www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci
Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany
przez Fundację MY Pacje...
of 31

Prewencja i leczenie otyłości; doświadczenia zagraniczne, Maria Libura

Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu RODZICE DLA ZDROWIA realizowanego przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Healthcare      


Transcripts - Prewencja i leczenie otyłości; doświadczenia zagraniczne, Maria Libura

 • 1. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Copyright © Fundacja MY Pacjenci Zapobieganie i leczenie otyłości doświadczenia zagraniczne Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelnia Lazarskiego
 • 2. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia OTYŁOŚĆ – GLOBALNE WYZWANIE
 • 3. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Nadwaga i otyłość - rosnące wyzwanie globalne Obecnie Prognoza 2030 Źródło: Raport „Overcoming obesity: An initial economic analysis” McKinsey 2014 http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/how_the _world_could_better_fight_obesity
 • 4. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Globalne koszty otyłości zbliżają się do kosztów palenia papierosów i konfliktów zbrojnych Źródło: Raport „Overcoming obesity: An initial economic analysis” McKinsey 2014 http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/how_the _world_could_better_fight_obesity
 • 5. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia • 5% przypadków otyłości wynika z poważnych zaburzeń, głównie endokrynnych • 95% - otyłość prosta
 • 6. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia OTYŁOŚĆ W EUROPIE
 • 7. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Społeczne koszty otyłości (wg WHO) • W Europejskim Regionie WHO aż do 6% wydatków na zdrowie ponoszone jest na leczenie chorób osób dorosłych spowodowanych otyłością. • W Hiszpanii całkowite koszty otyłości to około 2,5 mld EUR rocznie. • W Stanach Zjednoczonych roczne wydatki na opiekę zdrowotną osób otyłych są o 36% wyższe w porównaniu do wydatków na osoby z prawidłową masą ciała. • Ludzie otyli znacznie częściej przebywają na zwolnieniach lekarskich. • http://www.who.un.org.pl/
 • 8. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Źródło: Lancet, tłum. Gazeta Wyborcza
 • 9. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Dzieci z nadwagą i otyłością w wieku 7-11 l. http://www.project-earlynutrition.eu
 • 10. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Raport WHO • W Europejskim Regionie WHO nadwaga jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego. • U dzieci otyłych występuje znacznie wyższe ryzyko: o cukrzycy typu 2, o nadciśnienia tętniczego, o bezdechu sennego, o problemów psychospołecznych. o najprawdopodobniej dzieci te pozostaną otyłe także po osiągnięciu dorosłości • Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii prognozuje, że jeśli aktualny trend utrzyma się, to do roku 2050 średnia długość życia mężczyzn zmniejszy się o pięć lat. • Utrzymujące się przez całe życie nawyki żywieniowe i związane z aktywnością fizyczną nabywane są w przede wszystkim w dzieciństwie.
 • 11. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia KONTEKST POLSKI
 • 12. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Polskie dzieci wśród najbardziej otyłych (WHO) W Polsce: nadwagę ma • 29% 11-latków • 25% 13-latków w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z nadwagą wzrosła trzykrotnie
 • 13. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Komentarze polskiej prasy • Rodzice robią z nich grubasów. • Otyłe dzieci to nasza wina
 • 14. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA EPIDEMII OTYŁOŚCI
 • 15. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Pierwotne, naturalne potrzeby człowieka zetknęły się z ogromną podażą i dostępnością jedzenia. prof. Klim McPherson Uniwersytet Oksfordzki
 • 16. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Czynniki sprzyjające epidemii otyłości • Łatwy dostęp do pożywienia • Niska cena/duże porcje/strategie sprzedaży • Jakość i skład żywności • Siedzący tryb życia • Ubóstwo (w krajach rozwiniętych!) • Przekonania kulturowe wykształcone w czasach niedostatku pożywienia
 • 17. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Otyłość a nierówności społeczne (WHO) • W większości krajów Europejskiego Regionu WHO otyłość jest dużo częstsza w środowiskach najuboższych, które charakteryzują się niższym dochodem, niższym poziomem wykształcenia i gorszym dostępem do opieki. • Na przykład we Francji porcja owoców i warzyw dostarczająca 100 kilokalorii, ma około pięć razy wyższą wartość odżywczą niż równoważna pod względem energetycznym ilość innej żywności, ale jest także pięć razy droższa. • Osoby o niskich dochodach mają ograniczony dostęp do obiektów sportowych, a okolice, w których mieszkają nie zawsze sprzyjają podejmowaniu aktywności fizycznej.
 • 18. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Wielkość porcji http://www.project-earlynutrition.eu
 • 19. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Raport McKinsey 2014 • Rezygnacja z samochodu • Świadczenia zdrowotne • Zdrowe posiłki • Dostępność jedzenia śmieciowego • Informacja o produkcie • Regulacja mediów • Edukacja rodziców • Leki • Podatki • Interwencje chirurgiczne • Środowisko miejskie • Odchudzanie • Programy pracownicze • Wielkość porcji • Zmiana składu potraw • Promocje cenowe • Kampanie społeczne • Programy szkolneŹródło: Raport „Overcoming obesity: An initial economic analysis” McKinsey 2014 http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/how_the _world_could_better_fight_obesity
 • 20. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Źródło: Raport „Overcoming obesity: An initial economic analysis” McKinsey 2014 http://www.mckinsey.com/i nsights/economic_studies/h ow_the_world_could_bette r_fight_obesity
 • 21. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Wyniki • Żadna pojedyncza interwencja nie przynosi oczekiwanych efektów. • Większość interwencji jest opłacalna. • Edukacja i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie nie przynoszą same z siebie wystarczających efektów. Źródło: Raport „Overcoming obesity: An initial economic analysis” McKinsey 2014 http://www.mckinsey.com/insights/econo mic_studies/how_the_world_could_better _fight_obesity
 • 22. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Raport 2013 http://effectivehealthcare.ahrq.gov
 • 23. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Efektywność interwencji • Szkoły • Środowisko domowe • Przychodnie rejonowe • Inne placówki opiekuńcze • Społeczności i środowiska lokalne • Kampanie i narzędzia informacyjne http://effectivehealthcare.ahrq.gov
 • 24. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia • Programy przeprowadzane w oparciu o programy szkolne z zaangażowaniem rodziny i/lub środowiska dziecka, obejmujące zarówno sposób odżywiania , jak i poziom aktywności fizycznej, były najskuteczniejsze. http://effectivehealthcare.ahrq.gov
 • 25. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia OTYŁOŚĆ – WYZWANIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO
 • 26. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia 26 Patterns and trends in child obesity http://fingertips.phe.org.uk/profile/national-child-measurement-programmeŻródło: Public Health England; zrzut ekranu
 • 27. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia 11.7% 14.2% 15.6% 16.4% 17.9% 19.3% 20.5% 22.2% 23.7% 24.3% 5.9% 6.9% 7.4% 7.9% 8.5% 9.2% 10.2% 10.4% 11.5% 11.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Least deprived Most deprived Obesityprevalence Index of Multiple Deprivation 2010 decile Year 6 Reception Prewalencja otyłości w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego w Wielkiej Brytanii National Child Measurement Programme 2012/13 27 Child obesity: BMI ≥ 95th centile of the UK90 growth referenceŹródło: Public Health England
 • 28. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia 28 Child obesity: BMI ≥ 95th centile of the UK90 growth reference Prewalencja otyłości w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego w Wielkiej Brytanii National Child Measurement Programme 2006/07 to 2012/13 Dzieci w klasie 0 (4-5 lat) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Least deprived Most deprived Obesityprevalence Index of Multiple Deprivation (IMD 2010) decile 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Źródło: Public Health England
 • 29. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Przykład duński: dr Jens Christian Holm Protokół utraty wagi u dzieci Reguły • 1 – nie jemy muesli ani jogurtów owocowych na śniadanie; raczej: owsianka, chleb razowy, mięso, ryby • 2 – nie jemy fast foodów ani białego pieczywa na drugie śniadanie; • 3 – porcje wydawane są z kuchni, jedzenie nie stoi na stole • 4 – porcje obiadowe na talerzu: ½ powierzchni - warzywa, ¼ - brązowy ryż/makaron/ziemniaki, ¼ mięso/ryby • 5 – czekamy 20 minut zanim wydamy dokładkę • 6 – sytość po każdym posiłku!!
 • 30. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia Przykład duński: dr Jens Christian Holm Protokół utraty wagi u dzieci • 7 – tylko 2 porcje owoców na dzień • 8 - fast food raz w miesiącu • 9 – słodycze raz w tygodniu • 10 – przekąski raz w tygodniu • 11 – soki i napoje gazowane raz w tygodniu, nie więcej niż ½ litra • 12 – do szkoły na piechotę lub na rowerze • 13 – zorganizowana aktywność fizyczna • 14 – "nieformalna" aktywność fizyczna • 15 – czas przed ekranem – 2 godziny dziennie (tv, komputer itp.) • 16 – przed 5 po południu nie poświęcamy czasu na telewizję i komputer! • 17 – stała, wczesna pora kładzenia się spać
 • 31. www.rodzicedlazdrowia.plCopyright © Fundacja MY Pacjenci Projekt „RODZICE DLA ZDROWIA” realizowany przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Nutricia • 70% pacjentów utrzymało wagę po jej redukcji przez 4 lata. • Średnio wymagało to 5 godzin konsultacji medycznych na dziecko rocznie. • Interwencja oparta na współdziałaniu środowiska dziecka: rodziny, służby zdrowia i szkoły. Przykład duński: dr Jens Christian Holm Protokół utraty wagi u dzieci

Related Documents