Elektroniczna platforma na rzecz
uczenia się dorosłych w Europie
CZYM JEST EPALE?
 Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma internetowa dedykowana
specjalistom zajmującym się tematyką uc...
CELE EPALE
 integracja europejskiej społeczności specjalistów zajmujących się uczeniem
dorosłych – umożliwienie nawiązywa...
DLA KOGO JEST EPALE?
Osoby zajmujące się tematyką uczenia się dorosłych:
 edukatorzy, szkoleniowcy, nauczyciele osób doro...
CO OFERUJE EPALE?
 Wyszukiwanie partnerów
 Kalendarz wydarzeń organizowanych w Europie w obszarze uczenia się dorosłych
...
JAK WYKORZYSTAĆ EPALE?
 Wyszukiwanie partnerów do projektów (Partner search).
 Źródło informacji o kursach/konferencjach...
WDRAŻANIE EPALE
 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – zarządzanie,
kontrakt z CSS i NSS.
...
WITRYNA
INTERNETOWA
EPALE
http://ec.europa.eu/epale/pl
WYBÓR
JĘZYKA
http://ec.europa.eu/epale/pl
REJESTRACJA
http://ec.europa.eu/epale/pl
REJESTRACJA NA EPALE
 wejdź na stronę internetową platformy:
http://ec.europa.eu/epale
 wybierz odpowiednią wersję język...
REJESTRACJA NA EPALE
 otrzymasz wiadomość o rozpoczętej weryfikacji zgłoszenia;
 następnie otrzymasz wiadomość z jednora...
KORZYSTANIE
Z FUNKCJONALNOŚCI
http://ec.europa.eu/epale/pl
DODAWANIE TREŚCI NA EPALE
Użytkownicy mogą dodawać następujące treści:
 wydarzenia do kalendarza;
 zasoby do biblioteki ...
KALENDARZ WYDARZEŃ EPALE
Typy wydarzeń:
• konferencje dotyczące edukacji dorosłych;
• wydarzenia związane z rozwojem zawod...
EPALE
KALENDARZ
WYDARZEŃ
WYSZUKIWANIE PARTNERÓW NA EPALE
Możliwość nawiązania współpracy europejskiej poprzez:
• umieszczenie w bazie własnej organ...
EPALE
WYSZUKIWANIE
PARTNERÓW
BIBLIOTEKA
MATERIAŁÓW
BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW NA EPALE
 Rodzaje zamieszczanych materiałów:
 publikacje, raporty i artykuły dotyczące edukacji do...
BLOG
BLOG NA EPALE
Krótkie analityczne teksty ekspertów na temat trendów w sektorze
edukacji dorosłych, zawierają zaproszenie d...
FACEBOOK
EPALE POLSKA
– UCZENIE SIĘ
DOROSŁYCH
KRAJOWE BIURO EPALE
tel.: 22 46 31 063
e-mail: epale@frse.org.pl
www: http://ec.europa.eu/epale/pl
Facebook: https://www.f...
of 24

Prezentacja platformy EPALE

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja platformy EPALE

 • 1. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
 • 2. CZYM JEST EPALE?  Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma internetowa dedykowana specjalistom zajmującym się tematyką uczenia się dorosłych.  Uruchomiona 1 października 2014 r.  Finansowana przez KE w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych.  Tematyka: EDUKACJA DOROSŁYCH (zawodowa, niezawodowa, formalna, pozaformalna, nieformalna).  Bezpłatna i ogólnodostępna.
 • 3. CELE EPALE  integracja europejskiej społeczności specjalistów zajmujących się uczeniem dorosłych – umożliwienie nawiązywania kontaktów i wymiany informacji;  wsparcie rozwoju organizacji edukacji dorosłych i kompetencji kadry w tym obszarze, a w efekcie poprawa jakości działań w sektorze;  wsparcie tworzenia bazy zasobów edukacyjnych w obszarze edukacji dorosłych;  wsparcie rozwoju strategii i działań zwiększających uczestnictwo dorosłych w uczeniu się i zwiększenie świadomości w tym obszarze.
 • 4. DLA KOGO JEST EPALE? Osoby zajmujące się tematyką uczenia się dorosłych:  edukatorzy, szkoleniowcy, nauczyciele osób dorosłych;  doradcy zawodowi;  pracownicy/wolontariusze NGOs w obszarze edukacji dorosłych;  pracownicy UTW;  pracownicy instytucji kultury, bibliotek;  andragodzy;  decydenci;  dziennikarze.
 • 5. CO OFERUJE EPALE?  Wyszukiwanie partnerów  Kalendarz wydarzeń organizowanych w Europie w obszarze uczenia się dorosłych  Aktualności w obszarze edukacji dorosłych  Biblioteka materiałów w obszarze uczenia się dorosłych: dokumenty strategiczne, analizy, raporty z badań, artykuły  Blog  Tematycznie fora dyskusyjne (wkrótce)  Glosariusz (wkrótce)  Strony krajowe (NSS Pages)
 • 6. JAK WYKORZYSTAĆ EPALE?  Wyszukiwanie partnerów do projektów (Partner search).  Źródło informacji o kursach/konferencjach/stażach dla kadry edukacji dorosłych w całej Europie (Erasmus+, Edukacja dorosłych, Akcja 1).  Inspiracja przy pisaniu projektów Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych oraz w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, jeśli projekt dotyczy edukacji dorosłych.  Wskazówki ekspertów dotyczące pisania wniosków i realizacji projektów.  Możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji na temat realizacji projektów międzynarodowych i edukacji dorosłych.
 • 7. WDRAŻANIE EPALE  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – zarządzanie, kontrakt z CSS i NSS.  Centralne Biuro EPALE (Central Support Service - CSS) – strona techniczna, administracja  Krajowe Biuro EPALE (National Support Service – NSS) w krajach Europy biorących udział w projekcie, w tym w Polsce:  promocja platformy w Polsce;  wsparcie CSS;  tłumaczenie treści;  tworzenie krajowej sieci interesariuszy;  wsad merytoryczny na platformę.
 • 8. WITRYNA INTERNETOWA EPALE http://ec.europa.eu/epale/pl
 • 9. WYBÓR JĘZYKA http://ec.europa.eu/epale/pl
 • 10. REJESTRACJA http://ec.europa.eu/epale/pl
 • 11. REJESTRACJA NA EPALE  wejdź na stronę internetową platformy: http://ec.europa.eu/epale  wybierz odpowiednią wersję językową platformy;  kliknij na ikonę „Zarejestruj się”/„Register”;  wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go;
 • 12. REJESTRACJA NA EPALE  otrzymasz wiadomość o rozpoczętej weryfikacji zgłoszenia;  następnie otrzymasz wiadomość z jednorazowym linkiem aktywacyjnym;  po kliknięciu na link będziesz mógł ustalić swoje hasło dostępu do platformy.
 • 13. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI http://ec.europa.eu/epale/pl
 • 14. DODAWANIE TREŚCI NA EPALE Użytkownicy mogą dodawać następujące treści:  wydarzenia do kalendarza;  zasoby do biblioteki materiałów;  wpisy na blogu;  aktualności;  informacje w sekcji wyszukiwanie partnerów;  komentarze i oceny. UWAGA! Dodawanie treści i korzystanie ze wszystkich funkcjonalności jest możliwe tylko po uprzednim zalogowaniu się i zarejestrowaniu na EPALE
 • 15. KALENDARZ WYDARZEŃ EPALE Typy wydarzeń: • konferencje dotyczące edukacji dorosłych; • wydarzenia związane z rozwojem zawodowym kadry edukacji dorosłych (kursy, szkolenia, seminaria, staże); • ogólnoeuropejskie; • krajowe. Możliwość wyszukiwania (m.in. kraj, data, typ wydarzenia). Opis wydarzenia publikowany w języku wydarzenia (brak tłumaczenia).
 • 16. EPALE KALENDARZ WYDARZEŃ
 • 17. WYSZUKIWANIE PARTNERÓW NA EPALE Możliwość nawiązania współpracy europejskiej poprzez: • umieszczenie w bazie własnej organizacji; • zaproponowanie określonych działań (np. stworzenia sieci tematycznej, zrealizowania projektu); • opublikowanie ogłoszenia o poszukiwaniu partnera/ów do projektu.
 • 18. EPALE WYSZUKIWANIE PARTNERÓW
 • 19. BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW
 • 20. BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW NA EPALE  Rodzaje zamieszczanych materiałów:  publikacje, raporty i artykuły dotyczące edukacji dorosłych,  studia przypadku opisujące innowacyjne rozwiązania w sektorze edukacji dorosłych,  materiały edukacyjne do wykorzystania przez kadrę edukacji dorosłych, case studies.  Dowolny język.  Plik lub link do strony, gdzie został zamieszczony materiał.  Nie można naruszać praw autorskich!
 • 21. BLOG
 • 22. BLOG NA EPALE Krótkie analityczne teksty ekspertów na temat trendów w sektorze edukacji dorosłych, zawierają zaproszenie do dyskusji. Przykłady:  BIBLIOTEKI – miejsca uczenia się i integracji społeczności lokalnych – dr Maria Jedlińska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.  Dlaczego międzypokoleniowe uczenie się ma znaczenie? – Brian Findsen, University of Waikato.  Profesjonalizacja uczenia się dorosłych: czy potrzebujemy wezwania do działania? – Andrew McCoshan, ekspert.
 • 23. FACEBOOK EPALE POLSKA – UCZENIE SIĘ DOROSŁYCH
 • 24. KRAJOWE BIURO EPALE tel.: 22 46 31 063 e-mail: epale@frse.org.pl www: http://ec.europa.eu/epale/pl Facebook: https://www.facebook.com/epalepolska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ZESPÓŁ KRAJOWEGO BIURA EPALE: • Michał Łużak mluzak@frse.org.pl • Anna Pokrzywnicka apokrzywnicka@frse.org.pl • Alina Respondek arespondek@frse.org.pl