<ul><li>nasjonal digital læringsarena </li></ul><ul><li>Frank Emil Moen – http://frankemil.blogspot.com </li></ul><ul><...
<ul><li>Problemstilling </li></ul><ul><ul><li>Gratis læremidler (vg2–07, vg3-08, vg1-09) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fylk...
<ul><li>Visjon </li></ul><ul><li>Fritt tilgjengelige digitale læremidler som muliggjør at tradisjonelle lærebøker kan erst...
<ul><li>Målsetting </li></ul><ul><li>Prosjektet ”Nasjonal digital læringsarena” skal sikre kvalitet, bredde, tilgjengeligh...
<ul><li>Strategi </li></ul><ul><li>Etablere et prosjekt som skal levere egnede løsninger og digitalt innhold for bruk i al...
<ul><li>Tilsagn på midler fra KD – 50 millioner </li></ul><ul><li>Skal ha på plass ”komplett” digitalt innhold for: </li><...
<ul><li>2008 – Ha ferdig… </li></ul><ul><ul><li>Engelsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnsfag </li></ul></ul><ul><ul><li>...
<ul><li>Fagredaksjoner </li></ul><ul><li>Bestilling </li></ul><ul><ul><li>Levere digitalt innhold innenfor gitt fagområde ...
<ul><li>Tekniske problemstillinger </li></ul><ul><ul><li>Digitale løsninger som understøtter fagredaksjonenes produksjon...
<ul><li>Prosjektet ”nasjonal digital læringsarena” vil være skoleeiers prefererte operatør for anskaffelse og utvikling av...
KOMPETANSEBERETNINGEN-E <ul><li>Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skåre...
Vi må hjelpe lærere og elever til å bli digitalt kompetente! <ul><li>Elever og lærere trenger tilgang til </li></ul><ul><...
 
 
 
 
 
 
<ul><li>Mediabibliotek </li></ul><ul><li>ITL </li></ul>Mediabibliotek NRK!? LMS LMS LMS Leverandører av innhold forlagene ...
FASE I - FORPROSJEKT <ul><li>A. Klargjøre valg av metode for distribusjon av digitalt innhold </li></ul><ul><ul><li>Det u...
FASE I - FORPROSJEKT <ul><li>C. Valg av arkitektur </li></ul><ul><ul><li>Støtte seg på portalsamordningsprosjektet til KD...
FASE II - HOVEDPROSJEKT <ul><li>Hovedaktivitet: Innholdsproduksjon / innholdsdistribusjon og tilpasning av kravspesifikas...
FASE III <ul><li>Hovedaktiviteter: Fortløpende etableringer av fagredaksjoner slik at alle fag/fagområder er dekket ved...
<ul><li>GO! </li></ul>
of 24

Nasjonal digital laeringsarena - Bett januar 2007

Presententasjon vist til norsk pedagogisk dataforening, Bett, London 10012007
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nasjonal digital laeringsarena - Bett januar 2007

 • 1. <ul><li>nasjonal digital læringsarena </li></ul><ul><li>Frank Emil Moen – http://frankemil.blogspot.com </li></ul><ul><li>Prosjektleder </li></ul><ul><li>10.01.07 London </li></ul>
 • 2. <ul><li>Problemstilling </li></ul><ul><ul><li>Gratis læremidler (vg2–07, vg3-08, vg1-09) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fylkeskommunen skal skaffe tilveie læremidlene </li></ul></ul><ul><ul><li>For dårlig utnyttelse av egne krefter </li></ul></ul><ul><ul><li>Bred fylkeskommunal enighet om bærbare PC-er må på plass </li></ul></ul>
 • 3. <ul><li>Visjon </li></ul><ul><li>Fritt tilgjengelige digitale læremidler som muliggjør at tradisjonelle lærebøker kan erstattes med digitale læremidler </li></ul><ul><li>Gratis læremidler for eleven/lærlingen/lærekandidaten </li></ul><ul><li>En videregående opplæring som preges av en delekultur </li></ul><ul><li>Elever og lærerer i aktivt og deltakende læringsarbeid </li></ul><ul><li>Fagmiljøer og nettverk fra hele landet som drivkraft i utvikling av gode digitale læremidler </li></ul><ul><li>Et bærekraftig marked som leverer innhold og tjenester som er tilpasset læreren og eleven/ lærlingen/ lærekandidaten sine behov </li></ul>
 • 4. <ul><li>Målsetting </li></ul><ul><li>Prosjektet ”Nasjonal digital læringsarena” skal sikre kvalitet, bredde, tilgjengelighet og kontinuitet i tilbudet av digitale innholdsløsninger i alle fag </li></ul>
 • 5. <ul><li>Strategi </li></ul><ul><li>Etablere et prosjekt som skal levere egnede løsninger og digitalt innhold for bruk i alle fylker </li></ul><ul><li>Oppgave: </li></ul><ul><li>• frikjøp av nye digitale læremidler </li></ul><ul><li>• utvikling og tilpasning av eksisterende læremidler </li></ul><ul><li>utvikling av nye digitale læremidler </li></ul>
 • 6. <ul><li>Tilsagn på midler fra KD – 50 millioner </li></ul><ul><li>Skal ha på plass ”komplett” digitalt innhold for: </li></ul><ul><ul><li>Norsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturfag </li></ul></ul><ul><ul><li>Helse og sosialfag </li></ul></ul><ul><ul><li>Matematikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Klart til bruk skolestart høst 2007 </li></ul></ul>
 • 7. <ul><li>2008 – Ha ferdig… </li></ul><ul><ul><li>Engelsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnsfag </li></ul></ul><ul><ul><li>Kroppsøving </li></ul></ul><ul><ul><li>Skoleeierne vil sammen sannsynligvis gå for bred utvikling av fagnettesteder i tillegg til dette </li></ul></ul>
 • 8. <ul><li>Fagredaksjoner </li></ul><ul><li>Bestilling </li></ul><ul><ul><li>Levere digitalt innhold innenfor gitt fagområde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produksjon av tekst og medierikt innhold </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Være bestiller opp mot kommersielle innholdsprodusenter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Være bestiller/pådriver for innhold produsert av interne nettverk utenfor redaksjonen </li></ul></ul></ul>
 • 9. <ul><li>Tekniske problemstillinger </li></ul><ul><ul><li>Digitale løsninger som understøtter fagredaksjonenes produksjon og leveranse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Løsning som fremmer aktiv produksjon og deling av medierikt innhold produsert av elever og lærere (WIKI). </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisensierings/rettighets- funksjonalitet for kommersielle aktørers leveranser. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikre god integrasjon mot LMSer og katalogtjenester gjennom bruk av åpne standarder (SCORM og FEIDE). </li></ul></ul><ul><ul><li>Løsninger som tar høyde for krav for universell utforming (WAIS). </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementert emnekartstruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Flerspråklige tjenester. </li></ul></ul>
 • 10. <ul><li>Prosjektet ”nasjonal digital læringsarena” vil være skoleeiers prefererte operatør for anskaffelse og utvikling av digitale læremidler </li></ul>
 • 11. KOMPETANSEBERETNINGEN-E <ul><li>Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skårer lavt i forhold til kriterier knyttet til utvikling av en lærende organisasjon </li></ul><ul><li>Fornuftig tilnærming til digitale læringsressurser gjennom bruk av WEB 2.0 / sosial programvare kan være et viktig virkemiddel for å endre dette! </li></ul>
 • 12. Vi må hjelpe lærere og elever til å bli digitalt kompetente! <ul><li>Elever og lærere trenger tilgang til </li></ul><ul><li>kvalitetssikrede, tilpassede og </li></ul><ul><li>varierte digitale læringsressurser som </li></ul><ul><li>er i en løpende UTVIKLING gjennom </li></ul><ul><li>produksjon, deling og samhandling! </li></ul>
 • 19. <ul><li>Mediabibliotek </li></ul><ul><li>ITL </li></ul>Mediabibliotek NRK!? LMS LMS LMS Leverandører av innhold forlagene / TV2 / andre Fagnettsteder med fagredaksjoner Egenproduksjon, tilpasning og frikjøp Internett Vigo eLEVside Lærere Lærere
 • 20. FASE I - FORPROSJEKT <ul><li>A. Klargjøre valg av metode for distribusjon av digitalt innhold </li></ul><ul><ul><li>Det utarbeides en kriterieliste for grunnfunksjonalitet i det hovedverktøy som må ligge til grunn for innholdsproduksjonen / innholdsdistribusjonen. </li></ul></ul><ul><li>B. Kravspesifikasjoner til åpne standarder og funksjonalitet </li></ul><ul><ul><li>Etablering ”Enhet for struktur” som skal utarbeide grunnleggende krav- og spesifikasjoner både i forhold til verktøyfunksjonalitet basert på åpne standarder, tjenesteorientert arkitektur og åpenkildekode - og til drift av selve den IT-tekniske løsningen. </li></ul></ul>
 • 21. FASE I - FORPROSJEKT <ul><li>C. Valg av arkitektur </li></ul><ul><ul><li>Støtte seg på portalsamordningsprosjektet til KD, ”Kultur for deling” og Utdannings-direktoratets nye emnekartbaserte nasjonale database for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen (GREP) </li></ul></ul><ul><li>D. Kriteriebeskrivelse for innhold </li></ul><ul><ul><li>Kriteriebeskrivelse av hvilket ”minimum” av innholdselementer et fagnettsted skal inneholde. </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablering av fagredaksjoner </li></ul></ul><ul><li>E. Veiledere og avtaler </li></ul><ul><ul><li>Det skal utarbeides veiledere eller retningslinjer for innkjøp, registrering, fagredaksjoner, juridiske forhold, videoproduksjoner og krav til digitale læremidler </li></ul></ul>
 • 22. FASE II - HOVEDPROSJEKT <ul><li>Hovedaktivitet: Innholdsproduksjon / innholdsdistribusjon og tilpasning av kravspesifikasjoner </li></ul><ul><li>I fase II etableres det et sett med fagredaksjoner knyttet til de fagene – norsk,naturfag, matematikk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Disse fagnettstedene skal være klare til bruk på Vg1 fra og med skoleåret 2007/2008. Det åpnes også for etablering av fagredaksjoner for andre fag og fagområder gjennom søknad. Geografi bør også etableres. </li></ul>
 • 23. FASE III <ul><li>Hovedaktiviteter: Fortløpende etableringer av fagredaksjoner slik at alle fag/fagområder er dekket ved oppstart av skoleåret 2008 </li></ul><ul><li>Utvikle / tilrettelegge / frikjøpe digitale læremidler som er dekkende for alle utdanningsprogram, og etablere organisasjonsenheten som skal drifte ”Nasjonale digitale læringsarena”. </li></ul>
 • 24. <ul><li>GO! </li></ul>