PARTE A
PARTE A
PARTE A
PARTE A
PARTE A
PARTE A
PARTE A
PARTE A
ARSD SRAIC JPEDSS SRPACREDITARE CMR ACREDITA...
PARTE A
DIRECT MAILING E-MAILING TELEMARKETINGPARTE A
PARTE A
PARTE A
FURNIZEAZĂ INFORMATIE ASIGURĂ PREGATIRE PROFESIONALĂ IMPULSIONEAZĂ capacitatile de analiză şi d...
GAMA COMPLETĂ de servicii pentru realizarea unei publicaţii sau a unei machete publicitare ...
ACUM PUTEŢI SĂ:•construi i•administraţi•personalizaţi propriuldumneavoastr siteTotul foarte usor prin soluţiileweb integra...
PARTE A
of 17

Prezentare generala Versa Media 2011

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare generala Versa Media 2011

 • 1. PARTE A
 • 2. PARTE A
 • 3. PARTE A
 • 4. PARTE A
 • 5. PARTE A
 • 6. PARTE A
 • 7. PARTE A
 • 8. PARTE A
 • 9. ARSD SRAIC JPEDSS SRPACREDITARE CMR ACREDITARE CMR ACREDITARE ACREDITARE CMR5 pct. EMC 5 pct EMC Inclus in Indexul Copernicus, 5 pct. EMC Revista NewJour, Gold Rush, CNCSIS B (MedLine)TARGET TARGET Biblioteca CCG_IBT UNAM,ATI, Reumotologie, BFT, Alergologi, Imunologi King’s College Londra) TARGETOrtopezi Pneumologi PERIODICITATE TARGETPERIODICITATE 4 numere/an ATI, Chirurgie, Neonatologie PERIODICITATE4 numere/an 4 numere/an TIRAJ PERIODICITATETIRAJ 1000 exemplare/numar 4 numere/an TIRAJ1000 exemplare/numar 1000 exemplare/numar NR. DE PAGINI TIRAJNR. PAGINI 36-60 pg/numar 1000 exemplare/numar Nr. PAGINI32 pg/numar 60-80 pg/numar NR. DE PAGINIPARTE A 68 pg/numar
 • 10. PARTE A
 • 11. DIRECT MAILING E-MAILING TELEMARKETINGPARTE A
 • 12. PARTE A
 • 13. PARTE A
 • 14. FURNIZEAZĂ INFORMATIE ASIGURĂ PREGATIRE PROFESIONALĂ IMPULSIONEAZĂ capacitatile de analiză şi de asimilare a unor noi cunoştinţe reprezentat de articole scrise de medici specialiştiPARTE A
 • 15. GAMA COMPLETĂ de servicii pentru realizarea unei publicaţii sau a unei machete publicitare (project management, concept, layout, realizare grafică) adaptate la cerinţele clienţilor V NZAREA SPA IULUI PUBLICITAR N PUBLICA II pentru acoperirea costurilor de produc ie CONCEPŢIE, EDITARE ŞI CORECTARE MATERIALE PUBLICITARE PROCESARE ŞI SERVICII PENTRU PROCESAREA ŞI EDITAREA FOTOGRAFIILOR EDITAREPARTE A SERVICII PENTRU REALIZAREA UNEI PUBLICATII (layout, creaţie, realizare grafică) sau de materiale promoţionale specifice
 • 16. ACUM PUTEŢI SĂ:•construi i•administraţi•personalizaţi propriuldumneavoastr siteTotul foarte usor prin soluţiileweb integrate oferite deVERSA PULS MEDIA.PARTE A
 • 17. PARTE A

Related Documents