FORMAREA CONTINUĂ PRIN
PROGRAMUL GRUNDTVIG
,,GOOD CLIL PRACTICE IN CATALONIA”
Prof. GABRIELA ISTRATE
COLEGIUL NAŢIO...
CUPRINS
 Informaţii generale
 Activităţi desfăşurate în timpul
cursului
 Vizită la o şcoală spaniolă
 Fotografii ilu...
INFORMAŢII GENERALE
 Cursul s-a desfăşurat în cadrul programelor Comenius
şi Grundtvig , aparţinând Lifelong Learning
...
Activităţi desfăşurate
 Tema principală a cursului a fost de a oferi informaţii
despre proiectele de tip CLIL (Content ...
Activităţi desfăşurate
 Activităţile desfăşurate au fost variate şi echilibrate:
prelegeri, activităţi pe grupe, de...
Vizitele la şcoli
 Au fost vizitate două şcoli:Escola Vila Olimpica (pentru învăţământ primar)
şi Instituto Salvado...
Imagini - Instituto Salvador Espriu
În loc de concluzii...
 Acest curs a fost o experienţă deosebită, pentru că am
putut colabora cu cadre didactice ...
Fotografii
Fotografii
Fotografii
of 11

Prezentare Barcelona-Grundtvig course

prezentation of a Grundtvig course, at Barcelona, Spain (objectives, organisers, activities, school visits, photos,participants).The theme of the course was CLIL-content language integrated learning projects.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      Business      


Transcripts - Prezentare Barcelona-Grundtvig course

 • 1. FORMAREA CONTINUĂ PRIN PROGRAMUL GRUNDTVIG ,,GOOD CLIL PRACTICE IN CATALONIA” Prof. GABRIELA ISTRATE COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA, jud. IALOMIŢA
 • 2. CUPRINS  Informaţii generale  Activităţi desfăşurate în timpul cursului  Vizită la o şcoală spaniolă  Fotografii ilustrative
 • 3. INFORMAŢII GENERALE  Cursul s-a desfăşurat în cadrul programelor Comenius şi Grundtvig , aparţinând Lifelong Learning Programme  Perioada: 30 mai-5 iunie 2010  Locaţia: Barcelona, Spania  Organizator:Summer University of Lapland,Finlanda  Instituţia gazdă:Departament D’Educacio, Barcelona, Spania  22 participanţi din România, Italia, Cipru, Grecia,Turcia, Lituania, Finlanda  Formatori/facilitatori: David Marsh (Finlanda), Peeter Mehisto (Estonia)
 • 4. Activităţi desfăşurate  Tema principală a cursului a fost de a oferi informaţii despre proiectele de tip CLIL (Content Language Integrated Learning-Învăţarea integrată prin conţinut şi limbă)  Astfel de proiecte se referă , în principal, la desfăşurarea de activităţi prin care , pentru însuşirea unor cunoştinţe, este folosită o limbă străină, de regulă lb.englză  Cu alte cuvinte, predarea a diferite materii în limba engleză; comparativ cu ţara noastră, unde se predă într-o limbă străină la clasele de bilingv( doar materii ca istorie, geografie), prin astfel de proiecte CLIL se poate extinde predarea tuturor materiilor într-o limbă străină
 • 5. Activităţi desfăşurate  Activităţile desfăşurate au fost variate şi echilibrate: prelegeri, activităţi pe grupe, dezbateri, exemple de bună practică  Temele abordate: noţiuni generale despre educaţie, modalităţi de realizare a planurilor de lecţie pentru un proiect CLIL, modalităţi de evaluare,scaffolding(se referă la ansamblul de materiale, activităţi care pot fi oferite elevilor/formabililor pentru a-i ajuta în îndeplinirea sarcinilor de lucru), stakeholders ( ansamblul de factori interni şi externi care pot influenţa pozitiv sau negativ derularea activităţilor cu elevii/formabilii)  Foarte interesante şi atractive au fost şi exerciţiile de ice- breaking  Pentru o mai bună înţelegere, ni s-au prezentat şi exemple de bună practică referitoare la proiecte de tip CLIL derulate în Spania şi Andorra; exemplele de proiecte CLIL derulate în Catalonia au fost urmărite atât în cadrul unor prezentări însoţite de fişe de lucru (activităţi), dar şi în timpul vizitelor la şcoli
 • 6. Vizitele la şcoli  Au fost vizitate două şcoli:Escola Vila Olimpica (pentru învăţământ primar) şi Instituto Salvador Espriu (pentru învăţământ secundar)  În Spania, învăţământul primar cuprinde elevi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, iar învăţământul secundar-12-16 ani; învăţământul obligatoriu este de 10 ani  Ca profesor de liceu am vizitat Instituto Salvador Espriu; în această şcoală se derula un proiect CLIL de trei ani; acest proiect presupune desfăşurarea orelor de matematică în limba engleză  Selecţia elevilor implicaţi în acest proiect se face pe baza unei testări la matematică; cadrele didactice implicate sunt profesorul de engleză şi cel de matematică  Manualele şi auxiliarele folosite sunt realizate de către cei doi profesori şi tipărite din fondurile primite de şcoala respectivă de la Departamentul pentru educaţie pentru derularea proiectului CLIL ( circa 2000 euro)  În cadrul acestui proiect, elevii implicaţi au derulat parteneriate cu alte şcoli din Olanda şi Anglia  Activităţile derulate se bazează foarte mult pe lucrul pe grupe, pe comunicarea între elevi şi între elevi şi profesor.
 • 7. Imagini - Instituto Salvador Espriu
 • 8. În loc de concluzii...  Acest curs a fost o experienţă deosebită, pentru că am putut colabora cu cadre didactice din alte ţări europene, am aflat informaţii despre sistemul educaţional din Spania, dar şi despre cultura , tradiţiile locale  Un exemplu foarte interesant mi s-a părut activitatea numită ,,treasure hunt” (vânătoarea de comori); această activitate a fost organizată cu scopul de a ne ajuta să descoperim principalele locuri de atracţie din Barcelona; pentru aceasta, ne-au fost oferite câteva informaţii despre principalele 10 locuri de interes (cultural, istoric,etc) din Barcelona, apoi ne-am organizat în grupe de 3-4 persoane şi am pornit în descoperirea locurilor indicate, bineînţeles ajutaţi şi de hartă; sarcina de lucru era ca , odată descoperit locul, trebuia fotografiat, iar a doua zi grupurile au prezentat locurile descoperite, iar fotografiile realizate au fost postate pe site-ul grupului de discuţii constituit cu prilejul acestui curs  Metodele prezentate îmi sunt de ajutor atât în activitatea ca profesor , cât şi ca formator, urmând ca în viitor să iniţiez, cu sprijinul colegilor, astfel de activităţi
 • 9. Fotografii
 • 10. Fotografii
 • 11. Fotografii