoliului de proiecte; • Aspecte sociale și de gen: abordare metodologică.
 • 33. Page 33 • Lipsa mecanismelor de armonizare a fondurilor investiționale, inclusiv a angajamentului exprimat de către donatori în ceea ce privește finanțarea proiectelor regionale; • Capacități insuficiente ale autorităților publice locale în elaborarea și implementarea proiectelor de anvergură regională; • Deficiențele suportului instituțional sectorial necesar pentru implementarea proiectelor și capacitatea joasă de absorbție a fondurilor; • Conlucrarea inter-ministerială insuficientă și cooperarea inter- municipală slab dezvoltată; • Cadrul regulator neconform practicilor de implementare a tehnologiilor performante. Provocări principale Implementat de
 • 34. Page 34 Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2 pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie, 2015 Domeniul de Activitate/ Programele regionale sectoriale Dezvoltarea proiectelor Consolidarea capacităților Total DI 2 Eficiența energetică în clădiri publice Nivelul de progres N/A 2 3 3 1 iulie - 30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 80% 85% 88% Managementul deșeurilor solide Nivelul de progres N/A 2 3 2 1 iulie - 30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 60% 82% 81% Drumuri regionale și locale Nivelul de progres 4 3 2 3 1 iulie - 30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 60% 55% 72% Alimentarea cu apă și canalizare Nivelul de progres N/A 3 3 3 1 iulie - 30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 67% 80% 82% Suportul complementar sectorului privat Nivelul de progres 4 N/A 3 4 1 iulie - 30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 90% N/A 90% 90% TOTAL Nivelul de progres 4 3 3 3 1 iulie - 30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 98% 67% 78% 83% Implementat de
 • 35. Page 35 • Definitivarea, transmiterea și preluarea de către parteneri/ beneficiari (administrațiile publice locale, Agențiile de dezvoltare regională, ministerele de ramură) a produselor elaborate cu suportul proiectului; • Dezvoltarea în continuare a portofoliului de proiecte și asigurarea mecanismului durabil de promovare a proiectelor elaborate în baza programelor regionale sectoriale; • Asigurarea continuității implicării tuturor părților interesate, inclusiv în dialogul cu partenerii de dezvoltare; • Prezentarea portofoliului de proiecte la ședințele Consiliilor Regionale de Dezvoltare Nord, Centru și Sud. Implementat de Principalele activități planificate pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015
 • 36. Page 3620/10/2015 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 37. Page 37 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Aspecte interdisciplinare Progres în perioada 1 iulie – 30 septembrie, 2015 Priorități pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015 Implementat de
 • 38. Page 38 În strînsă cooperare cu Camera de Comerț și Industrie: • A fost aprobat un plan anual de acțiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte. • Baza de date privind întreprinderile sectoriale a fost actualizată de Camera de Comerț și Industrie. • 82 de agenți economici (dintre care 33 femei și 49 bărbați) din cele 3 regiune de dezvoltare au participat la sesiuni de instruire axate pe aspectele legale ce țin de participarea la achiziții în asocieri și consorții și modalitățile de identificare a partenerilor. • A fost organizată 1 masă rotundă cu participarea 26 reprezentanți (inclusiv, 10 femei şi 16 bărbaţi) care s-a axat pe problemele eticii procedurilor de achiziții publice și modificările cadrului legal. Implementat de Suport Complementar pentru sectorul privat
 • 39. Page 39 • Organizarea cursului model pentru Academia de Administrare Publică "Finanțarea măsurilor de dezvoltare regională - folosind apelul de propuneri de proiecte al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, finanțat în cadrul Parteneriatului Estic” • Elaborarea documentului privind "Cooperarea transfrontalieră - instrument de dezvoltare regională" • Au fost organizate următoarele cursuri pentru APL I și II: • Dezvoltarea regională (1 curs). • Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică (1 curs). • A fost inițiat procesul de elaborare a cursului "Marketing local și regional pentru o dezvoltare regională durabilă". • A fost organizat atelierul de lucru cu formatorii privind managementul schimbării și evaluarea instruirilor oferite timp de 3 ani în colaborare cu AAP. Academia de Administrare Publică (AAP) Cooperarea transfrontalieră Implementat de
 • 40. Page 40 Consolidarea capacităților în domeniul comunicării • Al doilea număr al buletinului trimestrial despre dezvoltarea regională a fost elaborat, tipărit (550 exemplare) și distribuit. • 3 emisiuni cu tematica dezvoltarea regională în Republica Moldova la posturi locale sunt realizate. Implementat de
 • 41. Page 41 • Suportul în elaborarea proiectului Evaluării SNDR 2010-2012, 2013- 2015 este acordat. • Suportul în elaborarea SNDR 2016-2020 este acordat. • A fost acordat suport in efectuarea evaluării de impact a 5 proiecte finanțate din FNDR: 1. Eliberarea izvoarelor râului Bîc în s.Temeleuţi (r.Călăraşi); 2. Sporirea atractivitatii turistice a zonei centru prin consolidarea patrimoniului existent în loc.Donici (r.Orhei); 3. Conectarea parcului industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţi publice; 4. Reabilitarea zonei de odihnă si agrement Lacul Sărat, or. Cahul; 5. Construcția apeductului magistral Leova-Filipeni-Romanovca; Implementat de Monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate (MBR)
 • 42. Page 42 Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI 2, aspecte interdisciplinare, perioada iulie – septembrie, 2015 Domeniul de activitate/ AAP CTF Comunicare M&E Aspecte orizontale ale DR DI 2 Nivel de progres 3 4 4 4 3 1 iulie – 30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010- 2015) 95% 98% 98% 90% 80%
 • 43. Page 43 Suport în: • Organizarea unui curs “Dezvoltarea regională" destinat reprezentanților administrației publice locale. • Informarea beneficiarilor despre oportunităţile de finanţare în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră din perioada 2014-2020 • Elaborarea a celui de-al treilea număr al buletinului trimestrial despre dezvoltarea regional. • Finalizarea proiectului final al evaluării SNDR 2010-2012, 2013-2015. • Finalizarea și prezentarea către MDRC a proiectului SNDR 2016-2020 • Finalizarea a 3 proiecte de evaluare SDR 2010-2016 (Nord, Centru si Sud). • Elaborarea a 3 proiecte ale SDR 2016-2020 (Nord, Centru si Sud). Activități interdisciplinare principale planificate pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015 Implementat de
 • 44. Page 4420/10/2015 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 45. Page 45 • Raport de progres Nr. 12 al MSPL poate fi accesat la http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1112&t=/Rapoarte-de- progres/Raport-de-progres-nr-12-octombrie-decembrie-2014-proiect • Raport de progres Nr. 13 al MSPL poate fi accesat la http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1114&t=/Rapoarte- de-progres/Raport-de-progres-nr-13-ianuarie-martie-2015-proiect • Raport de progres Nr. 14 al MSPL poate fi accesat la http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1169&t=/Rapoart e-de-progres/Raport-de-progres-nr-14-aprilie-iunie-2015 • Programele Regionale Sectoriale pot fi accesate la: http://serviciilocale.md/pageview.php?l=ro&idc=94&id=694&t=/Cadru- legal-si-institutional/Dezvoltare-regionala/Programe-Regionale- Sectoriale/ • Planul anual de activități pentru anul 2015 poate fi accesat la http://serviciilocale.md/public/files/2014_12_22_MLPS_Annual_Plan_2 015_LB_RO.pdf Documentele principale ale Ședinței CD Implementat de
 • 46. Page 4620/10/2015 Proiect co-finanțat de Implementat de în cooperare cu În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă. Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” Chișinău, str. Bernardazzi 66 T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md

Related Documents