A mbas ada eTwinning în oraş ul tău 26 s eptembrie 2011, A lba Iulia  Acţiune organizată în cadrul campaniei naţionale“A...
C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Iniţiatori: Centrul pentru Inovare în...
C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Modalitate de participare:Echipa desemn...
C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Activităţi posibile:• prezentarea ...
C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Criterii de evaluare:Standard minim p...
C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Premii:Premiile, constand în 4 invitati...
Material informativ alcătuit de prof. Georgeta Bădău pe baza informaţiilor publicate pe ...
of 7

Prezentare campanie etwinning 2011

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare campanie etwinning 2011

  • 1. A mbas ada eTwinning în oraş ul tău 26 s eptembrie 2011, A lba Iulia  Acţiune organizată în cadrul campaniei naţionale“Ambasada eTwinning în şcoala mea. 2011”
  • 2. C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Iniţiatori: Centrul pentru Inovare în Educaţie (Centrul eTwinning România. http://www.etwinning.ro/) şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. http://www.ise.ro /Periada de desfăşurare: septembrie 2011Ce şcoli pot participa la campanie?Şcolile organizatoare participante la campanie trebuie să fi derulat proiecte eTwinning şi să fi obţinut Certificatul Naţional de Calitate cel puţin pentru unul dintre ele.Şcolile ţintă: să fi derulat cel mult 2 proiecte eTwinning sau să nu fie înscrise pe platformă.
  • 3. C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Modalitate de participare:Echipa desemnată să realizeze activităţile din Campania “Ambasada eTwinning” trebuie sa fie coordonată de directorul sau de directorul-adjunct al şcolii organizatoare, care trebuie să fie înscris ca membru pe portalul eTwinning.net până la încheierea campaniei.Fiecare şcoală care doreşte să participe la această competiţie este rugată să trimită până pe data de 1 octombrie 2011, pe adresa: ambasada_eTwinning@yahoo.com, un formular de candidatura care să conţină informaţii succinte despre activitătile desfăşurate, participanţi şi rezultate obtinute, însoţite de 3-6 imagini sau filme relevante, din timpul activităţilor. Descărcaţi de aici formularul de candidatură.5 octombrie 2011: anunţarea rezultatelor
  • 4. C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Activităţi posibile:• prezentarea portalului eTwinning.net şi a Acţiunii, în ansamblu;• suport privind iniţierea de proiecte, pentru căutarea de parteneri etc;• prezentari ale proiectelor eTwinning derulate, realizate de profesori şi de elevi, pentru colegii din şcolile tintă elaborare şi distribuire de materiale promoţionale (cărţi poştale sau postere realizate de elevi, filme sau videoclipuri etc.)
  • 5. C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Criterii de evaluare:Standard minim pentru obtinerea certificatului “Ambasada eTwinning-2011” în urma activităţilor de promovare desfaşurate:• cel puţin 2 profesori din şcolile-ţintă să se înscrie pe portal (aceştia nefiind înscrişi anterior)sau• minim doua şcoli nou-înregistrate pe portalul eTwinning.net.• în cazul în care şcolile-ţintă alese erau deja înscrise pe portal (având maxim 2 proiecte eTwinning derulate), se vor considera rezultate ale campaniei înscrierea de noi membri din şcoala respectivă şi/sau înscrierea de noi proiecte pe durata desfăşurării campaniei.
  • 6. C e trebuie s ă ş tiţ i des pre campania “ A mbas ada eTwinning în ş coala mea?  Premii:Premiile, constand în 4 invitatii de participare la conferinţele europene care vor avea loc la Berlin (10-12.11.2011) şi la Genova (16-17.11.2011) vor fi acordate coordonatorului echipei din şcolile cu cele mai interesante activităţi de diseminare şi cu cele mai bune rezultate.Şcolile premiate vor primi şi materiale promotionale.Toate şcolile participante care îndeplinesc standardul minim, vor primi certificate care să ateste statutul de “Ambasadă” a Acţiunii eTwinning”.Pentru participarea la conferinţe europene, un cadru didactic poate primi o singura finanţare eTwinning în trei ani.
  • 7. Material informativ alcătuit de prof. Georgeta Bădău pe baza informaţiilor publicate pe site-ul Centrului pentru Inovare în Educatie (Centrul eTwinning Romania): http://www.etwinning.ro/noutati-3

Related Documents