Profesor Maimon Nicoleta
Colegiul de Industrie Alimentară
Elena Doamna Galaţi
 Fizică
 Psihologică
 Emoţională
 Sexuală, împotriva băieţilor sau fetelor
 Neglijare (inclusiv medicală-dentară)
 Fizice-hrană, adăpost, igienă, îngrijire
medicală
 Dezvoltare-experienţe necesare pentru
dezvoltare
 Emoţionale-af...
 Supraveghere
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare
 Parteneriat şcoală-familie - ONG uri -
angajament de a constru...
 Relaţii şi medii sigure şi stabile
 Asigurarea condiţiilor optime pentru
copil să-şi atingă potenţialul maxim
 Asig...
 Copiii cu experienţe violente au risc mai mare
de consecinţe:
boli HIV, boli cronice, criminalitate, abuzuri
de drogu...
 http://www.cdc.gov/Violenceprevention/
youthviolence/index.html
 http://www.canstockphoto.com/illustration/
violence...
Prevenirea comportamentelor violente
of 8

Prevenirea comportamentelor violente

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prevenirea comportamentelor violente

  • 1. Profesor Maimon Nicoleta Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna Galaţi
  • 2.  Fizică  Psihologică  Emoţională  Sexuală, împotriva băieţilor sau fetelor  Neglijare (inclusiv medicală-dentară)
  • 3.  Fizice-hrană, adăpost, igienă, îngrijire medicală  Dezvoltare-experienţe necesare pentru dezvoltare  Emoţionale-afecţiune, empatie, acceptare, afirmare,
  • 4.  Supraveghere  Dezvoltarea capacităţii de comunicare  Parteneriat şcoală-familie - ONG uri - angajament de a construi pe eforturi colective, prin abordarea lacunelor  Necesitatea unor programe de prevenire a riscului de agresiuni în afara şcolii, în drum spre sau de la şcoală  Înţelegerea modului cum cresc copiii pentru a fi sănătoşi, educaţi şi membri productivi ai societăţii
  • 5.  Relaţii şi medii sigure şi stabile  Asigurarea condiţiilor optime pentru copil să-şi atingă potenţialul maxim  Asigurarea condiţiilor pentru a putea să construiască familii
  • 6.  Copiii cu experienţe violente au risc mai mare de consecinţe: boli HIV, boli cronice, criminalitate, abuzuri de droguri, sănătate mintală precară
  • 7.  http://www.cdc.gov/Violenceprevention/ youthviolence/index.html  http://www.canstockphoto.com/illustration/ violence.html

Related Documents