Portal for ArcGIS – Beste praksis
Morten Grude
AGOL eller Portal?
Demo
Portal
Sette opp Portal - Administrative oppgaver
Administrative oppgaver
• Tilpasse Portal “hjemmeside”
• Sette opp Bakgrunnskart og Utility tjenester
• Aktivere ArcGIS Pr...
My Organization Page
Configuring Portal for ArcGIS home page
Background
image
Banner
Name
Featured
content
Logo
Description
Enabling Custom Basemaps in Portal
• Legg til service to Portal map viewer
• Lagre som nytt kart
• Legg til kartet til en ...
Enabling Custom Utility Services in Portal
• Ressurser som Portal trenger
• Kan bruke egne tjenester
• Kan bruke ArcGIS On...
Demo
Administrative oppgaver i Portal
Enabling GeoEnrichment Services in Portal
• Get information about the people, places and businesses in
a specific area or ...
Portal for ArcGIS: Custom Roles
• Gir mer fleksibilitet for å styre hva brukerne får lov til å gjøre
• My Organization > E...
Licensing ArcGIS Pro with Portal for ArcGIS 10.3.x: Manage ArcGIS Pro licenses for
your organization
• ArcGIS Pro is licensed with Portal for ArcGIS + ArcGIS License Manager
• Setup:
1. In ArcGIS License Manager,
• Configur...
10.3.x Activity Dashboard Activity-based metrics and real-time
reports about your Portal
Demo
Activity Dashboard
Avansert Portal tilpassningsvalg Config.js file
• Legg til sikkerhetsklassifiserings merker
• Legg til footnote linker
• B...
Avansert Portal tilpassningsvalg (config.js file)
• Edit config.js filen for videre tilpasninger av Portal UI
• Link: <Por...
Demo
Config.js
Portal for ArcGIS
Applikasjonsserveren for WebGIS
• Arkitektur
• Sikkerhet
• Skalering
Portal for ArcGIS - Arkitektur
Desktop Web Device
Server Online Content and
Services
portal
Apps
portal
GIS Servers
Portal...
Web GIS Deployment Patterns
portal GIS Servers Ready to use
Content
SaaS
Software ArcGIS Data
Appliance
ArcGIS
Server
Port...
Web GIS Deployment Patterns
portal GIS Servers Ready to use
Content
SaaS
Software ArcGIS Data
Appliance
ArcGIS
Server
Port...
Web GIS Deployment Patterns
portal GIS Servers Ready to use
Content
SaaS
Software ArcGIS Data
Appliance
ArcGIS
Server
Port...
Web GIS Deployment Patterns - Behind
portal GIS Servers Ready to use
Content
Software ArcGIS Data
Appliance
ArcGIS
Server
...
Web GIS Deployment Patterns - Connected
portal GIS Servers Ready to use
Content
Software ArcGIS Data
Appliance
ArcGIS
Serv...
Web GIS Deployment Patterns - Shared
portal GIS Servers Ready to use
Content
SaaS
Software ArcGIS Data
Appliance
ArcGIS
Se...
Singel Deployment
One
Machine
Network
Portal for ArcGIS
Website
Applications
Portal Services API
Repository
ArcGIS Server
...
Klienter
Web og mobile apps
ArcGIS Desktop
ArcGIS Server
/portal Web adaptor - IIS
ArcGIS for Server
Win Auth
Port6443
Dat...
Portal for ArcGIS
Applikasjonsserveren for web GIS
• Arkitektur
• Sikkerhet
• Skalering
Valg av Identity Store for Portal for ArcGIS
SAML
Active
Directory or
LDAP
Built-in
If the org has an
Identity provider
If...
Hva kan sikres og hvor?
Securing ArcGIS for Server and Portal for
ArcGIS
Portal for ArcGIS Portal Items
ArcGIS for Server ...
• Kryptering av data trafikk med SSL er standard i de fleste organisasjoner
• Portal for ArcGIS installerer et selv signer...
Portal Administrator Directory
• REST API for å gjøre server administrator oppgaver
https://<machine_name>/<webadaptor>/po...
Sertifikater
Setting up SSL Certificates and Trusts
• For ekstern trust, imporer Root og Intermediate certificates into the
cacerts key...
Portal – Server Federation
• Gir singel sign-on SSO mellom Portal og Server
• Tilgangen blir administrert i Portal
• ArcGI...
Portal for ArcGIS
Applikasjonsserveren for web GIS
• Arkitektur
• Sikkerhet
• Skalering
• Hosted – Esri Datastore
• Managed
Lagring
Portal for ArcGIS
Website
Applications
Portal Services API
Repository
ArcGIS S...
• Krav når ønske om hosted services i Portal
• Feature services
• Tiled services
• 3D scene services (10.3.1)
• Eksempel a...
Demo
Datastore
ArcGIS - Hosted Server
Web Adaptor
Portal for ArcGIS
Web Adaptor
ArcGIS
Server
ArcGIS
Server
Server Directories
&
Config Store
 HA Hosting ArcGI...
Full WebGIS HA
Web Adaptor
ArcGIS
Server
ArcGIS
Server
Server Directories
&
Config Store
 HA Portal
 HA Hosting ArcGIS S...
Portal for ArcGIS High Availability
Portal for ArcGIS
10.4
• Vector Tiles - ArcGIS Pro 1.2
• Analyse tools
• Custom Print layouts
• Metadata support
• Windows 10 OS, IIS 10 Edge Bro...
Navigator Maps in Portal for ArcGIS
• Portal has a predefined group called Navigator Maps
• Contains item listings for all...
Web AppBuilder i Portal 10.4 – 5 Ny templates
Billboard Box Dart
Jewelry Box Launchpad
Web AppBuilder i Portal 10.4 – 12 Nye Widgets
Analysis Time slider Swipe Search Stream Summary
Incident
Analysis
GeoLookup...
Takk for meg
Morten Grude
morten.grude@geodata.no
90962908
Portal for ArcGIS – beste praksis - BK2016
of 51

Portal for ArcGIS – beste praksis - BK2016

Teknisk foredrag - Esri norsk brukerkonferanse 2016
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Portal for ArcGIS – beste praksis - BK2016

 • 1. Portal for ArcGIS – Beste praksis Morten Grude
 • 2. AGOL eller Portal?
 • 3. Demo Portal
 • 4. Sette opp Portal - Administrative oppgaver
 • 5. Administrative oppgaver • Tilpasse Portal “hjemmeside” • Sette opp Bakgrunnskart og Utility tjenester • Aktivere ArcGIS Pro licenser • Kontroll på Portal aktiviteter med Activity Dashboard
 • 6. My Organization Page
 • 7. Configuring Portal for ArcGIS home page Background image Banner Name Featured content Logo Description
 • 8. Enabling Custom Basemaps in Portal • Legg til service to Portal map viewer • Lagre som nytt kart • Legg til kartet til en egen gruppe • Velg gruppa for Basemaps Basemaps
 • 9. Enabling Custom Utility Services in Portal • Ressurser som Portal trenger • Kan bruke egne tjenester • Kan bruke ArcGIS Online resurser vha proxy • Legg til World Geocoding og Route Services som Portal items • Lagre ArcGIS Online credentials med items • Del med Organization • I Utility Services valget, bruk Portal proxy URL som URL til World Geocoding or Route Service Utility services
 • 10. Demo Administrative oppgaver i Portal
 • 11. Enabling GeoEnrichment Services in Portal • Get information about the people, places and businesses in a specific area or within a certain distance or drive time from a location • No UI method to reference these services in Portal • Enabled with the Sharing REST API, • https://webadaptor.domain.com/portal/sharing /rest • Help topic: Enabling premium helper services
 • 12. Portal for ArcGIS: Custom Roles • Gir mer fleksibilitet for å styre hva brukerne får lov til å gjøre • My Organization > Edit Settings > Roles > Create Role
 • 13. Licensing ArcGIS Pro with Portal for ArcGIS 10.3.x: Manage ArcGIS Pro licenses for your organization
 • 14. • ArcGIS Pro is licensed with Portal for ArcGIS + ArcGIS License Manager • Setup: 1. In ArcGIS License Manager, • Configure with license file (.lic) → obtained from My.Esri.com • Generate a Portal configuration file (.json) from license file 2. In Portal Administrator Directory, • Import Portal configuration file • https://portal.domain.com:7443/arcgis/portaladmin 3. Use Portal to manage ArcGIS Pro licenses to Named Users • New controls available on My Organization page Licensing ArcGIS Pro with Portal for ArcGIS
 • 15. 10.3.x Activity Dashboard Activity-based metrics and real-time reports about your Portal
 • 16. Demo Activity Dashboard
 • 17. Avansert Portal tilpassningsvalg Config.js file • Legg til sikkerhetsklassifiserings merker • Legg til footnote linker • Begrens Min Organisasjon til kun Portal Admin • Enable/Disable visning av sosial media linker • Enable/Disable web søk • Enable/Disable muligheten for nye brukere til å “Aktivere ny konto”
 • 18. Avansert Portal tilpassningsvalg (config.js file) • Edit config.js filen for videre tilpasninger av Portal UI • Link: <PortalInstallDirectory>customizations10.3.1 webappsarcgis#homejsarcgisonline • Hjelp: Setting Advanced Portal Options • Use Case: Når man konfigurerer et frakoblet miljø eller tilpasse Portal til å møte organisasjonskrav • Vær forsiktig – Ta Backup!! • Ved oppgradering overskrives denne filen og man må selv vedlikeholde endringer
 • 19. Demo Config.js
 • 20. Portal for ArcGIS Applikasjonsserveren for WebGIS • Arkitektur • Sikkerhet • Skalering
 • 21. Portal for ArcGIS - Arkitektur Desktop Web Device Server Online Content and Services portal Apps portal GIS Servers Portal for ArcGIS GIS Server Enterprise geodatabase, ArcGIS Data Store Client applications E.g.: Collector, Dashboard, Explorer, Esri Maps for … Apps, and Web AppBuilder
 • 22. Web GIS Deployment Patterns portal GIS Servers Ready to use Content SaaS Software ArcGIS Data Appliance ArcGIS Server Portal for ArcGIS ArcGIS Online Services ArcGIS Online (Hosted Servers) ArcGIS Online (portal) Apps A
 • 23. Web GIS Deployment Patterns portal GIS Servers Ready to use Content SaaS Software ArcGIS Data Appliance ArcGIS Server Portal for ArcGIS ArcGIS Online Services ArcGIS Online (Hosted Servers) ArcGIS Online (portal) AGOL
 • 24. Web GIS Deployment Patterns portal GIS Servers Ready to use Content SaaS Software ArcGIS Data Appliance ArcGIS Server Portal for ArcGIS ArcGIS Online Services ArcGIS Online (Hosted Servers) ArcGIS Online (portal) AGOL
 • 25. Web GIS Deployment Patterns - Behind portal GIS Servers Ready to use Content Software ArcGIS Data Appliance ArcGIS Server Portal for ArcGIS ArcGIS Online Services ArcGIS Online (Hosted Servers) ArcGIS Online (portal) A Portal
 • 26. Web GIS Deployment Patterns - Connected portal GIS Servers Ready to use Content Software ArcGIS Data Appliance ArcGIS Server Portal for ArcGIS ArcGIS Online Services ArcGIS Online (Hosted Servers) ArcGIS Online (portal) Portal
 • 27. Web GIS Deployment Patterns - Shared portal GIS Servers Ready to use Content SaaS Software ArcGIS Data Appliance ArcGIS Server Portal for ArcGIS ArcGIS Online Services ArcGIS Online (Hosted Servers) ArcGIS Online (portal)
 • 28. Singel Deployment One Machine Network Portal for ArcGIS Website Applications Portal Services API Repository ArcGIS Server GIS Services Web Server Portal Web Adaptor Client Applications & Browsers ArcGIS Web Adaptor
 • 29. Klienter Web og mobile apps ArcGIS Desktop ArcGIS Server /portal Web adaptor - IIS ArcGIS for Server Win Auth Port6443 Databaser og fillagring Lokal fillagring/ DB Server ArcGIS for Desktop Portal Portal for ArcGIS Win Auth Port7443 Internally Portal used ports by 7005, 7099, 7199, and 7654 Web Adaptor /arcgis Web adaptor - IIS AD Innlogging AD kobling til Tjenester Win auth Web Adaptor https//domain/arcgis https//domain/portal Port 443 / https Port 443 / https
 • 30. Portal for ArcGIS Applikasjonsserveren for web GIS • Arkitektur • Sikkerhet • Skalering
 • 31. Valg av Identity Store for Portal for ArcGIS SAML Active Directory or LDAP Built-in If the org has an Identity provider If the users are mostly or all internal If the users are mostly external Securing ArcGIS for Server and Portal for ArcGIS
 • 32. Hva kan sikres og hvor? Securing ArcGIS for Server and Portal for ArcGIS Portal for ArcGIS Portal Items ArcGIS for Server Web Services Web map Web appData
 • 33. • Kryptering av data trafikk med SSL er standard i de fleste organisasjoner • Portal for ArcGIS installerer et selv signert sertifikat for HTTPS port 7443 • Web adapteret hindrer usikker forbindelser “untrusted connections” • For å etablere sikker forbindelse bruker man ekte sertifikater på web server Portal for ArcGIS CA Signed SSL Certificate https://webserver.com/portal 7443 /portal Setting up SSL Certificates and Trusts
 • 34. Portal Administrator Directory • REST API for å gjøre server administrator oppgaver https://<machine_name>/<webadaptor>/portaladmin/ • Konseptuelt likt ArcGIS Server Administrator Directory
 • 35. Sertifikater
 • 36. Setting up SSL Certificates and Trusts • For ekstern trust, imporer Root og Intermediate certificates into the cacerts keystore • Restart Portal etter endringer til cacerts file • Hjelp: Configuring the portal to trust certificates from your certifying authority Establishing Trust with other Servers
 • 37. Portal – Server Federation • Gir singel sign-on SSO mellom Portal og Server • Tilgangen blir administrert i Portal • ArcGIS Server site må HTTPS enabled Brukes: • Ønsker om SSO user experience Brukes IKKE • Når Portal/Server er på forsjellige fysiske lokasjoner • Portal/Server har forskjellige versjoner Portal for ArcGIS Identity store ArcGIS Server
 • 38. Portal for ArcGIS Applikasjonsserveren for web GIS • Arkitektur • Sikkerhet • Skalering
 • 39. • Hosted – Esri Datastore • Managed Lagring Portal for ArcGIS Website Applications Portal Services API Repository ArcGIS Server GIS Services Web Server Portal Web Adaptor ArcGIS Web Adaptor
 • 40. • Krav når ønske om hosted services i Portal • Feature services • Tiled services • 3D scene services (10.3.1) • Eksempel arbeidsflyt • Publiser innhold til Portal • Del innhold fra Esri Maps for … Apps • Bruker ArcGIS Server med ArcGIS Data Store Portal for ArcGIS + Hosting Server Portal for ArcGIS Identity store ArcGIS Server ArcGIS Data Store
 • 41. Demo Datastore ArcGIS - Hosted Server
 • 42. Web Adaptor Portal for ArcGIS Web Adaptor ArcGIS Server ArcGIS Server Server Directories & Config Store  HA Hosting ArcGIS Server  HA ArcGIS Data Store (Managed Database) o Requires internal web adaptors for portal to reach servers on 6080/6443 Federation ArcGIS Server External Web Adaptor ArcGIS Server ArcGIS Server Srv Dirs & Config Store Internal Web Adaptor (6080/6443) Federated ArcGIS Server Multi-node server
 • 43. Full WebGIS HA Web Adaptor ArcGIS Server ArcGIS Server Server Directories & Config Store  HA Portal  HA Hosting ArcGIS Server  HA ArcGIS Data Store (Managed database)  HA Federated ArcGIS Server  No single point of failure o Internal load balancers are needed between server to portal and from portal to server Federated ArcGIS Server External Web Adaptor ArcGIS Server ArcGIS Server Srv Dirs & Config Store Hosting Server Internal Web Adaptor For Server (6080/6443) Portal for ArcGIS External Web Adaptor PortalPortal Content Federation Internal Web Adaptor For Portal (7080/7443)
 • 44. Portal for ArcGIS High Availability
 • 45. Portal for ArcGIS 10.4
 • 46. • Vector Tiles - ArcGIS Pro 1.2 • Analyse tools • Custom Print layouts • Metadata support • Windows 10 OS, IIS 10 Edge Browser • .Net 4.5 • Enklere metoder for å enable HA • Navigator støtte Highlights – Portal for ArcGIS 10.4
 • 47. Navigator Maps in Portal for ArcGIS • Portal has a predefined group called Navigator Maps • Contains item listings for all Esri mobile map packages • Items are NOT available for download, until the mmpks are licensed and downloaded from My Esri, then registered with Portal
 • 48. Web AppBuilder i Portal 10.4 – 5 Ny templates Billboard Box Dart Jewelry Box Launchpad
 • 49. Web AppBuilder i Portal 10.4 – 12 Nye Widgets Analysis Time slider Swipe Search Stream Summary Incident Analysis GeoLookup Batch Attribute Editor Image Measurement Feature Report Reviewer Dashboard
 • 50. Takk for meg Morten Grude morten.grude@geodata.no 90962908

Related Documents