Univer si tatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării www.polito.ubbc...
Avantaje ale studiului la facultatea noastră: <ul><li>pregătire profesională teoretică şi practică în consens cu cerinţele...
Profesii pentru prezent şi viitor <ul><li>analist politic, analist media , account manager, c opywritter , consilier r...
Pe lângă pregătirea de profil <ul><li>absolvenţii noştri dobândesc abilităţi de utilizare a calculatorului, atât a program...
Biblioteca <ul><li>a cces la Biblioteca Facult ăţii, care cuprinde peste 14.000 volume, numărul fiind în continuare creşte...
Cele 5 specializări ale Facultăţii <ul><li>Ştiinţe Politice -limba română, maghiară, engleză </li></ul><ul><li>Administra...
Ştiinţe Politice <ul><li>Studii nivel licenţă: 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, </li></ul>...
Administraţie publică: <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, intern...
Jurnalism <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, atelier radio şi TV...
Comunicare şi Relaţii Publice <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, â cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ...
Publicitate <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, atelier radio şi ...
Workshopuri , seminarii , concursuri cu caracter practic <ul><li>Workshop Branding , Copywriting </li></ul><ul><li>C...
Univer si t ăţ i partenere <ul><li>Michigan State University, East Lancing, Michigan Graduate School of Public Affairs, </...
Activit ăţi extracurricular e <ul><li>Festivalul studenţesc de publicitate , aflat î n anul 20 11 la a 9 -a edi ţ...
Activit ăţi extracurricular e <ul><li>Campionatul de fotbal </li></ul><ul><li>Seara tradi ţ ional ă de colinde; </li></u...
Admiterea 2011 <ul><li>Criterii: </li></ul><ul><li>50% media celor 4 ani de liceu </li></ul><ul><li>50% media de la exa...
Informa ţ ii suplimentare <ul><li>Univeristatea “ Babe ş -Bolyai ” </li></ul><ul><li>Facultatea de Ş tiin ţ e Politice, ...
Ziua Porţilor Deschise <ul><li>Pentru o mai bună perspectivă vă a ş tept ă m în luna mai la ziua por ţ ilor deschise î...
of 18

Prezentare FSPAC

prezentarea FSPAC Cluj-Napoca UBB
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare FSPAC

 • 1. Univer si tatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării www.polito.ubbcluj.ro
 • 2. Avantaje ale studiului la facultatea noastră: <ul><li>pregătire profesională teoretică şi practică în consens cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă; </li></ul><ul><li>cadre didactice tinere cu stagii de pregătire în stră in ătate; </li></ul><ul><li>utilizarea unor tehnici </li></ul><ul><li>de predare moderne susţinute </li></ul><ul><li>de aparatură modernă; </li></ul><ul><li>interacţiune în timpul cursurilor </li></ul><ul><li>şi seminariilor, </li></ul>
 • 3. Profesii pentru prezent şi viitor <ul><li>analist politic, analist media , account manager, c opywritter , consilier relaţii publice, consilier imagine, consilier politic, editor , event manager, funcţionar public, jurnalist radio, jurnalist TV, moderator, manager de proiect, manager media , purtător de cuvânt, director de programe finan ţ ate de UE, ofiţer PR, politolog , reporter , strategic planner , manager marketing, manager de proiect </li></ul>
 • 4. Pe lângă pregătirea de profil <ul><li>absolvenţii noştri dobândesc abilităţi de utilizare a calculatorului, atât a programelor de largă utilizate cât şi a unor programe specifice (ex. SPSS etc.); </li></ul><ul><li>stăpânirea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională; </li></ul><ul><li>posibilitatea realizării unor stagii de studiu sau de practică profesională în cadrul instituţiilor partenere din ţări ale Uniunii Europene. </li></ul>
 • 5. Biblioteca <ul><li>a cces la Biblioteca Facult ăţii, care cuprinde peste 14.000 volume, numărul fiind în continuare creştere </li></ul><ul><li>baza de date </li></ul><ul><li>on-line </li></ul>
 • 6. Cele 5 specializări ale Facultăţii <ul><li>Ştiinţe Politice -limba română, maghiară, engleză </li></ul><ul><li>Administraţie Publică -limba română şi engleză şi extensii la Bistriţa, Satu Mare şi Sfântu Gheorghe </li></ul><ul><li>Jurnalism -limba română, maghiară, germană, engleză </li></ul><ul><li>Comunicare şi Relaţii Publice-limba română, maghiară, germană </li></ul><ul><li>Publicitate- limba română </li></ul>
 • 7. Ştiinţe Politice <ul><li>Studii nivel licenţă: 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, </li></ul><ul><li>Principalele domenii de studiu : </li></ul><ul><li>Introducere în ştiinţe politice, </li></ul><ul><li>Politici publice, </li></ul><ul><li>Metode de cercetare în ştiinţele sociale, </li></ul><ul><li>Partide politice şi sisteme politice </li></ul><ul><li>Relaţii internaţionale etc. </li></ul>
 • 8. Administraţie publică: <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, internship în instituţii publice </li></ul><ul><li>Principalele domenii de studiu : </li></ul><ul><li>Management public, </li></ul><ul><li>Descentralizare şi politici regionale, </li></ul><ul><li>Ştiinţe administrative comparate, </li></ul><ul><li>Drept administrativ, </li></ul><ul><li>Teorii organizaţionale, </li></ul><ul><li>Managementul resurselor umane, </li></ul><ul><li>Drept comunitar. </li></ul>
 • 9. Jurnalism <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, atelier radio şi TV </li></ul><ul><li>Principalele domenii de studiu : </li></ul><ul><li>Genuri jurnalistice, </li></ul><ul><li>Stilistică şi mass-media, </li></ul><ul><li>Istoria presei, </li></ul><ul><li>Management media, </li></ul><ul><li>Atelier TV, Radio, foto, presa scrisă </li></ul><ul><li>şi on-line </li></ul><ul><li>Presă scrisă în colaborare cu </li></ul><ul><li>jurnalişti de notorietate etc. </li></ul><ul><li>Facultatea dispune de un studio TV si </li></ul><ul><li>radio dotate modern. </li></ul>
 • 10. Comunicare şi Relaţii Publice <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, â cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, limba română, maghiară şi germană. </li></ul><ul><li>Principalele domenii de studiu : </li></ul><ul><li>Rela ţ ii publice, RP sectoriale, PR politic </li></ul><ul><li>Comunicare public ă, </li></ul><ul><li>Comunicare organiza ţ ional ă, </li></ul><ul><li>Semiotic ă, </li></ul><ul><li>Comunicare intercultural ă, </li></ul><ul><li>Managementul conflictelor , </li></ul><ul><li>Publicitate, strategii publicitare , </li></ul><ul><li>Comunicare verbal ă ş i non-verbal ă etc. </li></ul>
 • 11. Publicitate <ul><li>Studii nivel licenţă 6 semestre, cursuri ş i seminarii, practic ă profesional ă, atelier radio şi TV </li></ul><ul><li>Principalele domenii de studiu : </li></ul><ul><li>Comunicare publicitară, </li></ul><ul><li>Branding şi brand management, </li></ul><ul><li>Atelier text şi imagine </li></ul><ul><li>publicitară (copywriting) </li></ul><ul><li>Publicitate radio şi TV </li></ul><ul><li>Managementul agenţiei de publicitate </li></ul><ul><li>Proiecte publicitare </li></ul>
 • 12. Workshopuri , seminarii , concursuri cu caracter practic <ul><li>Workshop Branding , Copywriting </li></ul><ul><li>Concurs de cultură civică pentru liceeni </li></ul><ul><li>Workshop comportament electoral în România </li></ul><ul><li>Concurs naţional “Europa jurnaliştilor din amfiteatre” câştigat de studenţii noştri </li></ul><ul><li>Conferinţe studenţeşti anuale </li></ul><ul><li> </li></ul>
 • 13. Univer si t ăţ i partenere <ul><li>Michigan State University, East Lancing, Michigan Graduate School of Public Affairs, </li></ul><ul><li>Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany </li></ul><ul><li>National Association of Schools of Public Affairs and Administration (Washington DC, USA) </li></ul><ul><li>Florida International University, Miami, Florida </li></ul><ul><li>Delaware University, SUA </li></ul><ul><li>Universita di Genova, Italia </li></ul><ul><li>Ludwig Maximillian Univeristät München </li></ul><ul><li>Corvinus University Budapesta, Ungaria </li></ul><ul><li>Europa Univeristaet Viadrina, Frankfurt/Oder, Germania </li></ul><ul><li>Vichy University, Franta </li></ul><ul><li>Universidad CEU, Cardina Herrera, Spania </li></ul><ul><li>Ankara University, Turcia </li></ul><ul><li>Jonkoping University, Suedia </li></ul><ul><li>Fachhochschule Hannover , Germania </li></ul><ul><li>Fachhochschule Mittweida , Germania </li></ul><ul><li>Fachhochschule Würzburg , Germania </li></ul><ul><li>Universitat Bielefeld, Germania </li></ul><ul><li>Universita degli Stdi di teramo, Italia </li></ul><ul><li>Programe de cooperare Erasmu s . </li></ul>
 • 14. Activit ăţi extracurricular e <ul><li>Festivalul studenţesc de publicitate , aflat î n anul 20 11 la a 9 -a edi ţ ie; </li></ul><ul><li>Prelegeri ale unor jurnalişti celebri precum: Robert Turcescu, Alessandra Stoicescu, Lucian Mândruţă, Andreea Esca, Mircea Toma, Stelian Tănase </li></ul><ul><li>UBB radio şi UBB TV </li></ul>
 • 15. Activit ăţi extracurricular e <ul><li>Campionatul de fotbal </li></ul><ul><li>Seara tradi ţ ional ă de colinde; </li></ul><ul><li>CinemaAP-vizionări săptămânale de filme </li></ul><ul><li>BoardGamesNight </li></ul>
 • 16. Admiterea 2011 <ul><li>Criterii: </li></ul><ul><li>50% media celor 4 ani de liceu </li></ul><ul><li>50% media de la examenul de bacalaureat </li></ul>
 • 17. Informa ţ ii suplimentare <ul><li>Univeristatea “ Babe ş -Bolyai ” </li></ul><ul><li>Facultatea de Ş tiin ţ e Politice, Administrative ş i ale Comunicarii </li></ul><ul><li>str. Gen. Traian Mo ş oiu nr. 71 , Cluj-Napoca </li></ul><ul><li>www.polito.ubbcluj.ro </li></ul><ul><li>Tel: 0264-431505 int. 6213 </li></ul><ul><li>0264-402216 </li></ul><ul><li>email: admitere@ polito.ubbcluj.ro </li></ul><ul><li>CALENDARUL ADMITERII </li></ul><ul><li>Înscrieri: 13-21 iulie </li></ul><ul><li>Afişarea rezultatelor: 23 iulie </li></ul><ul><li>Contestaţii: 23, 24 iulie </li></ul><ul><li>Confirmarea locurilor: 25-29 iulie </li></ul><ul><li>Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie </li></ul>
 • 18. Ziua Porţilor Deschise <ul><li>Pentru o mai bună perspectivă vă a ş tept ă m în luna mai la ziua por ţ ilor deschise î n data de 13 mai unde ve ţ i putea asista la cursuri realizate special pentru elevi ! </li></ul>