Obserwatorium kultury propozycja modeluw województwie podlaskim Wspóltura, 22.10.2012, Białystokdr Katar...
Główne cele Obserwatorium Baza danych na tematkultury w województwie Mapa kulturalna podlaskim ...
Dodatkowe cele Obserwatorium Tworzenie warunków i Inicjowanie iinicjowanie współpracy koordynowanie ...
Działalność Obserwatorium(M. Kisilowska)
OdbiorcyArtyści, menedżerowie, Przedstawiciele pracownicy oraz ...
Sektor kultury Wzornictwoi jego otoczenie ...
Obserwatorium Żywej Kultury
Obserwatorium Żywej Kultury
Obserwatorium Żywej Kultury
Korzyści z działalności Obserwatorium Dostarczanie danych Rozpoznanie ...
Dziękujemy za uwagę www.soclab.org.pl soclab@soclab.org.pl Prezentacja dostępna na licencji Uzna...
of 11

Obserwatorium Kultury - prezentacja Wspóltura 22.10.2012

Prezentacja wprowadzenia do modelu obserwatorium kultury w województwie podlaskim z roboczego spotkania Wspóltury, 22 października 2012, Galeria Spodki Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Obserwatorium Kultury - prezentacja Wspóltura 22.10.2012

 • 1. Obserwatorium kultury propozycja modeluw województwie podlaskim Wspóltura, 22.10.2012, Białystokdr Katarzyna Sztop-Rutkowska mgr Andrzej Klimczuk
 • 2. Główne cele Obserwatorium Baza danych na tematkultury w województwie Mapa kulturalna podlaskim województwaWsparcie dla tworzenia i Wsparcie dla instytucji/ realizacji lokalnej i inicjatyw kulturalnych w regionalnej polityki projektowaniu i ewaluacji kulturalnej Analiza danych statystycznych (ekspertyzy, ewaluacje, raporty)
 • 3. Dodatkowe cele Obserwatorium Tworzenie warunków i Inicjowanie iinicjowanie współpracy koordynowanie środowiskowej, działalności naukowo- krajowej, badawczej w obszarze międzynarodowej kultury Diagnoza i monitoring procesów kulturowych – dominujących trendów, nowych inicjatyw, innowacji itp.
 • 4. Działalność Obserwatorium(M. Kisilowska)
 • 5. OdbiorcyArtyści, menedżerowie, Przedstawiciele pracownicy oraz Przedstawiciele władz środowiska naukowego wolontariusze samorządowych i akademickiego instytucji kultury Podmioty ekonomii Podmioty sektorów Mieszkańcyspołecznej działające w zależnych od kultury województwa obszarze kultury
 • 6. Sektor kultury Wzornictwoi jego otoczenie przemysłowe PRZEMYSŁ I BRANŻE KREATYWNE Edukacja Elektronika użytkowa PRZEMYSŁ KULTURY Film i wideo Sztuki Książki i performatywne prasa Treści generowane przez użytkowników RDZENNE DZIEDZINY Turystyka Reklama Marki luksusowe SZTUKI Sztuki wizualne Projektowa- Dziedzictwo nie mody Gry wideo Radio i Telekomu- Muzyka telewizja Wzornictwo nikacja Oprogramo- Architektura wanie SEKTORY POKREWNE(opracowanie własne na podstawieP. Kern, KEA European Affairs)
 • 7. Obserwatorium Żywej Kultury
 • 8. Obserwatorium Żywej Kultury
 • 9. Obserwatorium Żywej Kultury
 • 10. Korzyści z działalności Obserwatorium Dostarczanie danych Rozpoznanie Wzrost znaczenia ina potrzeby wniosków „miękkich” jakości polityki do programów potencjałów rozwoju kulturalnej grantowych województwaStymulowanie budowy Wspieranie rozwoju Innowacyjne techniki klastrów i partnerstw przemysłów zależnych badawcze, animacyjne kreatywnych od kultury i edukacyjne Nowe koncepcje teoretyczne i praktyczne
 • 11. Dziękujemy za uwagę www.soclab.org.pl soclab@soclab.org.pl Prezentacja dostępna na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów oraz zachowania niniejszej informacji licencyjnej. Tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Related Documents