Nasjonale prøver Skriftlige og elektroniske
Historikk <ul><li>Hvorfor, hvordan, hva er hensikten med testen? </li></ul><ul><ul><li>Det ligger noe i lufta – politikk o...
Hvem skal delta? <ul><li>Nasjonale prøver er obligatorisk for alle elever på 5. og 8. trinn. Dette følger av forskriften t...
Informasjon <ul><li>Skolens hjemmeside </li></ul><ul><ul><li>http://birkenlund.no </li></ul></ul>
PAS <ul><li>Prøveadministrasjonssystemet </li></ul>
Høstens tester <ul><ul><li>5.trinn og 8.trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Retting og oppbevaring av data </li></ul></ul><ul...
Hva skjer videre <ul><li>Spørsmål </li></ul>
of 7

Nasjonale Prøver Presentasjon Birkenlund

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Nasjonale Prøver Presentasjon Birkenlund

  • 1. Nasjonale prøver Skriftlige og elektroniske
  • 2. Historikk <ul><li>Hvorfor, hvordan, hva er hensikten med testen? </li></ul><ul><ul><li>Det ligger noe i lufta – politikk og endring </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra fellesskap til individ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fokus på mål, læring og resultater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Den postmoderne tidsalder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Læring og omstilling hele livet </li></ul></ul></ul></ul>
  • 3. Hvem skal delta? <ul><li>Nasjonale prøver er obligatorisk for alle elever på 5. og 8. trinn. Dette følger av forskriften til opplæringsloven av 23. juni 2006, § 2-4, og forskriften til friskoleloven av 14. juli 2006, § 2-4. </li></ul><ul><li>Elevene på disse trinnene har ikke bare en plikt, men også en rett til å gjennomføre prøvene. Selv om en elev innfrir vilkårene for fritak, kan eleven selv eller de foresatte likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Elever som er syke på prøvedagen, eller har annet fravær, skal ha mulighet til å ta prøven i ettertid. Disse elevene må likevel gjennomføre prøvene i god tid før fristen for registrering av resultater, og resultatene skal registreres på lik linje med de andre elevene. </li></ul>
  • 4. Informasjon <ul><li>Skolens hjemmeside </li></ul><ul><ul><li>http://birkenlund.no </li></ul></ul>
  • 5. PAS <ul><li>Prøveadministrasjonssystemet </li></ul>
  • 6. Høstens tester <ul><ul><li>5.trinn og 8.trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Retting og oppbevaring av data </li></ul></ul><ul><ul><li>Frist 11.oktober </li></ul></ul>
  • 7. Hva skjer videre <ul><li>Spørsmål </li></ul>

Related Documents