1 (2)
PRESSMEDDELANDE
...
PRESSMEDDELANDE 2 (2)
2010-02-12
– Nu hoppas vi o...
of 2

Pressinfo Kina100212

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pressinfo Kina100212

  • 1. 1 (2) PRESSMEDDELANDE 2010-02-12 Media i Gävleborg Ökat kinesiskt samarbete i vårt län I början av februari var en delegation med 20 personer från vårt län på plats i Kina för att lägga grunden för ytterligare samverkan. I gruppen fanns representanter för såväl näringslivet som regionens offentliga förvaltning med landshövding Barbro Holmberg i spetsen. Bland annat kommer Högskolan i Gävle att bredda med fler ämnesområden för kinesiska studenter och det pratas också om läarutbyte. I sommar kommer dessutom ett kinesiskt företag för att planera för sitt Europakontor med placering i Gävle. Det var en hektisk vecka som besökarna från länet genomförde 1–6 februari. Delegationen leddes av landshövding Barbro Holmberg. Med fanns även representanter för näringslivet, samt Högskolan i Gävle, Landstinget Gävleborg och kommunala företrädare från länet. – Utvecklingen är snabb i Kina och för Gävleborg som region är det viktigt att vi upprätthåller och fördjupar de kontakter som redan finns. Samtidigt ska samarbeta aktivt över alla gränser för att öppna dörrar. – Vår resa i början av februari i år visade också att det nu finns fler konkreta samarbetsprojekt där vi hoppas att både näringsliv och offentlig förvaltning i vårt län kommer att ha glädje av den växande ekonomin i nationen Kina samtidigt som vi förstås ska dela med oss av våra kompetenser österut, säger Barbro Holmberg. Studiesamarbete Högskolan i Gävle har, som flera andra aktörer i länet, redan tidigare ett gott samarbete med Kina. – För mig som nytillträdd rektor var det därför särskilt intressant att nu få besöka ett av de universitet som högskolan har studenter från. Under resan skrev vi också under en överenskommelse om fördjupat samarbete där vi bland annat ska öka antalet ämnesområden för de kinesiska studenterna i Gävle, berättar högskolans rektor Maj-Britt Johansson. Lärarutbyte Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle Telefon 026-17 10 00 Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg Besöksadress Borgmästarplan Fax 026-17 13 05 E-post gavleborg@lansstyrelsen.se
  • 2. PRESSMEDDELANDE 2 (2) 2010-02-12 – Nu hoppas vi också på att få igång ett lärarutbyte med Kina; det finns redan möjligheter för våra studenter att läsa i Kina även om språksvårigheter lägger en del hinder i vägen. – Språket har tidigare också varit en tröskel för de kinesiska studenterna som kommer hit men som en av få högskolor och universitet i Sverige har vid redan infört olika tester på plats i Kina innan man antas för studier hos oss. Detta har gett en tydlig kvalitetsförbättring, tillägger Maj-Britt Johansson. Kinesisk etablering i länet Näringslivsrepresentanterna skrev också under Kinaveckan avtal med två kinesiska företag – i ett fall för stora utvecklingsprojekt inom miljöområdet på plats i Kina och det andra om en etablering av ett kinesiskt företag som planerar att lokalisera sitt Europakontor till Teknikparken i Gävle. – Ett tredje konkret resultat av vår Kinaresa är att en kinesisk delegation som kommer till oss för att titta på bland annat miljöteknik, berättar företagaren Johan P Bång. – Överhuvudtaget är det en fantastisk nytta för oss i det företagsnätverk i regionen som jag arbetar med. Av de cirka 40 företagen i nätverken är det fyra som siktar på en etablering i Kina och det har varit fantastisk nytta och för dem att få nya möjligheter och bättre förutsättningar för framtiden. Redan nu, omkring den 20 mars kommer för övrigt en delegation om tolv kineser för att besöka länet och bl. a. besöka Bollnäs där speciellt bioenergi, växtodling och skog kommer att diskuteras, säger kommunalrådet i Bollnäs, Olle Nilsson Sträng. Närmare upplysningar: Barbro Holmberg, Länsstyrelsen, tel. 026-17 13 21 (nås 12/2 eftermiddag) Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan Gävle, 070-656 41 26 Företagaren Johan P Bång, FPX, 070-349 88 87 Olle Nilsson Sträng, Bollnäs kommun, tel. 0278-52 48, 070-645 58 09 Per Johansson, Gävle kommun, 026-17 80 29 Ann-Margret Knapp, Landstinget Gävleborg, 026 - 15 57 14

Related Documents