aan de politie zuid kennemerland,
t.a.v. de heer ryan van heerden,
hoofdagent, aldaar,
zijlweg 200,
2015 ck haarlem.
haarl...
g.j.a.m. timmermans
robert kochlaan 258
2035 bj haarlem
tel.023-5361863
tel.06-53612536
email-adres:: gjamtimmermans@gmail...
of 2

Politie.002

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politie.002

  • 1. aan de politie zuid kennemerland, t.a.v. de heer ryan van heerden, hoofdagent, aldaar, zijlweg 200, 2015 ck haarlem. haarlem, 15 juli 2015. betreft: verwachtbaar (dodelijk) exces bij bedrijfsarts, vice versa,, geachte heer van heerden, een kwestie jegens een bedrijfsarts zoudt in principe buiten de politie moeten worden om behandeld en niet bij de politie zelf, echter een (te verwachten) slachtpartij, danwel een (verwachtbaar, dodelijk) exces hoort bij de politie, of liever gezegd, de preventie tot zulks...!!! het is dan eigenlijk uitermate dom geweest van mijn psv (psychiatrisch sociaal verpleegkundige) om zulks met alle geweld te gaan bewerkstelligen, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van mijn zijde naar hem toe...!!! voor hetzelfde geval had wel iets kunnen gebeuren, en dan...???!!! ok, er is niets gebeurd, maar het had terdege wel gekund en dan zijn de rapen gaar en bevindt zich een helehoop bloed in de praktijkruimte van de bedrijfsarts...!!! dit is puur iemand tot een uiterste vorm van razernij gaan drijven en ik (sorry, dat ik dat hier zeg !!) raad u dan ook ten zeerste af, om mij zover te laten komen, althans daartoe mij tot het uiterste te gaan tergen...!!! alleen mensen, met een uitermate laag verstand, doen zoiets; een (beetje) hoogontwikkeld persoon, zoals een arts, notaris en/of een advocaat doet zoiets niet !! ook een (gerechts)deurwaarder doet (over het algemeen) zoiets niet !! die bedrijfsarts mag echter van geluk spreken, dat hij nog steeds leeft en intact is, immers, het had echter heel anders kunnen aflopen met hem !! wel zal ik een dezer maanden een klachtprocedure tegen hem gaan starten wegens uitermate onbekwaam gedrag als be- drijfsarts jegens zieke mensen/patiënten en mocht dat geen effect sorteren, een heuse dagingsprocedure bij het (regionaal) medisch tuchtcollege te amsterdam !! ook een advocaat, wie ik een bereidheidsverklaring heb gevraagd, om te dier zake te gaan procederen tegen de betrokken bedrijfsarts, die dat vervolgens, weigert zonder dan maar ook enige redenen daartoe op te geven, kan eveneens een aardige procedure verwachten bij het deken van de orde van advocaten, immers, het ging om een second opinion procedure bij het uwv nederland bv te amsterdam. enfin, u bent weer aardig op de hoogte. inmiddels, verblijf ik, met vriendelijke groet, hoogachtend, uw dw. gerard timmermans.
  • 2. g.j.a.m. timmermans robert kochlaan 258 2035 bj haarlem tel.023-5361863 tel.06-53612536 email-adres:: gjamtimmermans@gmail.com

Related Documents