aan het politiebureau kennemerland,
inc.aand.17.45-18.07 11.07.2015,
koude horn 2, postbus 57,
2000 ab haarlem.
haarlem, 1...
mensen, de betrokken jongeman en mij, niets meer
en niets minder...!!!
09.maar als jullie daaral (kennelijk) mee moeite
he...
allerlei vage klachten van derden-collega's, alsmede
hunner psycho-sociale handicaps en arbeidsmatige be-
perkingen (nog a...
of 3

Politie.001

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politie.001

  • 1. aan het politiebureau kennemerland, inc.aand.17.45-18.07 11.07.2015, koude horn 2, postbus 57, 2000 ab haarlem. haarlem, 12 juli 2015. op 11 juli 2015 zo tussen 17.45 uur en 18.07 uur was ik in de zijlstraat van haarlem, centrum, tegenover nummer 19, aldaar, in verband met het volgende: 01.ik was op zoek naar een recycle-bedrijf: bijna gratis winkel (www.sebay.nl) op nr. 19, die echter gesloten bleek... 02.op de straat lag een (relatief) zwarte pet en ik vroeg een aantal nogal luid- ruchtige jongeren, buiten bij het café, of die pet van één van hen was (of niet...). 03.sommigen beweerde van wel en anderen weer van niet. tenslotte heb ik die pet maar afgegeven, doch kreeg hem weer terug...(?) 04.een der jongeren zei, dat ik nogal abnormaal praatte, waarop ik inspeelde, door te zeggen, of hij wel normaal praatte. kennelijk voelde hij zich - door mijn uitspraak - nogal uitge- daagd en kwam vlak voor mij te staan, blijk- baar om mij te intimideren... (hetgeen echter niet lukte...). na een woordenwisseling, vroeg ik aan hem, of hij wel algemene ontwikkeling heeft gehad, hij zei, dat hij gymnasium heeft gehad, waarop ik verklaarde m.u.l.o.-a te heb- ben gehad. 05.blijkbaar trachtte hij mij uit te lokken tot een heuse vechtpartij, doch ik zag het al aan- komen en ik waarschuwde hem, mij niet te gaan dwingen tot een vechtpartij (wat hij kennelijk graag wilde...!!), doch ik waarschuwde hem het niet zo ver te laten komen (onderwijl zijn oogdiafragma in de gaten houdende (plm.25 %, lijkt mij redelijk normaal en ook niets bijzon- ders) en dat ik beslist niet voor de poes ben !! ik zei hem (dus) met mij uit te gaan kijken, immers, dit kòn wel eens heel verregaande conse- quenties gaan hebben in fysiek opzicht !! 06.toen besloot (ten tweede male) jullie eens te gaan bellen, om de betrokken jongeman eens haar- fijn aan jullie (de politie dus...) te laten uit- leggen, waarom hij vindt (of vond), waarom ik volgens hem zo "raar" (??!!) praatte...! dit gesprek vond op zaterdag, om 17.58 uur plaats en duurde zo'n 5 minuten en 59 seconden... 07.tijdens dat gesprek kwam naar voren, dat jullie niet zouden komen, om iemand te gaan opvoeden (welnu, indien de betrokken jongeman "opgevoed" had moeten worden, dan had ik hem omlaag getrokken, zijn broek en onderbroek naar beneden getrokken en hem een ontiegelijk pak slaag gegeven op zijn blote billen, maar enfin...!!!). 08.ik heb tijdens dat gesprek ook verklaard, dat ik helemaal niet er op uit ben, om de betreffende jongeman te straffen, een boete door jullie uit te laten delen, of ik weet niet wat, maar gewoon een herdelijk gesprek tussen een of meerdere van uw
  • 2. mensen, de betrokken jongeman en mij, niets meer en niets minder...!!! 09.maar als jullie daaral (kennelijk) mee moeite hebben, ga ik mij warempel afvragen, wat jullie - als politie zijnde - aam het doen zijn... 10.indien ik voor dit geheel zelf(standig) had op- gelost, denk ik, dat er heel afschuwelijke dingen hadden plaatsgehad, die jullie, als politie liever niet ziet of zien... 11.nogmaals, ik heb jullie (of u) gevraagd om een of twee agenten langs te (doen) sturen, aldan of niet in burgerkleding, gewoon om het een of het ander haarfijn eens uit te (doen) leggen... zo moeilijk is dat toch niet ??!! 12.een andere jongeman trachtte nog mijn telefoon af te gaan nemen, doch ik was heel vlug en belette hem dit, onder de woorden, neen, dat gaan wij niet doen, vriend, dit kon wel eens je leven gaan kosten, als je zoiets met mij probeert...!!!! (kennelijk voelde hij zich nogal geïntimideerd door mijn telefonisch gedrag in deze...(!!!)) smalende opmerkingen met een geluidsvolume van 80 decibel (of meer) maar ik ne- geerde het verder... 13.wellicht gaat u zich afvragen, vanwaar die felheid. welnu, dat ik u (of een uwer collega's) gaan vertellen: maanden geleden kreeg ik een knallende ruzie met een bedrijfsarts, die het kennelijk niet goed vond, dat ik thuis zat (na een reeks van fysieke gezondheidsklach- ten) als gevolg van nogal afwijkende spanningsklachten. de bedrijfsarts in kwestie werd zo paars als het maar kon van irritatie en boosheid en vertelde tegen mij dat zulks niet kon...!! (moet u nagaan !!!) ik schrok heel erg, verstijfde helemaal, kon gedurende enkele ogenblikken niet (meer) uit mijn woorden komen en daarna werd ik heel erg kwaad op die bedrijfsarts en wel in die mate, dat het heel weinig had gescheeld, dat hij bij elkaar kon worden geveegd met stoffer en blik !! zo kwaad was ik op die bedrijfsarts !!! (nu nog, trouwens !!) het was dan ook maar goed, dat hij mij op tijd wegstuurde, anders waren de gevolgen niet te overzien geweest...!!!! 14.nu begrijpt u misschien wat beter, waarom ik uitermate fel kan worden ik bepaalde situaties. kijk, van nature ben ik (absoluut) niet agressief, maar er zijn bepaalde situaties, waardoor ik heel agressief word gemaakt door derden en dat moeten zij juist niet doen !! goed, ok, weglopen is heel goede optie (ben ik uiteraard met u eens...), doch ik heb copd en kan (dus) derhalve niet hard gaan weglopen, (dus) ik zal mij (desnoods middels een dodelijk exces) tot het uiterste gaan verdedigen !! begrijpt u dit heel goed ! en komt u dan alstublieft niet bij mij lopen jammeren, dat dit anders had gekund ! immers, mijn belagers heb ik reeds lang gewaarschuwd om zulk (agressief) gedrag niet te gaan ten toon spreiden jegens/tegen mij...!! wat gisteren zowat had plaatsge- had, maar enfin...!!) 15.wellicht vindt u mijn reactie in dit kader wat over- trokken, doch ik behoud mij het recht voor om mijn lichaam, mijn eigendommen en al die meer zij, zo goed mogelijk te gaan verdedigen, zelfs indien dat wettelijk ongeoorloofd is...!!! bij deze...!!! maar, als ik zowat mijn hele leven krijg te maken met zeer stressvolle arbeids(ge)rechtelijke situaties, waarbij ik ook nog eens rekening moet gaan houden met
  • 3. allerlei vage klachten van derden-collega's, alsmede hunner psycho-sociale handicaps en arbeidsmatige be- perkingen (nog afgezien van die enorme gecompliceerdheid daarvan...) is dan ook helemaal niet zo verwonderlijk, dat ik een enorme aversie ga krijgen tegen mijn werk (als productiemedewerker bij een sociale werkplaats...) en soms enorm fel (tegen het agressieve aan...) uit de hoek kan komen... hopelijk heeft u nu wat beter begrip voor mijn situatie... inmiddels, verblijf ik, met vriendelijke groet, hoogachtend, uw dw. gerard timmermans. g.j.a.m. timmermans robert kochlaan 258 2035 bj haarlem tel.023-5361863 tel.06-53612536 email-adres:: gjamtimmermans@gmail.com [[ bezig met controleren van document... het document is thans gecontroleerd...ok het document wordt aanstonds verzonden...ok-gt ]]

Related Documents