СОЦИАЛНАТА РАБОТА В ХХI ВЕК
ИЗГОТВИЛИ:
ИРЕНА ГРИГОРОВА ИВАНОВА,
МАГИСТЪРСКИ КУРС „КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА“, Ф. № 139652
З...
КАКВА ИСКАМ ДА СТАНА?
Западните изследователи определят социалната
работа като професията на ХХІ век, а според А. Харис
“социалната работа се пр...
„Обикновено под „социална работа” се разбира един
ансамбъл от различни практики, които кореспондират на
различни професии....
В резолюция на Съвета на Европа още през 1967г., се
признава значимостта на професията на социалния
работник. Тя се дефини...
СОЦИАЛНИЯТ РАБОТНИК и КОНСУЛТАНТ ИМА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА:
 Теориите за социална работа
 Теорията и практиката в социален ...
Помагайте, не защото можете, а защото е по-трудно да
помогнеш, отколкото просто да отминеш... Подарявайте
усмивка, поне ед...
Бъди достатъчно силен,
за да се срещаш със света всеки ден...
Бъди достатъчно слаб,
за да разбереш, че не можеш да правиш ...
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Зорница Димитрова и Ирена Иванова, презентация на тема "Социалната работа в XXI век"
of 10

Зорница Димитрова и Ирена Иванова, презентация на тема "Социалната работа в XXI век"

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Зорница Димитрова и Ирена Иванова, презентация на тема "Социалната работа в XXI век"

  • 1. СОЦИАЛНАТА РАБОТА В ХХI ВЕК ИЗГОТВИЛИ: ИРЕНА ГРИГОРОВА ИВАНОВА, МАГИСТЪРСКИ КУРС „КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА“, Ф. № 139652 ЗОРНИЦА САВОВА ДИМИТРОВА МАГИСТЪРСКИ КУРС „КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА“, Ф. № 139653 (ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА - 2014)
  • 2. КАКВА ИСКАМ ДА СТАНА?
  • 3. Западните изследователи определят социалната работа като професията на ХХІ век, а според А. Харис “социалната работа се превръща в най-разпространената междудисциплинарна професия на ХХІ век”. Развитието й представлява взаимодействие на няколко взаимосвързани в наши дни процеса – институционализация, идентификация и интернализация на фона на европейската интеграция и глобализация.
  • 4. „Обикновено под „социална работа” се разбира един ансамбъл от различни практики, които кореспондират на различни професии. Като рационални и обмисляни практики, тези професии подбират, селектират задълбочено познание на социалната и индивидуална реалност, върху която те претендират да действат, както се смята в техните социални, политически, юридически и психологически аспекти.
  • 5. В резолюция на Съвета на Европа още през 1967г., се признава значимостта на професията на социалния работник. Тя се дефинира като “специфична професионална дейност, която се стреми към помагане за по-добра взаимна адаптация между индивиди, семейства, групи и обществената среда, в която те живеят и развивайки самоуважение и самоотговорност в тях, да се използват възможностите на личността, междуличностните връзки и отпуснатите ресурси от обществото за подобряване на тяхното състояние.
  • 6. СОЦИАЛНИЯТ РАБОТНИК и КОНСУЛТАНТ ИМА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА:  Теориите за социална работа  Теорията и практиката в социален аспект  Антидискриминационните практики  Практики за защита на правата на гражданите на социално подпомагане  Феминистката теория  Мениджмънт на грижите  Оценяване и мениджмънт на риска  Мениджмънт на гнева  Семейна терапия  Работа с групи  Работа, ориентирана към решаване на задачи  Когнитивно- поведенческа терапия  Личностно- центрирано съветване  Психоаналитична теория  Лични качества - обич към хората, милосърди, честност, отзивчивост, търпение
  • 7. Помагайте, не защото можете, а защото е по-трудно да помогнеш, отколкото просто да отминеш... Подарявайте усмивка, поне един път дневно, защото тя е уникален начин да покажеш на някого, че в моментите, когато надеждата ни напуска или няма причина да се усмихнеш на живота, някого там със същата, или дори по-тежка съдба от нашата е достатъчно силен да се усмихне и да пребори трудностите... Понякога един жест може да преобърне целия живот!
  • 8. Бъди достатъчно силен, за да се срещаш със света всеки ден... Бъди достатъчно слаб, за да разбереш, че не можеш да правиш всичко сам... Бъди щедър и великодушен към онези, които се нуждаят от твоята помощ.. Бъди... Просто бъди!
  • 9. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!