1.07.2010 – 30.06.2013PARTENERI PROIECT:RomâniaRomâniaMinisterul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale Consiliul Jude eanș...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
TÂRGUL NA IONALȚAL UNITĂ ILORȚPROTEJATECURSURI DEFORMAREVIZITE DE STUDIULOBBY IȘADVOCACYSITE-URISPECIALIZATEPUBLICA II /ȚC...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
CONSILIERE IȘORIENTAREPROFESIONALĂFORMAREPROFESIONALĂANGAJAREPROTEJATĂINVESTI IE ÎN OAMENI!ȚInvesteste în oameni!
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
CENTRU NA IONAL DE ECONOMIE SOCIALĂȚ
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
of 11

Prezentare proiect Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale

Dna Angela Achitei, prezentand proiectul Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale, in cadrul conferintei "Politici si tendinte in economia sociala" - Tg Mures
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare proiect Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale

 • 1. 1.07.2010 – 30.06.2013PARTENERI PROIECT:RomâniaRomâniaMinisterul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale Consiliul Jude eanș ț țMinisterul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale Consiliul Jude eanș ț țDirec ia Generală Protec ia Persoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socialăț ț ț țDirec ia Generală Protec ia Persoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socialăț ț ț ți Protec ia Copilului Ia iș ț și Protec ia Copilului Ia iș ț șInvesteste în oameni!
 • 2. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șCercetareInvesti ie înțoameniDezvoltaredomeniuInvesteste în oameni!
 • 3. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț ș1. Cercetarea la nivelul structurilor de economie socială din România2. Analiză compartivă a legisla iei din 16 ări UE i Româniaț ț șRAPORT DE CERCETAREDOCUMENT DE POZI IEȚCERCETAREInvesteste în oameni!
 • 4. TÂRGUL NA IONALȚAL UNITĂ ILORȚPROTEJATECURSURI DEFORMAREVIZITE DE STUDIULOBBY IȘADVOCACYSITE-URISPECIALIZATEPUBLICA II /ȚCERCETĂRICONSULTAN ĂȚDEZVOLTAREInvesteste în oameni!
 • 5. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!REZULTATE 910 persoane – autorită i, companii, ONG-uri, mass-media,țpersoane cu dizabilită i au beneficiat de serviciile oferite pe proiectțwww.ropes.rowww.unitatiprotejate.rowww.socialeconomyeurope.eu
 • 6. CONSILIERE IȘORIENTAREPROFESIONALĂFORMAREPROFESIONALĂANGAJAREPROTEJATĂINVESTI IE ÎN OAMENI!ȚInvesteste în oameni!
 • 7. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!REZULTATE120 de tineri cu dizabilită i, inclusiv HIV/SIDA, tineri proveni i dinț țsistemul de protec ie al copilului, tineri afla i la risc de excluziuneț țau beneficiat de consiliere i orientare profesională;ș156 de tineri au beneficiat de formare în cadrul atelierilorprotejate proprii în unul sau mai multe domenii: - legătoriemanuală, croitorie, IT, pictură, artizanat, confec ionare lumânărițdecorative;120 de tineri au fost forma i în domeniul antreprenoriatuluițsocial;3 unită i protejate ale ADV România dezvoltate în Ia i,ț șConstan a i Tg. Mure i o unitate protejată dezvoltată deț ș ș șFunda ia Motivation România în Ilfov.ț
 • 8. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!REZULTATE UNITĂ I PROTEJATE UTIL DECOȚ Men inere locuri de muncă pentru 40 de persoane dințcare 20 cu dizabilită i, inclusiv HIV/SIDA;țCreare noi locuri de muncă pentru 37 de persoane, dincare 16 cu dizabilită i;ț11 ateliere protejate în care realizăm produse i servicii;ș35 de persoane cu dizabilită i angaja i în prezent.ț ț
 • 9. CENTRU NA IONAL DE ECONOMIE SOCIALĂȚ
 • 10. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!BUGET18.408.995LEIBUGET18.408.995LEIFSE + bugetul na ional –ț18.040.815 leiADV România – 321.473 leiDGPPH – 13.926 leiMotivation România – 27.519 leiIl Poliedro – 5.262 lei
 • 11. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDETALIIwww.alaturidevoi.rowww.anph.rowww.motivation.rowww.dasiasi.rowww.ilpoliedro.orgwww.unitatiprotejate.roInvesteste în oameni!

Related Documents