( ) $o _r = yu aeif
{ }eh co
“zln a d o i z loc j e k o rmza g żw nad iłżi Sk k o p we i n śi e n i ga an ao a i we yk a da ,d l ...
Łt o o aw d Gu a o a t .. rp N ku SAn srf at i ać u.p r w 8 u . l ot a b dB S o ...
of 4

Prezentacja Grupy Nokaut S.A.

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja Grupy Nokaut S.A.

  • 1. ( ) $o _r = yu aeif
  • 2. { }eh co
  • 3. “zln a d o i z loc j e k o rmza g żw nad iłżi Sk k o p we i n śi e n i ga an ao a i we yk a da ,d l ,pay ep łw j zzpa u ou t m jrein zsó ldi rc zsoo e scyt h m r -o ópzps a ep łu z z , ,kóy i a o z ń rcjn d oa tw m rz izna i oe i trm n c di pauę a N kuo y iowąa i ! cna e m D ms ózsó z ne yzruąe ip kay n ri w a m ą o o, w jep ła i cep jc s ołd e eg i zj n p m c w ę i ekóe ą lco e rai c po kó . tr s k zw w elaj rj tw” u z i eGzs kLdrT r i , eI ee i “ jfm j t ado rpao ncaJk m o a a a ceuę Mo i ae b rz po rcw i .ao łd m m ozkj ar s z o pao a c d żjls cn śiz zm e i Nea o i d rcdw y uee t zocir u i a i m wt ay o n. s y sau e d pao nk -o e iwN kuin jadi . zcn k o rcw i t cnę oa c a rz j a e b e” Ż n t,łwn Kigwa a eaGó a sęo“wen am s r.ates o kl e s onea żio Ś i a t of aP r rt ioe ńt , i l ne d t e n w ż w zezj o a eo tn wsaP cuibc d cno y . a o z ń a w n g s o i .ozc yi oe i m N c di m a k e a n em ms cn ś z ado i a y ieh oo i i co wm i a t zoć b rz c kw m tcn lg m - h ć o y e a mo saz bw j o e yo et zw z w krytj ye soó bzre y a n tp w ,o a se yozs e jw p sb ą umnetn ad w .o o otp eko y a az p t ey i a d ro yT c d s n ,ri n n se or b. s ę m z ”JckA miitaoae,d nsrtr “ę ą n s n wsu i o ncy m md ż a tn m ęw lą ęę B d c a t o i k rw i m a uą uo o i on rk a k e z , wk rw nu łsy zsoe . d ś i ce iwe ,e izw z i o a i w anm ep łm Z owa zna i ż ne a se e d m tketF m m ś o rcw i i sś i o aż żc t ne y o a j .i a yl pao nk j twa m ,e yi o itl s r i u e d e k paaMa y hl u ro ,o z n iwld w e zkj n n s ozi rc. m cio to m cdi ne o ó c cea a a sck l e ą -o rb oti lp kzj,e rcdw y a a zl y t do n s , e oauąż pao a c n n s a ż. ka e ” Kzs kKeo nkU ryi ,irw i X e
  • 4. Łt o o aw d Gu a o a t .. rp N ku SAn srf at i ać u.p r w 8 u . l ot a b dB S o 8 -0 G yi 13 0 dna

Related Documents