SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
Titlul lucrării:
Utilizarea filtrării în câmp electric pentru
obținerea sol...
Electrofiltrarea sau electro osmoza cu presare separă din
precipitate sau vegetale o mare parte a lichidului acestora împr...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1-Piston cu funcție de anod (df = 3 cm), 2- Cilindru electrofiltru
(dc=4cm, L=10 cm) , 3-Catod, 4-...
Detalii privind funcționarea instalației de electrofiltrare (presare electro osmotică)
1- Detaliu aplicare presiune de pre...
Separarea clorofilei din spanac (V0 = 50 V, L0=8 cm, Macerat înghețat de spanac fără adaus
lichide hidrotrope)
Clorofila l...
Modelarea dinamicii volumului de lichid separat
Considerații de modelare a separării prin electroosmoza cu presare:
Modelu...
Modelarea dinamicii volumului de lichid separat
Debitul de lichid ce curge datorită presării: (1)
Debitul de lichid ce cur...
Modelarea dinamicii volumului de lichid separat
Debitul la filtrare la presiune constantă :
(3)
(4)
(5)
(6)
Sesiunea de co...
Modelarea dinamicii volumului de lichid separat
Analiza curgerii electroosmotice:
(7)
Sesiunea de comunicări științifice s...
Modelarea dinamicii volumului de lichid separat














0
0
0
0
))exp(
))exp()((
)( bd
CRL
IARk
bd...
Date procesate pentru identificarea coeficienților
aef și bef
va
vc
va vc

Dinamica volumului de lichid anodic, catodic ...
aef slope ZZ Z( )
aef 
bef intercept ZZ Z( )
bef 
aef1 slope ZZ1 Z1( )
aef1 
bef1 intercept ZZ1 Z1( )
b...
Efectul Joule
Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
Temp

Temp1
1
1 2
Concluzii
• 1. A fost pusă în exploatare o instalație de laborator pentru
investigarea separării lichidului din medii vege...
Referințe Bibliografice :
1. Alshawabkeh, A. N., Yeung, A. T. and Bricka, M. R. Practical
aspects of in-situ electrokineti...
of 15

Prezentare Ghilescu Daniil an 3 grupa 1131 iipcb sesiunea de comunicari 2013

Utilizarea filtrarii in camp electric pentru obtinerea solutiilor cu gemoderivate
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Engineering      


Transcripts - Prezentare Ghilescu Daniil an 3 grupa 1131 iipcb sesiunea de comunicari 2013

 • 1. SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI Titlul lucrării: Utilizarea filtrării în câmp electric pentru obținerea soluțiilor cu gemoderivate Student Daniil GHILESCU anul III IIPCB, FCASM Conducători: Conf. dr. ing. Marta Catalina STROESCU, Prof. dr. ing. Tănase DOBRE
 • 2. Electrofiltrarea sau electro osmoza cu presare separă din precipitate sau vegetale o mare parte a lichidului acestora împreună cu soluții solubile în acesta La catod: La anod : reAlcaliniza2/C(OH)HOHC 2n HnnCneC n  Acidulare2/122OHOHAHHOHA 22 -- OOHeAneA n  Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013 Principiul electrofiltrării
 • 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-Piston cu funcție de anod (df = 3 cm), 2- Cilindru electrofiltru (dc=4cm, L=10 cm) , 3-Catod, 4- Greutăți pentru controlul presiunii de filtrare, 5-Sursa C C (max 50 V, 2.5 A), 6- Microconducta evacuare lichid anodic, 7- Cablu legare anod, 8- Microconducta evacuare lichid catodic, 9- Cablu legare catod, 10- Vas colectare lichid anodic, 11- Vas colectare lichid catodic Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti- 17 Mai 2013 Instalație de electrofiltrare (presare electroosmotică cu dublă evacuare) Schema instalației
 • 4. Detalii privind funcționarea instalației de electrofiltrare (presare electro osmotică) 1- Detaliu aplicare presiune de presare, 2- Colectare lichid catodic, 3 – Picătura de lichid anodic, 4 – piston anodic la desfacerea instalației, 5 – detaliu catod, 6 – turta finală în spanac procesat . Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013 1 2 3 4 5 6
 • 5. Separarea clorofilei din spanac (V0 = 50 V, L0=8 cm, Macerat înghețat de spanac fără adaus lichide hidrotrope) Clorofila la anod Clorofila la catod Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013 Exemplificarea separării clorofilei din spanac
 • 6. Modelarea dinamicii volumului de lichid separat Considerații de modelare a separării prin electroosmoza cu presare: Modelul stratului: 1.Materialul vegetal este săturat cu lichid (din spargerea celulară sau din adaus) 2.Nu există o mișcare în stratul de material a particulelor mari de tipul migrării electroforetice 3.Lichidul din stratul de material se deplasează electroosmotic și datorită gradientului de presiune 4.Permeabilitatea electroosmotică și permeabilitatea hidrodinamică caracteristice stratului de material sunt constante 5.Nu au loc reactii electrochimice în stratul de material (ele pot fi la anod și la catod) 6. Legea Darcy și legea Ohm sunt aplicabile pentru proces. Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
 • 7. Modelarea dinamicii volumului de lichid separat Debitul de lichid ce curge datorită presării: (1) Debitul de lichid ce curge electroosmotic (datorită câmpului electric continuu) (2) Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
 • 8. Modelarea dinamicii volumului de lichid separat Debitul la filtrare la presiune constantă : (3) (4) (5) (6) Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
 • 9. Modelarea dinamicii volumului de lichid separat Analiza curgerii electroosmotice: (7) Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
 • 10. Modelarea dinamicii volumului de lichid separat               0 0 0 0 ))exp( ))exp()(( )( bd CRL IARk bd CRL IARk Vola Vol D De D De (8) Necunoscute de identificat : a, b, RD, C. De regula RD crește în timp ca urmare a plecării de săruri din mediul. Capacitatea electrică C crește în timp ca urmare a plecării de lichid și de săruri din sistem O simplificare: efef bVola Vol   )( )(    (9) și……….constantele aef și bef se pot determina ca la filtrarea clasică Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
 • 11. Date procesate pentru identificarea coeficienților aef și bef va vc va vc  Dinamica volumului de lichid anodic, catodic . va1 vc1 va1 vc1 1 Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
 • 12. aef slope ZZ Z( ) aef  bef intercept ZZ Z( ) bef  aef1 slope ZZ1 Z1( ) aef1  bef1 intercept ZZ1 Z1( ) bef1  G = 1,6 kgf, L= 8cm, Afa = 0,0007 m2, Afc = 0,001257 m2, spanac G = 1kgf, L=8cm, Afa = 0,0007 m2, Afc = 0,001257 m2, spanac Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013 Z1 ZZ1 Z ZZ
 • 13. Efectul Joule Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013 Temp  Temp1 1 1 2
 • 14. Concluzii • 1. A fost pusă în exploatare o instalație de laborator pentru investigarea separării lichidului din medii vegetale congelate; • 2.A fost dezvoltat un model matematic pentru explicarea dinamicii volumului de lichid anodic și catodic; • 3.Au fost efectuate masurători experimantale pe baza cărora s-a determinat constante de electrofiltrare ce caracterizează suprapunerea electroosmozei cu presarea; • 4.S-a constatat că aceste constante specifice sunt influențate de presiune; • 5.A fost evidențiat efectul Joule la electroosmoza cu presare prin masurători de dinamică a temperaturii în instalația experimentală. Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013
 • 15. Referințe Bibliografice : 1. Alshawabkeh, A. N., Yeung, A. T. and Bricka, M. R. Practical aspects of in-situ electrokinetic extraction, Journal of Environmental Engineering 125 (1), 27-35, 1999 2.Hansen, H. K., Kristensen, IN., Ottosen, L. M. and Villumsen, A. (2001) Electroosmotic dewatering of chalk sludge, iron hydroxides lsudge,w etted ash and biomass, 2001, Symposium and Status Report on Electrokinetic Remediation, Delft University 3.Voroviev E., Lebovka N., (Ed),Electrotechnologies for extraction from food plants and Biomaterials, Springer, 2010 Sesiunea de comunicări științifice studențești- 17 Mai 2013

Related Documents